DaFurag Max 100 mg, 15 tabletek

DaFurag Max 100 mg, 15 tabletek

Kategorie

DaFurag Max 100 mg, 15 tabletek

Cena
8,09 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Dafurag max 100 mg to przeciwbakteryjny lek wydawany bez przepisu lekarza, stosowany przy zakażeniu dolnych dróg moczowych, któremu towarzyszą objawy takie jak: częste oddawanie moczu, czasami w małych ilościach, pojawiająca się nagła potrzeba oddania moczu, ból w dole brzucha oraz ból i pieczenie występujące podczas oddawania moczu, mocz o intensywnej barwie i zmienionym zapachu.

Substancją czynna leku jest furazydyna, zwana również furaginą, będąca pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych i zwalcza infekcję. Jedna tabletka zawiera aż 100 mg furaginy i stanowi jednorazową dawkę. Lek może być stosowany u osób dorosłych i dzieci powyżej 15 lat, przez 7-8 dni. Jeśli po tym czasie nie zaobserwuje się poprawy lub nastąpi pogorszenie, należy poradzić się lekarza.

Wskazania

Zakażenie dolnych dróg moczowych.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: furagina (furazidinum) 100 mg,
 • pozostałe składniki to: mannitol; laktoza jednowodna; talk; krzemionka koloidalna bezwodna; karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); stearynian magnezu.

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

Lek Dafurag max należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli i młodzież powyżej 15. roku życia
  • pierwszy dzień leczenia: stosować 1 tabletkę 4 razy na dobę; 
  • kolejne dni: 1 tabletka 3 razy na dobę.

Lek przyjmować doustnie, najlepiej w trakcie posiłku zawierającego białko, ponieważ zwiększa ono wchłanianie furaginy, i stosować przez 7-8 dni. Jeśli po 7-8 dniach objawy nie ustąpią lub się nasilą, należy poradzić się lekarza. W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, ze względu na wydalanie leku z organizmu przez nerki, u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak: bóle i zawroty głowy, nudności, niedokrwistość, reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję leku.
 • I trymestr ciąży.
 • Okres donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.
 • Ciężka niewydolność nerek (skąpomocz, niemocz).
 • Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa
 • Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: Termin ważności (Exp). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpi: obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna objawiająca się nagłym obrzękiem twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu). Obrzęk w obrębie głowy i szyi może powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu.
 • Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

 

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • bóle głowy,
 • nudności, nadmierne oddawanie gazów.


Rzadko (występują u 1 na 10 osób na 10 000):

 • reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe);
 • ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy - czerwono-sine plamy na skórze i (lub) błonach śluzowych, niekiedy z pęcherzami, gorączką i bólem stawów, zespół Stevensa-Johnsona (występowanie na skórze i/lub błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów);
 • objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania leku).

 

Częstość nieznana:

 • świąd, wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze), pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze);
 • zawroty głowy;
 • senność;
 • zaburzenia widzenia;
 • uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B);
 • ostre, podostre i przewlekłe reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu dotyczące układu oddechowego. Reakcje przewlekłe występowały u chorych przyjmujących lek dłużej niż 6 miesięcy. Ostre reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego objawiały się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, wysiękiem do jamy opłucnowej. Najczęściej szybko lub bardzo szybko ustępowały po odstawieniu leku;
 • objawy niestrawności, bóle brzucha;
 • wymioty;
 • zaparcia, biegunka;
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit (ostra choroba biegunkowa jelita cienkiego lub grubego);
 • gorączka;
 • dreszcze;
 • złe samopoczucie;
 • zapalenie ślinianek;
 • zapalenie trzustki;
 • łysienie;
 • zakażenia drobnoustrojami opornymi na furaginę;
 • sine zabarwienie skóry o odcieniu czekoladowobrunatnym;
 • niedokrwistość megaloblastyczna (powstała w wyniku niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub niedokrwistość hemolityczna (spowodowana szybkim rozpadem krwinek czerwonych) - może wystąpić u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. 

Interakcje

 • Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, w tym także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania niżej wymienionych leków:
  • pochodne chinolonu (np. kwas nalidyksowy - antybiotyk) - furagina może hamować ich działanie przeciwbakteryjne;
  • antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin - podawane razem z furaginą nasilają jej działanie przeciwbakteryjne;
  • chloramfenikol i rystomycyna (antybiotyki) - zwiększają toksyczne działanie furaginy;
  • probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej) - mogą osłabić działanie furaginy oraz zwiększyć jej toksyczność;
  • leki zobojętniające sok żołądkowy, które zawierają trójkrzemian magnezu, ponieważ zmniejszają wchłanianie furaginy, co osłabia jej działanie przeciwbakteryjne;
  • atropina (lek rozkurczowy i środek rozszerzający źrenice) - może opóźniać wchłanianie furaginy, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się;
  • witaminy z grupy B - zwiększają wchłanianie pochodnych nitrofuranu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Rozpoczęcie przyjmowania leku Dafurag max, należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, wątroby, zaburzenia układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B, niedobór kwasu foliowego lub choroby płuc;
 • jeśli pacjent ma cukrzycę, gdyż furagina może spowodować uszkodzenie nerwów. U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano uszkodzenia nerwów obwodowych. Zaburzenie to w ciężkich przypadkach może być nieodwracalne i zagrażać życiu pacjenta. Dlatego lek Dafurag max należy odstawić, jeśli wystąpią objawy ze strony układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów);
 • jeśli pacjent ma gorączkę dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność, gdyż mogą to być objawy ostrych reakcji płucnych, które obserwuje się niekiedy u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu. W razie wystąpienia takich objawów lek należy natychmiast odstawić. Objawy te najczęściej szybko lub bardzo szybko ustępują po odstawieniu leku. W przypadku reakcji przewlekłych nasilenie objawów i ich odwracalność po zaprzestaniu przyjmowania leku zależy od czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych. Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoznanie działania niepożądanego i odstawienie leku. Upośledzenie czynności płuc może być nieodwracalne. Reakcje przewlekłe występowały u pacjentów przyjmujących furaginę dłużej niż 6 miesięcy. Przewlekłe reakcje płucne (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku;
 • jeśli lek jest stosowany długotrwale - może być wówczas konieczne badanie krwi, w celu skontrolowania liczby białych krwinek oraz czynności nerek i wątroby.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Nie należy stosować leku w I trymestrze ciąży ze względu na brak danych klinicznych dotyczących szkodliwego działania furaginy na zarodek lub płód. 
 • Należy zachować szczególną ostrożność u kobiet w III trymestrze ciąży z uwagi na ryzyko spowodowania niedokrwistości hemolitycznej u płodu. 
 • Pacjentka w ciąży, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, powinna regularnie wykonywać badania morfologiczne krwi (stężenie hemoglobiny, żelaza oraz liczbę czerwonych krwinek - erytrocytów).
 • Lek przenika do mleka, dlatego nie należy go stosować w okresie laktacji.
 • Badania kliniczne wykazały, że pochodne nitrofuranu mają negatywny wpływ na czynność jąder. Mogą powodować zmniejszenie ruchliwości plemników, zmniejszać wydzielanie spermy oraz prowadzić do patologicznych zmian w morfologii plemników.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Brak danych o wpływie furaginy na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 • W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności oraz zaburzeń widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

 

Lek Dafurag max zawiera laktozę

 • 1 tabletka leku Dafurag Max zawiera 118 mg laktozy. Jeżeli u pacjenta stwierdzona została wcześniej nietolerancja niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent powinien poradzić się lekarza.  

 

Wpływ na badania laboratoryjne

 • Lek może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń glukozy w moczu. Przed oddaniem próbki moczu do takiego badania, należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Dafurag max.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Sposób aplikacji
Działanie
Typ produktu
lek
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego