Kategorie

Claritine (Loratadinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Claritine?

Claritine to lek przeciwhistaminowy, który zawiera loratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

Podstawowe informacje

NazwaClaritine
Nazwa międzynarodowaLoratadinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki:

 • 10 mg

Syrop:

 • 1 mg/ ml
PostaćTabletki, Syrop
Skład - substancja czynna

Loratadyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu

Syrop:

 • glikol propylenowy
 • glicerol
 • benzoesan sodu
 • sukraloza
 • maltitol ciekły
 • sorbitol ciekły krystalizujący
 • aromat winogronowy
 • diwodorofosforan sodu dwuwodny
 • kwas fosforowy
 • edetynian disodu
 • woda oczyszczona
   
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 30 tabletek
 • 60 tabletek

Syrop:

 • 120 ml
 • 150 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2. roku życia
 • leczenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
 • łagodzenie objawów związanych z pokrzywką
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy przerwać stosowanie leku Claritine tabletki lub syrop na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych
 • lek Claritine tabletki zawiera laktozę, a syrop - sorbitol.

Tabletki:

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

Syrop:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • dzieci w wieku od 2 do 12 lat - ból głowy, nerwowość, zmęczenie
 • dorośli i młodzież – senność

oraz inne działania niepożądane występujące rzadziej (patrz poniżej).

Nie łączyć z

lekami wpływającymi na metabolizm wątrobowy.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 2. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych osób bardzo rzadko występowała senność, która mogła wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Claritine?

Claritine to lek przeciwhistaminowy, który zawiera loratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Claritine?

 • u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2. roku życia
 • w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym). Do objawów należą: kichanie, wyciek z nosa i swędzenie, świąd i pieczenie oczu
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (swędzenie, zaczerwienienie skóry)

Dawkowanie

Jak stosować lek Claritine?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Tabletki:

Linia podziału na tabletce ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

jedna tabletka raz na dobę, niezależnie od posiłków.

Dzieci (w wieku od 2 do 12 lat):

Masa ciała większa niż 30 kg:

jedna tabletka raz na dobę.

Nie jest wskazane stosowanie tabletek (10 mg) u dzieci, których masa ciała nie przekracza 30 kg.

U tych dzieci można stosować Claritine syrop.

Syrop

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

10 ml syropu raz na dobę, niezależnie od posiłków.

Dzieci (w wieku od 2 do 12 lat):

 • masa ciała większa niż 30 kg:

10 ml syropu raz na dobę, niezależnie od posiłków.

 • masa ciała 30 kg lub mniejsza:

5 ml syropu raz na dobę, niezależnie od posiłków.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być mniejszy. W tym przypadku dorosłym i dzieciom o masie ciała większej niż 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny (w postaci tabletek lub syropu), co drugi dzień, a dzieciom o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg loratadyny (w postaci syropu), co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Claritine

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Claritine należy koniecznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po przedawkowaniu loratadyny zaobserwowano: ból głowy, senność, przyspieszenie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Claritine

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Claritine?

Leku Claritine nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Claritine może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • dzieci w wieku od 2 do 12 lat - ból głowy, nerwowość, zmęczenie
 • dorośli i młodzież – senność

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów) u dorosłych i młodzieży to:

 • ból głowy, zwiększenie apetytu, bezsenność, zmęczenie, suchość w jamie ustnej, zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, zapalenie błony śluzowej żołądka) i objawy alergiczne takie jak wysypka

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka, obrzęk). Jeżeli wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • zawroty głowy, drgawki, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca, nieprawidłowa czynność wątroby, łysienie

Nieznana częstość:

 • zwiększenie masy ciała

U niektórych osób w czasie przyjmowania leku Claritine mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Claritine należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • należy przerwać stosowanie leku Claritine tabletki lub syrop na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, ponieważ leki przeciwhistaminowe mogą powodować fałszywie ujemne wyniki (zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia)
 • lek Claritine tabletki zawiera laktozę, a syrop - sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub u jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub rozpoznano wcześniej u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku (lub przed przyjęciem przez jego dziecko)

Tabletki:

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

Syrop:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Claritine a ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Claritine a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią. Loratadyna przenika do mleka matki.

Interakcje

 • jednoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, ale bez następstw klinicznych
 • równoczesne podawanie z loratadyną leków wpływających na metabolizm wątrobowy powinno odbywać się pod kontrolą lekarza

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Claritine a alkohol

Lek podawany z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić testami psychomotorycznymi. Należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania leku Claritine z alkoholem.

Claritine a prowadzenie pojazdów

W badaniach klinicznych loratadyna nie miała wpływu lub miała nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych osób bardzo rzadko występowała senność, która mogła wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Claritine?

Lek Claritine należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Claritine syrop należy zużyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia butelki.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego