Kategorie

Bisoprolol Genoptim (Bisoprololi fumaras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bisoprolol Genoptim?

Lek Bisoprolol Genoptim zawiera fumaran bisoprololu, który należy do grupy leków zwanych beta - blokerami. Stosowany jest w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej.

Podstawowe informacje

NazwaBisoprolol Genoptim
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1,25 mg
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • krospowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka Bisoporolol Genoptim 1,25 mg i 2,5 mg:

 • hypromeloza
 • makrogol 4000
 • dwutlenek tytanu

Otoczka Bisoporolol Genoptim 5 mg:

 • hypromeloza
 • makrogol 4000
 • dwutlenek tytanu
 • żółty tlenek żelaza

Otoczka Bisoporolol Genoptim 10 mg:

 • hypromeloza
 • makrogol 4000
 • dwutlenek tytanu
 • żółty tlenek żelaza
 • czerwony tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości
 • wybiórczo blokuje receptory beta-adrenergiczne znajdujące się w sercu i naczyniach krwionośnych
 • obniża częstość skurczów serca, zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
Zastosowanie
 • leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie dławicy piersiowej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fumaran bisoprololu lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka astma oskrzelowa
 • zaburzenia krążenia krwi w kończynach (takie jak zespół Raynauda)
 • guz rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • ostra niewydolność serca
 • nagła niewydolność serca lub nasilenie istniejącej niewydolności serca
 • podawanie dożylnych leków zwiększających siłę skurczów serca
 • objawowa bradykardia
 • niedociśnienie tętnicze
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • wstrząs kardiogenny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • ścisła głodówka
 • zaburzenia rytmu serca
 • dławica Prinzmetala (skurcz tętnic wieńcowych, wywołujący ból w klatce piersiowej)
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • mniej nasilone zaburzenia krążenia krwi w kończynach
 • mniej nasilona astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • łuszczyca (choroba z występującymi charakterystycznymi czerwonobrunatnymi plamami i złuszczaniem skóry)
 • występowanie reakcji alergicznych - lek może nasilać reakcje alergiczne lub zwiększać wrażliwość na alergeny
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny)
 • planowane leczenie odczulające
 • planowany zabieg operacyjny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • bradykardia

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nasilenie istniejącej przewlekłej niewydolności serca
 • ból i zawroty głowy
 • zmęczenie, osłabienie
 • uczucie drętwienia lub ziębnięcia palców dłoni i stóp
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcie
Nie łączyć z
 • lekami z grupy antagonistów wapnia, takimi jak: werapamil i diltiazem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo, takimi jak: klonidyna, metyldopa, moksonidyna, rylmenidyna
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I, takimi jak: chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon
Ciąża

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Decyzja o stosowaniu leku w czasie ciąży należy do lekarza.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisoprolol Genoptim.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Bisoprolol Genoptim w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek w indywidualnych przypadkach może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bisoprolol Genoptim?

Lek Bisoprolol Genoptim zawiera fumaran bisoprololu, który wybiórczo blokuje receptory beta - adrenergiczne, które znajdują się między innymi w sercu oraz w naczyniach krwionośnych. Wywiera korzystne działanie na mięsień sercowy, obniżając częstość skurczów serca, co zmniejsza jego zapotrzebowanie na tlen i zwiększa jego wydajność w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bisoprolol Genoptim?

Lek Bisoprolol Genoptim stosuje się w przypadku stabilnej, przewlekłej niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej (zablokowanie tętnic wieńcowych, powodujące ból w klatce piersiowej).

Dawkowanie

Jak stosować lek Bisoprolol Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy zażywać rano, codziennie o tej samej porze, przed jedzeniem lub w czasie posiłku. Tabletki należy połykać, popijając płynem. Nie należy ich kruszyć ani rozgryzać.

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca

Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, która będzie stopniowo zwiększana - lekarz zadecyduje, w jaki sposób dostosować dawkę. Zwykle schemat leczenia wygląda następująco:

 • 1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym

Zalecana maksymalna dawka dobowa to 10 mg bisoprololu.

Lekarz może modyfikować odstępy czasu do kolejnego zwiększenia dawki, w zależności od tego, jak lek jest tolerowany przez pacjenta. W przypadku nasilenia choroby lub nietolerancji leku, może wystąpić konieczność ponownego zmniejszenia dawki, bądź przerwanie leczenia. U niektórych pacjentów wystarczająca dawka podtrzymująca może być niższa niż 10 mg bisoprololu. Lekarz ustali odpowiednie postępowanie.

Leczenie nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 5 mg bisoprololu raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę.

Zalecana maksymalna dawka dobowa to 20 mg bisoprololu.

Czas trwania leczenia zależy od wskazań i nasilenia objawów choroby u konkretnego pacjenta.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zwykle nie jest konieczna zmiana dawkowania.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie zaleca się stosowania wyższej dawki niż 10 mg bisoprololu na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Objawy przedawkowania to:

 • wolna czynność serca
 • problemy z oddychaniem
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi
 • zawroty głowy
 • drgawki

Pominięcie zastosowania leku

Nie stosuje się podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnego dnia rano należy przyjąć zalecaną dawkę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić do pogorszenia stanu pacjenta. Odstawianie leku, bądź zmniejszanie dawki powinno odbywać się stopniowo, w stałej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bisoprolol Genoptim?

Leku Bisoprolol Genoptim nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na fumaran bisoprololu lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkiej astmy oskrzelowej
 • ciężkich zaburzeń krążenia krwi w kończynach (takich jak zespół Raynauda), powodujących drętwienie, blednięcie lub sinienie palców dłoni i stóp
 • nieleczonego guza rdzenia nadnerczy (guza chromochłonnego)
 • kwasicy metabolicznej (stan, w którym odczyn krwi jest zbyt niski)
 • ostrej niewydolności serca
 • wystąpienia nagłej niewydolności serca lub nasilenia istniejącej już niewydolności serca, powodujących konieczność dożylnego podawania leków zwiększających siłę skurczów serca
 • objawowej bradykardii
 • niedociśnienia tętniczego
 • bloku przedsionkowo - komorowego II lub III stopnia (bez rozrusznika serca)
 • zespołu chorego węzła zatokowego
 • bloku zatokowo - przedsionkowego
 • wstrząsu kardiogennego (ciężkie zaburzenie serca ze słabo wyczuwalnym, przyspieszonym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym, wilgotną, zimną skórą, osłabieniem oraz omdleniem)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bisoprolol Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • wolna czynność serca (u pacjentów ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca)

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nasilenie istniejącej przewlekłej niewydolności serca
 • ból i zawroty głowy
 • zmęczenie, osłabienie
 • uczucie drętwienia lub ziębnięcia palców dłoni i stóp
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcie

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • nasilenie istniejącej niewydolności serca
 • wolna czynność serca (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową)
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • osłabienie
 • trudności w oddychaniu (u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc)
 • osłabienie lub skurcze mięśni

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia słuchu
 • alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa
 • suchość spojówek
 • zapalenie wątroby
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (triglicerydów)
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT)
 • reakcje nadwrażliwości, np. świąd, wysypka, zaczerwienienie skóry
 • zaburzenia potencji
 • koszmary senne, omamy
 • omdlenie

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zapalenie spojówek
 • wypadanie włosów
 • nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie suchej, łuszczącej się wysypki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Bisoprolol Genoptim należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • cukrzyca insulinozależna (typu I)
 • ścisła głodówka
 • zaburzenia rytmu serca
 • kardiomiopatia restrykcyjna
 • wrodzone wady serca i istotne wady zastawek
 • przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy zawał
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • dławica Prinzmetala (skurcz tętnic wieńcowych, dostarczających krew do mięśnia sercowego, wywołujący ból w klatce piersiowej)
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • mniej nasilone zaburzenia krążenia krwi w kończynach
 • łuszczyca (choroba z występującymi charakterystycznymi czerwonobrunatnymi plamami i złuszczaniem skóry)
 • występowanie reakcji alergicznych - lek może nasilać reakcje alergiczne lub zwiększać wrażliwość na alergeny
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny) - lekarz musi zastosować odpowiednie leczenie przed zaleceniem leku Bisoprolol Genoptim

Leczenie odczulające

 • bisoprolol może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne
 • leczenie adrenaliną nie zawsze daje oczekiwany skutek terapeutyczny

Planowane zabiegi operacyjne

 • istnieje ryzyko wystąpienia interakcji z innymi produktami leczniczymi, co może prowadzić do bradyarytmii, osłabienia odruchowej tachykardii oraz zmniejszonej zdolności kompensacyjnej układu krążenia w przypadku utraty krwi
 •  jeśli zachodzi konieczność przerwania stosowania beta-adrenolityków przed zabiegiem, należy stopniowo zmniejszać ich dawkę, a leczenie zakończyć na 48 godzin przed planowanym znieczuleniem

Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc

 • należy jednocześnie podawać leki rozszerzające oskrzela
 • może dochodzić do zwiększenia oporu w drogach oddechowych, dlatego może być konieczne zwiększenie dawki beta2-adrenomimetyków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisoprolol Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, gdyż istnieje ryzyko, że stosowanie leku w ciąży może zaszkodzić dziecku. Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może skutkować opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub porodem przedwczesnym. U płodu lub noworodka mogą wystąpić działania hipoglikemia, lub bradykardia.

Decyzja o stosowaniu leku w czasie ciąży należy do lekarza.

Bisoprolol Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisoprolol Genoptim.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki z grupy antagonistów wapnia, takie jak werapamil i diltiazem (ryzyko niedociśnienia i bloku przedsionkowo - komorowego)
 • leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, takie jak klonidyna, metyldopa, moksonidyna, rylmenidyna (nasilenie niewydolności serca)
 • leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon
 • antagoniści wapnia jak felodypina i amlodypina (ryzyko niedociśnienia i pogorszenie niewydolności serca)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron)
 • miejscowo stosowane beta - adrenolityki (krople do oczu zawierające tymolol, stosowane w leczeniu jaskry, mogą nasilić działanie ogólnoustrojowe bisoprololu)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu np. choroby Alzheimera lub jaskry (parasympatykomimetyki, takie jak donepezil i pilokarpina)
 • sympatykomimetyki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca, takie jak izoprenalina i dobutamina (opóźnienie działania leków z obu grup)
 • leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina
 • środki znieczulające
 • glikozydy naparstnicy - stosowane w leczeniu niewydolności serca (ryzyko zbytniego zwolnienia czynności serca)
 • ibuprofen i diklofenak - niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w łagodzeniu bólu i leczeniu stanów zapalnych)
 • adrenalina (stosowana w przypadku wystąpienia ciężkich, zagrażających życiu reakcji alergicznych i w zatrzymaniu krążenia)
 • wszystkie leki, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze: leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak imipramina, amitryptylina), niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (takie jak fenobarbital), niektóre leki przeciwpsychotyczne (takie jak lewomepromazyna)
 • meflochina - stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii
 • inhibitory monoaminooksydazy, takie jak moklobemid - stosowane  w leczeniu depresji
 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • pochodne ergotaminy stosowane w leczeniu migreny (ryzyko zaostrzenia zaburzeń krążenia obwodowego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisoprolol Genoptim a alkohol

W czasie stosowania leku Bisoprolol Genoptim należy unikać picia alkoholu. Alkohol może nasilać działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i uczucie oszołomienia.

Bisoprolol Genoptim a prowadzenie pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bisoprolol Genoptim?

 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego