Kategorie

Cavinton (Vinpocetinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cavinton?

Cavinton to lek, którego substancja czynna - winpocetyna łagodzi objawy neurologiczne spowodowane niedostatecznym ukrwieniem ośrodkowego układu nerwowego.

Podstawowe informacje

NazwaCavinton
Nazwa międzynarodowaVinpocetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Winpocetyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • talk
 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji:

 • kwas askorbowy
 • pirosiarczyn sodu (E 223)
 • kwas winowy
 • alkohol benzylowy
 • sorbitol (E 420)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji:

 • 10 ampułek po 2 ml
Działanie / właściwości
 • poprawia przepływ krwi przez naczynia mózgowe
 • łagodzi objawy spowodowane niedokrwieniem mózgu
Zastosowanie
 • leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego
 • łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego
 • leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka
 • leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym
 • ostre stany niedokrwienia mózgu: napadowego, przemijającego niedokrwienia i udaru niedokrwiennego oraz stanów po udarze; gdy jedynym możliwym leczeniem jest leczenie pozajelitowe
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • stosowanie u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dla tej grupy wiekowej
 • ostra faza udaru krwotocznego
 • ciężka choroba niedokrwienna serca
 • ciężkie zaburzenie rytmu serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podczas stosowania leku Cavinton zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które powodują wydłużenie odstępu QT
 • lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmiany ciśnienia krwi
 • uderzenia krwi do głowy
 • zapalenie żył
Nie łączyć z
 • alfa metylodopą
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy 
Ciąża

Leku Cavinton nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Cavinton nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek Cavinton nie powinien być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak dostępnych badań na temat bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn podczas stosowanie leku Cavinton.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cavinton?

Lek Cavinton rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe, naczynia siatkówki oraz w uchu wewnętrznym. Wykazuje także działanie rozkurczające na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje lek Cavinton?

Lek Cavinton stosuje się w leczeniu:

 • przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego i otępienia naczyniopochodnego
 • łagodzenia objawów psychicznych i neurologicznych związanych z niewydolnością krążenia mózgowego
 • wspomagającego przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka oraz zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym
 • ostrego stanu niedokrwienia mózgu: napadowego, przemijającego niedokrwienia i udaru niedokrwiennego oraz stanów po udarze; gdy jedynym możliwym leczeniem jest leczenie pozajelitowe

Dawkowanie

Jak stosować lek Cavinton?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Cavinton 5 mg

Dorośli

Stosuje się 1 do 2 tabletek trzy razy na dobę.
Dawka podtrzymująca: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Cavinton Forte 10 mg

Dorośli

Zwykle stosowana dawka leku to 1 tabletka (10 mg) trzy razy na dobę (30 mg).

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagania modyfikacji dawki.

Pacjenci z zaburzeniami nerek lub wątroby

Nie jest wymagania modyfikacji dawki.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Cavinton u tej grupy wiekowej jest przeciwwskazane ze względu na brak wystarczających danych klinicznych dla tej grupy wiekowej.

Pominięcie zastosowania leku Cavinton

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w przypadku pominięcia zastosowania. Następną dawkę należy przyjąć o normalnej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cavinton

Przyjmowanie leku Cavinton w dawce dobowej 60 mg długotrwale jest bezpieczne. Nawet jednorazowe doustne przyjęcie dawki 360 mg winpocetyny nie skutkowało wystąpieniem działań niepożądanych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cavinton?

Lek Cavinton jest przeciwwskazany:

 • u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dla tej grupy wiekowej
 • w ostrej fazie udaru krwotocznego
 • w ciężkiej chorobie niedokrwiennej serca
 • w ciężkim zaburzeniu rytmu serca
 • u kobiet w ciąży
 • u kobiet karmiących piersią
 • u pacjentów z nietolerancją galaktozy, fruktozy
 • w braku laktazy
 • w zespole złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, produkt leczniczy Cavinton może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdej osoby wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Cavinton i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów:

 • uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca
 • znacznie zmiany ciśnienia krwi

Działania niepożądane obserwowane często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmiany ciśnienia krwi
 • uderzenia krwi do głowy
 • zapalenie żył

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zaburzenia snu (bezsenność, senność)
 • zawroty i bóle głowy
 • osłabienie
 • częstoskurcz i dodatkowy skurcz
 • zmiany ciśnienia krwi
 • nudności
 • zgaga
 • suchość w jamie ustnej
 • alergiczne odczyny skórne

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • bóle brzucha
 • leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy wykonywać kontrolne badania EKG podczas stosowania leku Cavinton ze względu na możliwość zaburzenia rytmu serca. Szczególnie u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które powodują wydłużenie odstępu QT.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, fruktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cavinton a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Cavinton.

Lek Cavinton nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ze względu na możliwość przeniknięcia winpocetyny przez barierę łożyska.

Cavinton a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Cavinton.

Lek Cavinton jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią ze względu na przenikanie winpocetyny do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane

Zauważono, że jednoczesne stosowanie winpocetyny z metyldopą nasila jej działanie hipotensyjne. Z tego względu zaleca się regularne pomiary ciśnienia.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania winpocetyny z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, lekami przeciwarytmicznymi, lekami przeciwzakrzepowymi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cavinton a alkohol

Brak danych.

Cavinton a prowadzenie pojazdów

Brak dostępnych badań na temat bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowanie leku Cavinton.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cavinton?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego