Kategorie

Bixebra (Ivabradinum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bixebra ?

Bixebra jest lekiem zmniejszającym częstość pracy serca. Stosowany jest w leczeniu stabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaBixebra
Nazwa międzynarodowaIvabradinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 7,5 mg 
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Iwabradyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • maltodekstryna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • glikol propylenowy
 • tlenek żelaza żółty 
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
 • 180 tabletek
Działanie / właściwości

Lek nasercowy

Zastosowanie

Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • częstość akcji serca w spoczynku poniżej 70 uderzeń na minutę
 • wstrząs kardiogenny
 • zaburzenia rytmu serca
 • świeży zawał serca
 • bardzo duże obniżenie ciśnienia krwi
 • niestabilna dławica piersiowa
 • niewydolność serca
 • gdy czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca
 • ciężka choroba wątroby
 • w czasie przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • przyjmowanie antybiotyków
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu depresji
 • jednoczesne stosowanie werapamilu lub diltiazemu
 • pacjentka jest w wieku rozrodczym, niestosująca odpowiednich metod zapobiegania ciąży
 • kobiety w ciąży lub planujące ciążę
 • kobiety karmiące piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia rytmu serca
 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność
 • u pacjenta występują objawy migotania przedsionków
 • udar
 • lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia krwi
 • ciśnienie krwi u pacjenta nie jest odpowiednio kontrolowane
 • ciężka niewydolność serca
 • przewlekła choroba siatkówki oka
 • umiarkowanie ciężkie choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • zaburzenia widzenia, które zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia

Często:

 • zmiana czynności serca
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie krwi
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie 
Nie łączyć z
 • flukonazolem
 • ryfampiciną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • z preparatami dziurawca zwyczajnego
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca, wydłużającymi odstęp QT
 • beprydylem
 • niektórymi lekami stosowanych w leczeniu lęku
 • niektórymi lekami na schizofrenie lub stosowanymi w leczeniu innych psychoz
 • meflochiną, halofentryną
 • erytromycyną podawaną dożylnie
 • pentamidyną
 • cyzaprydem
 • lekami moczopędnymi, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Bixebra w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Bixebra w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować leku Bixebra u dzieci poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Bixebra może powodować przemijające zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bixebra?

Lek Bixebra działa głównie poprzez zmniejszenie częstości pracy serca o kilka uderzeń na minutę. Prowadzi to do zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, szczególnie w sytuacjach, gdy bardziej prawdopodobne jest wystąpienie napadu bólu dławicowego. W ten sposób lek pomaga kontrolować i zmniejszać liczbę napadów bólu dławicowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bixebra? 

Lek Bixebra jest lekiem nasercowym i stosuje się w leczeniu:

 • objawowej stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę
 • przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę

Dawkowanie

Jak stosować lek Bixebra?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Bixebra należy przyjmować doustnie, dwa razy na dobę, podczas posiłków. Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia.

Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej:

 • dawka początkowa iwabradyny nie powinna przekraczać 5 mg dwa razy na dobę u pacjentów w wieku poniżej 75 lat
 • po trzech do czterech tygodniach leczenia, jeśli u pacjenta wciąż występują objawy, a dawka początkowa jest dobrze tolerowana oraz częstość akcji serca w spoczynku pozostaje powyżej 60 uderzeń na minutę to można zwiększyć dawkę leku
 • dawka podtrzymująca nie powinna przekraczać 7,5 mg dwa razy na dobę

Leczenie przewlekłej niewydolności serca: 

 • leczenie należy rozpoczynać tylko u pacjenta ze stabilną niewydolnością serca
 • zalecana dawka początkowa iwabradyny wynosi 5 mg dwa razy na dobę
 • po dwóch tygodniach leczenia dawka może być zwiększona do 7,5 mg dwa razy na dobę, jeśli częstość akcji serca w spoczynku wynosi stale powyżej 60 uderzeń na minutę lub zmniejszona do 2,5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę), jeśli częstość akcji serca w spoczynku wynosi stale poniżej 50 uderzeń na minutę lub w przypadku wystąpienia objawów związanych z bradykardią, takich jak zawroty głowy, zmęczenie lub niedociśnienie

Pacjenci w podeszłym wieku :

 • u pacjentów w wieku 75 lat i starszych należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej leku (2,5 mg dwa razy na dobę, tzn. pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę)
 • dawkę można zwiększyć w razie potrzeby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i klirensem kreatyniny powyżej 15 ml/ min. W tej grupie pacjentów iwabradynę należy stosować z ostrożnością.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie jest wymagana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania iwabradyny u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Iwabradyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej populacji i należy spodziewać się znacznego zwiększenia narażenia ogólnoustrojowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Po przyjęciu dużej dawki leku Bixebra może wystąpić duszność lub uczucie zmęczenia, ponieważ dochodzi do nadmiernego zwolnienia czynności serca. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku

W razie pominięcia dawki leku, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku

Ponieważ leczenie dławicy piersiowej lub przewlekłej niewydolności serca jest zazwyczaj długotrwałe, przed przerwaniem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bixebra?

Iwabradyna jest przeciwskazana u pacjentów:

 • uczulonych na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • z częstością akcji serca w spoczynku poniżej 70 uderzeń na minutę
 • ze wstrząsem kardiogennym  
 • z zaburzeniami rytmu serca
 • ze świeżym zawałem serca
 • bardzo dużym obniżonym ciśnieniem krwi
 • z niestabilną dławicą piersiową
 • z niewydolnością serca
 • z rozrusznikiem serca
 • z ciężką chorobą wątroby
 • w czasie przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • przyjmujących antybiotyki
 • przyjmujących leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • przyjmujących  leki stosowane w leczeniu depresji
 • stosujących werapamil lub diltiazem
 • w wieku rozrodczym
 • w ciąży lub planujących ciążę 
 • kobiet karmiących piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bixebra może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia

Często ( 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca (objawy zmniejszenia częstości pracy serca), objawy występują szczególnie w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie krwi
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie

Niezbyt często ( 1 na 100 pacjentów):

 • kołatanie serca i dodatkowe uderzenia serca
 • mdłości (nudności)
 • zaparcia
 • biegunka
 • ból brzucha
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • trudności w oddychaniu (duszność)
 • kurcze mięśni
 • zmiany w parametrach laboratoryjnych: duże stężenie kwasu moczowego we krwi
 • zwiększenie liczby eozynofili we krwi (rodzaj krwinek białych)
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (produkt rozkładu mięśni)
 • wysypka
 • obrzęk naczynioruchowy (jak opuchnięta twarz, opuchnięty język lub gardło, trudności w oddychaniu lub przełykaniu)
 • niskie ciśnienie krwi
 • omdlenie
 • uczucie zmęczenia
 • uczucie osłabienia
 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • podwójne widzenie
 • osłabione widzenie

Rzadko występujące ( 1 na 1000 pacjentów): 

 • pokrzywka
 • świąd
 • zaczerwienienie skóry
 • złe samopoczucie

Bardzo rzadko (1 na 10 000 pacjentów):

 • nieregularne bicie serca 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • zaburzenia rytmu serca
 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność
 • objawy migotania przedsionków
 • udar
 • lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia krwi
 • ciśnienie krwi u pacjenta nie jest odpowiednio kontrolowane
 • ciężka niewydolność serca
 • przewlekła choroba siatkówki oka
 • umiarkowanie ciężkie choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bixebra a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Bixebra w okresie ciąży lub gdy pacjentka planuje mieć dziecko.

Bixebra a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Bixebra w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Bixebra może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • flukonazolem
 • ryfampiciną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • z preparatmi dziurawca zwyczajnego
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca, wydłużającymi odstęp QT
 • beprydylem
 • niektórymi lekami stosowanych w leczeniu lęku
 • niektórymi lekami na schizofrenie lub stosowanymi w leczeniu innych psychoz
 • meflochiną, halofentryną
 • erytromycyną podawaną dożylnie
 • pentamidyną
 • cyzaprydem
 • lekami moczopędnymi, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bixebra a alkohol

Brak danych.

Bixebra a prowadzenie pojazdów

Lek Bixebra może powodować przemijające zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza w sytuacjach, gdy może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów nocą.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bixebra?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego