Kategorie

Candesartan Genoptim (Candesartanum cilexetili)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Candesartan Genoptim?

Candesartan Genoptim jest to lek zawierający substancję czynną kandesartan cyleksetyl. Należy do grupy nazywanej antagonistami receptora angiotensyny II. Dzięki działaniu rozluźniającemu i rozszerzającemu naczynia krwionośne obniża ciśnienie. Ułatwia również sercu pompowanie krwi.

Podstawowe informacje

NazwaCandesartan Genoptim
Nazwa międzynarodowaCandesartanum cilexetili
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 mg
 • 16 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Kandesartan cyleksetylu

Skład - substancje pomocnicze
 • hydroksypropylceluloza 
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • eter monoetylowy glikolu dietylenowego
 • stearynian magnezu
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 14 tabletek
 • 15 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 300 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze
 • ułatwia sercu pompowanie krwi
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • osłabiona czynność mięśnia sercowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników zawartych w leku
 • ciąża
 • ciężka choroba wątroby
 • niedrożność dróg żółciowych
 • wiek poniżej 1 roku
 • zaburzenia czynności nerek lub cukrzyca przy jednoczesnym leczeniu nadciśnienia tętniczego aliskirenem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • dializoterapia
 • niedawny przeszczep nerki
 • nasilone wymioty lub biegunka
 • zespół Conna
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • udar
 • ciąża
 • stosowanie leków z grupy inhibitorów ACE lub aliskirenu
 • stosowanie razem inhibitorów ACE z lekiem należącym do grupy antagonistów receptorów mineralokortykoidowych
 • zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u mniej niż u 1 na 10 osób):

 • zwroty głowy i uczucie wirowania
 • ból głowy
 • zakażenia dróg oddechowych
 • niskie ciśnienie powodujące omdlenia lub bóle głowy
 • zmiany w wynikach laboratoryjnych krwi
 • wpływ na czynność nerek u osób z niewydolnością serca lub z zaburzeniami czynności nerek
Nie łączyć z
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • kwasem acetylosalicylowym
 • suplementami, lekami i środkami spożywczymi zwiększającymi lub wpływającymi na stężenie potasu
 • heparyną
 • diuretykami
 • litem
 • inhibitorami ACE
 • aliskirenem
 • terapią połączoną inhibitorów ACE z antagonistami receptorów mineralokortykoidowych
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Candesartan Genoptim we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Nie jest zalecane stosowanie leku Candesartan Genoptim podczas okresu karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie leku Candesartan Genoptim u dzieci w wieku poniżej 1 roku jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, gdy wystąpi zmęczenie lub zawroty głowy po zastosowaniu leku Candesartan Genoptim.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Candesartan Genoptim?

Lek Candesartan Genoptim ma w swoim składzie substancję czynną kandesartan cyleksetylu. Należy ona do grupy nazywanej antagonistami receptora angiotensyny II. Działa rozluźniająco i rozszerzająco na naczynia krwionośne, co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego. Wspomaga również pracę serca w pompowaniu krwi do wszystkich części ciała.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Candesartan Genoptim?

Lek Candesartan Genoptim stosuje się w:

 • leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej szóstego roku życia
 • leczeniu dorosłych z niewydolnością serca, z osłabioną czynnością mięśnia sercowego w przypadku, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny nie mogą być stosowane lub ich działanie jest niewystarczające, a nie jest możliwe zastosowanie leków z grupy antagonistów receptora mineralokortykoidowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Candesartan Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • lek przyjmować codziennie o zbliżonej porze dnia
 • w trakcie lub niezależnie od posiłków
 • połkniętą tabletkę należy popić wodą

Wysokie ciśnienie tętnicze:

Dorośli

 • zalecana dawka leku to 8 mg raz na dobę
 • lekarz w zależności od wartości ciśnienia tętniczego może podwyższyć dawkę do 16 mg raz na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę
 • w niektórych przypadkach (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz odwodnionych) dawka początkowa może być obniżona
 • pacjenci rasy czarnej mogą słabiej zareagować na leczenie, dlatego w ich przypadku może wystąpić konieczność podniesienia dawki

Dzieci i młodzież

 • u dzieci w wieku od 6 do 18 lat zalecana dawka początkowa to 4 mg raz na dobę
 • w przypadku pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg, u których ciśnienie nie jest wystarczająco kontrolowane, lekarz może zalecić zwiększenie dawki maksymalnie do 8 mg raz na dobę
 • w przypadku pacjentów o masie ciała od 50 kg i większej, u których ciśnienie nie jest wystarczająco kontrolowane, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 8 mg lub nawet 16 mg raz na dobę

Niewydolność serca:

Dorośli

 • zalecana początkowa dawka leku to 4 mg raz na dobę
 • dawka może być podwójnie zwiększona w co najmniej dwutygodniowych odstępach do 32 mg raz na dobę
 • optymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tygodni

Pod kontrolą lekarza lek Candesartan Genoptim może być stosowany z innymi lekami na niewydolność serca.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawki początkowej u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie dawki większej niż zalecana

Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • niedociśnienie tętnicze
 • zawroty głowy

W przypadku niedociśnienia stosowane jest leczenie objawowe i monitorowanie pacjenta przez lekarza. Pacjent powinien być wtedy ułożony na plecach z uniesionymi nogami. W razie nieustąpienia objawów podaje się dożylnie płyny, a w dalszym postępowaniu, gdy to konieczne sympatykomimetyki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w tym u pacjentów podawanych dializoterapii, dawka początkowa wynosi 4 mg. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji na leczenie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji na leczenie. Stosowanie produktu leczniczego Candesartan Genoptim jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i (lub) cholestazą.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej. Należy przyjąć kolejną dawkę o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, ponieważ grozi to ponownym zwiększeniem ciśnienia tętniczego. W razie chęci odstawienia należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Candesartan Genoptim?

Nie należy stosować leku Candesartan Genoptim jeśli:

 • pacjent ma nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w preparacie
 • pacjentka jest w drugim lub trzecim trymestrze ciąży
 • występuje u pacjenta ciężkie zaburzenia wątroby lub pacjent choruje na cholestazę
 • jest stosowany aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
 • dziecko nie ma ukończonego 1 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Candesartan Genoptim może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Candesartan Genoptim i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • trudności w oddychaniu wraz z obrzękiem twarzy, warg, języka, gardła lub też bez obrzęku
 • obrzęk twarzy, warg, języka oraz gardła powodujący możliwe trudności w połykaniu
 • silny świąd skóry z wysypką grudkową

Candesartan Genoptim może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, co wpływa na większą skłonność do zakażeń. Możliwe jest wtedy:

 • odczuwanie zmęczenia
 • wystąpienie zakażenia
 • gorączka

W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem, który zleci wykonanie badań potwierdzających wpływ leku na stan krwi.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • u dzieci: ból głowy, zawroty głowy i zakażenie górnych dróg oddechowych, kaszel, ból części ustnej gardła

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • uczucie wirowania, zawroty głowy
 • zakażenia dróg oddechowych
 • omdlenia lub zawroty głowy spowodowane spadkiem ciśnienia
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca objawiające się uczuciem mrowienia, zmęczeniem, osłabieniem i nieregularną czynnością serca
 • wpływ na czynność nerek, szczególnie u osób z niewydolnością serca i zaburzeniami czynności nerek mogący w rzadkich przypadkach spowodować niewydolność nerek
 • u dzieci: wysypka, arytmia zatokowa, zapalenie części nosowej gardła, gorączka

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 000 osób):

 • obrzęk twarzy, warg, języka i gardła
 • zmniejszenie liczebności krwinek czerwonych lub białych, co może objawiać się zmęczeniem, pojawieniem się zakażenia lub gorączką
 • pojawienie się wysypki skórnej lub pokrzywki
 • świąd
 • ból pleców, stawów oraz mięśni
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby - mogące objawiać się zmęczeniem, zażółceniem skóry oraz oczu i objawami grypopodobne
 • kaszel
 • nudności
 • zmiany w wynikach badań krwi takie jak zmniejszenie stężenia sodu - w przypadku znacznego spadku stężenia sodu może wystąpić osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni 

Częstość nieznana:

 • biegunka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Candesartan Genoptim należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, jeśli:

 • u pacjenta występują zaburzenia serca, wątroby lub nerek
 • pacjent jest poddawany dializom
 • pacjent miał niedawno przeszczepioną nerkę
 • kiedykolwiek wystąpił udar
 • występowały lub występują u pacjenta nasilone wymioty albo biegunka
 • pacjent choruje na zespół Conna
 • pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze
 • pacjentka jest w ciąży lub ją planuje, ponieważ leku nie należy stosować w ciąży, zwłaszcza po 3 miesiącu
 • pacjent stosuje lek z grupy inhibitorów ACE, na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl, szczególnie jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
 • pacjent stosuje aliskiren
 • pacjent stosuje jednocześnie inhibitor ACE wraz z lekiem należącym do grupy tak zwanych antagonistów receptorów mineralokortykoidowych stosowanymi w leczeniu niewydolności serca - może się zwiększać ryzyko działań niepożądanych
 • pacjent zamierza poddać się zabiegom chirurgicznym, ponieważ zastosowanie leku Candesartan Genoptim z niektórymi lekami stosowanymi do znieczulenia może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego
 • pacjent ma rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Jeśli którykolwiek opisany stan dotyczy pacjenta, lekarz może zalecić częstsze kontrole oraz wykonanie badań.

Lekarz może również zalecić przeprowadzenie kontroli czynności nerek, stężenia potasu i ciśnienia krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Candesartan Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Candesartan Genoptim jest niezalecane we wczesnym okresie ciąży oraz przeciwwskazane po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić nienarodzonemu dziecku przez pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki, a u noworodka niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze lub hiperkaliemia.

Lekarz zazwyczaj zaleca przerwanie stosowania leku Candesartan Genoptim przed planowaną ciążą lub gdy zostanie stwierdzona ciąża. Zostaje wtedy wprowadzone leczenie innym lekiem.

Candesartan Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku Candesartan Genoptim podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, także beta-adrenolityki oraz diazoksyd, ponieważ mogą spowodować spadek ciśnienia krwi
 • leki należące do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb, ponieważ mogą osłabić działanie przeciwnadciśnieniowe
 • kwas acetylosalicylowy w wysokiej dawce powyżej 3g na dobę, ponieważ może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego
 • leki i produkty zwiększające stężenie potasu takie jak suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas, gdyż mogą powodować hiperkaliemię
 • heparyna, gdyż może zwiększyć stężenie potasu
 • leki moczopędne, ponieważ może zwiększyć się przez nie stężenie potasu
 • lit - może zostać nasilona jego toksyczność podczas stosowania leku Candesartan Genoptim
 • inhibitory ACE takie jak na przykład enalapryl, kaptopryl, lizynopryl, ramipryl lub aliskiren, ponieważ zwiększa się ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek
 • równoczesne stosowanie inhibitora ACE i leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca zwanych antagonistami receptorów mineralokortykoidowych, na przykład spironolaktonu, eplerenonu, gdyż może to prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Candesartan Genoptim a alkohol

Jeśli pacjent przyjmujący lek Candesartan Genoptim planuje spożywanie alkoholu, powinien o tym poinformować lekarza. Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Candesartan Genoptim a prowadzenie pojazdów

Należy zrezygnować z prowadzenia pojazdów oraz obsługi pojazdów jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku wystąpiły objawy niepożądane takie jak zmęczenie lub zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Candesartan Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego