Kategorie

Concor COR (Bisoprololi fumaras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Concor COR?

Concor COR to lek w postaci tabletek powlekanych. Substancją czynną jest fumaran bisoprololu o działaniu zwalniającym czynność serca, dzięki czemu zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Lek ten stosuje się w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca, dławicy piersiowej oraz przy nadciśnieniu.

Podstawowe informacje

NazwaConcor COR
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1,25 mg
 • 2,5 mg
 • 3,75 mg
 • 5 mg
 • 7,5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • krospowidon
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana (tylko dawka 1,25 mg)
 • skrobia kukurydziana
 • bezwodny wodorodisforan wapnia
 • dimetykon 100
 • talk - (tylko dawka 1,25 mg)
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
 • hypromeloza
 • tlenek żelaza żółty (dawka 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (tylko dawka 10 mg)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • zwalnia czynność serca
 • zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi
 • obniża wysokie ciśnienie tętnicze
Zastosowanie
 • stabilna, przewlekła niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka astma
 • poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach
 • nieleczony guz chromochłonny
 • kwasica metaboliczna
 • ostra niewydolność serca
 • nasilenie niewydolności serca i konieczne jest dożylne podawanie leków zwiększających kurczliwość serca
 • wolna czynność serca
 • niskie ciśnienie tętniczego
 • choroby serca powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca, przy braku rozrusznika
 • wstrząs kardiogenny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • ścisła głodówka
 • niektóre choroby serca
 • zaburzenia dotyczące nerek lub wątroby
 • zaburzenia krążenia krwi w kończynach
 • lżejsza astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc
 • łuszczyca, również w wywiadzie
 • zaburzenie czynności tarczycy
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • leczenie odczulające
 • zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • bradykardia

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • pogorszenie istniejącej niewydolności serca
 • zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, ból głowy
 • uczucie zimna lub drętwienia rąk, lub stóp
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia żołóądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka, zaparcie
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca
 • miejscowo stosowanymi beta-adrenolitykami
 • parasympatykomimetykami
 • lekami stosowanymi w leczeniu ostrych zaburzeń serca
 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
 • glikozydami naparstnicy
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • adrenaliną
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • trójpierścieniowymi leki przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami stosowanymi podczas znieczulenia ogólnego
 • niektórymi lekami stosowanymi w chorobach psychicznych, charakteryzujących się utratą kontaktu z rzeczywistością
 • meflochiną
 • inhibitorami monoaminooksydazy (z wyjątkiem MAO-B)
 • ryfampicyną
 • pochodnymi ergotaminy
 • lekami stosowanymi w leczeniu demencji i bólów migrenowych
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Concor COR w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Concor COR.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Concor COR u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Concor COR może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Concor COR?

Substancją czynną leku Concor jest fumaran bisoprololu. Należy on do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. Bisoprolol zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Bisoprolol w dawce 5 mg i 10 mg jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Concor COR?

Lek Concor COR stosuje się w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca, dławicy piersiowej oraz w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Concor COR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W czasie stosowania leku Concor konieczne są regularne kontrole lekarskie, szczególnie na początku leczenia, w czasie zwiększania dawki i w przypadku zakończenia leczenia.

Dorośli

 • zalecana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę
 • dawkę zwiększa się w odstępach dwutygodniowych lub dłuższych do 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg i 10 mg raz na dobę
 • maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg bisoprololu
 • u niektórych pacjentów wystarczająca może okazać się dawka podtrzymująca mniejsza niż 10 mg bisoprololu

Zazwyczaj zwiększanie dawki odbywa się w następujący sposób:

 • 1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 2 tygodnie
 • 10 mg bisoprololu raz na dobę w leczeniu podtrzymującym

Leczenie nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej:

 • zazwyczaj stosowana dawka dobowa to 5 mg raz na dobę
 • w razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę
 • maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę

Zaburzenie czynności wątroby lub nerek:

Concor COR 5 mg i 10 mg:

 • przy łagodnych do umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby lub nerek zwykle nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu na dobę
 • doświadczenie ze stosowaniem leku u pacjentów poddawanych dializie jest ograniczone, nie ma jednak dowodów na konieczność modyfikowania dawkowania

Concor COR 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg i 7,5 mg:

 • należy zachować szczególną ostrożność w czasie zwiększania dawki leku

Zasady stosowania:

 • tabletkę należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą
 • tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać
 • tabletki z rowkiem można podzielić na dwie równe dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Concor COR

W przypadku przyjęcia większej dawki leku należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Do objawów przedawkowania należy:

 • zwolnienie czynności serca
 • trudności w oddychaniu
 • znaczny spadek ciśnienia krwi
 • zawroty głowy
 • drgawki

Pominięcie zastosowania leku Concor COR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Następnego dnia rano należy przyjąć zaleconą dawkę.

Przerwanie stosowania leku Concor COR

Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Concor COR o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć.

Zazwyczaj leczenie lekiem Concor COR jest długotrwałe. W razie konieczności przerwania leczenia, lekarz zwykle zaleci stopniowe zmniejszenie dawki leku, w przeciwnym razie choroba może ulec zaostrzeniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Concor COR należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Concor COR?

Lek Concor COR jest przeciwwskazany u pacjentów:

 • z uczuleniem na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • z ciężką astmą
 • z zaburzeniami krążenia krwi w kończynach (jak zespół Raynauda), które mogą powodować mrowienie, blednięcie bądź sinienie palców rąk lub stóp
 • z nieleczonym guzem chromochłonnym, czyli rzadko występującym nowotworem nadnerczy
 • z kwasicą metaboliczną (stan, w którym odczyn krwi (pH) jest nieprawidłowy)
 • z ostrą niewydolnością serca
 • z nasileniem niewydolności serca, jeśli konieczne jest dożylne podawanie leków zwiększających kurczliwość serca
 • z objawami wolnej czynności serca
 • z objawami niskiego ciśnienia tętniczego
 • u których występują niektóre choroby serca, powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki), przy braku rozrusznika
 • ze wstrząsem kardiogennym (ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Concor COR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • bradykardia

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • pogorszenie istniejącej niewydolności serca
 • zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, ból głowy
 • uczucie zimna lub drętwienia rąk, lub stóp
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia żołóądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną choroba płuc
 • osłabienie mięśni lub kurcze mięśni

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia słuchu
 • alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa
 • zmniejszone wydzielanie łez
 • zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub oczu
 • zmiany w wynikach niektórych badań krwi, dotyczących czynności wątroby lub stężenia triglicerydów w surowicy
 • reakcje alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka (w przypadku obrzęku twarzy, szyi, języka, jamy ustnej lub gardła oraz w trudnościach z oddychaniem należy natychmiast skonsultować się z lekarzem)
 • zaburzenia potencji
 • koszmary senne, omamy
 • omdlenie

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zapalenie spojówek
 • łysienie
 • wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Concor COR należy porozmawiać z lekarzem (może być na przykład konieczne podanie dodatkowych leków lub częstsze przeprowadzenie kontroli):

 • cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi (objawy hipoglikemii: tachykardia, kołatanie serca, pocenie się mogą być maskowane)
 • ścisła głodówka
 • niektóre choroby serca (takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku - dławica Prinzmetala)
 • lżejsze zaburzenia krążenia krwi w kończynach
 • lżejsza astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc
 • występowanie łuszczących się zmian skórnych (łuszczyca), również w wywiadzie - stosowanie leku wyłącznie po bardzo dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka
 • zaburzenie czynności tarczycy
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy

Poza tym należy powiedzieć lekarzowi, jeśli planowane jest:

 • leczenie odczulające (np. w celu uniknięcia kataru siennego) - Concor COR może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub zwiększać nasilenie takiej reakcji
 • zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym - Concor COR może zmieniać reakcję organizmu na podawane leki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Concor COR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Concor COR w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Lek może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód lub noworodka.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Concor COR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Concor COR.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować poniższych leków razem z lekiem Concor COR bez specjalnego zalecenia lekarza:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne I klasy - chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, jak werapamil i diltiazem) - jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Concor może prowadzić do znacznego niedociśnienia oraz bloku przedsionkowo-komorowego
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna) - nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem

Przed zastosowaniem poniższych leków jednocześnie z lekiem Concor COR należy porozmawiać z lekarzem, być może lekarz zaleci częstsze kontrole lekarskie:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub choroby wieńcowej (antagoniści wapnia pochodne dihydropirydyny, takie jak: felodypina i amlodypina) - jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedociśnienia i nie można wykluczyć dalszego pogorszenia czynności skurczowej komór u pacjentów z niewydolnością serca
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak: chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) - jednoczesne stosowanie może nasilić się wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i ujemne działanie inotropowe
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron) - może nasilić się wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • miejscowo stosowane beta-adrenolityki krople do oczu przeznaczone do leczenia jaskry - mogą nasilać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu
 • niektóre leki stosowane w leczeniu np. choroby Alzheimera lub jaskry (parasympatykomimetyki) - jednoczesne podawanie może wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwiększyć ryzyko bradykardii
 • leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (adrenomimetyki, takie jak: izoprenalina i dobutamina) - jednoczesne podawanie z bisoprololem może osłabiać działanie obu produktów leczniczych
 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe - nasilenie działania hipoglikemizującego
 • środki stosowane w znieczuleniu ogólnym
 • glikozydy naparstnicy stosowane w leczeniu niewydolności serca - wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zwolnienie czynności serca
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu zapalenia stawów, łagodzeniu bólu i zapalenia (np. ibuprofen i diklofenak) - mogą osłabiać działanie hipotensyjne bisoprololu
 • adrenalina - lek stosowany w leczeniu ciężkich, zagrażających życiu reakcji alergicznych i w zatrzymaniu krążenia
 • wszelkie leki mogące obniżać ciśnienie tętnicze, jako działanie pożądane lub niepożądane, takie jak: leki przeciwnadciśnieniowe, niektóre leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (barbiturany) oraz niektóre leki stosowane w chorobach psychicznych, charakteryzujących się utratą kontaktu z rzeczywistością (pochodne fenotiazyny)
 • meflochina - stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii - zwiększone ryzyko bradykardii
 • leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (z wyjątkiem MAO-B) - nasilenie hipotensyjnego działania beta-adrenolityków, ale również ryzyko przełomu nadciśnieniowego
 • ryfampicyna - antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń
 • pochodne ergotaminy, leki stosowane w leczeniu demencji i bólów migrenowych - zaostrzenie zaburzeń krążenia obwodowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Concor COR a alkohol

Brak danych.

Concor COR a prowadzenie pojazdów

Ze względu na indywidualną zmienność reakcji na lek, Concor COR może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub po zmianie leków.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Concor COR?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C (dawka 5 mg, 7,5 mg, 10 mg)
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (dawka 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg)

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego