Kategorie

Cilan (Cilazaprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cilan?

Cilan to lek w postaci tabletek powlekanych o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne. Jego substancją czynną jest cylazapryl.

Podstawowe informacje

NazwaCilan
Nazwa międzynarodowaCilazaprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 1 mg
 • 2,5 mg
 • 5 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Cylazapryl

 

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hypromeloza
 • talk
 • stearylofumaran sodu
 • hypromeloza
 • laktoza jednowodna
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu
 • żółty tlenek żelaza (dla dawki 1 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (dla dawki 2,5 mg)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • wspomaga w przewlekłej niewydolności serca

 

Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie przewlekłej niewydolności serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, lub inne inhibitory konwetrazy angiotensyny
 • obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie podczas wcześniejszego leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • wrodzony lub idiopatyczny orzęk naczynioruchowy
 • ciąża lub karmienie piersią
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek oraz leczenie lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • leczenie sakubitrylem z walsartanem
 • leczenie lekami
  • racekadotryl (leczenie biegunki)
  • temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus (stosowane po przeszczepach oraz w leczeniu raka)
  • wildagliptyna (leczenie cukrzycy)
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może powodować:

 • niedociśnienie tętnicze
 • niewydoloność nerek
 • niedrożność dróg oddechowych
 • neutropenię
 • agranulocytozę
 • trobocytopenię
 • niedokrwistość

Podawanie leku należy przerwać na jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • uczucie kłucia i mrowienia
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne
 • niedociśnienie tętnicze, a także objawowe niedociśnienie tętnicze
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia
 • skurcze mięśni
 • wysypka
 • świąd
 • astenia
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu przewlekłej niewydolności serca u dorosłych (np. sakubitryl z walsartanem)
 • lekami obniżającymi ciśnienie, które zawierają aliskiren
 • lekami stosowanymi podczas leczenia biegunki (racekadotryl)
 • lekami stosowanymi w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu nowotworów (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus)
 • lekami stosowanymi podczas leczenia cukrzycy (wildagliptyna)
Ciąża

Nie należy stosować leku Cilan w czasie ciąży.
 

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Cilan w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania ze wzgędu na brak odpowiednich badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona z powodu możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia znużenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cilan?

Cilan jest lekiem działającym rozrzerzająco na naczynia krwionośne porzez hamowanie enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II (jest to tzw. inhibitor konwertazy angiotensyny - inhibitor ACE). Angiotensyna II zwęża naczynia krwionośne powodując wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cilan?

Lek Cilan stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • przewlekłej niewydolności serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Cilan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie, jeden raz na dobę, zawsze o tej samej porze dnia. Lek można zażywać niezależnie od posiłku, ponieważ pokarm nie ma znaczącego wpływu na jego wchłanianie.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Zalecana dawka początkowa to 1 mg jeden raz na dobę. Dawkę ustala lekarz w zależności od wartości ciśnienia tętniczego. Dla większości pacjentów dawka podtrzymująca wynosi 2,5 mg - 5 mg na dobę. Jeżeli po zastosowaniu dawki 5 mg ciśnienie nie normalizuje się, lekarz może jednocześnie zalecić środek moczopędny w małej dawce (z innej grupy niż leki mczopędne oszczędzające potas) w celu zwiększenia działania przeciwnadciśnieniowego.

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym leczeni środkami moczopędnymi

Dwa do trzech dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Cilan lekarz odstawi lek moczopędny w celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia. Zalecana dawka początkowa dla tej grupy pacjentów to 0,5 mg jeden raz na dobę. W razie konieczności stosowanie leku moczopędnego można wznowić później.

Przewlekła niewydolność serca

Lek Cilan może być stosowany jednocześnie z glikozydami naparstnicy i/lub środkami moczopędnymi. Leczenie rozpoczyna się od dawki 0,5 mg raz na dobę, pod scisłym nadzorem lekarza. W zależności od stanu klinicznego i tolerancji na lek przez pacjenta, dawka zostanie zwiększona do najmniejszej dawki podtrzymującej - 1 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta lekarz podejmie decyzję o dalszym zwiększaniu dawki do 2,5 mg raz na dobę. Dawka maksymalna wynosi 5 mg raz na dobę.

Osoby w podeszłym wieku z nadciśnieniem

Leczenie rozpoczyna się od dawki 0,5 mg - 1 mg jeden raz na dobę. Dawkę podtrzymującą ustala lekarz biorąc pod uwagę tolerancję leku przez pacjenta i jego stan kliniczny.

Osoby w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością serca

Leczenie rozpoczyna się od dawki 0,5 mg. Dawkę podtrzymującą, wynoszącą od 1 mg do 2,5 mg ustala lekarz w zależności od stanu klinicznego pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolonością serca, którzy przyjmują duże dawki środków moczopędnych należy bezwzględnie przestrzegać rozpoczynanie leczenia od dawki 0,5 mg jeden raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Lekarz określi dawkę na podstawie klirensu kreatyniny.

Dawkowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania ze wzgędu na brak odpowiednich badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast zgłosić się do szpitala. Objawami przedawkowania są:

 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • wstrząs (uczucie osłabienia, niepokój, bladość skóry, zimne poty, przyspieszony i płytki oddech, słabo wyczuwalne i przyspieszone tętno, utrata przytomności)
 • osłupienie
 • zbyt wolna czynność serca (bradykardia)
 • zaburzenia elektrolitowe
 • niewydolność nerek

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cilan?

Nie należy stosować leku Cilan w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwości na inne inhibitory konwertazy angiotensyny
 • obrzęku naczynioruchowego w wywiadzie podczas wcześniejszego leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • wrodzonego lub idiopatycznego orzęku naczynioruchowego
 • ciąży lub karmienia piersią
 • cukrzycy lub zaburzeń czynności nerek oraz podczas leczenia lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • leczenia sakubitrylem z walsartanem
 • leczenia lekami, tj. racekadotryl (leczenie biegunki), temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus (stosowane po przeszczepach oraz w leczeniu raka), wildagliptyna (leczenie cukrzycy).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cilan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Cilan i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani

Inne działania niepożądane

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób na 100):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • parestaezje (uczucie kłucia i mrowienia)
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne
 • niedociśnienie tętnicze, w tym objawowe niedociśnienie tętnicze
 • kaszel
 • duszność
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • zaburzenia smaku
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia
 • skurcze mięśni
 • wysypka
 • świąd
 • astenia

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1 000):

 • zaburzenia nastroju lub zaburzenia snu
 • skurcz oskrzeli
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i/lub krtani
 • pokrzywka
 • niewydolność nerek
 • impotencja
 • nadmierne pocenie

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • uczucie splątania
 • zaburzenia rytmu serca
 • dławica piersiowa
 • zawał mięśnia sercowego
 • udar
 • eozynofilowe zapalenie płuc (związane z nagromadzeniem jednego z rodzajów krwinek białych w płucach)
 • nieżyt błony śluzowej nosa
 • zapalenia trzustki
 • zapalenie wątroby
 • rumień wielopostaciowy
 • ostra niewydolność nerek
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie hematokrytu (stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi)
 • trombocytopenia
 • leukopenia (zmniejszenie ilości białych krwinek)
 • neutropenia
 • agranulocytoza lub pancytopenia
 • niedokrwistość hemolityczna (niedobór czerwonych krwinek spowodowany ich przyspieszonym rozpadem) u pacjentów z wrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu i/lub hiperkalemia, która ustępuje po odstawieniu leku (szczególnie w przypadku niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności serca oraz nadciśnienia naczyniowo - nerkowego).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cilan:

 • u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno - elektrolitowej, związanymi ze stosowaniem leków moczopędnych, dietą z ogrniczeniem soli, dializami, biegunką lub wymiotami oraz u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym renino - zależnym, czyli zależnym od enzymu wytwarzanego przez nerki (może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi)
 • u pacjentów z objawową niewydolnością serca, z niewydolnością nerek lub bez, u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca leczonych dużymi dawkami diuretyków pętlowych, u pacjentów ze zmniejszonym stężeniem sodu we krwi lub z zaburzeniami czynności nerek (może powodować objawowe niedociśnienie)
 • w przypadku zwężenia zastawki mitralnej lub aortalnej, lub kardiomipatii przerostowej, powodujących zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca
 • w przypadku zaburzeń czynności nerek
 • u pacjentów po przeszczepie nerki (ze względu na brak danych dotyczących stosowania u osób po transplantacji nerki)
 • u pacjentów, którzy są dializowani z użyciem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności i przyjmujących Cilan (ryzyko wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznych)
 • ponieważ może powodować obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych języka, głośni i/lub krtani, powodując niedrożność dróg oddechowych, prowadząc w skrajnych przypadkach do zgonu (częstość występowania jest większa u pacjentów rasy czarnej)
 • u pacjentów poddanych aferezie lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu (ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych)
 • podczas odczulania, np. jadem pszczół lub os (ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych)
 • ze względu na wystąpienie zespołu rozpoczynającego się od żółtaczki cholestatycznej, prowadzącej do rozwoju piorunującej martwicy wątroby i w niektórych przypadkach - zgonu
 • ze względu na występowanie suchego, uporczywego kaszlu (ustępuje on bez leczenia po odstawieniu leku)
 • ze względu na zwiększenie potasu w surowicy (zwłaszcza w przypadku współistniejącej niewydolności nerek, niewyrównanej cukrzycy, jednoczesnego stosowania suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub substytutów soli zawierających potas a także jednoczesnego stosowania leków powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyna)
 • ze względu na możliwość wystąpienia neutropenii/ agranulocytozy (niedobór komórek obronnych krwi - granulocytów obojętnochłonnych lub brak granulocytów)
 • ze względu na ryzyko wystąpienia trombocytopenii (zbyt mała ilość płytek krwi) oraz niedokrwistości (zmniejszenie ilości czerwonych krwinek i stężenia hemoglobiny)
 • u pacjentów z chorobami tkanki łącznej (kolagenozy naczyń) przyjmujących leki immunosupresyjne, allopurynol lub prokainamid
 • u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu środkami powodującymi niedociśnienie tętnicze (ryzyko nasilenia niedociśnienia)
 • u pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insluliną
 • u pacjentów przyjmujących lit
 • u pacjentów stosujących leki tj. walsartan, telmisartan, irbasartan, alskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Cilan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w ciąży. W przypadku zajścia w ciążę lub planowania ciąży należy jak najszybciej zmienić sposób leczenia.

Cilan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Cilan w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i/lub zastosować inne środki ostrożności jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II lub aliskiren.

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu o stosowaniu wymienionych poniżej leków:

 • antagoniści receptora angiotensyny II lub aliskiren - lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienićdawkę i/lub zastosować inne środki ostrożności
 • leki moczopędne oszczędzające potas, tj. spironolankton, triamteren, amiloryd
 • suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas
 • leki moczopędne
 • lit
 • leki przeciwcukrzycowe, tj. doustne leki przeciwcukrzycowe, insuliny
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy w stężeniu równym lub powyżej 3 g na dobę
 • leki przeciwnadciśnieniowe
 • leki rozszerzające naczynia krwionośne
 • leki sympatykomimetyczne
 • leki przeciwpsychotyczne
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • środki znieczulające ogólnie
 • leki trombolityczne
 • beta-adrenolityki
 • azotany

Jednoczesne stosowanie leku Cilan z lekami zawierającymi:

 • aliskiren jest przeciwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
 • sakubitryl z walsartanem - można rozpocząć leczenie lekiem Cilan nie wcześniej niż po upływie 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki

Cilan z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, gdyż treść pokarmowa znajdująca się w żołądku nie wpływa w istotny sposób na wchłanianie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cilan a alkohol

Brak danych.

Cilan a prowadzenie pojazdów

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona z powodu możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia znużenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cilan?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego