Kategorie

Bromox (Bromazepamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bromox?

Substancją czynną leku Bromox jest bromazepam, należący do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Benzodiazepiny są stosowane tylko wtedy, gdy zaburzenie jest ciężkie, uniemożliwia funkcjonowanie pacjenta lub naraża go na silny lęk.

Podstawowe informacje

NazwaBromox
Nazwa międzynarodowaBromazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 3 mg
 • 6 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Bromazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • magnezu stearynian 
 • żelatyna
 • tytanu dwutlenek (E 171)
 • czerwień koszenilowa (E 124)
 • żółcień pomarańczowa (E 110) (tylko 3 mg kapsułka)
Dostępne opakowania

30 kapsułek

Działanie / właściwości

Przeciwlękowe

Zastosowanie
 • w stanach lękowych
 • w leczeniu wspomagającym objawów lęku, towarzyszących zaburzeniom psychicznym, takim jak zmiany nastroju lub schizofrenia
Przeciwwskazania
 • przy nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby
 • u pacjentów z miastenią oraz zespołem bezdechu sennego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby, nerek lub płuc
 • jeśli u pacjenta występuje osłabienie mięśni
 • jeśli pacjent ma jakąkolwiek inną chorobę, np. depresję
 • jeśli pacjent nadużywa alkoholu lub leków
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • senność i uczucie zmęczenia
 • zaburzenia koordynacji, w tym ataksja (uczucie niepewności podczas chodzenia)
 • zmniejszenie czujności
 • uczucie dezorientacji
 • uspokojenie
 • ból głowy
 • słabsze odczucie lub brak odczuwania emocji
 • zawroty głowy
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia widzenia (podwójne widzenie)
 • nudności i wymioty
Nie łączyć z
 • alkoholem
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych (takimi jak diazepam)
 • lekami nasennymi (takimi jak zolpidem)
 • lekami przeciwalergicznymi, które powodują senność (takie jak difenhydramina)
 • lekami przeciwpadaczkowymi (takimi jak klozapina)
 • cymetydyną (stosowaną w leczeniu zaburzeń żołądka i zgagi)
 • propranololem (stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, drżenia i bólu w klatce piersiowej)
 • fluwoksamina (stosowaną w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i lęku)
 • silnymi lekami przeciwbólowymi (takimi jak morfina)
 • silnymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV (np. inhibitory proteazy)
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Karmienie piersią

Bromazepam przenika do mleka kobiecego. Z tego względu lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna przyjmować lek Bromox podczas karmienia piersią, czy też nie stosować go w tym czasie.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Bromox u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Bromox może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować senność, zmniejszenie czujności oraz zmniejszenie zdolności do reakcji. Nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bromox?

Bromazepam działa przeciwlękowo i nasennie przez pobudzanie receptorów benzodiazepinowych. W konsekwencji, poprzez nasilenie działania GABA, następuje otwarcie sprzężonych z receptorem GABAA kanałów chlorkowych co w ostateczności skutkuje przechodzeniem jonów chlorkowych do wnętrza neuronów, ich hiperpolaryzację i zahamowanie aktywności. W większych dawkach bromazepam zmniejsza napięcie mięśni, wykazuje działanie uspokajające i właściwości przeciwdrgawkowe.

Zastosowanie / wskazania

 Kiedy stosuje się lek Bromox?

 • w zaburzeniach lękowych uogólnionych
 • w dysfunkcjach autonomicznych występujących pod postacią somatyczną m.in. z objawami skórnymi, ze strony układu pokarmowego, układu krążenia, układu moczowo-płciowego
 • w stanach lękowych występujących w przebiegu przewlekłych chorób organicznych ośrodkowego układu nerwowego
 • w zaburzeniach stresowych pourazowych z objawami lęku
 • w zaburzeniach adaptacyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Bromox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty (ewentualnie pielęgniarki). W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zwykle stosowana dawka leku Bromox wynosi od 1,5 mg do 3 mg, trzy razy na dobę (4,5 mg – 9 mg na dobę). W większości przypadków konieczny jest tylko krótki czas trwania leczenia lekiem Bromox. Zazwyczaj lek będzie stosowany nie dłużej niż przez 12 tygodni.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Bromox u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku lub osłabione

Pacjenci w podeszłym wieku wymagają mniejszych dawek ze względu na indywidualne różnice we wrażliwości na produkt leczniczy i w jego farmakokinetyce; dawka nie powinna być większa niż połowa dawki zwykle zalecanej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek wymagają mniejszych dawek ze względu na indywidualne różnice we wrażliwości na produkt leczniczy i w jego farmakokinetyce. U osób w podeszłym wieku i (lub) pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek zaleca się regularną kontrolę i zakończenie leczenia tak szybko, jak jest to możliwe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bromox

W razie przyjęcia przez pacjenta lub kogokolwiek innego większej niż zalecana dawki leku Bromox, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W łagodnych przypadkach, do objawów przedawkowania benzodiazepin należą zazwyczaj senność, brak koordynacji ruchów, niewyraźna mowa lub gwałtowne ruchy gałek ocznych. Przyjęcie dużych dawek, szczególnie w połączeniu z innymi substancjami, działającymi na ośrodkowy układ nerwowy może powodować ataksję, zanik odruchów, bezdech, niedociśnienie tętnicze, depresję układu oddechowego i w pojedynczych przypadkach, śpiączkę.

Pominięcie zastosowania leku Bromox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie w zwykle zalecanej dawce.

Przerwanie stosowania leku Bromox

Może wystąpić niepokój, lęk, ból mięśni, biegunka i ból głowy, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje lek przez długi czas. Ogólnie, nie zaleca się nagłego przerwania leczenia. Należy stopniowo zmniejszać dawkę leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nigdy nie należy samodzielnie zmieniać przepisanej dawki. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za silne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bromox?

 • przy nadwrażliwości na benzodiazepiny
 • gdy u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa
 • gdy u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby (ryzyko encefalopatii)
 • przy zespole bezdechu sennego
 • gdy pacjent jest uzależniony od narkotyków, alkoholu i leków
 • przy ostrym zatruciu alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub psychotropowymi (neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne, sole litu)
 • gdy u pacjenta występuje nużliwość mięśni

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bromox może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Bromox i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • ciężkie reakcje alergiczne: nagły obrzęk gardła, twarzy, warg i ust, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu
 • nagły obrzęk dłoni, stóp i kostek
 • wysypkę i świąd skóry
 • zaburzenia serca, w tym niewydolność serca (objawami mogą być: duszność, obrzęk kostek, kaszel, zmęczenie i szybkie bicie serca) i zatrzymanie akcji serca
 • zaburzenia oddychania (depresja oddechowa), wczesne objawy to: nagle występujący głośny, ciężki i nierówny oddech
 • skóra może przyjąć niebieską barwę
 • uczucie niepokoju
 • agresja
 • złość
 • rozdrażnienie lub pobudzenie
 • koszmary nocne i widzenie lub możliwe słyszenie rzeczy, które nie istnieją naprawdę (omamy)
 • zaburzenia psychiczne, takie jak urojenia (wiara w rzeczy, które nie są prawdziwe) lub utrata kontaktu z rzeczywistością
 • nienaturalne zmiany zachowania

Na początku leczenia lekiem Bromox mogą wystąpić następujące skutki uboczne:

 • senność i uczucie zmęczenia
 • zaburzenia koordynacji, w tym ataksja (uczucie niepewności podczas chodzenia)
 • zmniejszenie czujności
 • uczucie dezorientacji
 • uspokojenie
 • ból głowy
 • słabsze odczucie lub brak odczuwania emocji
 • zawroty głowy
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia widzenia (podwójne widzenie)
 • nudności i wymioty

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić w dowolnym momencie leczenia:

 • trudności z zapamiętywaniem nowych rzeczy
 • jednocześnie może wystąpić zmienione lub dziwne zachowanie
 • depresja
 • zaparcie
 • większe lub mniejsze zainteresowanie seksem
 • trudności z oddawaniem moczu

Urazy

W przypadku stosowania leków z grupy benzodiazepin występuje większe ryzyko upadku i złamania kości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bromox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby, nerek lub płuc
 • jeśli u pacjenta występuje osłabienie mięśni
 • jeśli pacjent ma jakąkolwiek inną chorobę, np. depresję
 • jeśli pacjent nadużywa alkoholu lub leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Bromox a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

stosowanie benzodiazepin w II i III trymestrze ciąży może spowodować zmniejszenie aktywności ruchowej płodu oraz zmienność rytmu serca płodu. Bromazepam podawany w ostatnim okresie ciąży może spowodować wystąpienie zespołu wiotkiego dziecka. Objawia się on wiotkością osiową oraz problemami ze ssaniem. Lek Bromox można stosować w ciąży wyłącznie z polecenia i pod ścisłym nadzorem lekarza.

Bromox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Z tego względu lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna przyjmować lek Bromox podczas karmienia piersią, czy też nie stosować go w tym czasie.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (takie jak diazepam)
 • leki nasenne (takie jak zolpidem)
 • leki przeciwalergiczne, które powodują senność (takie jak difenhydramina)
 • leki przeciwpadaczkowe (takie jak klozapina)
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu zaburzeń żołądka i zgagi)
 • propranolol (stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, drżenia i bólu w klatce piersiowej)
 • fluwoksamina (stosowana w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i lęku)
 • silne leki przeciwbólowe (takie jak morfina)
 • silne leki stosowane w leczeniu zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV (np. inhibitory proteazy)

Stosowanie leku Bromox łącznie z opioidami może zwiększyć ryzyko senności, trudności w oddychaniu, śpiączki oraz może doprowadzić do stanu zagrażającemu życiu pacjenta.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Bromox a alkohol

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Bromox z alkoholem i (lub) produktami leczniczymi hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego. Jednoczesne ich stosowanie może nasilić działanie kliniczne produktu Bromox, w tym spowodować:

 • znaczną sedację
 • nagłe zahamowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia

Bromox a prowadzenie pojazdów

Nadmierne uspokojenie polekowe, niepamięć, zaburzona koncentracja i zaburzenia czynności mięśni mogą niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. W przypadku niedoboru snu prawdopodobieństwo zmniejszenia czujności może wzrastać. Ten niekorzystny wpływ zwiększa się dodatkowo po wypiciu alkoholu. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bromox?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego