Kategorie

Brintellix (Vortioxetinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Brintellix?

Brintellix jest lekiem, którego substancją czynną jest wortioksetyna o działaniu przeciwdepresyjnym.

Podstawowe informacje

NazwaBrintellix
Nazwa międzynarodowaVortioxetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 •  5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg   
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bromowodorek wortioksetyny

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol 
 • celuloza mikrokrystaliczna 
 • hydroksypropyloceluloza 
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)
 • sterynian magnezu
 • hypromeloza
 • Makrogol 400
 • dwutlenek tytanu 
 • tlenek żelaza żółty (dawka 10 mg, 15 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 5 mg, 15 mg, 20 mg)
Dostępne opakowania
 •   7 tabletek (wyłącznie dawka 10 mg)
 •  14 tabletek
 •  28 tabletek
 •  56 tabletek
 •  98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 126 tabletek
 • 200 tabletek
 • 490 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie

Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na wortioksetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) lub selektywnych inhibitorów MAO-A
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka choroba wątroby lub marskość wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • tendencja do krwawień lub siniaków
 • wystąpienie w przeszłości manii
 • wystąpienie w przeszłości napadów drgawkowych lub padaczkowych
 • niskie stężenie sodu we krwi
 • wiek powyżej 65 roku życia
 • przyjmowanie leków o tzw. działaniu serotoninergicznym, takich jak: tramadol, sumatryptan i innych leków stosowanych w leczeniu migreny
 • myśli samobójcze i o samookaleczaniu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • nudności

Częste:

 • wymioty
 • biegunka, zaparcie
 • zawroty głowy
 • swędzenie całego ciała
 • dziwne sny
Nie łączyć z
 • sumatryptanem i innymi tryptanami
 • tramadolem
 • meflochiną 
 • bupropionem 
 • fenelzyną, iproniazydem, izokarboksazydem, nialamidem, tranylcyprominą
 • fluoksetyną, paroksetyną i innymi lekami stosowanymi w leczeniu depresji
 • zielem dziurawca 
 • chinidyną 
 • chlorpromazyną, chlorprotiksenem, haloperydolem 
 • moklobemidem 
 • selegiliną, razagiliną 
 • linezolidem 
 • litem, tryptofanem 
 • lekami obniżającymi stężenie sodu
 • ryfampicyną 
 • karbamazepiną, fenytoiną 
 • warfaryną, dipirydamolem, fenprokumonem, kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach 
Ciąża

Leku Brintellix nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Brintellix podczas karmienia piersią.

Dzieci

Powyżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brintellix nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Brintellix?

Lek Brintellix  wykazuje działanie przeciwdepresyjne, polegające na łagodzeniu objawów depresji, takich jak:

 • poczucie smutku
 • napięcie wewnętrzne 
 • zaburzenia snu 
 • brak apetytu
 • trudności z koncentracją
 • poczucie braku wartości
 • utrata zainteresowania wykonywaniem ulubionych czynności
 • uczucie spowolnienia

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek brintellix?

Lek Brintellix jest stosowany w leczeniu depresji. Wskazaniem do stosowania leku są duże epizody depresyjne u osób dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Brintellix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki Brintellix mogą być przyjmowane niezależnie od posiłku, popijane szklanką wody.

Początkowa, zalecana dawka produktu leczniczego Brintellix wynosi 10 mg wortioksetyny raz na dobę u dorosłych w wieku poniżej 65 lat. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg wortioksetyny raz na dobę lub zmniejszyć do minimalnej dawki 5 mg wortioksetyny raz na dobę.

Leczenie należy kontynuować przez 6 miesięcy od momentu zaobserwowania poprawy.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Dawka początkowa u tych pacjentów wynosi 5 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brintellix

Wskazany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem lub zgłoszenie się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i wszelkie pozostałe tabletki.

Objawami przedawkowania są: zawroty głowy, nudności, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku, swędzenie całego ciała, senność i zaczerwienienie twarzy.

W przypadku kilkukrotnego przekroczenia zaleconej dawki obserwowano napady drgawkowe i zespół serotoninowy.

Pominięcie zastosowania leku Brintellix

W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu jej uzupełnienia, kolejną dawkę należy przyjąć o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Brintellix

Decyzja o przerwaniu leczenia powinna być podjęta w porozumieniu z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Brintellix?

Leku Brintellix nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na wortioksetyne lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • podczas jednoczesnego stosowania nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) lub selektywnych inhibitorów MAO-A

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste działania niepożądane (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności

Częste (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • biegunka
 • zaparcie
 • wymioty
 • zawroty głowy
 • swędzenie całego ciała
 • nietypowe sny

Niezbyt częste (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • zaczerwienienie twarzy
 • nocne poty

 O nieznanej częstości:

 • niski poziom sodu we krwi
 • zespół serotoninowy
 • reakcje alergiczne
 • pokrzywka, wysypka
 • napady drgawkowe
 • krwawienia lub zasinienia

Zespół serotoninowy (SS) lub złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS)

Ryzyko powstania obu zespołów wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania substancji zwiększających stężenie serotoniny w organizmie.

Objawy zespołu serotoninowego to:

 • zmiany stanu psychicznego - pobudzenie, omamy, śpiączka
 • niestabilność układu wegetatywnego (częstoskurcz, wahania ciśnienia krwi, hipertermia)
 • zaburzenia nerwowo - mięśniowe m.in  hiperrefleksja, brak koordynacji
 • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego np. nudności, wymioty, biegunka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Brintellix, należy poinformować lekarza lub farmaceutę, i zachować szczególną ostrożność, w przypadku:

 • ciężkiej choroby wątroby lub marskości wątroby
 • ciężkiej choroby nerek
 • tendencji do krwawień lub siniaków
 • wystąpienia w przeszłości manii
 • wystąpienia w przeszłości napadów drgawkowych, padaczkowych
 • niskiego stężenia sodu we krwi
 • wieku powyżej 65 roku życia
 • przyjmowania leków o tzw. działaniu serotoninergicznym, takich jak: tramadol, sumatryptan i innych leków stosowanych w leczeniu migreny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brintellix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku

Leku Brintellix nie należy stosować w ciąży, chyba że według lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Brintellix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Brintellix podczas karmienia piersią.

Lekarz podejmuje decyzję, czy pacjentka powinna przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie leku Brintellix, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności leków stosowanych w leczeniu depresji (inhibitorów MAO) takich jak:

 • fenelzyna
 • iproniazyd
 • izokarboksazyd
 • nialamid
 • tranylcypromina

Jeśli pacjent przyjmował którykolwiek z powyższych leków, musi odczekać 14 dni, zanim rozpocznie przyjmowanie leku Brintellix.

Inne leki wchodzące w interakcję z lekiem Brintellix to:

 • moklobemid 
 • selegilina, razagilina 
 • linezolid 
 • lit lub tryptofan
 • leki obniżające stężenie sodu
 • ryfampicyna 
 • karbamazepina, fenytoina
 • warfaryna, dipirydamol, fenprokumon, kwas acetylosalicylowy w małych dawkach 

Leki, które w połączeniu z wortioksetyną zwiększają ryzyko napadów drgawkowych to:

 • sumatryptan i podobne leki zawierające substancję czynną o nazwie kończącej się na “tryptan”
 • tramadol 
 • meflochina 
 • bupropion 
 • fluoksetyna, paroksetyna i inne leki stosowane w leczeniu depresji, zwane SSRI/SNRI, leki trójpierścieniowe
 • ziele dziurawca 
 • chinidyna 
 • chlorpromazyna, chlorprotiksen, haloperydol 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brintellix a alkohol

Nie zaleca się stosowania leku Brintellix z alkoholem.

Brintellix a prowadzenie pojazdów

Brintellix nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.

Zaleca się jednak ostrożność podczas wykonywania tych czynności po rozpoczęciu leczenia lekiem Brintellix lub po zmianie dawki ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Brintellix?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego