Kategorie

Coronal (Bisoprololi fumaras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Coronal?

Coronal jest lekiem zawierającym w swoim składzie bisoprolol, który należy do grupy leków nazywanych beta-blokerami. Wykazuje działanie hipotensyjne. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia i dławicy piersiowej.

Podstawowe informacje

NazwaCoronal
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze

Coronal 5 mg

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • laurylosiarczan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)

Coronal 10 mg

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • laurylosiarczan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniżenie ciśnienia
 • zwolnienie czynności serca
 • zmniejszenie częstości skurczów serca
 • zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy
Zastosowanie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • ostra niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • bradykardia
 • niedociśnienie tętnicze
 • astma oskrzelowa
 • choroba zarostowa tętnic obwodowych
 • zespół Raynauda
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obturacyjna choroba płuc
 • astma oskrzelowa
 • planowane znieczulenie ogólne
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa
 • niewydolność serca
 • cukrzyca
 • głodówka
 • leczenie odczulające
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • zarost tętnic obwodowych
 • łuszczyca
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występujące (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty i ból głowy
 • niedociśnienie
 • ziębnięcie lub drętwienie kończyn
 • nudności, wymioty
 • biegunka, zaparcia
 • ogólne zmęczenie
Nie łączyć z
 • werapamilem, diltiazemem
 • klonidyną, metyldopą, moksonidyną, rylmenidyną
 • amlodypiną i nifedypiną
 • chinidyną, dyzopiramidem, lidokainą, fenytoiną, flekainidem, propafenonem, amiodaronem
 • parasympatykomimeykami
 • miejscowymi beta-adrenolitykami
 • insuliną i doustnymi lekami hipoglikemizującymi
 • z lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
 • glikozydami naparstnicy
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • izoprenaliną i dobutaminą
 • adrenomimetykami
 • innymi lekami hipotensyjnymi
 • meflochiną
 • inhibitorami monoaminooksydazy 
 • ryfampicyną
 • ergotaminą i jej pochodnymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, barbituranami, pochodnymi fenotiazyny
Ciąża

Stosowanie leku Coronal w okresie ciąży jest niezalecane.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Coronal podczas karmienia piersią.

Dzieci

Stosowanie leku Coronal u dzieci i młodzieży jest niezalecane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Coronal może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek  Coronal?

Lek Coronal zawiera bisoprolol, który poprzez hamowanie aktywności reninowej osocza wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe. Dzięki wybiórczemu blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych nie wpływa na opór oskrzelowy i metabolizm. Spowalniając pracę serca, zmniejszając częstość skurczów i objętość wyrzutową, ogranicza zużycie tlenu przez mięsień sercowy. Długotrwałe podawanie prowadzi do zmniejszenia oporu obwodowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek  Coronal?

Lek Coronal stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego
 • choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej)

Dawkowanie

Jak stosować lek Coronal?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Tabletki powlekane przeznaczone są dla osób dorosłych. Lek należy przyjmować rano, niezależnie od posiłku, doustnie, popijając szklanką wody. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.

Dawkowanie leku Coronal ustala lekarz w oparciu o stan kliniczny pacjenta. 

Dorośli

Zwykle stosowana dawka:

 • 5 mg do 10 mg na dobę
 • maksymalna zalecana dawka to 20 mg na dobę

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Coronal u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności watroby lub nerek

U osób z ciężką niewydolnością nerek i wątroby nie zaleca się stosowania dawki większej niż 10 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coronal

W razie przyjęcia większej dawki leku Coronal niż przepisana przez lekarza należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy:

 • bradykardii - należy podać dożylnie atropinę lub gdy ta nie zadziała: izoprenalinę
 • niedociśnienia tętniczego - należy podać dożylnie płyny i leki obkurczające naczynia, glukagon
 • bloku przedsionkowo - komorowego - należy podać izoprenalinę we wlewie dożylnym
 • skurczu oskrzeli - należy podać leki rozszerzające oskrzela
 • hipoglikemii - należy dożylnie podać glukozę

Pominięcie zastosowania leku Coronal

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie zaleca się także zwiększania kolejnej dawki, a w przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Coronal

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, ponieważ może dojść do pogorszenia choroby. Odstawianie leku powinno przebiegać stopniowo w porozumieniu z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Coronal?

Leku Coronal nie należy stosować, gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • uczulenie na substancję aktywną leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostra niewydolność serca
 • niewyrównana niewydolność serca, wymagająca dożylnego stosowania leków o działaniu inotropowym dodatnim
 • wstrząs kardiogenny
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia (u pacjentów bez rozrusznika serca)
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • objawowa bradykardia
 • objawowe niedociśnienie tętnicze
 • ciężka astma oskrzelowa
 • zaawansowana choroba zarostowa tętnic obwodowych
 • zespół Raynauda
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Coronal może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdej osoby.

Często występujące (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty i ból głowy
 • niedociśnienie
 • ziębnięcie lub drętwienie kończyn
 • nudności, wymioty
 • biegunka, zaparcia
 • ogólne zmęczenie

Niezbyt często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia snu
 • depresja
 • bradykardia, nasilenie niewydolności serca
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • niedociśnienie
 • skurcz oskrzeli (pacjenci z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc)
 • osłabienie lub kurcze mięśni
 • ogólne osłabienie

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • omamy i koszmary senne
 • omdlenia
 • zmniejszone wydzielanie łez
 • zaburzenia słuchu
 • alergiczny nieżyt nosa
 • zapalenie wątroby
 • świąd, wysypka, zaczerwienienie
 • zaburzenia potencji
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia triglicerydów we krwi

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • łysienie
 • nasilenie łuszczycy, wysypka łuszczycopodobna
 • zapalenie spojówek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • ma zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, dławicę piersiową lub niewydolność serca
 • ma cukrzycę (lek może maskować objawy hipoglikemii: tachykardię, kołatanie serca, pocenie się)
 • stosuje ścisłą głodówkę
 • jest w trakcie leczenia odczulającego (bisoprolol może nasilać reakcje anafilaktyczne na alergeny)
 • cierpi na blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • ma dławicę piersiową typu Printzmetala
 • ma zdiagnozowaną chorobę zarostową tętnic obwodowych (objawy mogą ulec nasileniu)
 • choruje na nadczynność tarczycy (bisoprolol maskuje objawy nadczynności)
 • cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub astmę oskrzelową

Pacjenci z łuszczycą (również w wywiadzie) powinni stosować bisoprolol po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy przed podaniem bisoprololu należy zablokować receptory alfa - adrenergiczne. 

Pacjenci poddawani zabiegom związanym ze znieczuleniem ogólnym, powinni poinformować anestezjologa o przyjmowaniu bisoprololu, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji z innymi lekami, co może prowadzić do arytmii, osłabienia odruchowej tachykardii oraz zmniejszonej zdolności kompensacyjnej układu krążenia w przypadku utraty krwi. Jeśli zachodzi konieczność przerwania stosowania beta - adrenolityków, należy stopniowo zmniejszać ich dawkę, a leczenie zakończyć na 48 godzin przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Coronal a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. 

Bisoprolol zmniejszając przepływ krwi przez łożysko, może mieć szkodliwy wpływ na:

 • przebieg ciąży (poronienie / przedwczesny poród)
 • rozwój płodu (opóźnienie wzrostu, śmierć wewnątrzmaciczna)
 • stan noworodka (hipoglikemia i bradykardia ustępujące w pierwszych dobach życia)

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku u kobiety w ciąży.

Coronal a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Dotyczy to w szczególności leków:

 • antagonistów wapnia typu werapamilu i diltiazemu (równoczesne stosowanie może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi)
 • antagonistów wapnia typu dihydropirydyny np. amlodypiny, nifedypiny (jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedociśnienia)
 • przeciwnadciśnieniowych działających ośrodkowo np. klonidyny, metylodopy, moksonidyny, rylmenidyny (jednoczesne stosowanie może nasilić objawy niewydolności serca)
 • przeciwarytmicznych klasy I np. chinidyny, dyzopiramidu, lidokainy, fenytoiny, flekainidu, propafenonu
 • przeciwarytmicznych klasy III np. amiodaronu
 • parasympatykomimetycznych (równoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko bradykardii)
 • beta-adrenolityków stosowanych miejscowo np. kropli do oczu w leczeniu jaskry (możliwe nasilenie działania ogólnoustrojowego bisoprololu)
 • insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (równoczesne stosowanie może skutkować nasileniem działania hipoglikemizującego przy jednoczesnym maskowaniu objawów hipoglikemii)
 • stosowanych w znieczuleniu ogólnym (jednoczesne stosowanie prowadzi do osłabienia tachykardii odruchowej i zwiększenia ryzyka niedociśnienia)
 • glikozydów naparstnicy (jednoczesne stosowanie wpływa na zwolnienie czynności serca)
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (równoczesne stosowanie może osłabić działanie hipotensyjnego bisoprololu)
 • beta-adrenomimetyków np. izoprenaliny, dobutaminy (jednoczesne podawanie może osłabiać działanie obu produktów leczniczych)
 • niewybiórczych beta-adrenomimetyków (jednoczesne stosowanie może wywołać zwężenie naczyń krwionośnych, prowadząc do zwiększenia ciśnienia i nasilenia chromanii przestankowej)
 • trójpierścieniowych przeciwdepresyjnych, barbituranów i pochodnych fenotiazyny (jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko niedociśnienia)
 • meflochiny (równoczesne stosowanie zwiększa ryzyko bradykardii)
 • inhibitorów monoaminooksydazy, z wyjątkiem inhibitorów MAO-B (możliwe nasilenie działania hipotensyjnego bisoprololu oraz wystąpienie przełomu nadciśnieniowego)
 • ryfampicyny
 • pochodnych ergotaminy (równoczesne stosowanie może skutkować zaostrzeniem zaburzeń krążenia obwodowego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Coronal a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem Coronal a alkoholem. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Coronal a prowadzenie pojazdów

W przeprowadzonych badaniach klinicznych lek Coronal nie wykazał wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak ze względu na możliwą indywidualną reakcję pacjenta na lek, w początkowym okresie stosowania należy uwzględnić taką możliwość.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Coronal?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego