Kategorie

Corator (Atorvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Corator?

Lek Corator zawiera substancję czynną atorwastatynę o działaniu obniżającym stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi

Podstawowe informacje

NazwaCorator
Nazwa międzynarodowaAtorvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Atorwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • betadeks
 • laurylosiarczan sodu
 • stearynian magnezu
 • kroskarmeloza sodowa
 • talk
 • alkohol poliwinylowy hydrolizowany
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3350
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi

Zastosowanie
 • hipercholesterolemia
 • zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na atorwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choroby wątroby
 • nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
 • jednoczesne stosowanie glekaprewiru z pibrentaswirem
 • kobiety w wieku rozrodczym niestosujące metod antykoncepcyjnych
 • ciąża lub jej planowanie
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • przyjmowanie aktualnie lub w ostatnich 7 dniach kwasu fusydowego
 • udar z krwawieniem do mózgu lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru
 • problemy z nekami
 • niedoczynność tarczycy
 • powtarzające się, niewyjaśnione bóle mięśni obecnie lub w przeszłości oraz u osób spokrewnionych
 • problemy z mięśniami podczas stosowania innych leków z grupy statyn lub fibratów
 • regularne spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroby wątroby w wywiadzie
 • wiek powyżej 70 lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi, na które należy zwrócić szczególną uwagę u pacjentów chorujących na cukrzycę
 • zwiększone stężenie kinazy kreatynowej we krwi
 • ból głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka
 • ból stawów, mięśni i pleców
 • nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem, worykonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, ryfampicyną
 • gemfibrozylem, innymi fibratami, kolestypolem
 • amlodypiną, diltiazemem
 • digoksyną, werapamilem, amiodaronem
 • rytonawirem, lopinawirem, atazanawirem, indynawirem, darunawirem, typranawirem w skojarzeniu z rytonawirem
 • telaprewirem, boceprewirem oraz elbaswirem z grazoprewirem
 • ezetymibem
 • warfaryną
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • styrypentolem
 • cymetydyną
 • fenazonem
 • kolchicyną
 • lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy
 • zielem dziurawca
 • kwasem fusydowym
Ciąża

Lek Corator jest bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Corator jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie leku Corator nie jest wskazane u dzieci poniżej 10 lat

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Corator nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn

Działanie i właściwości

Jak działa lek Corator?

Lek Corator zawiera substancję czynną atorwastatynę należącą do statyn, która obniża podwyższone stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi, gdy nieskuteczna jest dieta ubogotłuszczowa i zmiana trybu życia. Może być również stosowany gdy stężenie cholesterolu we krwi jest prawidłowe w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Corator?

Lek Corator stosuje się w leczeniu:

 • hipercholesterolemii - stosowany wspólnie z dietą w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi w przebiegu hipercholesterolemii pierwotnej
 • zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym - u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Corator?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • przed i w trakcie leczenia należy stosować dietę ubogą w cholesterol
 • dawki leku są dostosowywane indywidualnie do pacjenta, lekarz bierze pod uwagę wyniki badania cholesterolu LDL we krwi
 • zazwyczaj stosuje się dawkę początkową 10 mg raz na dobę
 • modyfikację dawki można dokonywać co najmniej po upływie 4 tygodni
 • dawka maksymalna wynosi 80 mg raz na dobę
 • lek Corator podaje się raz dziennie, niezależnie od pory dnia i posiłków

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Corator

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie dawki leku Corator

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o stałej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Corator

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Corator należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Corator?

 • uczulenie na atorwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • choroba wątroby
 • zwiększona aktywność aminotransferaz
 • leki przeciwwirusowe zawierające glekaprewir z pibrentaswirem stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • kobiety w wieku rozrodczym niestosujące metod antykoncepcyjnych
 • ciąża
 • karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Corator może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta

Należy zaprzestać stosowania leku Corator i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • ciężka reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem twarzy, języka i gardła, które mogą powodować duże trudności z oddychaniem
 • ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, narządów płciowych oraz gorączką
 • wysypka skórna z różowo-czerwonymi plamami z pęcherzami, głównie na dłoniach lub stopach
 • osłabienie, tkliwość, ból mięśniowy lub zerwanie mięśnia
 • czerwonobrunatne zabarwienie moczu
 • niespodziewane lub nietypowe krwawienie, lub siniaczenie
 • zespół toczniopodobny

Pozostałe działania niepożądane leku Corator

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi, na które należy zwrócić szczególną uwagę u pacjentów chorujących na cukrzycę
 • zwiększone stężenie kinazy kreatynowej we krwi
 • ból głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka
 • ból stawów, mięśni i pleców
 • nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • anoreksja
 • przyrost masy ciała
 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, na które należy zwrócić szczególną uwagę u pacjentów chorujących na cukrzycę
 • koszmary senne, bezsenność
 • zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców u rąk i stóp
 • zmniejszenie wrażliwości na ból i dotyk
 • zmiana smaku
 • utrata pamięci
 • nieostre widzenie
 • dzwonienie w uszach i w głowie
 • wymioty, odbijanie się, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • wysypka, swędzenie, pieczenie skóry
 • wypadanie włosów
 • ból szyi, zmęczenie mięśni
 • zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęk, zwłaszcza kostek
 • podwyższona temperatura
 • obecność białych krwinek w badaniu moczu

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia
 • nieoczekiwanie krwawienie lub siniaki
 • zażółcenie skóry i białek oczu
 • zerwanie ścięgna

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne prowadzące do trudności w oddychaniu
 • utrata słuchu
 • ginekomastia

Częstość nieznana:

 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leków z grupy statyn:

 • zaburzenia seksualne
 • depresja
 • problemy z oddychaniem, uporczywy kaszel i spłycenie oddechu
 • cukrzyca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Corator należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • cierpi na ciężką niewydolność oddechową
 • przyjmuje lub przyjmował w ostatnich 7 dniach kwas fusydowy, ponieważ łączenie go z lekiem Corator może prowadzić do rabdomiolizy, czyli poważnych problemów z mięśniami
 • ma udar z krwawieniem do mózgu lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru
 • ma problemy z nerkami
 • choruje na niedoczynność tarczycy
 • miewa powtarzające się, niewyjaśnione bóle mięśni obecnie lub w przeszłości oraz u osób spokrewnionych
 • miewał w przeszłości problemy z mięśniami podczas stosowania innych leków z grupy statyn lub fibratów
 • regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • chorował na choroby wątroby
 • jest w wieku powyżej 70 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Corator a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Corator w czasie ciąży jest przeciwwskazane ze względu na niewystarczającą ilość badań, które potwierdziłyby bezpieczeństwo stosowania w trakcie ciąży. Leczenie atorwastatyną powinno być przerwane na czas próby zajścia w ciążę oraz cały czas trwania ciąży.

Corator a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Lek Corator jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią, ponieważ jest możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane

 • cyklosporyna
 • niektóre antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna
 • inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol
 • inne blokery kanału wapniowego, np. amlodypina, diltiazem
 • leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem
 • niektóre leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz elbaswir z grazoprewirem
 • ezetymib
 • warfaryna
 • doustne leki antykoncepcyjne
 • styrypentol
 • cymetydyna
 • fenazon
 • kolchicyna
 • leki zobojętniające kwas żołądkowy
 • dostępne bez recepty preparaty zawierające ziele dziurawca
 • kwas fusydowy - jeśli konieczne jest jego stosowanie należy tymczasowo zaprzestać stosowania leku Corator aż lekarz poinformuje, że przyjmowanie go jest znowu bezpieczne

Corator z jedzeniem i piciem

 • sok grejpfrutowy można przyjmować w ilości nie większej niż jedna lub dwie małe szklanki dziennie, aby nie zmieniło się działanie leku Corator

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Corator a alkohol

Stosując lek Corator należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Corator a prowadzenie pojazdów

Lek Corator nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Corator?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • należy przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy zużyć przed datą ważności oznaczoną na opakowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego