Kategorie

Cogiton ODT (Donepezili hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cogiton ODT?

Cogiton zawiera chlorowodorek donepezylu, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinoesterazy. Lek łagodzi objawy towarzyszące chorobie Alzheimera.

Podstawowe informacje

NazwaCogiton ODT
Nazwa międzynarodowaDonepezili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek donepezylu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon (typ B)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • aspartam
 • substancja smakowo - zapachowa (substancje aromatyczne, maltodekstryna ziemniaczana, olej kokosowo - palmowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, triacetyna)
 • stearylofumaran sodu
 • tlenek żelaza żółty
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 28 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
Działanie / właściwości
 • inhibitor acetylocholinoesterazy
 • łagodzi objawy choroby Alzheimera
Zastosowanie

Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek donepezylu, inne pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
 • karmienie piersią 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieregularne lub wolne bicie serca (zespół chorego węzła, blok zatokowo - przedsionkowy, blok przedsionkowo - komorowy)
 • częste stosowanie leków przeciwbólowych
 • wrzód żołądka lub dwunastnicy obecnie, lub w przeszłości
 • trudności z oddawaniem moczu lub łagodna choroba nerek
 • napad padaczkowy w przeszłości
 • astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc np. obturacyjna choroba płuc
 • choroba wątroby obecnie lub w przeszłości
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • biegunka
 • nudności
 • bóle głowy

Częste:

 • przeziębienie
 • jadłowstręt
 • omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)
 • pobudzenie
 • zachowania agresywne
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • wymioty
 • zaburzenia żołądkowe
 • wysypka
 • świąd
 • kurcze mięśni
 • nietrzymanie moczu
 • zmęczenie
 • bóle
 • zwiększona podatność na wypadki
Nie łączyć z
 • lekami przeciwgrzybiczymi np. ketokonazolem, itrakonazolem
 • lekami stosowanymi w chorobach serca np. chinidyną, beta - adrenolitykami
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi np. kwasem acetylosalicylowym, ibupforenem, diklofenakiem
 • antybiotykami np. erytromycyną, ryfampicyną
 • lekami przeciwdepresyjnymi np. fluoksetyną
 • lekami stosowanymi w padaczce np. fenytoiną, karbamazepiną
 • lekami działającymi rozluźniająco na mięśnie np. diazepamem, sukcynylocholiną
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Alzheimera
 • lekami wpływającymi na układ cholinergiczny np. stosowanymi w łagodzeniu skurczów żołądka, chorobie Parkinsona, chorobie lokomocyjnej
Ciąża

Stosowanie leku w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie stosuje się u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, lub obsługiwania maszyn. Otępienie towarzyszące chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność psychofizyczną.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cogiton ODT?

Lek pomaga funkcjonować choremu na chorobę Alzheimera w społeczeństwie, poprawiając zdolności poznawcze i ogólne zdolności intelektualne. Donepezyl jest inhibitorem acetylocholinoesterazy, głównego enzymu rozkładającego acetylocholinę w mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cogiton ODT?

Wskazaniem do stosowania preparatu jest leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia towarzyszącej chorobie Alzheimera.

Dawkowanie

Jak stosować lek Cogiton ODT?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować wieczorem, przed snem. Tabletkę należy umieścić na języku i poczekać do momentu, gdy ulegnie rozpadowi. Następnie należy ją połknąć, można popić ją wodą.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Cogiton ODT nie nadaje się do rozpoczęcia leczenia w związku z niemożliwością podzielenia tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę.

Pacjenci z chorobą wątroby

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą wątroby lekarz indywidualnie zwiększy dawkę. Stosowanie u pacjentów z ciężką chorobą wątroby jest przeciwwskazane.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Pacjenci z niewydolnością nerek nie wymagają modyfikacji dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cogiton ODT

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Zastosowanie zbyt dużej dawki może doprowadzić do przełomu cholinergicznego, objawiającego się:

 • nudnościami
 • wymiotami
 • obfitym wydzielaniem śliny
 • potami
 • spowolnieniem pracy serca
 • spadkiem ciśnienia krwi
 • zaburzeniami oddychania
 • zapaścią
 • drgawkami
 • postępującym osłabieniem mięśni, z możliwym zgonem

Pominięcie zastosowania leku Cogiton ODT

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, a leczenie powinno być kontynuowane.

Przerwanie stosowania leku Cogiton ODT

Zakończenie leczenia powinno być skonsultowane z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cogiton ODT?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na chlorowodorek donepezylu, inne pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
 • karmienie piersią 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cogiton ODT może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej ciężkich działań niepożądanych:

 • uszkodzenie wątroby, objawiające się złym samopoczuciem, nudnościami, utratą apetytu, ogólnym osłabieniem, gorączką, świądem, zażółceniem skóry i białkówek oczu, ciemnym moczem (rzadko)
 • wrzody żołądka lub dwunastnicy z towarzyszącym bólem żołądka, uczuciem dyskomfortu między pępkiem a mostkiem (niezbyt często)
 • krwawienie z żołądka lub jelit - czarne, smoliste stolce lub krwawienia z odbytu (niezbyt często)
 • napady drgawek (niezbyt często)
 • gorączka ze sztywnością mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (złośliwy zespół neuroleptyczny)
 • osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, szczególnie ze współwystępującym złym samopoczuciem, wysoką gorączką lub ciemnym moczem - objawy rabdomiolizy (bardzo rzadko)

Pozostałe działania niepożądane obserwowane bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • nudności
 • bóle głowy

 Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • przeziębienie
 • jadłowstręt
 • omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)
 • pobudzenie
 • zachowania agresywne
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • bezsenność (trudności w zasypianiu)
 • wymioty
 • zaburzenia żołądkowe
 • wysypka, świąd
 • kurcze mięśni
 • nietrzymanie moczu
 • zmęczenie
 • bóle
 • zwiększona podatność na wypadki

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 osób):

 • spowolnienie pracy serca
 • niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • sztywność mięśni, drżenie
 • mimowolne ruchy, szczególnie twarzy i języka oraz rąk i nóg (objawy pozapiramidowe)
 • zaburzenia pracy serca (blok zatokowo - przedsionkowy, blok przedsionkowo - komorowy)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cogiton ODT należy skonsultować z lekarzem poniższe kwestie:

 • nieregularne lub wolne bicie serca (zespół chorego węzła, blok zatokowo - przedsionkowy, blok przedsionkowo - komorowy), lek może dodatkowo spowalniać pracę serca
 • częste stosowanie leków przeciwbólowych
 • wrzód żołądka lub dwunastnicy obecnie, lub w przeszłości
 • trudności z oddawaniem moczu lub łagodna choroba nerek, lek może wywołać niedrożność ujścia pęcherza moczowego
 • napad padaczkowy w przeszłości, lek może wywołać drgawki uogólnione
 • astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc np. obturacyjna choroba płuc
 • choroba wątroby obecnie lub w przeszłości
 • nietolerancja niektórych cukrów - ze względu na zawartość laktozy leku nie powinny stosować osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy tylu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cogiton ODT a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Cogiton ODT jest przeciwwskazany w czasie ciąży.

Cogiton ODT a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • leków przeciwgrzybiczych np. ketokonazolu, itrakonazol
 • leków stosowanych w chorobach serca np. chinidyny, beta - adrenolityków
 • leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych np. kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub diklofenaku
 • antybiotyków np. erytromycyny, ryfampicyny
 • leków przeciwdepresyjnych np. fluoksetyny
 • leków przeciwpadaczkowych np. fenytoiny, karbamazepiny
 • leków działających rozluźniająco na mięśnie np. diazepamu, sukcynylocholiny
 • innych leków stosowanych w chorobie Alzheimera
 • leków wpływających na układ cholinergiczny, stosowanych m.in. w łagodzeniu skurczów żołądka, chorobie Parkinsona, chorobie lokomocyjnej i innych chorobach

W przypadku konieczności podania narkozy, lekarz powinien zostać poinformowany o przyjmowaniu donepezylu, ponieważ lek może nasilić działanie anestetyków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cogiton ODT a alkohol

Alkohol może zmieniać działanie leku, dlatego nie należy go spożywać w czasie trwania kuracji.

Cogiton ODT a prowadzenie pojazdów

Lek Cogiton ODT wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, lub obsługiwania maszyn. Może jednak powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Ponadto otępienie towarzyszące chorobie może zaburzać zdolność psychofizyczną. Należy omówić z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas stosowania leku Cogiton ODT.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cogiton ODT?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego