Kategorie

Cordarone (Amiodaroni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cordarone?

Lek Cordarone zawiera substancję czynną amiodaronu chlorowodorek o działaniu przeciwarytmicznym. Wykorzystywany jest w leczeniu niemiarowego bicia serca.

Podstawowe informacje

NazwaCordarone
Nazwa międzynarodowaAmiodaroni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek amiodaronu

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • powidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwarytmiczne w leczeniu niemiarowego bicia serca.

Zastosowanie
 • zaburzenia rytmu serca w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a
 • migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe: częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy
 • leczenie groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu takich jak częstoskurcz komorowy, migotanie komór
Przeciwwskazania
 • uczulenie na jod, amiodaron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorego węzła zatokowego z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • przyjmowanie innych leków, które w połączeniu z amiodaronem mogą wywołać zaburzenia rytmu typu torsade de pointes
 • choroby tarczycy
 • ciąża
 • okres karmienia piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przed zastosowaniem leku Cordarone należy wykonać EKG oraz zbadać poziom TSH i potasu
 • blok przedsionkowo-komorowy 2 lub 3 stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy lub blok dwuwiązkowy
 • jednoczesne przyjmowanie innych leków mających wpływ na rytm serca
 • zaburzenia elektrolitowe
 • wszczepiony rozrusznik lub kardiowerter-defibrylator
 • niewydolność serca
 • przyjmowanie leku zawierającego sofosbuwir
 • w przeszłości problemy z tarczycą
 • objawy świadczące o wystąpieniu nadczynności tarczycy, takie jak utrata masy ciała, zaburzenia rytmu serca, dusznica, zastoinowa niewydolność serca
 • astma oskrzelowa
 • objawy świadczące o wystąpieniu śródmiąższowego zapalenia płuc, takie jak duszność i nieproduktywny kaszel
 • wystąpienie objawów ciężkiej reakcji skórnej, takich jak postępująca wysypka z pęcherzami lub zmiany na błonach śluzowych, gorączka i bóle stawów, olbrzymie pękające pęcherze pod naskórkowe, rozległe nadżerki na skórze, spełzanie dużych płatów naskórka
 • czuciowo-ruchowa neuropatia i/lub miopatia
 • niewyraźne lub pogorszone widzenie
 • unikanie ekspozycji na światło słoneczne
 • zaplanowany zabieg operacyjny
 • planowany przeszczep serca
 • podeszły wiek pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • mikrozłogi w rogówce, tworzące się tuż pod źrenicą
 • łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz
 • nadwrażliwość na światło

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zbyt wolne bicie serca
 • niedoczynność lub nadczynność tarczycy
 • drżenia pochodzenia pozapiramidowego, koszmary senne, zaburzenia snu
 • ciemnoszare lub niebieskawe zabarwienie skóry
 • zaparcie
 • swędząca czerwona wysypka
Nie łączyć z
 • lekami przeciwarytmicznymi: chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem, sotalolem, bretylium, bepridilem
 • podanymi dożylnie: erytromycyną, kotrimoksazolem lub pentamidyną
 • lekami przeciwpsychotycznymi: chlorpromazyną, tiorydazyną, flufenazyną, pimozydem, haloperidolem, amisulpirydem, sertindolem
 • preparatami litu i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi: doksepiną, amitryptyliną
 • lekami przeciwhistaminowymi: terfenadyną, astemizolem, mizolastyną
 • lekami przeciwmalarycznymi: chininą, chlorochiną, meflochiną, halofantryną
 • winkaminą
 • lekami neuroleptycznymi
 • cyzaprydem
 • fluorochinolonami: cyprofloksacyną, ofloksacyną, lewofloksacyną
 • lekami beta-adrenolitycznymi, np. propranololem
 • antagonistami kanałów wapniowych: werapamilem, diltiazemem
 • lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. sofosbuwirem, daklataswirem, symeprewirem, ledipaswirem
 • niektórymi lekami przeczyszczającymi, np. bisakodylem, senesem
 • statynami, np. symwastatyną, atorwastatyną, lowastatyną
Ciąża

Stosowanie leku w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się jego stosowania u tych pacjentów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cordarone?

Lek Cordarone zawiera substancję czynną amiodaronu chlorowodorek wykazujący silne działanie przeciwarytmiczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cordarone?

Lek Cordarone stosuje się w leczeniu:

 • zaburzenia rytmu serca w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a
 • migotania i trzepotania przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy, gdy nie można zastosować innych leków
 • groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu takich jak częstoskurcz komorowy, migotanie komór, gdy inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne

Dawkowanie

Jak stosować lek Cordarone?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie lekiem Cordarone powinno być rozpoczęte w szpitalu, a następnie kontynuowane pod opieką specjalisty.

Dawka nasycająca (rozpoczęcie leczenia):

zwykle stosuje się 600 mg na dobę podzieloną na 3 razy po 200 mg przez tydzień.

Dawka podtrzymująca (kontynuacja leczenia):

należy stosować minimalną skuteczną dawkę, która umożliwi kontrolowanie zaburzeń rytmu:

 • dawka zależnie od indywidualnej wrażliwości od 100 do 200 mg na dobę
 • może być stosowany co drugi dzień w dawce 200 mg lub codziennie w dawce 100 mg
 • można również stosować przerwy w przyjmowaniu leku (dwa dni w tygodniu)

Pacjenci w podeszłym wieku

 • należy stosować minimalną skuteczną dawkę
 • stosowanie zbyt dużych dawek może częściej niż u młodszych pacjentów wywołać bradykardię i zaburzenia przewodzenia
 • należy szczególnie kontrolować czynność gruczołu tarczowego

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cordarone

Może wystąpić spowolnienie skurczów serca lub częstoskurcz komorowy, zaburzenia typu torsade de pointes, a także obniżenie ciśnienia i krwi i uszkodzenie wątroby. Przedawkowanie wymaga fachowej pomocy i polega na leczeniu objawowym.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Cordarone

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Cordarone

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Cordarone należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cordarone?

 • uczulenie na jod, amiodaron lub którykolwiek z pozostałych składników leku; możliwe objawy uczulenia to: swędząca wysypka, trudności z przełykaniem i oddychaniem lub obrzęk warg, twarzy, gardła i języka
 • bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorego węzła zatokowego z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem
 • przyjmowanie innych leków, które w połączeniu z amiodaronem mogą wywołać zaburzenia rytmu typu torsade de pointes
 • choroby tarczycy
 • ciąża
 • okres karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cordarone może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Cordarone i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wstrząs anafilaktyczny objawiający się splątaniem, osłabieniem, omdleniem
 • reakcje anafilaktyczne - ciężkie reakcje uczuleniowe dotyczące jednocześnie kilku narządów, zwykle: układu krążenia, oddechowego i skóry, występujące natychmiast po przyjęciu leku
 • obrzęk Quinckego - ciężka reakcja uczuleniowa powodująca obrzęk w obrębie twarzy, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy
 • reakcje skórne zagrażające życiu, charakteryzujące się występowaniem wysypki, złuszczaniem się skóry i bólem oraz zmianami na błonach śluzowych - objawy te mogą zagrażać życiu pacjenta, a nawet prowadzić do zgonu
 • nieregularne bicie serca, które może być objawem zagrażającej życiu arytmii typu torsade de pointes
 • odkrztuszanie z krwią, które może być objawem krwotoku płucnego
 • ból brzucha i zaparcia, które mogą być objawami nagłego lub ostrego zapalenia trzustki
 • zażółcenie oczu i skóry, bóle brzucha, utrata apetytu, zmęczenie, gorączka, duża aktywność aminotransferaz, które mogą być objawem zagrażającego życiu ostrego zaburzenia czynności wątroby lub niewydolności wątroby
 • duszność i kaszel bez odkrztuszania, które mogą być objawami zagrażającego życiu śródmiąższowego zapalenia płuc lub zwłóknienia płuc, zapalenia opłucnej, zatorowego zapalenia oskrzelików płucnych z zapaleniem płuc lub wystąpienie skurczu oskrzeli i bezdechu w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową
 • zaburzenie rytmu serca lub jego zaostrzenie czasami z zatrzymaniem czynności serca
 • drętwienie, osłabienie mięśni, kłucie i pieczenie, które mogą być objawami czuciowo-ruchowej obwodowej neuropatii lub miopatii, zazwyczaj przemijające po odstawieniu leku
 • niewyraźne widzenie lub pogorszenie widzenia, które mogą być objawem uszkodzenia nerwu wzrokowego, które może prowadzić do utraty widzenia
 • zawroty głowy, zmęczenie i krótki oddech, które mogą być objawem znacznego spowolnienia rytmu serca, zatrzymania czynności węzła zatokowego, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności węzła zatokowego lub w podeszłym wieku
 • wysypka skórna będąca objawem zapalenia naczyń krwionośnych
 • ból głowy nasilający się rano lub po wysiłku, nudności, drgawki, omdlenie, zaburzenie widzenia lub dezorientacja, które mogą być objawami zaburzenia czynności mózgu z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (rzekomy guz mózgu)
 • zaburzenie koordynacji ruchów

Pozostałe działania niepożądane leku Cordarone

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • mikrozłogi w rogówce, tworzące się tuż pod źrenicą - może im towarzyszyć widzenie kolorowej otoczki przedmiotów podczas patrzenia w ostrym świetle lub niewyraźne widzenie; są to złogi lipidowe, które przemijają po odstawieniu leku Cordarone
 • łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe takie jak nudności, wymioty, zaburzenia smaku, które występują zwykle podczas przyjmowania dawki nasycającej i przemijają po jej zmniejszeniu
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwykle umiarkowanie nasilone, występuje zazwyczaj na początku stosowania leku i przemija po zmniejszeniu dawki lub samoistnie
 • nadwrażliwość na światło

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zbyt wolne bicie serca (bradykardia), zazwyczaj umiarkowane i zależne od dawki leku
 • niedoczynność tarczycy objawiająca się silnym zmęczeniem, tyciem, zaparciami i bólem mięśni lub nadczynność tarczycy objawiająca się pobudzeniem i niepokojem ruchowym, utratą masy ciała, zwiększoną potliwością, które czasami mogą kończyć się zgonem
 • drżenia pochodzenia pozapiramidowego, koszmary senne, zaburzenia snu
 • ciemnoszare lub niebieskawe zabarwienie skóry
 • zaparcie
 • swędząca czerwona wysypka (wypryski)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, którego objawami są złe samopoczucie, osłabienie, dezorientacja, nudności, utrata apetytu, poddenerwowanie
 • przewlekłe choroby wątroby takie jak pseudoalkoholowe zapalenie wątroby i marskość wątroby, które czasami mogą zakończyć się zgonem
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
 • bóle głowy
 • zapalenie najądrza, impotencja
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z ciężką niewydolnością oskrzelową i u pacjentów z astmą oskrzelową, zespołem ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłego, które czasami prowadzą do zgonu szczególnie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym
 • rumień podczas zabiegu radioterapii, wysypki skórne, złuszczające zapalenie skóry, łysienie

Częstość nieznana:

 • pokrzywka
 • neutropenia, agranulocytoza
 • zapalenie trzustki, ostre zapalenie trzustki, suchość w jamie ustnej, zaparcia
 • ziarniniak, w tym ziarniniak szpiku kostnego
 • sztywność, drżenie i niepokój ruchowy (parkinsonizm), nietypowe ruchy mięśni
 • nieprawidłowe odczuwanie zapachów (parosmia)
 • zmniejszenie łaknienia
 • zmniejszenie libido
 • majaczenie (w tym splątanie), halucynacje
 • zespół toczniopodobny
 • zagrażające życiu powikłanie po przeszczepie serca (pierwotna dysfunkcja przeszczepu), w którym przeszczepione serce przestaje działać prawidłowo

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Cordarone należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • blok przedsionkowo-komorowy 2 lub 3 stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy lub blok dwuwiązkowy
 • jednocześnie przyjmuje inne leki zwłaszcza wpływające na rytm pracy serca
 • ma zaburzenia elektrolitowe
 • ma wszczepiony rozrusznik lub kardiowerter-defibrylator - należy kontrolować działanie urządzeń przed i w trakcie zwłaszcza długotrwałego stosowania leków przeciwarytmicznych, ponieważ mogą one mieć wpływ na skuteczność działania urządzeń
 • choruje na niewydolność serca
 • przyjmuje lek zawierający sofosbuwir, stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • w przeszłości miewał problemy z tarczycą
 • zauważy objawy świadczące o wystąpieniu nadczynności tarczycy, takie jak utrata masy ciała, zaburzenia rytmu serca, dusznica, zastoinowa niewydolność serca
 • choruje na astmę oskrzelową
 • zauważy objawy świadczące o wystąpieniu śródmiąższowego zapalenia płuc, takie jak duszność i nieproduktywny kaszel
 • zauważy wystąpienie objawów ciężkiej reakcji skórnej, takich jak postępująca wysypka z pęcherzami lub zmiany na błonach śluzowych, gorączka i bóle stawów, olbrzymie pękające pęcherze pod naskórkowe, rozległe nadżerki na skórze, spełzanie dużych płatów naskórka
 • ma czuciowo-ruchową neuropatię i/lub miopatię
 • zauważy niewyraźne lub pogorszone widzenie
 • ma zaplanowany zabieg operacyjny
 • jest na liście oczekujących na przeszczep serca
 • jest w podeszłym wieku

Przed zastosowaniem leku Cordarone należy wykonać EKG oraz zbadać poziom TSH i potasu.

W czasie stosowania leku należy unikać ekspozycji skóry na światło słoneczne oraz odpowiednio ją zabezpieczać, ponieważ lek powoduje nadwrażliwość skóry na światło słoneczne trwające nawet do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cordarone a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Cordarone w czasie ciąży jest przeciwwskazane ze względu na wpływ amiodaronu na tarczycę płodu.

Cordarone a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Cordarone w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane, ze względu na wydzielanie amiodaronu do mleka matki w znaczących ilościach.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie wolno jednocześnie stosować leku Cordarone z lekami mogącymi spowodować zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, do których należą:

 • leki przeciwarytmiczne: chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, sotalol, bretylium, bepridil
 • podane dożylnie: erytromycyna (antybiotyk), kotrimoksazol (lek przeciwzakaźny) lub pentamidyna (lek pierwotniakobójczy)
 • leki przeciwpsychotyczne: chlorpromazyna, tiorydazyna, flufenazyna, pimozyd, haloperidol, amisulpiryd, sertindol
 • preparaty litu i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne: doksepina, amitryptylina
 • leki przeciwhistaminowe: terfenadyna, astemizol, mizolastyna
 • leki przeciwmalaryczne: chinina, chlorochina, meflochina, halofantryna
 • winkamina - lek stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego, zawrotów głowy, szumu w uszach, zaburzeń pamięci i uczenia się zwłaszcza w podeszłym wieku
 • leki neuroleptyczne
 • cyzapryd - lek stosowany w leczeniu opóźnionego opróżniania żołądka

Nie zaleca się stosowania leku Cordarone z:

 • fluorochinolonami: cyprofloksacyną, ofloksacyną, lewofloksacyną
 • lekami beta-adrenolitycznymi, np. propranololem
 • antagonistami kanałów wapniowych, które spowalniają rytm serca: werapamilem, diltiazemem
 • lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu zapalenia wątroby typu C, np. sofosbuwirem, daklataswirem, symeprewirem, ledipaswirem, ze względu na ryzyko spowolnienia pracy serca
 • niektórymi lekami przeczyszczającymi, np. bisakodylem, senesem, ze względu na obniżenie stężenia potasu we krwi
 • statynami, np. symwastatyną, atorwastatyną, lowastatyną

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowaniu leku Cordarone z:

 • lekami moczopędnymi, np. furosemidem
 • kortykosteroidami, np. hydrokortyzonem, prednizolonem
 • tetrakozaktydem
 • amfoterycyną B podawaną dożylnie
 • środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym oraz dużymi ilościami tlenu podawanymi podczas zabiegów operacyjnych - przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Cordarone
 • fenytoiną wykorzystywaną w leczeniu napadów padaczkowych, należy ściśle kontrolować stan pacjenta a w razie wystąpienia objawów przedawkowania należy zmniejszyć dawkę fenytoiny
 • glikozydami nasercowymi, np. digoksyną, należy ściśle kontrolować stan pacjenta a w razie wystąpienia objawów zatrucia glikozydami naparstnicy należy zmniejszyć ich dawkę
 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, dabigatraną, należy regularnie wykonywać badanie krzepnięcia krwi w trakcie i po zakończeniu leczenia Cordarone, aby dostosować dawki doustnych leków przeciwzakrzepowych
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepu: cyklosporyną, takrolimusem
 • flekainidem stosowanym w leczeniu arytmii, należy kontrolować leczenie i w razie potrzeby zmienić dawkę flekainidu
 • fentanylem - silnym lekiem przeciwbólowym
 • lidokainą - środekiem znieczulającym
 • syldenafilem - lekiem stosowanym w leczeniu impotencji
 • midazolamem - lekiem przeciwlękowym i uspokajającym przed zabiegami operacyjnymi
 • triazolamem - lekiem stosowanym w bezsenności
 • dihydroergotaminą i ergotaminą - lekami przeciwmigrenowymi
 • kolchicyną - lekiem stosowanym w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cordarone a alkohol

Brak danych.

Cordarone a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cordarone?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC w oryginalnym opakowaniu
 • należy przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego