Kategorie

Cozaar (Losartan kalicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cozaar?

Cozaar należy do grupy leków określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Podstawowe informacje

NazwaCozaar
Nazwa międzynarodowaLosartan kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 12,5 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan potasowy

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • hydroksypropyloceluloza
 • hypromeloza
 • Cozaar 12,5 mg zawiera również wosk carnauba, dwutlenek tytanu, indygokarminę 
 • Cozaar 50 mg i 100 mg zawiera również wosk carnauba oraz dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

Tabletki 12,5 mg:

 • 21 tabletek
 • 28 tabletek

Tabletki 50 mg:

 • 28 tabletek

Tabletki 100 mg:

 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżające ciśnienie tętnicze

Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego
 • ochrona nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2
 • leczenie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, gdy leczenie inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę jest uznawane przez lekarza za nieodpowiednie
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • stosowanie leku po 3 miesiącu ciąży
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta wystąpił obrzęk naczynioruchowy
 • jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne
 • jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują schorzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • jeśli u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca
 • jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu w surowicy krwi
 • jeśli pacjent stosuje inhibitory konwertazy angiotensyny lub aliskiren
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • objawy ortostatyczne
 • osłabienie 
 • zmęczenie
 • zbyt mało cukru we krwi
 • zbyt dużo potasu we krwi
 • zmiany w czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • zmniejszona liczba krwinek czerwonych
 • zwiększenie stężenie mocznika we krwi
Nie łączyć z
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi takimi jak indometacyna
 • preparatami zawierającymi potas, substytutami soli kuchennej zawierającymi potas
 • lekami oszczędzającymi potas (amiloridem, triamterenem, spironolaktonem)
 • innymi lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi (heparyną, lekami zawierającymi trimetoprim)
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Cozaar podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek Cozaar nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Cozaar nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cozaar?

Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiążąc się z receptorami w ścianach naczyń krwionośnych, powoduje ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Cozaar zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i w związku z tym zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Losartan spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cozaar?

Wskazania do stosowania leku to:

 • leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat
 • ochrona nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, z laboratoryjnie potwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka)
 • leczenie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, gdy leczenie pewnymi lekami, nazywanymi inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie
 • wysokie ciśnienie krwi i pogrubienie ściany lewej komory serca - Cozaar zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu

Dawkowanie

Jak stosować lek Cozaar?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli pacjenci  z wysokim ciśnieniem krwi

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Cozaar 50 mg) raz na dobę. Maksymalne działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze powinno wystąpić od 3 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. U niektórych pacjentów dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Cozaar 50 mg lub jedna tabletka leku Cozaar 100 mg) raz na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Lek Cozaar nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie wykazano jego działania w tej grupie wiekowej.

Dzieci w wieku od 6 do 18 lat

Zalecana dawka początkowa dla pacjentów o masie ciała od 20 kg do 50 kg to 0,7 mg losartanu na kilogram masy ciała, podawana raz na dobę (do 25 mg leku Cozaar). Lekarz może zwiększyć dawkę, jeśli ciśnienie tętnicze nie jest kontrolowane.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 50 mg losartanu raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu raz na dobę w zależności od uzyskanej zmiany wartości ciśnienia tętniczego. Tabletki zawierające losartan można stosować jednocześnie z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (np. lekami moczopędnymi, lekami blokującymi kanały wapniowe, alfa - lub beta - adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie glukozy we krwi.

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg losartanu raz na dobę. Dawkę tę na ogół należy stopniowo zwiększać w odstępach jednotygodniowych (12,5 mg na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę podczas trzeciego tygodnia, 100 mg na dobę podczas czwartego tygodnia, 150 mg na dobę podczas piątego tygodnia) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej, zgodnie z zaleceniami lekarza. Dopuszczalne jest stosowanie dawki maksymalnej wynoszącej 150 mg losartanu (np. trzy tabletki leku Cozaar o mocy 50 mg lub jedna tabletka leku Cozaar o mocy 100 mg i jedna tabletka leku Cozaar o mocy 50 mg) raz na dobę. W leczeniu niewydolności serca losartan jest zazwyczaj stosowany z lekami moczopędnymi (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) glikozydami naparstnicy (leki wzmacniające, zwiększające siłę skurczów serca i poprawiające jego sprawność) i (lub) beta - adrenolitykami.

Specjalne stosowanie w szczególnych grupach pacjentów

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów takich jak: pacjenci stosujący leki moczopędne w dużych dawkach, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub pacjenci w wieku powyżej 75 lat. Nie należy stosować losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cozaar

W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania to niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszona czynność serca, ewentualnie zwolniona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Cozaar

W przypadku pominięcia dawki należy następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cozaar?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Cozaar we wczesnym okresie ciąży) 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie określa ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cozaar może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Cozaar i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, pojawiające się u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych)
 • zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • zbyt mało cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zbyt dużo potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zmiany w czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, stężenia kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • senność
 • ból głowy
 • zaburzenia snu
 • uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie)
 • silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • skrócenie oddechu (duszność)
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • swędzenie (świąd)
 • wysypka
 • miejscowe obrzęki
 • kaszel

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • nadwrażliwość
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje)
 • omdlenie
 • bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków)
 • udar mózgu
 • zapalenie wątroby
 • zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwykle ustępująca po zaprzestaniu leczenia

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • migrena
 • zaburzenie czynności wątroby
 • ból mięśni i stawów
 • objawy grypopodobne
 • ból pleców oraz zakażenia dróg moczowych
 • zwiększona wrażliwość na słońce (fotosensytyzacja)
 • niewyjaśniony ból mięśni z ciemnym (koloru herbaty) moczem (rabdomioliza)
 • impotencja
 • zapalenie trzustki
 • niskie poziomy sodu we krwi (hiponatremia)
 • depresja
 • ogólne złe samopoczucie
 • dzwonienie, szum, brzęczenie lub trzaski w uszach (szum w uszach)
 • zaburzenia smaku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ważne jest, aby poinformować lekarza przed stosowaniem leku Cozaar:

 • jeśli u pacjenta wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka)
 • jeśli u pacjenta występują nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do nadmiernej utraty płynów i (lub) soli z organizmu
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub dietę z ograniczeniem soli prowadzącą do nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu
 • jeśli u pacjenta występuje zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub jeśli u pacjenta dokonano niedawno przeszczepienia nerki
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez zaburzeń czynności nerek lub współistnieją, ciężkie zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • jeśli u pacjenta występują schorzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca
 • jeśli u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca (spowodowana przez zmniejszony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub zaburzenia naczyniowo - mózgowe (spowodowane przez zmniejszenie krążenia krwi w mózgu)
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu w surowicy krwi
 • jeśli u pacjenta występuje pierwotny hiperaldosteronizm
 • jeśli pacjent stosuje inhibitory konwertazy angiotensyny lub aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cozaar a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Cozaar przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Cozaar. Nie zaleca się stosowania leku Cozaar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Cozaar a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Cozaar podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych przez pacjenta suplementach potasu, substytutach soli kuchennej zawierających potas, lekach oszczędzających potas, takich jak niektóre leki moczopędne (amiloryd, triamteren, spironolakton) lub innych lekach, które mogą zwiększyć stężenie potasu w surowicy krwi (np. heparyna, leki zawierające trimetoprim), ponieważ nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekiem Cozaar.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując następujące leki podczas leczenia lekiem Cozaar:

 • inne leki zmniejszające ciśnienie krwi, ponieważ może dojść do dodatkowego obniżenia ciśnienia krwi. Ciśnienie tętnicze mogą również zmniejszać następujące leki/grupy leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak indometacyna, w tym inhibitory COX - 2 (leki zmniejszające stan zapalny oraz stosowane w celu łagodzenia bólu), ponieważ mogą osłabić działanie losartanu zmniejszające ciśnienie krwi

W przypadku zaburzenia czynności nerek jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do pogorszenia czynności nerek.

Bez ścisłej kontroli lekarza nie należy stosować leków zawierających lit w skojarzeniu z losartanem. 

Cozaar z jedzeniem i piciem

Lek Cozaar może być stosowany niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cozaar a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji leku z alkoholem.

Cozaar a prowadzenie pojazdów

Lek Cozaar nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak w przypadku wielu leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, u niektórych osób losartan może powodować zawroty głowy lub senność, wtedy należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cozaar?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek przechowywać w opakowaniu chroniąc przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego