Zamówienie wysyłamy w 2 dni robocze
Kategorie

ByeBye Mosquito, spray odstraszający komary, 75 ml

Cena jednostkowa: 11,05 zł za 100 mililitrów

Cena
8,29 zł

Produkt niedostępny

Opis produktu

Preparat odstraszający komary zapewnia ochronę do 5 godzin od aplikacji. Został dodatkowo wzbogacony o 3 naturalne olejki: miętowy, lemongrass i eukaliptusowy, których dodatek wzmacnia działanie ochronne preparatu. Można stosować u dzieci powyżej 3 roku życia.

Wskazania

Długotrwale działający środek przeciw ukąszeniom komarów.

Sposób użycia

Niewielką ilość preparatu należy rozpylać z odległości około 20 cm na miejsca narażone ukąszeniem. Nanosić punktowo na odkryte części ciała. Na twarz nanosić pośrednio: nanieść preparat na dłoń, a następnie lekko natrzeć skórę, unikając kontaktu z oczami i ustami.

Składniki

Butyloacetyloaminopropionian etylu (ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo)aminopropionowego), zawartość 10g/100g. Mieszanina cis-i trans-p-metano-3,8 diolu/Citrodiol, zawartość 0,01g/100g.
 
Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu.
 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Środki ostrożności

Tylko do użytku zewnętrznego.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Pierwsza pomoc

 W przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku trwałego podrażnienia skóry zwrócić się do lekarza. W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut dużą ilością wody. W przypadku trwałego podrażnienia zwrócić się do lekarza. W przypadku połknięcia: Nie powodować wymiotów. Natychmiast przepłukać jamę ustną i wypić dużą ilość wody. W przypadku wystąpienia dolegliwości zwrócić się do lekarza.

Dodatkowe informacje

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:
Unikać zanieczyszczenia wody i gleby stężonym preparatem.
Nie wylewać pozostałości do wód gruntowych, jezior, stawów, kolektorów kanalizacyjnych itp.
Nie mieszać z odpadami komunalnymi.
Utylizować zgodnie z przepisami, konieczna jest obróbka fizyko-chemiczna.
Opróżnić opakowanie z pozostałości preparatu. Opakowanie z LDPE, opróżnione należy poddać
recyklingowi.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaCF Sp. z o.o.
ul. Mokra 7,
32-005 Niepołomice.

Cechy produktu

Postać
Sposób aplikacji
Rejestracja