Kategorie

Boostrix Polio (Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Boostrix Polio?

Boostrix Polio jest szczepionką chroniącą przed zakażeniem błonicą, tężcem, krztuścem oraz poliomyelitis. Jest stosowana u dzieci w wieku od 3 lat, młodzieży oraz dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaBoostrix Polio
Nazwa międzynarodowaSzczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna
 • toksoid błoniczy
 • toksoid tężcowy
 • antygeny Bordetella pertussis (toksoid krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa, pertaktyna)
 • inaktywowany poliowirus (typ 1 - szczep Mahoney, typ 2 - szczep MEF-1, typ 3 - szczep Saukett)
 • wodorotlenek glinu i fosforan glinu jako adiuwanty
Skład - substancje pomocnicze
 • Medium 199 (jako stabilizator zawierający aminokwasy, sole mineralne, witaminy i inne substancje)
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko - strzykawka
 • 10 ampułko - strzykawek
Działanie / właściwości

Wytwarzanie odporności przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis.

Zastosowanie

Zapobieganie chorobom:

 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi
 • poliomyelitis
Przeciwwskazania
 • uczulenie na Boostrix Polio lub którykolwiek składnik szczepionki
 • uczulenie na neomycynę lub polimyksynę
 • uczulenie na jakąkolwiek szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi lub poliomyelitis
 • zaburzenia układu nerwowego w ciągu 7 dni od poprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi
 • przejściowe obniżenie liczby płytek krwi lub zaburzenia mózgu i nerwów po poprzednich szczepieniach przeciwko błonicy, lub tężcowi
 • gorączka powyżej 38°C
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy zdrowotne (takie jak gorączka powyżej 40°C, zapaść, stan podobny do wstrząsu, nieustający płacz przez co najmniej 3 godziny w ciągu 48 godzin od podania szczepionki, drgawki z gorączką lub bez w ciągu 3 dni od podania szczepionki) po szczepieniu szczepionką Boostrix Polio lub inną szczepionką przeciwko krztuścowi
 • choroba mózgu
 • padaczka niepoddająca się leczeniu
 • krwawienia, siniaki
 • skłonność do drgawek z gorączką u dziecka lub u kogoś z rodziny
 • długotrwałe zaburzenia odporności
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania
 • senność, zmęczenie
 • bóle głowy

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • gorączka
 • duży obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę
 • krwawienie, świąd, guzek w miejscu podania
 • brak apetytu
 • bóle głowy
 • rozdrażnienie
 • uczucie ciepła, zdrętwienie w miejscu podania
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty
Nie łączyć z

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków zmniejszających zdolność układu odpornościowego do zwalczania infekcji. W takiej sytuacji szczepionka może nie zadziałać właściwie.

Ciąża

Szczepionka Boostrix Polio może być stosowana w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania szczepionki w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci poniżej 3. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka Boostrix Polio miała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Boostrix Polio?

Boostrix Polio jest stosowany do szczepienia chroniącego przed zakażeniem błonicą, tężcem, krztuścem oraz poliomyelitis. Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie przeciwciał przeciwko tym czterem chorobom.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Boostrix Polio?

Lek Boostrix Polio stosuje się w celu zapobiegania:

 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi (kokluszowi)
 • poliomyelitis (polio)

Dawkowanie

Jak stosować lek Boostrix Polio?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 • szczepionkę należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty
 • szczepionka zostanie podana pacjentowi przez wykwalifikowany personel medyczny
 • szczepionkę należy podawać domięśniowo
 • pacjent otrzymuje jedną dawkę szczepionki, jeśli będzie potrzebne podanie kolejnej dawki, lekarz poinformuje o tym pacjenta
 • szczepionka może być zastosowana, jeśli istnieje ryzyko zakażenia tężcem z powodu zranienia

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Boostrix Polio?

Nie należy podawać szczepionki Boostrix Polio, gdy pacjent ma lub miał:

 • uczulenie na Boostrix Polio lub którykolwiek składnik szczepionki
 • uczulenie na neomycynę lub polimyksynę
 • uczulenie na jakąkolwiek szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi lub poliomyelitis
 • zaburzenia układu nerwowego w ciągu 7 dni od poprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi
 • przejściowe obniżenie liczby płytek krwi lub zaburzenia mózgu i nerwów po poprzednich szczepieniach przeciwko błonicy, lub tężcowi
 • gorączka powyżej 38°C

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Boostrix Polio może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Boostrix Polio i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • obrzęk twarzy i oczu
 • trudności w oddychaniu i przełykaniu
 • wysypka swędząca lub pęcherzykowa
 • nagły spadek ciśnienia
 • utrata przytomności

Działania niepożądane, które wystąpiły podczas badań klinicznych u dzieci w wieku od 4 do 8 lat:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania
 • senność, zmęczenie

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • gorączka równa lub wyższa niż 37,5°C
 • duży obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę
 • krwawienie, świąd, guzek w miejscu podania
 • brak apetytu
 • bóle głowy
 • rozdrażnienie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • bóle brzucha, biegunka, wymioty, nudności
 • problemy ze snem
 • apatia, zmęczenie
 • obrzęk węzłów chłonnych, pachowych lub pachwinowych
 • suchość w gardle

Działania niepożądane, które wystąpiły podczas jednoczesnego podawania ze szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce lub odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej u dzieci w wieku od 3 do 6 lat:

 • wysypka
 • zapalenie górnych dróg oddechowych
 • gorączka
 • rozdrażnienie
 • zmęczenie
 • brak apetytu
 • zaburzenia żołądka i jelit

Działania niepożądane, które wystąpiły podczas badań klinicznych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 10 lat:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania
 • zmęczenie
 • bóle głowy

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • gorączka równa lub wyższa niż 37,5°C
 • świąd, uczucie ciepła, zdrętwienie, krwiak w miejscu podania
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • gorączka wyższa niż 39°C
 • dreszcze
 • rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę
 • ból
 • zawroty głowy
 • bóle mięśni i stawów
 • świąd
 • opryszczka wargowa
 • obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych
 • utrata apetytu
 • astma
 • senność
 • mrowienie lub zdrętwienie dłoni, lub stóp

Inne działania niepożądane, które nie są specyficzne dla żadnej grupy wiekowej:

 • omdlenia
 • utrata przytomności
 • obrzęk warg, jamy ustnej, języka, gardła, twarzy mogący powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • drgawki (z gorączką lub bez gorączki)
 • pęcherze
 • nietypowe osłabienie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Boostrix Polio należy poinformować lekarza, w przypadku gdy:

 • pacjent miał problemy zdrowotne (takie jak gorączka powyżej 40°C, zapaść, stan podobny do wstrząsu, nieustający płacz przez co najmniej 3 godziny w ciągu 48 godzin od podania szczepionki, drgawki z gorączką lub bez w ciągu 3 dni od podania szczepionki) po szczepieniu szczepionką Boostrix Polio lub inną szczepionką przeciwko krztuścowi
 • u pacjenta występuje choroba mózgu
 • u pacjenta zdiagnozowano padaczkę niepoddającą się leczeniu
 • u pacjenta łatwo powstają krwawienia lub siniaki
 • u pacjenta występuje skłonność do drgawek z gorączką lub występuje u kogoś z rodziny
 • u pacjenta występują długotrwałe zaburzenia odporności

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Boostrix Polio a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Szczepionka Boostrix Polio może być stosowana w drugim i trzecim trymestrze ciąży zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Boostrix Polio a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących stosowania szczepionki w czasie karmienia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków zmniejszających zdolność układu odpornościowego do zwalczania infekcji.

Lekarz indywidualnie określa ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Boostrix Polio a alkohol

Brak informacji.

Boostrix Polio a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka Boostrix Polio miała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać szczepionkę Boostrix Polio?

 • szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • szczepionkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2 - 8°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego