Kategorie


Testy diagnostyczne wykrywające narkotyki

Testy diagnostyczne na obecność narkotyków są przeznaczone do wykrywania w moczu takich substancji, jak amfetamina, kokaina, morfina, marihuana, haszysz oraz heroina. Można je stosować wówczas, gdy nie do końca wiadomo, jaki narkotyk został użyty. Dostępne testy są szybkie i proste w wykonaniu – są w stanie wykryć toksyczną substancję nawet po 2-3 dniach od momentu zażycia.

Testy diagnostyczne wykrywające narkotyki

Testy diagnostyczne na obecność narkotyków są przeznaczone do wykrywania w moczu takich substancji, jak amfetamina, kokaina, morfina, marihuana, haszysz oraz heroina. Można je stosować wówczas, gdy nie do końca wiadomo, jaki narkotyk został użyty. Dostępne testy są szybkie i proste w wykonaniu – są w stanie wykryć toksyczną substancję nawet po 2-3 dniach od momentu zażycia.

Wiarygodne testy paskowe na obecność narkotyków

Jedną z najprostszych i zarazem najtańszych metod wykrywania narkotyków w organizmie jest stosowanie testów diagnostycznych dostępnych w każdej aptece. Są one skuteczne i wiarygodne, umożliwiając wykrycie substancji narkotycznych nawet po dwóch-trzech dniach od ich zażycia. Proponowane testy diagnostyczne są przeznaczone do samodzielnego zastosowania – zasada ich działania polega na pobraniu próbki moczu bądź śliny do zbadania. Łatwy w interpretacji wynik przybiera postać zabarwionego pola na panelu testowym. Poza testami wykrywającymi wyłącznie jeden rodzaj narkotyku, oferujemy również niezawodne testy wieloparametrowe, przy pomocy których można rozpoznać amfetaminę, kokainę, marihuanę, morfinę, heroinę oraz haszysz.

Narkotest

We współczesnym świecie nielegalne substancje psychoaktywne stanowią jedno z największych zagrożeń dla młodych ludzi i nastolatków. Choć dostęp do nich jest utrudniony, to ich zdobycie ciągle jest możliwe. Po różnego rodzaju nielegalne substancje sięgają często nawet niepełnoletni, przechodzący okres buntu i pragnący poeksperymentować. Papierosy czy alkohol to często za mało, a kolejnym krokiem w szukaniu dobrej zabawy są narkotyki twarde, które błyskawicznie uzależniają: kokaina, amfetamina, metamfetamina, heroina, morfina. Niebezpieczne są także tak zwane narkotyki miękkie: haszysz, LSD, grzyby halucynogenne czy THC znajdujące się w marihuanie. Wobec skali zagrożenia, często narkotest okazuje się koniecznym środkiem zapobiegania uzależnieniu od narkotyków oraz jego wczesnego wykrywania. Naroktest można przeprowadzić samodzielnie w domu, a po 5 minutach uzyskamy wynik, który daje 99% pewności, że w organizmie badanego znajdują się lub nie substancje psychoaktywne.

Narkotest ‒ jak działa

Chcąc zweryfikować, czy dziwne zachowanie lub wygląd są wywołane obecnością w organizmie substancji odurzających, warto przeprowadzić narkotest. Test na obecność narkotyków w ślinie czy moczu możemy wykonać w domu, natomiast test analizujący próbkę włosów może zostać przeprowadzony wyłącznie w laboratorium.

Narkotest polegający na analizie próbki śliny wykonuje się przy użyciu specjalnego próbnika, który jest dołączony do zestawu testowego. Wystarczy pobrać minimalną nawet ilość śliny i odczekać wskazany w instrukcji czas, a następnie odczytać wynik. Sposób interpretowania wyników jest opisany w ulotce, dołączonej do opakowania. Narkotest na obecność substancji psychoaktywnych w ślinie jest więc łatwy do wykonania i bez trudu można go przeprowadzić samodzielnie.

Mając podejrzenia, że dziecko jest pod wpływem narkotyków, możemy przeprowadzić również narkotest na podstawie próbki moczu. Warto jednak mieć na uwadze, że test powinien być przeprowadzany z zaskoczenia, ponieważ istnieją sposoby oszukiwania narkotesu, a w dobie powszechnego dostępu do internetu poznanie tych sposobów nie stanowi problemu. Dla pewności, że wyniki są wiarygodne warto także dokładnie obserwować strumień moczu.

Narkotest na obecność substancji odurzających w moczu polega na zanurzenia paska testowego na odpowiednią głębokość w moczu. Po upływie 10‒15 sekund należy wyjąć pasek i odłożyć na płaską powierzchnię. Wyniki powinny być widoczne po około 10 minutach, a sposób ich interpretacji jest wyjaśniony w ulotce dołączonej do zestawu.

Narkotest ‒ kiedy przeprowadzać

Skuteczność narkotestu jest uzależniona od dopasowania go do znajdującej się w organizmie substancji oraz czasu, przez jaki narkotyk ulegał metabolizmowi w organizmie. Na przykład amfetamina jest wykrywalna w organizmie 4 godziny po jej zażyciu i utrzymuje się przez 72 godziny. THC (nakrotest na marihuanę i haszysz) może być wykryte w ślinie zażywającego do 72 godzin, a w moczu w ciągu godziny i w okresie od 3‒10 dni. Testy na obecność narkotyków przeprowadzane na podstawie analizy włosa mają z kolei zastosowanie nawet kilka miesięcy po zażyciu narkotyków.