Test M-ALBU-Check, badanie nerek, test na albuminę w moczu, 1 sztuka
19,89
Test na infekcję dróg moczowych, 1 sztuka
10,28