Kategorie

Colchicine Genoptim (Colchicinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Colchicine Genoptim?

Lek Colchicine Genoptim zawiera kolchicynę, substancję o działaniu przeciwzapalnym, stosowany jest w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej.

Podstawowe informacje

NazwaColchicine Genoptim
Nazwa międzynarodowaColchicinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Kolchicyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia preżelowana
 • sodowy glikolan skrobi
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie
 • leczenie ostrych napadów dny moczanowej
 • zapobieganie ostrym napadom dny moczanowej podczas rozpoczynania leczenia innymi lekami
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kolchicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenia krwi
 • ciąża
 • podczas karmienia piersią
 • u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • pacjenci dializowani
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, nerek, wątroby lub układu pokarmowego
 • u pacjentów osłabionych i w podeszłym wieku 
 • u pacjentów z zaburzeniami krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku Colchicine Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala:

 • nudności (mdłości), wymioty
 • ból brzucha i biegunka
 • gorączka, zapalenie jamy ustnej, ból gardła
 • przedłużone krwawienia, siniaki lub zaburzenia skóry
Nie łączyć z
 • niektórymi antybiotykami
 • lekami przeciwwirusowywmi
 • cyklosporyną
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • niektórymi lekami stosowanymi w chorobach serca
 • disulfiramem
Ciąża

Nie wolno przyjmować leku Colchicine Genoptin podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno przyjmować tego leku, jeśli pacjentka karmi piersią.

Dzieci

Lek Colchicine Genoptin nie jest przeznaczony do leczenia dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpią senność i zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Colchicine Genoptim?

Colchicine Genoptim zawiera substancję czynną kolchicynę, która zmniejsza odpowiedź zapalną na mikrokryształy kwasu moczowego, przez co stosowana jest w leczeniu napadów dny moczanowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Colchicine Genoptim?

Lek Colchicine Genoptim stosowany jest w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej. Lek może być także stosowany w zapobieganiu ostrym napadom dny moczanowej podczas rozpoczynania leczenia innymi lekami, takim jak allopurynol, probenecyd i sulfinpyrazon.

Dawkowanie

Jak stosować lek Colchicine Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Stosowanie u dorosłych
Dawka stosowana w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej:
Zalecana dawka wynosi początkowo 2 tabletki, a następnie 1 tabletkę po upływie 1 godziny. Nie należy stosować więcej tabletek przez kolejne 12 godzin. W razie potrzeby, po upływie tego czasu, można kontynuować leczenie, stosując maksymalną dawkę, wynoszącą 1 tabletkę trzy razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.
Nie należy przyjmować więcej niż 12 tabletek w czasie jednego cyklu leczenia. 
Po zakończeniu cyklu leczenia lekiem Colchicine Genoptim kolejny cykl można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co najmniej trzech dni.

Dawka stosowana w zapobieganiu ostrym napadom dny moczanowej podczas rozpoczynania leczenia innymi lekami:
Zalecana dawka to 1 tabletka dwa razy na dobę.
Lekarz powie pacjentowi, jak długo powinno trwać leczenie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku Colchicine Genoptim oraz ścisłą kontrolę pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.
Nie wolno stosować leku Colchicine Genoptim, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Colchicine Genoptim
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.
Należy zabrać ze sobą ulotkę i pozostałe tabletki.
Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Colchicine Genoptim może spowodować ciężkie zatrucie, które może nawet być śmiertelne. 
Wczesne objawy przedawkowania (występujące zazwyczaj po 3 godzinach lub później) mogą obejmować nudności, wymioty, ból brzucha, krwistą biegunkę i niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Pominięcie przyjęcia leku Colchicine Genoptim
W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę natychmiast po uświadomieniu sobie tego faktu.
Jednakże gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy wcale stosować pominiętej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.
Nie wolno przyjmować leku Colchicine Genoptim w odstępach krótszych, niż zalecił to lekarz.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Colchicine Genoptim?

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Colchicine Genoptim należy indywidualnie omówić sytuację z lekarzem, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na kolchicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ma ciężkie zaburzenia morfologii krwi
 • jest w ciąży 
 • karmi piersią
 • nie stosuje skutecznych metod zapobiegania ciąży (kobiety w wieku rozrodczym)
 • ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • jest dializowany 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Colchicine Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku Colchicine Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala:

 • nudności (mdłości)
 • wymioty
 • ból brzucha
 • biegunka
 • gorączka
 • zapalenie jamy ustnej
 • ból gardła
 • przedłużone krwawienia
 • siniaki
 • zaburzenia skóry

Inne obserwowane działania niepożądane (o nieznanej częstości występowania):

 • zapalenie nerwów, powodujące ból, osłabienie, uczucie mrowienia lub drętwienia
 • uszkodzenie nerwów
 • krwawienie z przewodu pokarmowego
 • uszkodzenie wątroby
 • łysienie
 • wysypka
 • ból lub osłabienie mięśni
 • nieprawidłowy rozpad mięśni, który może powodować zaburzenia czynności nerek (rabdomioliza)
 • uszkodzenie nerek
 • brak miesiączki
 • bolesne miesiączkowanie
 • zmniejszenie wytwarzania spermy (mała ilość lub brak spermy)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Colchicine Genoptim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca, nerek, wątroby lub układu pokarmowego
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i jest osłabiony
 • jeśli pacjent ma zaburzenia krwi

Lek Colchicine Genoptim może być toksyczny, dlatego ważne jest, aby nie przekraczać dawki przepisanej przez lekarza.

Różnica pomiędzy skuteczną dawką a przedawkowaniem leku Colchicine Genoptim jest niewielka. Dlatego, jeśli wystąpią takie objawy jak nudności (mdłości), wymioty, ból brzucha i biegunka, należy przerwać przyjmowanie leku Colchicine Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek Colchicine Genoptim może powodować poważne zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do:

 •  zmniejszenia liczby niektórych białych krwinek
 •  zmniejszenia liczby niektórych czerwonych krwinek i barwnika krwi
 •  zmniejszenia liczby płytek krwi

 Należy regularnie wykonywać badania krwi w celu kontrolowania jakichkolwiek zmian.

Jeśli wystąpią takie objawy jak gorączka, zapalenie jamy ustnej, ból gardła, przedłużone krwawienia, siniaki lub zaburzenia skóry, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Mogą to być objawy ciężkiego zaburzenia krwi. Lekarz może zdecydować o natychmiastowym wykonaniu badania krwi.


Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Colchicine Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przyjmować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko.

Colchicine Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kolchicyna przenika do mleka matki. Nie wolno przyjmować tego leku, jeśli pacjentka karmi piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nasilenie działań niepożądanych leku Colchicine Genoptim może wystąpić przy jednoczesnym stosowaniu:

 • niektórych antybiotyków, takich jak klarytromycyna, erytromycyna i telitromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń)
 • leków przeciwwirusowych, takie jak rytonawir, atazanawir i indynawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
 • cyklosporyny (lek stosowany w zapobieganiu odrzuceniu narządów po przeszczepie, w leczeniu łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • leków przeciwgrzybiczych, takich jak itrakonazol lub ketokonazol
 • niektórych leków stosowanych w chorobach serca, takich jak werapamil i diltiazem
 • disulfiramu (lek stosowany pomocniczo w leczeniu alkoholizmu)

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z powyższych leków, może być konieczne dostosowanie dawki leku Colchicine Genoptim lub czasowe przerwanie leczenia tym lekiem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Colchicine Genoptim należy poinformować lekarza jeśli przyjmowane są:

 • cymetydyna (lek stosowany w celu zmniejszenia wytwarzania kwasu żołądkowego), tolbutamid (lek regulujący stężenie cukru we krwi), ponieważ leki te mogą zwiększyć stężenie kolchicyny we krwi
 • digoksyna (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób serca), fibraty (leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi), cyklosporyna lub statyny, ponieważ leki te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby mięśni zwanej rabdomiolizą

Lek Colchicine Genoptim może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 z jelit.

Colchicine Genoptim z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy może zwiększać stężenie kolchicyny, dlatego nie należy spożywać soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku Colchicine Genoptim.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Colchicine Genoptim a alkohol

Brak danych o interakcji leku Colchicine Genoptim z alkoholem.

Colchicine Genoptim a prowadzenie pojazdów

Należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia senności i zawrotów głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.
 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Colchicine Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego