Kategorie

Devisol-25 (Calcifediolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Devisol-25?

Devisol-25 zawiera metabolit witaminy D, który leczy i zapobiega hipokalcemii towarzyszącej niektórym chorobom lub pojawiającej się na skutek długotrwałego przyjmowania określonych leków.

Podstawowe informacje

NazwaDevisol-25
Nazwa międzynarodowaCalcifediolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 mcg/ ml

PostaćKrople doustne
Skład - substancja czynna

Kalcyfediol

Skład - substancje pomocnicze

Glikol propylenowy

Dostępne opakowania

1 butelka 10 ml

Działanie / właściwości
 • metabolit witaminy D
 • bierze udział w procesie wchłonięcia i prawidłowego wykorzystania wapnia w podczas mineralizacji kości
Zastosowanie
 • zapobieganie i leczenie hipokalcemii, krzywicy i osteomalacji w związku z przewlekłymi chorobami wątroby
 • zapobieganie i leczenie hipokalcemii, krzywicy i osteomalacji w wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwpadaczkowych lub kortykosteroidów
 • zapobieganie i leczenie osteodystrofii mocznicowej
 • samoistna lub pooperacyjna niedoczynność przytarczyc
 • niektóre przypadki rodzinnej krzywicy hipofosfatemicznej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kalcyfediol lub glikol propylenowy
 • przedawkowanie witaminy D
 • hiperkalcemia i hiperkalciuria
 • niedoczynność tarczycy i kory nadnerczy
 • nadczynność przytarczyc
 • kamica nerkowa
 • osteodystrofia nerkowa
 • długotrwałe unieruchomienie
 • niektóre choroby nowotworowe
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • regularna kontrola poziomu wapnia w surowicy i w moczu
 • małe dzieci
 • jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych np. hydrochlorotiazydu
 • miażdżyca lub zaburzenia rytmu serca
 • hiperfosfatemia
 • zaburzenia czynności nerek
 • sarkoidoza lub inne choroby ziarniniakowe
 • pacjenci dializowani
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Objawy toksyczności przy przedawkowaniu:

 • hiperkalcemia wywołująca uogólnione zwapnienie naczyń, zwapnienia tkanek miękkich, kamicę nerkową a w konsekwencji nadciśnienie i niewydolność nerek prowadzące nawet do śmierci
 • zahamowanie wzrostu u dzieci

Wczesne objawy toksyczności witaminy D związane z hiperkalcemią:

 • zaparcie, biegunka, mdłości, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • brak apetytu, metaliczny posmak w ustach
 • wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu
 • ból głowy
 • zmęczenie, osłabienie

Późne objawy toksyczności witaminy D w związku z hiperkalcemią:

 • bóle kości i mięśni
 • mętny mocz
 • wysokie ciśnienie krwi, nieregularny rytm serca
 • nadwrażliwość na światło
 • świąd skóry
 • mdłości, wymioty
 • senność
 • psychozy, zaburzenia nastroju
 • zapalenie trzustki
 • spadek masy ciała
Nie łączyć z
 • glikozydami naparstnicy
 • dużymi dawkami wapnia
 • lekami zobojętniającymi zawierającymi glin
 • preparatami magnezu
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu hiperkalcemii
 • dużymi dawkami fosforu
 • innymi preparatami witaminy D
Ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest możliwe wyłącznie, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku przez kobietę karmiącą piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany przez dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

  Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Devisol-25?

Kalcyfediol to metabolit witaminy D, który powstaje w wątrobie z cholekalcyferolu. Substancja ta umożliwia przyswojenie i wykorzystanie wapnia do właściwej mineralizacji kości.

Leku nie należy stosować u zdrowych ludzi, a także u dzieci w celu zapobiegania krzywicy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Devisol-25?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • zapobieganie i leczenie hipokalcemii, krzywicy i osteomalacji w związku z przewlekłymi chorobami wątroby
 • zapobieganie i leczenie hipokalcemii, krzywicy i osteomalacji w wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwpadaczkowych lub kortykosteroidów
 • zapobieganie i leczenie osteodystrofii mocznicowej
 • samoistna lub pooperacyjna niedoczynność przytarczyc
 • niektóre przypadki rodzinnej krzywicy hipofosfatemicznej opornej na witaminę D

Dawkowanie

Jak stosować lek Devisol-25?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Odmierzoną dawkę leku podaje z wodą, sokiem owocowym lub mlekiem.

Dorośli:

10 - 15 kropli (50 - 75 mcg) w zależności od schorzenia

Dzieci:

 • przewlekłe choroby wątroby i hipokalcemia towarzysząca padaczce: 4 - 8 kropli na dobę co odpowiada 20 - 40 mcg (0,4 - 1,8 mcg/ kg mc. na dobę, średnio 1 mcg/ kg mc. na dobę)
 • zapobieganie krzywicy i osteomalacji u pacjentów stosujących leki przeciwdrgawkowe: 2 - 4 kropli na dobę (10 - 20 mcg)
 • osteodystrofia mocznicowa, krzywica hipofosfatemiczna i niedoczynność przytarczyc- dawkowanie ustalane indywidualnie w oparciu o poziom wapnia we krwi

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Devisol-25:

Przedawkowanie leku wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Wszystkie objawy wymienione są w rozdziale „działania niepożądane”.

Pominięcie zastosowania leku Devisol-25:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Devisol-25?

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku:

 • uczulenia na kalcyfediol lub glikol propylenowy
 • przedawkowanie witaminy D
 • hiperkalcemii i hiperkalciurii
 • niedoczynności tarczycy i kory nadnerczy
 • nadczynności przytarczyc
 • kamicy nerkowej
 • osteodystrofii nerkowej
 • długotrwałego unieruchomienia
 • niektórych chorób nowotworowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Devisol-25 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Działania te mają nieokreśloną częstość i są związane z przedawkowaniem witaminy D lub jej metabolitów wywołującym objawy toksyczności takie jak:

 • hiperkalcemia powodująca uogólnione zwapnienie naczyń, zwapnienia tkanek miękkich, kamicę nerkową a w konsekwencji nadciśnienie i niewydolność nerek, mogące prowadzić nawet do śmierci
 • zahamowanie wzrostu u dzieci

Wczesne objawy toksyczności witaminy D związane z hiperkalcemią:

 • zaparcie, biegunka, mdłości, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • brak apetytu, metaliczny posmak w ustach
 • wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu
 • ból głowy
 • zmęczenie, osłabienie

Późne objawy toksyczności witaminy D w związku z hiperkalcemią:

 • bóle kości i mięśni
 • mętny mocz
 • wysokie ciśnienie krwi, nieregularny rytm serca
 • nadwrażliwość na światło
 • świąd skóry
 • mdłości, wymioty
 • senność
 • psychozy, zaburzenia nastroju
 • zapalenie trzustki
 • spadek masy ciała

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Devisol-25:

 • regularna kontrola poziomu wapnia w surowicy i w moczu
 • stosowanie u małych dzieci, nadwrażliwość może się pojawić nawet po zastosowaniu małych dawek
 • jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych np. hydrochlorotiazydu zwiększa ryzyko hiperkalcemii, dlatego konieczne jest regularne monitorowanie stężenia wapnia w surowicy
 • miażdżyca lub zaburzenia rytmu serca
 • hiperfosfatemia
 • zaburzenia czynności nerek
 • sarkoidoza lub inne choroby ziarniniakowe
 • pacjenci dializowani wymagają podania środków wiążących fosforany

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Devisol-25 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Istnieje ryzyko nieprawidłowego rozwoju płodu u kobiety leczonej Devisolem-25 w związku z rozwojem u niej hiperkalcemii. Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie, gdy lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Devisol-25 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz decyduje o możliwości stosowania leku w trakcie karmienia piersią. Niewielkie ilości kalcyfediolu przenikają do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Dotyczy to w szczególności:

 • glikozydów naparstnicy, kalcyfediol może nasilać ich działanie toksyczne
 • dużych dawek wapnia
 • leków zobojętniających zawierających glin, lek może zwiększać stężenie glinu we krwi
 • preparatów magnezu, może dojść do hipermagnezemi, zwłaszcza u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek
 • leków przeciwdrgawkowych (hydantoiny, barbituranów, prymidonu), mogą one przyspieszać metabolizm witaminy D i osłabiać jej działanie
 • leków stosowanych w leczeniu hiperkalcemii kalcytoniny, etydronianu, azotanu galu, pamidronianu, plikamycyny, kalcydefiol może osłabiać lub znosić ich działanie
 • dużych dawek fosforu, ze względu na ryzyko hiperfosfatemii w wyniku zwiększonego wchłaniania związków fosforu
 • innych preparatów witaminy D lub leków o działaniu witaminy D, w związku ze zwiększonym ryzykiem toksyczności

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Devisol-25 a alkohol

Brak danych dotyczących możliwych interakcji między lekiem a alkoholem.

Devisol-25 a prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Devisol-25?

Lek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego