Kategorie

Chloropernazinum (Prochlorperazini dimaleas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Chloropernazinum?

Lek Chloropernazinum zawiera substancję czynną - dimaleinian prochloroperazyny, jest silnym lekiem przeciwpsychotycznym.

Podstawowe informacje

NazwaChloropernazinum
Nazwa międzynarodowaProchlorperazini dimaleas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Dimaleinian prochloroperazyny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • żelatyna
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwpsychotyczne
 • uspokajające
 • przeciwwymiotne
Zastosowanie
 • zapobieganie oraz leczenie nudności i wymiotów
 • leczenie zawrotów głowy w zespole Meniere’a i w zapaleniu błędnika
 • krótkotrwałe leczenie wspomagające lęku
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na prochloroperazynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • choroba Parkinsona
 • niedoczynność tarczycy
 • niewydolność serca
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • osłabienie mięśni
 • przerost gruczołu krokowego
 • jaskra
 • agranulocytoza
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać zmniejszone dawki i pozostać pod obserwacją ze względu na skłonność do wystąpienia u nich objawów parkinsonizmu polekowego.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • drżenia
 • spadki ciśnienia
Nie łączyć z
 • adrenaliną
 • lekami uspokajającymi
 • lekami antycholinergicznymi
 • lekami zobojętniającymi
 • lekami przeciwparkinsonowymi
 • solami litu
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • amfetaminą
 • lewodopą
 • klonidyną
 • guanetydyną
 • deferoksaminą
 • prochloroperazyną
 • lekami wydłużającymi odstęp QT
 • lekami przeciwarytmicznymi 
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • karbamazepiną
 • niektórymi antybiotykami i cytostatykami
Ciąża

Lek Chloropernazinum nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba że jest lekiem niezbędnym.

Karmienie piersią

Pochodne fenotiazyny mogą przenikać do mleka kobiecego, dlatego należy przerwać karmienie piersią na czas leczenia.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas pierwszych dni leczenia może wystąpić senność, dlatego w tym okresie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Chloropernazinum?

Lek Chloropernazinum wykazuje działanie przeciwpsychotyczne, uspokajające oraz przeciwwymiotne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Chloropernazinum?

Lek Chloropernazinum stosowany jest w zapobieganiu oraz leczeniu:

 • nudności i wymiotów
 • zawrotów głowy w zespole Meniere'a i w zapaleniu błędnika
 • lęków (krótkotrwałe leczenie wspomagające)

Dawkowanie

Jak stosować lek Chloropernazinum?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • zapobieganie nudnościom i wymiotom - 5 mg do 10 mg, 2 lub 3 razy na dobę
 • leczenie nudności i wymiotów - na początku 20 mg, w razie konieczności po upływie 2 godzin dodatkowo 10 mg
 • krótkotrwałe leczenie wspomagające lęku - początkowo 15 mg do 20 mg na dobę w dawkach podzielonych, w razie konieczności dawkę można zwiększyć maksymalnie do 40 mg na dobę i podawać w dawkach podzielonych
 • leczenie zawrotów głowy w zespole Meniere'a - 5 mg 3 razy na dobę, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę, po kilku tygodniach dawka może być stopniowo zmniejszana do 5 mg - 10 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać zmniejszone dawki prochloroperazyny i należy ich dokładnie obserwować ze względu na skłonność do objawów parkinsonizmu polekowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Chloropernazinum

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W krótkim czasie po zażyciu toksycznej dawki leku (do 6 godzin), należy podjąć próbę płukania żołądka. Należy podać węgiel aktywny. Nie ma specyficznej odtrutki. Leczenie zatrucia jest objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Chloropernazinum

Przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, chyba że jest już pora na kolejną regularną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Chloropernazinum?

Leku Chloropernazinum nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje jeden ze stanów:

 • nadwrażliwość na prochloroperazynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia czynności nerek
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • choroba Parkinsona
 • niedoczynność tarczycy
 • niewydolność serca
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • osłabienie mięśni
 • przerost gruczołu krokowego
 • jaskra
 • agranulocytoza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Chloropernazinum może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • spadki ciśnienia

Niezbyt często (występują u 1 do 100 pacjentów na 1 000):

 • łagodna leukopenia

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • agranulocytoza
 • żółtaczka
 • alergia kontaktowa skóry
 • nadwrażliwość na światło podczas bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne

Częstość nieznana:

 • zaburzenia napięcia mięśni lub dyskinezy (ruchy dowolne)
 • akatyzja (uczucie sztywności mięśniowej z niepokojem ruchowym)
 • parkinsonizm (drżenie, wzmożenie napięcia mięśni, spowolnienie ruchowe lub inne objawy charakterystyczne dla parkinsonizmu)
 • mlekotok
 • rozrost sutków u mężczyzn
 • brak miesiączki
 • impotencja
 • dyskinezy późne (mimowolne ruchy mięśni twarzy i języka)
 • bezsenność i pobudzenie
 • zmiany oczne
 • powstanie metalicznego, szaro - fiołkoworóżowego przebarwienia skóry wystawionej na bezpośredni wpływ promieni słonecznych
 • arytmie serca (arytmia przedsionkowa, blok przedsionkowo - komorowy, częstoskurcz komorowy, migotanie komór)
 • suchość w jamie ustnej
 • depresja oddechowa
 • zaburzenie drożności nosa
 • złośliwy zespół neuroleptyczny (hipertermia, stan osłupienia ze zwiększonym napięciem mięśni szkieletowych, zaburzenia ze strony układu autonomicznego i zaburzenia świadomości)

U niektórych osób w czasie stosowania leku Chloropernazinum mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać zmniejszone dawki i pozostać pod obserwacją ze względu na skłonność do wystąpienia u nich objawów parkinsonizmu polekowego.

Lek Chloropernazinum zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Chloropernazinum a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania prochloroperazyny w ciąży. Chloropernazinum nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba, że jest lekiem niezbędnym.

Chloropernazinum a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pochodne fenotiazyny mogą przenikać do mleka kobiecego, dlatego należy przerwać karmienie piersią na czas leczenia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • nie należy podawać adrenaliny po przedawkowaniu leku
 • alkohol, barbiturany i inne leki sedatywne mogą nasilać hamujące działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy
 • leki antycholinergiczne mogą zmniejszać przeciwpsychotyczne działanie leku
 • słabe działanie antycholinergiczne leku może być nasilone przez inne leki antycholinergiczne - mogą wystąpić zaparcia, udar cieply itd.
 • leki zobojętniające leki przeciw parkinsonizmowi oraz lit wpływają na wchłanianie leku
 • jeśli wymagane jest leczenie objawów pozapiramidowych wywołanych przez neuroleptyki należy najpierw zastosować antycholinergiczne leki przeciw parkinsonizmowi (nie lewodopę), gdyż neuroleptyki antagonizują działanie agonistów receptorów dopaminowych przeciw parkinsonizmowi
 • duże dawki leku zmniejszają odpowiedź na leki hipoglikemizujące, których dawki w takich sytuacjach należy zwiększyć
 • neuroleptyki mogą nasilać działanie hipotensyjne większości leków przeciwnadciśnieniowych
 • działanie amfetaminy, lewodopy, klonidyny, guenetydyny i adrenaliny może być zablokowane przez neuroleptyki
 • nieistotne zwiększenie lub zmniejszenie stężenia w osoczu leków: propranololu czy fenobarbitalu
 • jednoczesne podanie deferoksaminy i prochloroperazyny wywołuje przejściową encefalopatię metaboliczną
 • istnieje ryzyko wystąpienia arytmii podczas jednoczesnego stosowania neuroleptyków z lekami, które wydłużają odstęp QT, w tym z niektórymi lekami przeciwarytmicznymi, przeciwdepresyjnymi i innymi lekami przeciwpsychotycznymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Chloropernazinum a alkohol

Alkohol nasila działanie leku.

Chloropernazinum a prowadzenie pojazdów

Podczas pierwszych dni leczenia może wystąpić senność, dlatego w tym okresie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Chloropernazinum?

Lek należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • temperaturze poniżej 25°C
 • oryginalnym opakowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego