Kategorie

Coryol (Carvedilolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Coryol?

Lek Coryol zawiera substancję czynną, jaką jest karwedylol. Wykorzystywany jest w leczeniu nadciśnienia oraz przewlekłej niewydolności serca.

Podstawowe informacje

NazwaCoryol
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 3,125 mg
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • sacharoza
 • krospowidon
 • powidon K25
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

Tabletki 3,125 mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek

Tabletki 6,25 mg:

 • 30 tabletek

Tabletki 12,5 mg:

 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek

Tabletki 25 mg:

 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych i rozszerza naczynia.

Zastosowanie
 • przewlekła niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na karwedylol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nasilenie niewydolności serca w ostatnim czasie i przyjmowanie dożylnie leków wspomagających pracę serca
 • występujące obecnie lub w przeszłości trudności w oddychaniu lub świszczący oddech spowodowany astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności serca u pacjenta bez stymulatora serca
 • zespół chorego węzła zatokowego, w tym blok zatokowo-przedsionkowy
 • wstrząs kardiogenny
 • bardzo wolna praca serca
 • bardzo niskie ciśnienie krwi
 • zbyt duże stężenie kwasów we krwi
 • nieleczony guz nadnerczy
 • dławica Prinzmetala
 • ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych
 • dożylne leczenie werapamilem lub diltiazemem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekła zastoinowa niewydolność serca
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego
 • występujący w przeszłości świszczący oddech związany z astmą oskrzelową lub inną chorobą płuc
 • cukrzyca
 • stosowanie przez pacjenta soczewek kontaktowych
 • choroba naczyń obwodowych
 • występujące kiedykolwiek zaburzenia czynności tarczycy
 • ciężkie reakcje alergiczne w przeszłości
 • jeżeli pacjent jest poddawany leczeniu odczulającemu lub jest planowane takie leczenie
 • zaburzenia krążenia krwi w palcach rąk i stóp
 • jeżeli pacjent ma zaplanowany zabieg w znieczuleniu ogólnym
 • bradykardia
 • blok serca pierwszego stopnia
 • łuszczyca po przyjęciu leków beta-adrenolitycznych
 • dławica piersiowa zwana dławicą Prinzmetala
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • słaby metabolizm debryzochiny
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty i ból głowy
 • osłabienie i zmęczenie
 • niewydolność serca (występuje wówczas ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia, duszność, obrzęki rąk i nóg)
 • niskie ciśnienie tętnicze

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • astma, duszność, obrzęk płuc
 • mała liczba krwinek czerwonych
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększenie stężenia cholesterolu
 • pogorszenie kontroli poziomu cukru we krwi u chorych z cukrzycą
 • depresja, przygnębienie
 • zaburzenia widzenia, ból lub suchość oczu
 • zwolnienie czynności serca
 • omdlenie, stan przedomdleniowy
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • zatrzymywanie płynów w organizmie
 • zaburzenia krążenia krwi w rękach i nogach
 • problemy z oddychaniem
 • nudności lub wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • ból, w tym ból kończyn
 • zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek, zaburzenia oddawania moczu
 • nadciśnienie tętnicze
Nie łączyć z

Werapamilem lub diltiazemem przyjmowanymi dożylnie

Ciąża

Nie należy stosować leku Coryol w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Coryol podczas karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci

Leku Coryol nie powinno stosować się u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Coryol, szczególnie na początku leczenia mogą wystąpić zawroty głowy. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Jeżeli w trakcie terapii lekiem Coryol pojawią się inne objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn, należy skonsultować to z lekarzem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Coryol?

Coryol to lek w postaci tabletek zawierający substancję czynną karwedylol należącą do leków beta-adrenolitycznych. Lek Coryol powoduje zmniejszenie napięcia ścian naczyń krwionośnych oraz rozszerzenie naczyń. Dzięki temu obniża ciśnienie krwi, ułatwia sercu pompowanie krwi do naczyń całego organizmu oraz zmniejsza ból w klatce piersiowej w przypadku dławicy piersiowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Coryol?

 • przewlekła niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa

Dawkowanie

Jak stosować lek Coryol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy połknąć popijając płynem.

Przewlekła niewydolność serca

 • leczenie powinien rozpocząć lekarz specjalista
 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie
 • lekarz stopniowo zwiększa dawkę, w ciągu kilku tygodni (do 25 mg dwa razy na dobę)
 • pacjenci o masie ciała powyżej 85 kg mogą mieć zwiększoną dawkę do 50 mg dwa razy na dobę
 • tabletki należy stosować codziennie o tej samej porze, podczas posiłku
 • w przypadku przerwania terapii na dłużej niż dwa tygodnie należy skonsultować się z lekarzem

Wysokie ciśnienie tętnicze

Dorośli

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez dwie doby
 • następnie dawka zazwyczaj wynosi 25 mg raz na dobę
 • w wyjątkowych sytuacjach lekarz może zwiększyć dawkę do 50 mg na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku

 • zazwyczaj wystarczająca dawka to 12,5 mg na dobę

Dławica piersiowa

Dorośli

 • zazwyczaj stosuje się 12,5 mg dwa razy na dobę przez dwie doby
 • następnie dawkę zwiększa się do 25 mg dwa razy na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku

 • lekarz decyduje o odpowiedniej dawce dla danego pacjenta
 • najczęściej dawka maksymalna to 25 mg dwa razy na dobę

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

 • lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coryol

Po przyjęciu większej dawki leku Coryol niż zalecana lub po przyjęciu leku przez inną osobę należy natychmiast porozmawiać z lekarzem lub udać się do szpitala i zabrać ze sobą opakowanie leku.
Po przyjęciu większej liczby tabletek niż zalecana mogą wystąpić:

 • zwolnienie akcji serca
 • zawroty głowy
 • uczucie oszołomienia
 • duszność
 • świszczący oddech
 • uczucie silnego zmęczenia

Pominięcie zastosowania leku Coryol

W przypadku pominięcia dawki leku Coryol należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki - wówczas nie należy stosować dawki pominiętej.
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Coryol

Nie wolno przerywać stosowania leku w nagły sposób. O odstawieniu leku Coryol może zadecydować lekarz, zmniejszając stopniowo pacjentowi dawkę leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Coryol?

 • jeżeli pacjent jest uczulony na karwedylol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeżeli u pacjenta w ostatnim czasie nasiliła się niewydolność serca (doszło do zatrzymania płynów w organizmie, występują trudności w oddychaniu, nawet w pozycji siedzącej)
 • jeżeli pacjent dożylnie przyjmuje leki wspomagające pracę serca
 • jeżeli u pacjenta obecnie lub w wywiadzie stwierdzono trudności w oddychaniu lub świszczący oddech spowodowany astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby
 • jeżeli u pacjenta bez stymulatora serca pojawiają się zaburzenia czynności serca
 • jeżeli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego, w tym blok zatokowo-przedsionkowy
 • w przypadku wstrząsu kardiogennego
 • jeżeli u pacjenta występuje bardzo wolna praca serca
 • jeżeli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi (ciśnienie skurczowe < 85 mmHg)
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono zbyt duże stężenie kwasów we krwi (kwasica metaboliczna)
 • jeżeli u pacjenta występuje nieleczony guz nadnerczy (guz chromochłonny)
 • jeżeli pacjent choruje na dławicę Prinzmetala
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych
 • jeżeli pacjent jest leczony dożylnie werapamilem lub diltiazemem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Coryol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty i ból głowy
 • osłabienie i zmęczenie
 • niewydolność serca - występuje wówczas ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia, duszność, obrzęki rąk i nóg
 • niskie ciśnienie tętnicze - mogą pojawić się zawroty głowy, uczucie oszołomienia

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych - występują wówczas kaszel, świszczący oddech, sapanie, trudności w oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej, ból gardła
 • zakażenia dróg moczowych, powodujące trudności w oddawaniu moczu
 • astma, duszność, obrzęk płuc
 • mała liczba krwinek czerwonych - objawami są zmęczenie, bladość skóry, kołatanie serca, duszność
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększenie stężenia cholesterolu
 • pogorszenie kontroli poziomu cukru we krwi u chorych z cukrzycą
 • depresja, przygnębienie
 • zaburzenia widzenia, ból lub suchość oczu z powodu zmniejszonego wydzielania łez
 • zwolnienie czynności serca
 • omdlenie, stan przedomdleniowy
 • niedociśnienie ortostatyczne (po przyjęciu pozycji pionowej pojawiają się zawroty głowy lub oszołomienie)
 • zatrzymywanie płynów w organizmie - występują wówczas uogólniony obrzęk ciała, obrzęk części ciała (rąk, stóp, okolicy kostek, nóg), zwiększenie ilości krwi w organizmie
 • zaburzenia krążenia krwi w rękach i nogach - mogą pojawić się zimne ręce i stopy, bladość, mrowienie i ból palców, ból nóg nasilający się podczas chodzenia
 • problemy z oddychaniem
 • nudności lub wymioty
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból brzucha
 • ból, w tym ból kończyn
 • zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek, zaburzenia oddawania moczu
 • nadciśnienie tętnicze

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia przewodzenia w sercu, dławica piersiowa
 • zaburzenia snu
 • omdlenia
 • mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp
 • problemy ze skórą na przykład wysypki, które mogą obejmować duże powierzchnie ciała, pokrzywka, świąd i sucha skóra, zapalenie skóry, złuszczanie skóry
 • wypadanie włosów
 • zaburzenia erekcji
 • zaparcia

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • mała liczba płytek krwi objawiająca się zasinieniami oraz krwawieniami, np. z nosa
 • obrzęk błony śluzowej nosa
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • mała liczba białych krwinek - występują wówczas zakażenia jamy ustnej, dziąseł, gardła i płuc
 • reakcje alergiczne, do ich objawów mogą należeć: trudności w oddychaniu lub połykaniu spowodowane obrzękiem gardła lub krtani lub obrzęk dłoni, stóp i kostek, ciężkie reakcje skórne
 • problemy z nerkami
 • zaburzenia czynności wątroby
 • nietrzymanie moczu u kobiet

Lek Coryol może także spowodować wystąpienie objawów cukrzycy u osób z cukrzycą utajoną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Coryol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent choruje na przewlekłą zastoinową niewydolność serca
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • u pacjenta po ostrym zawale mięśnia sercowego stwierdzono zaburzenia czynności lewej komory
 • u pacjenta kiedykolwiek pojawił się świszczący oddech związany z astmą oskrzelową lub innymi chorobami płuc - wówczas karwedylol można stosować tylko, jeśli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • pacjent stosuje soczewki kontaktowe
 • pacjent ma chorobę naczyń obwodowych - karwedylol może przyspieszyć lub nasilić objawy niewydolności tętniczej
 • u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności tarczycy
 • u pacjenta kiedykolwiek pojawiła się ciężka reakcja alergiczna
 • jeżeli pacjent poddawany jest leczeniu odczulającemu lub planowane jest u niego takie leczenie
 • pacjent choruje na zespół Raynauda (zaburzenia krążenia krwi w palcach rąk i stóp)
 • pacjent ma zaplanowany zabieg w znieczuleniu ogólnym - przed zabiegiem należy poinformować anestezjologa o stosowaniu leku Coryol
 • u pacjenta występuje bradykardia (częstość tętna poniżej 55 skurczów na minutę)
 • u pacjenta występuje blok serca pierwszego stopnia
 • po przyjęciu leków beta-adrenolitycznych u pacjenta wystąpiła łuszczyca
 • u pacjenta stwierdzono dławicę piersiową Prinzmetala
 • u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny nadnerczy
 • u pacjenta stwierdzono słaby metabolizm debryzochiny (substancja, która oddziałując na nerwy obniża ciśnienie krwi)

Lek Coryol zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Coryol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Coryol w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Coryol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Coryol podczas karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu niżej wymienionych leków:

 • klonidyna (wykorzystywana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub migreny)
 • antagoniści wapnia (np. werapamil lub diltiazem) - podczas stosowania tych leków jednocześnie z lekiem Coryol lekarz może zalecić kontrolne badania EKG oraz pomiary ciśnienia krwi
 • leki obniżające ciśnienie krwi (np. doksazosyna lub indoramina)
 • leki, których działaniem niepożądanym jest obniżenie ciśnienia, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • pochodne dihydropirydyny (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, np. amlodypina)
 • azotany, np. nitrogliceryna stosowana w dławicy piersiowej
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • estrogeny
 • kortykosteroidy
 • digoksyna wykorzystywana w leczeniu niewydolności serca
 • insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe
 • leki pobudzające (np. ryfampicyna) oraz leki hamujące metabolizm wątrobowy (np. cymetydyna)
 • leki powodujące zmniejszenie stężenia katecholamin (np. rezerpina stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi oraz inhibitory monoaminooksydazy np. izokarboksazyd i fenelzyna wykorzystywane do leczenia depresji)
 • fluoksetyna i paroksetyna
 • cyklosporyna
 • inne leki przeciwarytmiczne np. amiodaron
 • ergotamina
 • leki znieczulające
 • leki rozszerzające oskrzela (stosowane w leczeniu ucisku w klatce piersiowej i duszności związanej z astmą lub innymi chorobami układu oddechowego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Coryol a alkohol

Podczas stosowania leku Coryol nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on dodatkowo obniżyć ciśnienie krwi i nasilić ryzyko zawrotów głowy.

Coryol a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeśli po przyjęciu leku Coryol pojawią się zawroty głowy. Jeżeli podczas stosowania leku Coryol wystąpią inne objawy, które mogłyby niekorzystnie wpływać na prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn, należy porozmawiać o tym z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Coryol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego