Kategorie

Carder (Clopidogrelum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Carder?

Lek Carder zawiera klopidogrel, który należy do grupy leków przeciwpłytkowych. Stosowany jest w profilaktyce powikłań chorób zakrzepowych.

Podstawowe informacje

NazwaCarder
Nazwa międzynarodowaClopidogrelum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

75 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

klopidogrel

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hydroksypropyloceluloza
 • mannitol
 • krospowidon (typ A)
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • makrogol 6000
 • kwas stearynowy (typ 50)
 • talk

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza (E 421)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Antyagregacyjne

Zastosowanie
 • profilaktyka wtórna powikłań zakrzepowych miażdżycy
 • profilaktyka powikłań zakrzepowych miażdżycy i zatorowo - zakrzepowych u pacjentów z migotaniem przedsionków
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • czynne patologiczne krwawienie (np. wrzód żołądka, krwotok wewnątrzczaszkowy)
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko krwawienia
 • zakrzep w tętnicy mózgu
 • choroba wątroby lub nerek
 • alergia lub uczulenie na którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu tej choroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność 
 • zgaga
Nie łączyć z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • heparyną
 • tyklopidyną
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • omeprazolem lub ezomeprazolem
 • flukonazolem lub worykonazolem
 • efawirenzem
 • karbamazepiną
 • moklobemidem
 • repaglinidem
 • paklitakselem
 • lekami przeciwretrowirusowymi
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci, nie wykazuje on działania leczniczego w tej grupie pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie powinien wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Carder?

Lek Carder hamuje agregację płytek krwi. Stosuje się go u dorosłych pacjentów, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych zakrzepów, które mogą prowadzić do zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, zawał serca lub zgon).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Carder?

Lek Carder stosuje się, aby zapobiec zakrzepom krwi, gdy:

 • u pacjentów występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic
 • u pacjenta poprzednio wystąpił zawał serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych
 • u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej znany jako niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego
 • u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, czyli tzw. migotanie przedsionków

Dawkowanie

Jak stosować lek Carder?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Zalecana dawka leku Carder to 75 mg na dobę, przyjmowane doustnie o tej samej porze każdego dnia, z posiłkiem lub bez posiłku.

Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej, lekarz prowadzący może przepisać od razu na rozpoczęcie leczenia 300 mg leku Carder. Następnie zalecana dawka leku Carder to 75 mg na dobę.

Carder należy stosować tak długo, jak zaleca go lekarz prowadzący.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Pominięcie przyjęcia leku

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Carder i przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od pory przyjmowania leku, powinien natychmiast przyjąć tabletkę, a kolejną tabletkę powinien przyjąć o zwykłej porze.

Jeśli zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, powinien po prostu zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie przyjmowania leku

Nie należy przerywać leczenia, chyba że lekarz tak zaleci. Przed przerwaniem przyjmowania leku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carder?

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Carder może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli u pacjenta wystąpią:

 • gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia.
 • objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i/ lub stanu dezorientacji
 • obrzęk ust lub zaburzenia skóry, takie ja wysypki, świąd, pęcherze skórne

Najczęstszym działaniem niepożądanym zgłaszanym podczas stosowania leku Carder jest krwawienie. Krwawienie może wystąpić w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak, krwawienie z nosa, krew w moczu. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów.

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność 
 • zgaga

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • owrzodzenie żołądka
 • wymioty
 • nudności
 • zaparcia
 • nadmiar gazów w żołądku lub jelitach
 • wysypki, świąd
 • zawroty głowy
 • uczucie cierpnięcia lub zdrętwienia

Rzadko (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • powiększenie piersi i mężczyzn

Bardzo rzadko  (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka
 • silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców
 • gorączka
 • trudności w oddychaniu, czasami skojarzone z kaszlem
 • uogólnione reakcje alergiczne (na przykład, ogólne uczucie gorąca z nagłym ogólnym złym samopoczuciem aż do omdlenia)
 • obrzęk ust
 • alergia skórna
 • pęcherze skórne
 • zapalenie jamy ustnej
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • stan dezorientacji
 • omamy
 • bóle stawów
 • bóle mięśniowe
 • zaburzenia smaku lub utrata smaku

Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje nadwrażliwości z bólem w klatce piersiowej lub bólem brzucha

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli którakolwiek z sytuacji wymieniona poniżej dotyczy pacjenta, powinien on przed rozpoczęciem przyjmowania leku poinformować o tym lekarza prowadzącego:

 • stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia np. wrzód żołądka
 • zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienia wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała)
 • ostatnio doznany ciężki uraz
 • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (również zabieg stomatologiczny)
 • planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (również zabieg stomatologiczny)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu, który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby
 • jeśli pacjent miał w przeszłości alergię lub uczulenie na którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu tej choroby

Podczas stosowania leku Carder:

 • należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny
 • należy niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu schorzenia zwanego zakrzepową plamicą małopłytkową
 • w przypadku skaleczenia lub zranienia, czas, jaki upłynie, zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle 
 • w przypadku krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carder a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Carder a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwykle stosowane do leczenia stanów bólowych i stanów zapalnych mięśni lub stawów
 • heparynę lub inne leki podawane we wstrzyknięciach stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi
 • tyklopidynę i inne leki przeciwpłytkowe
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki stosowane zwykle w leczeniu depresji
 • omeprazol lub ezomeprazol, leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych
 • flukonazol lub worykonazol, leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • efawirenz lub inne leki przeciwretrowirusowe, stosowane w leczeniu HIV
 • karbamazepinę, lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów padaczki
 • moklobemid, lek stosowany w leczeniu depresji
 • repaglinid, lek  stosowany w leczeniu cukrzycy
 • paklitaksel, lek stosowany w leczeniu raka
 • lekami przeciwretrowirusowymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carder a alkohol

Brak danych

Carder a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Carder?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego