Kategorie

Bros, spray na komary i kleszcze Max, 90 ml

Cena jednostkowa: 17,99 zł za 100 mililitrów

Cena
16,19 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Aerozol skutecznie odstrasza komary,  nawet tropikalne do 8h i kleszcze do 5h. 

Wskazania

Spray odstraszający komary i kleszcze.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Miejsce narażone na ukąszenia oraz odzież, spryskać z odległości 15 cm. Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio - spryskać dłoń, a następnie rozsmarować.
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Składniki

Zawiera substancję czynną N, N-dietylo-m-toluamid (DEET 30% (30g/100g), citriodol 0,01%.

Środki ostrożności

Działa drażniąco na oczy. Skrajnie łatwo palny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nie nanosić na dłonie dzieci. Nie wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Pierwsza pomoc

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny

BROS Sp.j.
ul.Sokoła 7/6
60-644 Poznań.

Cechy produktu

Postać
Sposób aplikacji
Rejestracja