Kategorie

Cinnarizinum Aflofarm (Cinnarizinum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cinnarizinum Aflofarm?

Cinnarizinum Aflofarm jest lekiem w postaci tabletek, zawierającym cynaryzynę. Substancja ta poprzez hamowanie dopływu jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych rozszerza naczynia mózgowe i obwodowe. Dzięki temu poprawia krążenie i dotlenienie komórek. 

Podstawowe informacje

NazwaCinnarizinum Aflofarm
Nazwa międzynarodowaCinnarizinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Cynaryzyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu
 • skrobia ziemniaczana
 • talk
 • powidon 30
 • wodorofosforan wapnia
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

50 tabletek

Działanie / właściwości
 • rozszerza naczynia mózgowe i obwodowe 
 • hamuje oczopląs
 • przeciwalergiczne
 • przeciwwymiotne
 • słabo przeciwhistaminowe
 • słabo uspokajające
 • słabo cholinolityczne
 • spasmolityczne
Zastosowanie
 • zaburzenia przedsionkowe takie jak: zawroty głowy, szum w uszach, nudności i wymioty, choroba Menière‛a
 • choroba lokomocyjna
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na cynaryzynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia ze strony układu pozapiramidowego
 • choroba Parkinsona
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przerost gruczołu krokowego
 • niedrożność szyi pęcherza moczowego
 • choroby układu sercowo - naczyniowego 
 • zwężenie odźwiernika
 • padaczka 
 • nadczynność tarczycy
 • niskie ciśnienie krwi 
 • pacjenci powyżej 65 roku życia
 • dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy i zespół złego wchłaniania glukozy - galaktozy
 • planowane testy alergiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • senność 
 • zaburzenia żoładkowo - jelitowe
 • bóle głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • pocenie się 
 • reakcje alergiczne 
Nie łączyć z
 • lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi np. amitryptyliną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w czasie karmienia piersią, chyba że w sytuacji wyższej konieczności.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeżeli u pacjenta wystąpi senność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cinnarizinum Aflofarm?

Cynaryzyna selektywnie hamuje dopływ wapnia do komórek mięśni naczyń krwionośnych, wywołując ich rozkurczenie. Wykazuje też słabe działanie przeciwhistaminowe, uspokajające, przeciwwymiotne i cholinolityczne. Ponadto cynaryzyna hamuje oczopląs. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cinnarizinum Aflofarm?

Lek Cinnarizinum Aflofarm stosuje się w: 

 • zaburzeniach przedsionkowych, do których zalicza się zawroty głowy, szum w uszach, nudności i wymioty
 • chorobie Mèniere‛a
 • chorobie lokomocyjnej

Dawkowanie

Jak stosować lek Cinnarizinum Aflofarm?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować doustnie po posiłku. 

Dorośli

Zaburzenia przedsionkowe 

1 tabletka 3 razy na dobę. Na początku leczenia dopuszcza się stosowanie podwójnej dawki. 

Choroba lokomocyjna

1 tabletka na dwie godziny przed podróżą. Następnie w razie potrzeby 1 tabletka co 8 godzin w dniu podróży. 

Czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. 

Stosowanie leku Cinnarizinum Aflofarm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Stosowanie leku Cinnarizinum Aflofarm u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania cynaryzyny wydłuża się. Lekarz rozważy zmianę dawkowania leku. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinnarizinum Aflofarm 

Zalecany jest kontakt z lekarzem. Po przedawkowaniu mogą pojawić się takie dolegliwości jak:

 • wymioty
 • senność
 • śpiączka
 • drżenie
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi

Pominięcie zastosowania leku Cinnarizinum Aflofarm

W celu uzupełnienia pominiętej dawki nie należy stosować dawki podwójnej. Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając dawki następnej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cinnarizinum Aflofarm? 

Nie należy stosować leku Cinnarizinum Aflofarm:

 • w przypadku nadwrażliwości na cynaryzynę lub którykolwiek składnik leku 
 • w przypadku występowania u pacjenta zaburzeń ze strony układu pozapiramidowego 
 • w chorobie Parkinsona

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cinnarizinum Aflofarm może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Mogą wystąpić:

 • senność 
 • bóle głowy
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe, zwykle przemijające 
 • suchość w jamie ustnej
 • pocenie się 
 • reakcje alergiczne 

Rzadko (w przypadku długotrwałego leczenia):

 • zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadko (w przypadku długotrwałego leczenia):

 • liszaj płaski
 • zmiany skórne toczniopodobne
 • żółtaczka cholestatyczna

Długotrwałe stosowanie lub przyjmowanie wysokich dawek u osób w podeszłym wieku może wywołać objawy pozapiramidowe:

 • zubożenie mimiki
 • sztywność mięśni 
 • spowolnienie ruchowe
 • niepokój ruchowy
 • mimowolne ruchy i skurcze mięśni
 • obniżenie ciśnienia krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem kuracji należy skonsultować z lekarzem stosowanie leku w przypadku występowania u pacjenta: 

 • trudności z oddawaniem moczu, spowodowanych przerostem gruczołu krokowego lub zwężeniem szyi pęcherza moczowego 
 • zwężenia odźwiernika
 • chorób układu sercowo - naczyniowego 
 • padaczki
 • nadczynności tarczycy 
 • niskiego ciśnienia krwi 

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

W przypadku osób w podeszłym wieku zalecane jest wykonywanie badań okresowych, ze względu na możliwość wystąpienia objawów pozapiramidowych.

Jaskra

Ze względu na działanie cholinolityczne cynaryzyna może powodować wystąpienie napadu jaskry.

Skórne testy alergiczne

W wyniku działania przeciwhistaminowego cynaryzyna może fałszować wyniki testów alergicznych. Należy zaprzestać stosowania leku na co najmniej 4 dni przed wykonaniem takich testów. 

Dziedziczna nietolerancja galaktozy, brak laktazy, zespół złego wchłaniania glukozy - galaktozy

Lek zawiera 100 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce, dlatego też nie powinien być stosowany w przypadku wyżej wymienionych chorób. Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem produktu leczniczego o występujących schorzeniach. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Cinnarizinum Aflofarm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Ze względu na brak wystarczających badań nie zaleca się stosowania cynaryzyny u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. 

Cinnarizinum Aflofarm a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania cynaryzyny u kobiet karmiących piersią poza sytuacją, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Jednoczesne stosowanie cynaryzyny z: 

 • lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi 
 • alkoholem

może powodować nasilenie działania uspokajającego. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cinnarizinum Aflofarm a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku, ponieważ działanie uspokajające cynaryzyny może się nasilić.

Cinnarizinum Aflofarm a prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Cynaryzyna może powodować senność, zwłaszcza na początku leczenia. Pacjenci, u których wystąpi ten objaw, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cinnarizinum Aflofarm? 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego