Kategorie

Cyclaid (Ciclosporinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cyclaid?

Lek Cyclaid zawiera cyklosporynę należącą do leków immunosupresyjnych.

Podstawowe informacje

NazwaCyclaid
Nazwa międzynarodowaCiclosporinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćKapsułki miękkie
Skład - substancja czynna

Cyklosporyna

Skład - substancje pomocnicze
 • etanol bezwodny
 • octan all-rac-α-tokoferylu
 • eter monoetylowy glikolu dietylenowego
 • oleiniany makrogologlicerydów
 • hydroksystearynian makrogologlicerolu
 • żelatyna
 • glicerol
 • glikol propylenowy
 • dwutlenek tytanu
 • czarny tlenek żelaza (dla dawki 25 mg i 100 mg)
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek miękkich
 • 20 kapsułek miękkich
 • 30 kapsułek miękkich
 • 50 kapsułek miękkich
 • 60 kapsułek miękkich
Działanie / właściwości

Immunorupresyjne

Zastosowanie
 • u pacjentów po przeszczepach narządów, szpiku kostnego i komórek macierzystych
 • u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na cyklosporynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nie stosować razem z lekami zawierającymi ziele dziurawca
 • nie należy stosować jednocześnie z lekami zawierającymi eteksylan dabigatranu, bozentan i aliskiren

U pacjentów stosujących lek Cyclaid we wskazaniach innych niż po transplantacji, nie powinno się go stosować jeśli:

 • występują choroby nerek
 • występuje zakażenie, którego nie można opanować za pomocą leków
 • występuje jakikolwiek nowotwór złośliwy
 • pacjent choruje na nadciśnienie, ale nie stosuje leczenia lub leczenie jest nieskuteczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jakiekolwiek objawy zakażenia u pacjenta, np. gorączka i ból gardła
 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • wysokie ciśnienie krwi
 • niedobór magnezu
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • dna moczanowa
 • szczepienie w niedalekiej przyszłości
 • lek Cyclaid hamuje działanie układu immunologicznego, w wyniku czego zwiększa się ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry i układu chłonnego, dlatego podczas stosowania leku Cyclaid zaleca się ograniczenie ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV

Lek Cyclaid zawiera alkohol. Z tego powodu przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli:

 • u pacjenta występowały lub występują obecnie problemy wynikające z picia alkoholu
 • pacjent choruje na padaczkę
 • u pacjenta stwierdzono jakiekolwiek choroby wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • lek został zaordynowany dziecku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • zaburzenia czynności nerek
 • wysokie ciśnienie krwi
 • ból głowy
 • niekontrolowane drżenie ciała
 • nadmierny wzrost włosów na skórze ciała i twarzy
 • wysokie stężenie lipidów we krwi

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • napady padaczkowe
 • zaburzenia czynności wątroby
 • wysokie stężenie cukru we krwi
 • zmęczenie
 • brak apetytu
 • nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcie, biegunka
 • nadmierne owłosienie
 • trądzik, nagłe zaczerwienienie
 • gorączka
 • mała liczba białych krwinek
 • drętwienie lub mrowienie
 • ból mięśni, skurcz mięśni
 • wrzód żołądka
 • przerost dziąseł pokrywających zęby
 • wysokie stężenie kwasu moczowego i potasu we krwi
 • niskie stężenie magnezu we krwi
Nie łączyć z
 • lekami mogącymi wpływać na stężenie potasu (leki zawierające potas, suplementy potasu, diuretyki, niektóre leki obniżające ciśnienie krwi)
 • metotreksatem
 • lekami, które mogą zwiększać stężenie cyklosporyny we krwi (erytromycyna, azytromycyna, worykonazol, itrakonazol, diltiazem, nikardypina, werapamil, amiodaron, metoklopramid, doustne środki antykoncepcyjne, danazol, allopurynol, kwas cholowy i jego pochodne, inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV, imatynib, kolchicyna, telaprewir)
 • lekami, które mogą zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi (barbiturany, karbamazepina, fenytoina, oktreotyd, leki przeciwbakteryjne stosowane w leczeniu gruźlicy, orlistat, leki ziołowe zawierające ziele dziurawca, tyklopidyna, bozentan, terbinafina)
 • lekami wpływającymi na czynność nerek (leki przeciwbakteryjne - gentamycyna, tobramycyna, cyprofloksacyna, leki przeciwgrzybicze zawierające amfoterycynę B, leki stosowane w zakażeniach układu moczowego zawierające trymetoprym, leki przeciwnowotworowe zawierające melfalan, leki zmniejszające ilość kwasu żołądkowego, takrolimus, leki zawierające kwas fibrynowy)
 • nifedypiną
 • digoksyną
 • lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu (statynami)
 • prednizolonem
 • etoposydem
 • repaglinidem
 • lekami immunosupresyjnymi (ewerolimusem, syrolimusem)
 • ambrisentanem
 • antracyklinami (np. doksorubicyną)
Ciąża

Lek Cyclaid nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Podczas stosowania leku Cyclaid karmienie piersią nie jest zalecane.

Dzieci

Leku Cyclaid nie należy podawać dzieciom, z wyjątkiem leczenia zespołu nerczycowego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Cyclaid zawiera alkohol, dlatego może on zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cyclaid?

Substancją czynną leku Cyclaid jest cyklosporyna. Lek ten zaliczany jest do grupy leków zwanych środkami immunosupresyjnymi. Leki te stosuje się w celu zmniejszenia reakcji immunologicznej organizmu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cyclaid?

 • u pacjentów po przeszczepach narządów, szpiku kostnego oraz komórek macierzystych (działanie leku Cyclaid polega na kontrolowaniu układu immunologicznego. Zapobiega on odrzucaniu przeszczepionego narządu, blokując rozwój pewnych komórek, które w normalnych warunkach zaatakowałyby przeszczepioną tkankę)
 • u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, w których układ immunologiczny atakuje komórki własnego organizmu. Cyclaid zatrzymuje tę reakcję immunologiczną. Są to przykładowo:
  • choroby oczu zagrażające utratą wzroku (endogenne zapalenie błony naczyniowej oka, w tym zapalenie błony naczyniowej oka w chorobie Behçeta)
  • ciężkie przypadki pewnych chorób skóry (atopowego zapalenia skóry lub wyprysku i łuszczycy)
  • ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów i choroba nerek zwana zespołem nerczycowym

Dawkowanie

Jak stosować lek Cyclaid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Przeszczepienie narządu, szpiku kostnego lub komórek macierzystych

 • całkowita dawka dobowa to 2 mg do 15 mg na kilogram masy ciała, podawana w dwóch dawkach podzielonych
 • lekarz dostosowuje dawkę indywidualnie do pacjenta

Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka

 • całkowita dawka dobowa wynosi 5 mg do 7 mg na kilogram masy ciała, podawana w dwóch dawkach podzielonych

Zespół nerczycowy

 • całkowita dawka dobowa wynosi 5 mg na kilogram masy ciała, podawana w dwóch dawkach podzielonych
 • u pacjentów z chorobami nerek pierwsza dawka podawana każdego dnia nie powinna być większa niż 2,5 mg na kilogram masy ciała

Ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów

 • całkowita dawka dobowa wynosi 3 mg do 5 mg na kilogram masy ciała, dzielona jest na dwie dawki

Łuszczyca i atopowe zapalenie skóry

 • całkowita dawka dobowa wynosi 2,5 mg do 5 mg na kilogram masy ciała, dzielona jest na dwie dawki

Dzieci

 • u dzieci z zespołem nerczycowym całkowita dawka dobowa wynosi 6 mg na kilogram masy ciała, dzielona jest na dwie dawki
 • u pacjentów z chorobami nerek pierwsza dawka podawana każdego dnia nie powinna przekraczać 2,5 mg na kilogram masy ciała
 • z wyjątkiem zespołu nerczycowego, nie powinno się stosować leku Cyclaid u dzieci 

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

 • doświadczenie związane ze stosowaniem leku Cyclaid u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone
 • lekarz powinien u takich pacjentów kontrolować czynność nerek
 • pacjenci w wieku powyżej 65 lat z łuszczycą lub atopowym zapaleniem skóry powinni stosować lek Cyclaid tylko, jeśli ich choroba ma szczególnie ciężki przebieg

Stosowanie leku Cyclaid

 • lek Cyclaid należy stosować codziennie o tej samej porze
 • dawkę dobową należy zawsze przyjmować w dwóch dawkach podzielonych
 • o czasie trwania terapii decyduje lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeżeli została przyjęta zbyt duża ilość leku niż zalecona przez lekarza, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Pacjent może wymagać pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku należy przyjąć ją tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcie kolejnej dawki, wówczas nie należy stosować dawki pominiętej. 
Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Cyclaid bez konsultacji z lekarzem.
Należy kontynuować stosowanie leku Cyclaid, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. Nagłe przerwanie leczenia zwiększa ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cyclaid?

Leku Cyclaid nie należy stosować:

 • jeżeli pacjent ma uczulenie na cyklosporynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeżeli stosowane są również leki zawierające ziele dziurawca
 • w przypadku jednoczesnego stosowania leków zawierających eteksylan dabigatranu, bozentan lub aliskiren

Pacjenci stosujący lek Cyclaid we wskazaniach innych niż po transplantacji nie powinni go stosować jeśli:

 • występują choroby nerek
 • występuje zakażenie, którego nie można opanować za pomocą leków
 • występuje jakikolwiek nowotwór złośliwy
 • pacjent choruje na nadciśnienie, ale nie stosuje leczenia lub leczenie jest nieskuteczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cyclaid może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Cyclaid i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy zakażenia, jak gorączka lub ból gardła
 • zmiana widzenia, utrata koordynacji, niezborność ruchowa, utrata pamięci, trudności w mówieniu lub rozumieniu tego, co mówią inni oraz osłabienie mięśni - mogą być to objawy zakażenia mózgu
 • zaburzenia mózgu z następującymi objawami: napady padaczkowe, splątanie, dezorientacja, zmniejszona reaktywność, zmiany osobowości, pobudzenie, bezsenność, zmiany widzenia, ślepota, śpiączka, porażenie części lub całego ciała, sztywność karku, utrata koordynacji z (lub bez) zaburzeniami mowy lub ruchów gałek ocznych
 • obrzęk tylnej części oka, który może wynikać z niewyraźnego widzenia
 • zaburzenia i uszkodzenie wątroby z zażółceniem skóry i oczu, nudnościami, utratą apetytu i ciemnym zabarwieniem moczu lub bez tych objawów
 • zaburzenia nerek, które mogą zmniejszyć ilość produkowanego moczu
 • bladość skóry, uczucie zmęczenia, duszność, ciemne zabarwienie moczu, powstawanie siniaków lub krwawienia bez konkretnej przyczyny, uczucie splątania, uczucie dezorientacji, zmniejszona czujność i zaburzenia nerek - mogą być to objawy zmniejszonej liczby krwinek czerwonych lub płytek krwi

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • zaburzenia czynności nerek
 • wysokie ciśnienie krwi
 • ból głowy
 • niekontrolowane drżenie ciała
 • nadmierny wzrost włosów na skórze ciała i twarzy
 • wysokie stężenie lipidów we krwi

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • napady padaczkowe
 • zaburzenia czynności wątroby
 • wysokie stężenie cukru we krwi
 • zmęczenie
 • brak apetytu
 • nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcie, biegunka
 • nadmierne owłosienie
 • trądzik, nagłe zaczerwienienie
 • gorączka
 • mała liczba białych krwinek
 • drętwienie lub mrowienie
 • ból mięśni, skurcz mięśni
 • wrzód żołądka
 • przerost dziąseł pokrywających zęby
 • wysokie stężenie kwasu moczowego i potasu we krwi
 • niskie stężenie magnezu we krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • objawy zaburzeń mózgu: nagłe napady padaczkowe, splątanie, bezsenność, dezorientacja, zaburzenia widzenia, brak świadomości, uczucie osłabienia kończyn, zaburzenia ruchowe
 • wysypka
 • obrzęk ogólny
 • zwiększenie masy ciała
 • mała liczba krwinek czerwonych
 • mała liczba płytek krwi

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10000):

 • zaburzenia nerwowe z drętwieniem lub mrowieniem palców rąk i nóg
 • zapalenie trzustki z silnym bólem w górnej części brzucha
 • osłabienie mięśni, utrata siły mięśniowej, bóle mięśni nóg lub dłoni, lub innych mięśni ciała
 • zniszczenie krwinek czerwonych, w tym zaburzenia nerek z objawami jak: obrzęk twarzy, brzucha, dłoni i/lub stóp, zmniejszenie ilości oddawanego moczu, trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, napady padaczkowe, brak świadomości
 • zmiany w cyklu menstruacyjnym
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100000):

 • obrzęk tylnej części oka, który może być związany ze zwiększeniem ciśnienia wewnątrz głowy
 • zaburzenia widzenia

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie zaburzenia wątroby z zażółceniem oczu lub skóry bądź bez, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu, obrzęk twarzy, stóp, dłoni i/lub całego ciała
 • krwawienia podskórne lub fioletowe plamy na skórze, nagłe krwawienie bez wyraźnej przyczyny
 • migrena lub silny ból głowy często z nudnościami, lub wymiotami i wrażliwością na światło

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed oraz w trakcie terapii lekim Cyclaid należy poinformować lekarza, jeśli:

 • u pacjenta pojawią się jakiekolwiek objawy zakażenia, np. gorączka lub ból gardła - lek Cyclaid hamuje działanie układu immunologicznego i może wpływać na zdolność organizmu do zwalczania infekcji
 • u pacjenta stwierdzono choroby wątroby
 • u pacjenta występują choroby nerek - wówczas lekarz będzie zalecał regularne badania krwi
 • u pacjenta wystąpi wysokie ciśnienie krwi - lekarz zaleci regularną kontrolę ciśnienia krwi pacjenta i w razie potrzeby może zlecić stosowanie leku obniżającego ciśnienie krwi
 • pacjent ma niedobór magnezu - lekarz może zalecić suplementację magnezu
 • u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi
 • pacjent choruje na dnę moczanową
 • pacjent ma zaplanowane szczepienie

Cyclaid hamuje działanie układu immunologicznego, w wyniku czego zwiększa się ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry i układu chłonnego. Podczas stosowania leku Cyclaid zaleca się ograniczenie ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV poprzez:

 • noszenie odzieży ochronnej
 • stosowanie kremów z wysokim filtrem ochronnym

Lek Cyclaid zawiera alkohol. Z tego powodu przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli:

 • u pacjenta występowały lub występują obecnie problemy wynikające z picia alkoholu
 • pacjent choruje na padaczkę
 • u pacjenta stwierdzono jakiekolwiek choroby wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • lek został zaordynowany dziecku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cyclaid a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem leku Cyclaid u kobiet w ciąży jest ograniczone. Na ogół nie powinno się stosować leku Cyclaid u kobiet ciężarnych. Jeżeli konieczne jest stosowanie leku Cyclaid w okresie ciąży, lekarz omówi z pacjentką korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania tego leku.

Cyclaid a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią nie jest zalecane w trakcie terapii lekiem Cyclaid, ponieważ substancja czynna tego leku, cyklosporyna, przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

 • leki mogące wpływać na stężenie potasu - leki zawierające potas, suplementy potasu, diuretyki, niektóre leki zmniejszające ciśnienie krwi
 • metotreksat 
 • leki, które mogą zwiększać stężenie cyklosporyny we krwi - erytromycyna, azytromycyna, worykonazol, itrakonazol, diltiazem, nikardypina, werapamil, amiodaron, metoklopramid, doustne środki antykoncepcyjne, danazol, allopurynol, kwas cholowy i jego pochodne, inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV, imatynib, kolchicyna, telaprewir
 • leki, które mogą zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi - barbiturany, karbamazepina, fenytoina, oktreotyd, leki przeciwbakteryjne stosowane w leczeniu gruźlicy, orlistat, leki ziołowe zawierające ziele dziurawca, tyklopidyna, bozentan, terbinafina
 • leki, które mogą wpływać na czynność nerek - leki przeciwbakteryjne - gentamycyna, tobramycyna, cyprofloksacyna, leki przeciwgrzybicze zawierające amfoterycynę B, leki stosowane w zakażeniach układu moczowego zawierające trymetoprym, leki przeciwnowotworowe zawierające melfalan, leki zmniejszające ilość kwasu żołądkowego, takrolimus, leki zawierające kwas fibrynowy (fibraty)
 • nifedypina - jednoczesne stosowanie nifedypiny i cyklosporyny może spowodować obrzęk dziąseł i ich przerastanie wokół zębów
 • digoksyna
 • leki zmniejszające stężenie cholesterolu (statyny)
 • prednizolon
 • etoposyd
 • repaglinid
 • leki immunosupresyjne (ewerolimus, syrolimus)
 • ambrisentan
 • antracykliny działające przeciwnowotworowo (np. doksorubicyna)

Cyclaid z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować leku Cyclaid z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym, ponieważ mogę one wpływać na działanie leku Cyclaid.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cyclaid a alkohol

Brak danych.

Cyclaid a prowadzenie pojazdów

Lek Cyclaid zawiera alkohol, dlatego może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cyclaid?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego