Kategorie

Calcium Resonium (Calcii polystyreni sulfonas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Calcium Resonium?

Lek Calcium Resonium zawiera substancję czynną sól wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej, która należy do grupy leków nazywanych „żywicami jonowymiennymi”. Lek wskazany jest w leczeniu hiperkaliemii, gdyż obniża stężenie potasu w organizmie. 

Podstawowe informacje

NazwaCalcium Resonium
Nazwa międzynarodowaCalcii polystyreni sulfonas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,2 g jonów wapnia / 15 g

PostaćProszek doustny, Proszek do sporządzania zawiesiny doodbytniczej
Skład - substancja czynna

Sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Skład - substancje pomocnicze
 • wanilina
 • sacharyna
Dostępne opakowania

300 g

Działanie / właściwości

Obniża stężenie potasu we krwi.

Zastosowanie

Leczenie hiperkaliemii.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na sól wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej, inne sulfonowane żywice polistyrenowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • małe stężenie potasu we krwi
 • schorzenia, które powodują zwiększenie stężenia wapnia we krwi
 • niedrożność jelit
 • stosowanie sorbitolu lub spożywanie produktów go zawierających
 • nie należy stosować doustnie u noworodków
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z sercem
 • wysokie ciśnienie krwi
 • problemy z nerkami
 • opuchnięte ręce lub nogi (obrzęk)
 • niskie stężenie potasu, wapnia lub magnezu we krwi
 • zaparcia
 • dziecko, które jest wcześniakiem, miało małą masę urodzeniową lub ma zmniejszoną ruchliwość jelit
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • reakcja alergiczna
 • krew w wymiocinach
 • krew w stolcu
 • dezorientacja
 • zaburzenia rytmu serca
 • obrzęk kończyn
 • utrata apetytu
 • wzrost pragnienia i częstości oddawanego moczu
 • skrócenie oddechu i kaszel
Nie łączyć z
 • sorbitolem
 • solami magnezu, wapnia, potasu
 • z lekami zawierającymi magnez i glin
 • digoksyną
 • lewotyroksyną lub tyroksyną
 • litem
Ciąża

Zasadność stosowania leku Calcium Resonium w ciąży ocenia lekarz.

Karmienie piersią

Zasadność stosowania leku u kobiet karmiących ocenia lekarz.

Dzieci

Nie stosować leku doustnie u noworodków.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Calcium Resonium? 

Lek usuwa nadmiar potasu z organizmu, przywracając jego prawidłowe stężenie we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Calcium Resonium?

Lek Calcium Resonium stosuje się w leczeniu hiperkaliemii.

Dawkowanie

Jak stosować lek Calcium Resonium?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania leku Calcium Resonium:

 • lek podawany wyłącznie doustnie lub doodbytniczo
 • nie podawać z sokiem owocowym (zawiera potas)
 • podczas stosowania doustnego pacjent powinien przyjąć pozycję siedzącą
 • sporządzać zawiesinę doodbytniczą krótko przed zastosowaniem (zużyć w ciągu 24 godzin od sporządzenia)

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

Doustnie

 • zalecana dawka to 15 g (jedna pełna łyżeczka dołączona do opakowania leku) trzy lub cztery razy na dobę
 • dawkę należy podać w postaci zawiesiny w małej ilości wody lub słodkiego napoju w stosunku 3 do 4 ml / gram żywicy

Doodbytniczo

 • zalecana dawka to 30 g (dwie pełne łyleżeczki dołączone do opakowania leku) raz na dobę
 • zawiesinę przygotować w 150 ml wody lub 10% roztworu glukozy
 • gdy stężenie potasu musi być szybko zmniejszone, lek może być podawany jednocześnie doustnie i doodbytniczo
 • jeżeli początkowo podaje się produkt leczniczy doustnie i doodbytniczo, podawanie doodbytnicze można przerwać, gdy żywica podana doustnie dotrze do odbytnicy

Dzieci:

Doustnie

 • początkowa dawka dobowa to 1 g na kilogram masy ciała w dawkach podzielonych
 • lek podaje się doustnie, najlepiej z napojem lub z niewielką ilością dżemu albo miodu
 • po pierwszym dniu dawka dobowa może być zmniejszona do 0,5 g na kilogram masy ciała (dawka podtrzymująca)

Doodbytniczo

 • jeśli dziecko nie może przyjmować leku doustnie, można go podać doodbytniczo, stosując dawkę co najmniej taką, jaka zostałaby podana doustnie, zawieszoną w proporcjonalnej ilości 10% roztworu glukozy w wodzie

Noworodki:

 • lek jest stosowany wyłącznie doodbytniczo
 • stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę w zakresie od 0,5 g do 1 g na kilogram masy ciała
 • dawkę leku podaje się tak rozcieńczoną jak dla dorosłych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Resonium

Lek przyjmowany jest zawsze pod kontrolą lekarza i pielęgniarki. Istnieje małe prawdopodobieństwo przyjęcia przez pacjenta zbyt dużej dawki leku.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku u pacjenta mogą wystąpić następujące objawy:

 • uczucie drażliwości
 • dezorientacja
 • problemy z koncentracją
 • osłabienie siły mięśni i zubożenie odruchów, prowadzące do paraliżu
 • problemy z oddychaniem
 • przyspieszony rytm serca lub jego kołatanie
 • skurcze mięśni
 • bezdech

Pominięcie zastosowania leku Calcium Resonium

Lekarz lub pielęgniarka poinstruują pacjenta, kiedy powinien przyjmować lek. Jest mało prawdopodobne, aby została pominięta dawka leku. Jeśli pacjent podejrzewa, że mógł pominąć dawkę leku, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowania leku Calcium Resonium

Należy stosować lek Calcium Resonium do czasu, gdy lekarz zdecyduje o jego odstawieniu. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Calcium Resonium, jego choroba może powrócić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Calcium Resonium?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na sól wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej, inne sulfonowane żywice polistyrenowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • małego stężenia potasu we krwi
 • schorzeń, które powodują zwiększenie stężenia wapnia we krwi
 • niedrożności jelit
 • doustnego podawania noworodkom

Podczas stosowania leku Calcium Resonium nie wolno przyjmować sorbitolu w żadnej postaci.

 • gdy pacjent stosuje słodzik nazywany sorbitolem lub spożywa produkty, do których jest on dodany, przy jednoczesnym przyjmowaniu leku Calcium Resonium może występować zwężenie przewodu pokarmowego oraz poważne uszkodzenie jelit

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Calcium Resonium może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych:

 • objawy reakcji alergicznej: wysypka, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • krew w wymiocinach lub stolcu (czarne, smoliste stolce)

Należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

 • uczucie zmęczenia, dezorientacji, osłabienie siły mięśni, skurcze
 • zaburzenia rytmu serca
 • uczucie roztrzęsienia, drżenie lub skurcze mięśni (w wyniku małego stężenia magnezu lub wapnia we krwi)
 • zwiększone pragnienie lub potrzeba częstego oddawania moczu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • problemy z nerkami, sercem lub obrzęk kończyn (w wyniku nadmiernego stężenia sodu w organizmie)
 • rozstrój żołądka, ból w jelitach
 • zwężenie przewodu pokarmowego lub niedrożność jelit
 • silny ból brzucha lub zapaść
 • utrata apetytu
 • nudności, wymioty
 • zaparcie lub biegunka
 • skrócenie oddechu lub kaszel (mogą być objawem zakażenia w klatce piersiowej na skutek przedostania się leku do płuc)
 • zatrzymanie stolca po doodbytniczym podaniu produktu, zwłaszcza u dzieci oraz złogi po podaniu doustnym

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • problemy z sercem
 • wysokie ciśnienie krwi
 • problemy z nerkami
 • opuchnięte ręce lub nogi (obrzęk)
 • niskie stężenie potasu, wapnia lub magnezu we krwi
 • zaparcia
 • mała masa urodzeniowa lub zmniejszona ruchliwość jelit u noworodka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Calcium Resonium a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Calcium Resonium a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Calcium Resonium może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • zawierającymi sorbitol
 • zawierającymi sole magnezu, wapnia, potasu
 • zawierającymi magnez i glin
 • digoksyną
 • lewotyroksyną lub tyroksyną
 • litem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Calcium Resonium a alkohol

Brak danych.

Calcium Resonium a prowadzenie pojazdów

Brak danych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Calcium Resonium?

 • lek przechowywać w suchym miejscu
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • po przygotowaniu zawiesiny należy ją zużyć w ciągu 24 godzin

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego