Kategorie

Briglau Free (Brimonidini tartras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Briglau Free?

Lek Briglau Free zawiera winian brymonidyny i stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.

Podstawowe informacje

NazwaBriglau Free
Nazwa międzynarodowaBrimonidini tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Winian brymonidyny

Skład - substancje pomocnicze
 • alkohol poliwinylowy 40-88
 • cytrynian sodu
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • chlorek sodu
 • kwas solny, rozcieńczony 
 • wodorotlenek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka 5 ml
 • 3 butelki 5 ml
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie wewnątrz oka
 • sympatykomimetyk
Zastosowanie

Jaskra

Przeciwwskazania
 • uczulenie na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) w depresji lub chorobie Parkinsona
 • stosowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych
 • karmienie piersią
 • wiek poniżej 2 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • depresja
 • osłabiona sprawność psychiczna
 • zaburzenia krążenia mózgowego
 • nieprawidłowe krążenie w kończynach
 • zaburzenia pracy serca
 • niedociśnienie
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • wiek poniżej 12 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste działania (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • podrażnienie gałek ocznych: zaczerwienienie, pieczenie, kłucie, świąd, uczucie obecności ciała obcego, pęcherzyki lub białe plamki na spojówkach
 • zamglone widzenie
 • reakcje alergiczne oka
 • alergiczne zapalenie powiek i (lub) spojówek
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • uczucie zmęczenia
 • senność

Częste działania (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): 

 • miejscowe podrażnienie: zapalenie lub zaczerwienienie brzegów powiek, obrzęk spojówek, wydzielina w worku spojówkowym, ból i łzawienie oka
 • nadwrażliwość na światło
 • uszkodzenie rogówki i plamy na rogówce
 • suchość oka
 • zblednięcie spojówek
 • zaburzenie widzenia
 • zapalenie spojówek 
 • zawroty głowy
 • objawy grypopodobne
 • objawy żołądkowo - jelitowe
 • zaburzenia smaku
 • ogólne osłabienie
Nie łączyć z
 • inhibitorami MAO
 • lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne np. trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, mianseryną
Ciąża

Lek w czasie ciąży może być stosowany wyłącznie, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Briglau Free w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Briglau Free nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat oraz nie zaleca się jego stosowania w grupie wiekowej 2 - 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia takich objawów jak: niewyraźne lub zaburzone widzenie, zawroty głowy, senność, zmęczenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Briglau Free?

Brymonidyna to sympatykomimetyk, który po podaniu miejscowym zmniejsza ciśnienie śródgałkowe. Nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych, W znikomym stopniu wpływa na czynność układu sercowo - naczyniowego i oddechowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Briglau Free?

Wskazaniem do stosowania brymonidyny jest leczenie jaskry:

 • w monoterapii, gdy stosowanie β - blokerów jest przeciwwskazane
 • jako środek wspomagający, gdy ciśnienie śródgałkowe nie jest wystarczająco obniżane przez inny lek przeznaczony do leczenia jaskry z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym 

Dawkowanie

Jak stosować lek Briglau Free?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Lek Briglau Free to sterylny roztwór, który nie zawiera środków konserwujących. Przeznaczony jest wyłącznie do zakraplania oczu.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka lub oczu dwa razy na dobę, codziennie o tej samej porze.

Przed pierwszym użyciem warto wypróbować technikę zakrapiania, ściskając powoli butelkę do wypłynięcia 1 kropli. Należy wykonać to z dala od oka.

Każdorazowo przed aplikacją leku należy dokładnie umyć ręce. Zaleca się, by po zakropieniu uciskać przez około minutę kącik oka w okolicy nosa.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Briglau Free

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli

Mogą wystąpić te same działania niepożądane jak w przypadku prawidłowego stosowania leku.

Po przypadkowym połknięciu leku obserwowano spadek ciśnienia krwi, a u niektórych pacjentów wystąpił ponowny wzrost ciśnienia krwi.

Dzieci

W następstwie przypadkowego połknięcia leku u dzieci zgłaszano:

 • śpiączkę lub zaburzenia świadomości (zwykle przemijające)
 • letarg
 • zbyt wolną pracę serca
 • senność
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • obniżenie temperatury ciała
 • bladość
 • trudności z oddychaniem, bezdech

Pominięcie zastosowania leku Briglau Free

Następną dawkę należy zaaplikować w wyznaczonym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nigdy nie stosować dawki większej niż jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Przerwanie stosowania leku Briglau Free

Przerwanie leczenia powinno zostać uzgodnione z lekarzem. Zaprzestanie kuracji spowoduje brak kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego, a w konsekwencji nawet na utratę wzroku. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Briglau Free?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) w depresji lub chorobie Parkinsona
 • stosowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych
 • karmienie piersią
 • wiek poniżej 2 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Briglau Free może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza:

 • ciężkie reakcje skórne m.in. wysypka, zaczerwienienie lub świąd skóry, lub oczu
 • problemy z oddychaniem
 • ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca

W przypadku wystąpienia nasilonego zmęczenia lub zawrotów głowy należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • podrażnienie gałek ocznych - zaczerwienienie oczu, uczucie pieczenia, kłucia, świąd, uczucie obecności ciała obcego w oku, pęcherzyki lub białe plamki na spojówkach
 • zamglone widzenie
 • reakcje alergiczne oka
 • alergiczne zapalenie powiek i (lub) spojówek
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • uczucie zmęczenia i (lub) senność

Częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • miejscowe podrażnienie oka - zapalenie i/ lub zaczerwienienie powiek, zapalenie brzegów powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie
 • nadwrażliwość na światło
 • uszkodzenie rogówki i plamy na rogówce
 • suchość oka
 • zblednięcie spojówek
 • zaburzenie widzenia
 • zapalenie spojówek
 • zawroty głowy
 • objawy grypopodobne
 • objawy żołądkowo - jelitowe
 • zaburzenia smaku
 • ogólne osłabienie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • depresja
 • kołatanie serca lub nieregularne bicie serca
 • suchość błony śluzowej nosa
 • uogólnione reakcje alergiczne

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • duszność

 Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zapalenie tęczówki
 • zwężenie źrenic
 • bezsenność
 • omdlenia
 • nadciśnienie tętnicze
 • niedociśnienie tętnicze

 Częstość nieznana:

 • zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka)
 • świąd powiek
 • reakcje skórne: rumień, obrzęk twarzy, świąd, wysypka i rozszerzenie naczyń krwionośnych 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Briglau Free należy omówić z lekarzem lub farmaceutą stany, lub schorzenia takie jak:

 • depresja, obecnie lub w przeszłości
 • osłabiona sprawność psychiczna
 • zaburzenia krążenia mózgowego
 • nieprawidłowe krążenie w kończynach
 • zaburzenia pracy serca
 • niedociśnienie
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • wiek poniżej 12 lat, lek może wywołać u dzieci senność o dużym nasileniu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Briglau Free a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dopuszcza się stosowanie leku w ciąży wyłącznie po ocenie stosunku korzyści dla matki do ryzyka dla płodu.

Briglau Free a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy brymonidyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku Briglau Free podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Briglau Free nie wolno stosować u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub leki przeciwdepresyjne, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne:

 • amitryptylina
 • nortryptylina
 • klomipramina
 • mianseryna
 • wenlafaksyna
 • duloksetyna

W przypadku jednoczesnego stosowania brymonidyny z niektórymi lekami może dojść do działania addycyjnego lub nasilenia depresji ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy to:

 • leków przeciwbólowych, także opioidowych
 • leków uspokajających, barbituranów
 • leków znieczulających
 • alkoholu

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Briglau Free z:

 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • lekami nasercowymi np. digoksyną
 • izoprenaliną i prazosyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Briglau Free a alkohol

Brymonidyna może nasilać hamujące działanie alkoholu na czynność ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku regularnego spożywania alkoholu rozpoczęcie stosowania tego leku powinno być poprzedzone konsultacją z lekarzem. 

Briglau Free a prowadzenie pojazdów

Lek może wywołać przejściowe niewyraźne lub zaburzone widzenie, szczególnie w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. U niektórych pacjentów występowały także zawroty głowy, senność lub zmęczenie.

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Briglau Free?

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 90 dni

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego