Kategorie

Dettol, antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, 36 sztuk

Cena jednostkowa: 0,31 zł za 1 sztukę

Cena
11,09 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze

Opis produktu

Antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki Dettol stworzone zostały z myślą o czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni. Można je bezpieczne stosować na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Mogą być używane między innymi do dezynfekcji: desek do krojenia, lodówek, zlewów kuchennych, koszy na śmieci, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, wanien i zaworów oraz desek sedesowych. Nie zawierają wybielaczy. 

Wskazania

Mycie i dezynfekcja różnych powierzchni.

Sposób użycia

 • Aby wyciągnąć chusteczkę, otwórz pokrywę zabezpieczającą znajdującą się na opakowaniu. 
 • Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, po czym wyrzuć chusteczkę. Pamiętaj, by zużytych chusteczek nie wyrzucać do kanalizacji.
 • W przypadku powierzchni, które będą miały kontakt z żywnością, po dokonaniu dezynfekcji, opłucz je czystą wodą przeznaczoną do spożycia. 
 • W celu usunięcia:
  • bakterii - nie spłukuj powierzchni przez 5 minut, 
  • drożdży - nie spłukuj powierzchni przez 15 minut.
 • Szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu, aby nie dopuścić do wysychania chusteczek. 

Składniki

Substancja czynna (dezynfekująca): Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,40 g/ 100 g produktu; pozostałe składniki: kompozycja zapachowa.

Środki ostrożności

 • Produkt nie nadaje się do użytku osobistego.
 • Chronić przed dziećmi.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Pierwsza pomoc

 • kontakt z okiem: zanieczyszczone oczy jak najszybciej płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. Jeżeli założone są soczewki, należy je usunąć, po czym kontynuować płukanie przez następnych kilka minut;
 • wdychanie: osobę poszkodowaną należy przenieść z miejsca wystąpienia zagrożenia na świeże powietrze i zapewnić jej warunki umożliwiające odpoczynek w pozycji zapewniającej swobodne oddychanie;
 • kontakt ze skórą: zanieczyszczoną skórę spłukać obficie wodą; 
 • połknięcie: należy przepłukać usta czystą wodą i wypluć (nie połykać). 

Nr pozwolenia

7192/17

Dodatkowe informacje

 • Produkt może powodować podrażnienie przy bezpośrednim kontakcie z oczami. 
 • Przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 
 • Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 • Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
 • Nie wyrzucać chusteczek do toalety.
 • Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. 
 • Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. 
 • Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji.
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Cechy produktu