Kategorie

Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań (Clemastinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań?

Clemastinum WZF to lek przeciwhistaminowy, który zawiera klemastynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest u dorosłych i dzieci po ukończeniu 12 miesięcy (w postaci syropu) lub tylko u dorosłych (w postaci roztworu do wstrzykiwań).

Podstawowe informacje

NazwaClemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaClemastinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Klemastyna

Skład - substancje pomocnicze
 • sorbitol
 • etanol 96%
 • glikol propylenowy
 • cytrynian sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 ampułek po 2 ml

Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • leczenie wspomagające we wstrząsie anafilaktycznym oraz w obrzęku naczynioruchowym
 • przed zabiegiem mogącym spowodować uwolnienie histaminy w organizmie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na inne leki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny, np. chlorfeniramina, difenhydramina
 • gdy pacjent stosuje jednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjentów z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem w oczach
 • u pacjentów z wrzodami w żołądku lub dwunastnicy lub innymi ciężkimi zaburzeniami przewodu pokarmowego (zwężenie odźwiernika)
 • u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego lub zatrzymania moczu z innych przyczyn
 • u pacjentów z nadczynnością tarczycy
 • u pacjentów z astmą oskrzelową
 • u pacjentów z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym
 • u pacjentów z porfirią (klemastyna może nasilać objawy tej choroby)
 • u pacjentów powyżej 60 lat, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia nasilonej senności, zmęczenia czy obniżenia ciśnienia krwi
 • lek Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań zawiera:
  • sorbitol
  • etanol
  • glikol propylenowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęściej występują:

 • uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy
 • ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zgaga
 • zwiększenie gęstości wydzieliny w drogach oddechowych

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Nie łączyć z
 • barbituranami (lekami nasennymi i uspokajającymi)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (stosowanymi w leczeniu depresji)
 • lekami stosowanymi w parkinsonizmie
 • silnymi lekami przeciwbólowymi (z grupy opioidowych, np. morfiną)
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (inhibitorami monoaminooksydazy - MAO)
Ciąża

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki i może powodować objawy niepożądane u dziecka.

Dzieci

Lek Clemastinum WZF w syropie można stosować u dzieci, które ukończyły 12 miesiąc życia. Postać roztwór do wstrzykiwań jest przeznaczona tylko dla dorosłych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. senności, zmęczenia oraz zawrotów głowy) podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clemastinum WZF?

Clemastinum WZF to lek przeciwhistaminowy, który zawiera klemastynę o działaniu przeciwalergicznym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clemastinum WZF?

Roztwór do wstrzykiwań:

 • leczenie wspomagające we wstrząsie anafilaktycznym oraz w obrzęku naczynioruchowym (obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk skóry, warg, języka, gardła, powodujący duszność)
 • przed zabiegiem mogącym spowodować uwolnienie histaminy w organizmie, aby zapobiec nasilonym reakcjom alergicznym

Dawkowanie

Jak stosować lek Clemastinum WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Roztwór do wstrzykiwań:

Lek ten przeznaczony jest dla dorosłych. Należy go podawać dożylnie lub domięśniowo.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia określa lekarz. Lek ten stosuje się doraźnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clemastinum WZF

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej mogą wystąpić:

 • u dzieci: pobudzenie, omamy, ataksja, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia mięśniowe, ruchy mimowolne, przegrzanie, sinica, drgawki, nasilające się zaburzenia krążenia i oddychania prowadzące do zahamowania tych czynności. Mogą wystąpić również: suchość w ustach, rozszerzenie źrenic, zaczerwienienie twarzy, podwyższenie temperatury ciała
 • u dorosłych częściej występują zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego przejawiające się sennością, a nawet śpiączką

Pominięcie zastosowania leku Clemastinum WZF

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku możliwie jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy odrzucić pominiętą dawkę i zażyć następną według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clemastinum WZF?

Leku Clemastinum WZF nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenia na inne leki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny, np. chlorfeniramina, difenhydramina
 • gdy pacjent stosuje jednocześnie leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clemastinum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują:

 • uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji, zawroty głowy
 • ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zgaga
 • zwiększenie gęstości wydzieliny w drogach oddechowych

Może wystąpić:

 • zmęczenie, splątanie, niepokój, nadmierne pobudzenie (szczególnie u dzieci), osłabienie, bóle głowy, drżenia, bezsenność, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, drgawki
 • brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, suchość błony śluzowej nosa i gardła, uczucie zatkanego nosa
 • spadek ciśnienia krwi, kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, skurcze dodatkowe
 • zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, zanik granulocytów we krwi obwodowej, niedokrwistość hemolityczna)
 • trudności z oddawaniem moczu, zatrzymanie moczu
 • pokrzywka, wysypka
 • nadmierna potliwość, dreszcze, nadwrażliwość na światło

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia spadku ciśnienia krwi, senności, zmęczenia oraz zawrotów głowy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

 • u pacjentów z jaskrą lub podwyższonym ciśnieniem w oczach
 • u pacjentów z wrzodami w żołądku lub dwunastnicy lub innymi ciężkimi zaburzeniami przewodu pokarmowego (zwężenie odźwiernika)
 • u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego lub zatrzymania moczu z innych przyczyn
 • u pacjentów z nadczynnością tarczycy
 • u pacjentów z astmą oskrzelową
 • u pacjentów z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym
 • u pacjentów z porfirią (klemastyna może nasilać objawy tej choroby)
 • u pacjentów powyżej 60 lat, ponieważ nie można wykluczyć wystąpienia nasilonej senności, zmęczenia czy obniżenia ciśnienia krwi
 • lek Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań zawiera:
  • sorbitol
  • etanol
  • glikol propylenowy
 • Jeśli są planowane testy alergiczne, należy przerwać przyjmowanie leku na kilka dni przed wykonaniem testów (dla postaci leku: syrop).

  Podczas przyjmowania Clemastinum WZF oraz innych leków przeciwuczuleniowych, pacjent nie powinien pić alkoholu.

  Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki i może powodować objawy niepożądane u dziecka.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Równoczesne stosowanie niektórych leków z klemastyną może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza gdy pacjent przyjmuje:

 • barbiturany (leki nasenne i uspokajające)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji)
 • leki stosowane w parkinsonizmie
 • silne leki przeciwbólowe (z grupy opioidowych, np. morfinę)
 • niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory monoaminooksydazy - MAO) przedłużają i nasilają działanie klemastyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań a alkohol

Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić alkoholu.

Clemastinum WZF roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. senności, zmęczenia oraz zawrotów głowy) podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clemastinum WZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Roztwór do wstrzykiwań:

 • przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego