Kategorie

Carvedilol-Ratiopharm (Carvedilolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Carvedilol-Ratiopharm?

Carvedilol-Ratiopharm jest to lek, którego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych i zmniejszeniu oporu przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Dzięki temu zmniejsza pracę serca oraz obniża ciśnienie krwi.

Podstawowe informacje

NazwaCarvedilol-Ratiopharm
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon
 • powidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zwalnia czynność serca
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze samoistne
 • przewlekła, stabilna dławica piersiowa
 • leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niestabilna i/lub niewyrównana niewydolność serca
 • objawiające się klinicznie zaburzenia czynności wątroby
 • kwasica metaboliczna
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia (u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca)
 • ciężka bradykardia (poniżej 50 skurczów serca na minutę)
 • zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
 • ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 85 mm Hg)
 • wstrząs kardiogenny
 • skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca
 • zaburzenia czynności nerek u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • zaburzenia oddychania
 • zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu
 • cukrzyca
 • choroba naczyń obwodowych i objaw Raynauda
 • nadczynność tarczycy
 • bradykardia
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • ciężkie niepożądane reakcje skórne
 • łuszczyca
 • guz chromochłonny
 • nieleczona nadczynność nadnerczy
 • planowany zabieg operacyjny
 • dusznica bolesna typu Prinzmetala
 • soczewki kontaktowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • niewydolność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • uczucie zmęczenia

Częste:

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenie dróg moczowych
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększenie stężenia cholesterolu
 • pogorszenie kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą
 • depresja, obniżenie nastroju
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszone wydzielanie łez, podrażnienie oczu
 • zwolnienie czynności serca
 • obrzęki (obrzęk całego lub części ciała), zatrzymanie płynów, zwiększenie objętości krwi w organizmie
 • zawroty głowy podczas nagłego wstawania
 • zespół Raynauda
 • astma i zaburzenia oddychania
 • nagromadzenie płynu w płucach
 • biegunka
 • złe samopoczucie, nudności, wymioty, ból brzucha, niestrawność
 • ból (np. rąk i nóg)
 • ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z miażdżycą tętnic i/lub zaburzeniem czynności nerek
 • trudności w oddawaniu moczu
Nie łączyć z
 • digoksyną i digitoksyną
 • ryfampicyną
 • karbamazepiną
 • fluoksetyną, paroksetyną i bupropionem
 • rezerpiną, guanetydyną, metylodopą, guanfacyną oraz inhibitorami monoaminooksydazy
 • cyklosporyną
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • klonidyną
 • sympatykomimetykami
 • pochodnymi dihydropirydynami
 • lekami, których działaniem niepożądanym jest spadek ciśnienia np. barbituranami, fenotiazyną, lekami rozszerzającymi naczynia
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • insuliną oraz doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • antagonistami wapnia określonego typu, amiodaronem lub innymi lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami znieczulającymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • ergotaminą
 • cynakalcetem
 • alkoholem
Ciąża

Leku Carvedilol-Ratiopharm nie należy przyjmować podczas ciąży bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Karmienie piersią

Leku Carvedilol-Ratiopharm nie należy przyjmować podczas karmienia piersią bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Dzieci

Leku Carvedilol-Ratiopharm nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Carvedilol-Ratopharm może zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Carvedilol-Ratiopharm?

Działanie leku Carvedilol-Ratiopharm polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych typu alfa1 oraz hamowaniu aktywności układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta-adrenergicznych.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Carvedilol-Ratiopharm?

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • leczeniu bólu w klatce piersiowej, który występuje, kiedy tętnice dostarczające natlenowaną krew do serca ulegają zwężeniu, co skutkuje dostarczaniem mniejszej ilości tlenu do mięśnia sercowego (dławicy piersiowej)
 • leczeniu osłabionego mięśnia sercowego (niewydolności serca), w skojarzeniu z innymi lekami

Dawkowanie

Jak stosować lek Carvedilol-Ratiopharm?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wysokie ciśnienie

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 25 mg raz na dobę. Jeśli konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg (zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 25 mg).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Lekarz zazwyczaj zaleci dawkę początkową wynoszącą 12,5 mg raz na dobę i będzie kontynuował leczenie, stosując dawkę na niezmienionym poziomie przez cały okres leczenia. Jeśli konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej.

Dławica piersiowa

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 25 mg dwa razy na dobę. Jeśli konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej do dawki maksymalnej wynoszącej 100 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 25 mg dwa razy na dobę, co stanowi zalecaną maksymalną dawkę dobową.

Niewydolność serca

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

W leczeniu stabilnej niewydolności serca tabletki należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Tabletki należy przyjmować z pokarmem w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Dawka może być zwiększana stopniowo, zwykle w dwutygodniowych odstępach. Lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej, do ustalenia dawki optymalnej dla pacjenta.

Jeśli pacjent waży mniej niż 85 kg, zalecana maksymalna dawka leku Carvedilol Orion wynosi 25 mg dwa razy na dobę, a jeśli pacjent waży więcej niż 85 kg, lekarz może zwiększyć dawkę do 50 mg dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy znacznego przedawkowania to:

 • niedociśnienie
 • bradykardia
 • niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
 • zatrzymanie krążenia
 • zaburzenia oddychania
 • skurcz oskrzeli
 • zaburzenia świadomości
 • napady drgawkowe

Pominiecie zastosowania dawki leku

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carvedilol-Ratiopharm

Dawkę leku należy stopniowo zmniejszać przez dwa tygodnie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carvedilol-Ratiopharm?

 • nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niestabilna i/lub zdekompensowana niewydolność serca
 • kwasica metaboliczna
 • klinicznie objawowe zaburzenia czynności wątroby
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (z wyjątkiem pacjentów ze wszczepionym na stałe stymulatorem serca)
 • ciężka bradykardia
 • zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • wstrząs kardiogenny
 • stany skurczowe oskrzeli lub astma
 • kwasica metaboliczna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Lek Carvedilol-Ratiopharm jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (co najmniej 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • niewydolność serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • uczucie zmęczenia

Częste (mniej niż 1 na 10 osób):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • mała liczba czerwonych krwinek
 • zwiększenie masy ciała
 • wzrost stężenia cholesterolu
 • utrata kontroli stężenia cukru we krwi u osób z cukrzycą
 • depresja, przygnębienie
 • zaburzenia widzenia
 • wytwarzanie mniejszej ilości łez, podrażnienie oczu
 • spowolnienie akcji serca
 • obrzęki (uogólniony obrzęk ciała, obrzęk części ciała)
 • zawroty głowy po szybkim wstaniu
 • problemy z krążeniem krwi (w tym objaw zimnych rąk i stóp), sztywnienie tętnic (arterioskleroza)
 • pogorszenie objawów u pacjentów z zespołem Raynauda oraz utykanie (ból nóg, który narasta podczas chodzenia)
 • astma i trudności w oddychaniu
 • akumulacja płynów w płucach
 • biegunka
 • złe samopoczucie
 • wymioty, ból brzucha, niestrawność
 • ból (np. w rękach i nogach)
 • ciężka niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z arteriosklerozą i/lub z zaburzeniami czynności nerek
 • trudności w oddawaniu moczu

Niezbyt częste (mniej niż 1 na 100 osób):

 • zaburzenia snu
 • splątanie
 • omdlenia
 • nieprawidłowe samopoczucie
 • zaburzenia układu przewodzącego serca, dławica piersiowa (w tym ból w klatce piersiowej)
 • pewnego typu reakcje skórne (np. alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, świąd i zapalenie skóry, zwiększona potliwość, znamiona łuszczycowe lub liszajowe będące skórnymi zmianami chorobowymi)
 • wypadanie włosów
 • impotencja

Rzadkie (mniej niż 1 na 1000 osób):

 • mała liczba płytek krwi (trombocytopenia)
 • suchość w jamie ustnej
 • obrzęk błony śluzowej nosa (uczucie zatkania nosa)

Bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • mała liczba białych krwinek
 • reakcje alergiczne
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • trudności z nietrzymanie moczu u kobiet
 • wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym okręgiem dookoła - rumień wielopostaciowy)
 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą występująca głównie w okolicy ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała – martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carvedilol-Ratiopharm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Carvedilol-Ratiopharm w przypadku:

 • przewlekłej niewydolności serca z jednoczesnym niskim ciśnieniu tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i/lub zaburzeniem czynności nerek
 • przebytego zawalu serca
 • zaburzeń przewodzenia impulsów w sercu (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia)
 • nadciśnienia tętniczego (wtórnego)
 • ciężkich zaburzeń oddychania
 • cukrzycy, lek może maskować objawy hipoglikemii
 • choroby naczyń obwodowych i objawów Raynauda, może dojść do nasilenia objawów niewydolności tętnic
 • nadczynności tarczycy, lek może maskować objawy tej choroby
 • zastosowania znieczulenia ogólnego przed planowaną operacją
 • bardzo wolnego tętna
 • ciężkich reakcji alergicznych
 • łuszczycy
 • nieleczonej nadczynności nadnerczy
 • noszenia soczewek kontaktowych, wydzielanie łez może być zmniejszone

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvedilol-Ratiopharm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Carvedilol-Ratiopharm nie powinien być przyjmowany w przypadku ciąży, chyba że spodziewane korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży przed zastosowaniem tego leku.

Carvedilol-Ratiopharm a karmienie piersią

Jeśli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Nie wiadomo czy lek Carvedilol-ratiopharm przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • leków stosowanych w leczeniu arytmii serca (diltiazem, werapamil, amiodaron, chinidyna)
 • azotanów stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej (np. izosorbidu monoazotan lub glicerolu triazotan)
 • leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca (np. digoksyna, digitoksyna)
 • pochodne dihydropirydyny (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego oraz chorób serca)
 • leków stosowanych w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych (np. fluoksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, haloperydol lub inhibitory monoaminooksydazy (MAO)
 • leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepionego narządu (np. cyklosporyna)
 • leków zmniejszających stężenie cukru we krwi, takie jak doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina
 • leków stosowanych w celu obniżenia ciśnienia krwi lub w leczeniu migreny (np. klonidyna lub ergotamina)
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
 • leków blokujących przewodzenie nerwowo-mięśniowe (leki zmniejszające napięcie mięśni)
 • kortykosteroidów stosowanych w celu zahamowania reakcji zapalnych lub alergicznych (np. prednizolon)
 • estrogenów (hormonów)
 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np. ryfampicyna lub erytromycyna)
 • leków stosowanych w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i refluksu żołądkowego (np. cymetydyna)
 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol)
 • leków stosowanych w znieczuleniu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvedilol-Ratiopharm a alkohol

Leku Carvedilol-Ratiopharm nie należy łączyć z alkoholem, ponieważ może on nasilać jego działanie.

Carvedilol-Ratiopharm a prowadzenie pojazdów

Lek Carvedilol-Ratiopharm może wywołać zawroty głowy. W razie wystąpienia tego lub innych wpływających na koncentrację objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

 

Przechowywanie

 • lek Carvedilol Ratiopharm należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego