Kategorie

Dexafree (Dexamethasoni natrii phosphas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Dexafree?

Dexafree to lek w postaci kropli do oczu zawierający deksametazon o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Wskazaniem do stosowania są objawy stanu zapalnego oka.

Podstawowe informacje

NazwaDexafree
Nazwa międzynarodowaDexamethasoni natrii phosphas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Fosforan deksametazonu sodu 

Skład - substancje pomocnicze
 • edetynian disodu
 • fosforan disodu dwunastowodny
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 20 minimsów 0,4 ml
 • 30 minimsów 0,4 ml
 • 50 minimsów 0,4 ml
 • 100 minimsów 0,4 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie

Leczenie niezakaźnych stanów zapalnych oka

Przeciwwskazania
 • zakażenia oczu (bakteryjne, wirusowe, grzybicze lub pełzakowe) oporne na leczenie 
 • perforacja, owrzodzenie i uraz rogówki z niewygojonym nabłonkiem
 • stwierdzone nadciśnienie wewnątrzgałkowe spowodowane przez glikokortykosteroidy 
 • nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w preparacie
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występował lub występuje którykolwiek z poniższych stanów: 

 • zakażenie oka
 • wrzody rogówki
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe
 • jaskra 
 • cukrzyca
 • ostre alergiczne zapalenie spojówek
 • noszenie soczewek kontaktowych
 • stosowanie u dzieci i osób w podeszłym wieku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 osoby na 10):

 • wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (po 2 tygodniach leczenia)

Częste (występują od 1 do 10 na 100 osób): 

 • dyskomfort
 • podrażnienie 
 • kłucie
 • swędzenie 
 • zaburzenia widzenia po zakropleniu 
Nie łączyć z
 • stosowanymi miejscowo kortykosteroidami i lekami hamującymi receptory beta - adrenergiczne 
 • inhibitorami CYP3A4 (w tym rytonawirem i kobicystatem) 
Ciąża

Ze względów bezpieczeństwa lepiej unikać stosowania leku Dexafree w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Należy unikać długotrwałego, ciągłego leczenia u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Z powodu utraty ostrości widzenia po zakropleniu oka, należy wstrzymać się przed obsługą maszyn lub prowadzeniem pojazdów, dopóki nie powróci wyraźne widzenie. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dexafree?

Dexafree zawiera deksametazon. Substancja ta jest kortykosteroidem, który hamuje objawy stanu zapalnego, wykazuje także działanie przeciwalergiczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dexafree? 

Lek Dexafree jest stosowany w leczenie niezakaźnych stanów zapalnych oczu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Dexafree?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Zalecaną dawką jest 1 kropla do oka z objawami zmian chorobowych od 4 do 6 razy na dobę.

W ciężkich przypadkach leczenie można zacząć od 1 kropli co godzinę, a po zaobserwowaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć do 1 kropli co 4 godziny. Zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki w celu uniknięcia nawrotu.

Leczenie zazwyczaj trwa od kilku to maksymalnie 14 dni.

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawki. U dzieci unikać długotrwałego leczenia.

Zalecenia odnośnie sposobu podawania: 

 • przed zastosowaniem dokładnie umyć ręce
 • spojrzeć do góry, odchylić dolną powiekę palcem i drugą ręką zakroplić 1 kroplą do chorego oka
 • zaraz po wkropleniu ucisnąć lekko palcem wewnętrzny kącik leczonego oka przez kilka minut
 • nie używać ponownie leku z otwartego pojemnika

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dexafree

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki i wystąpienia podrażnienia należy przepłukać oko wodą jałową.

Pominięcie zastosowania leku Dexafree

Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dexafree

Nie należy nagle i samodzielnie przerywać leczenia. W razie rozważania przerwania leczenia należy skonsultować się z lekarzem. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dexafree?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • zakażenie oporne na leczenie przeciwzakaźne: bakteryjne, grzybicze, wirusowe, wywołane przez ameby
 • perforacja, owrzodzenie i uraz rogówki
 • stwierdzone nadciśnienie wewnątrzgałkowe spowodowane przez glikokortykosteroidy
 • nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dexafree może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.  

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 osoby na 100): 

 • wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (po dwóch tygodniach leczenia)

Częste (występujące u 1 do 10 osób na 1000): 

 • dyskomfort
 • swędzenie
 • pieczenie
 • kłucie
 • podrażnienie
 • zaburzenia widzenia po zakropleniu

Niezbyt częste (występujące u 1 do 10 osób na 1000):

 • reakcje alergiczne lub nadwrażliwość na składnik zawarty w leku
 • dłuższe gojenie się
 • zaćma
 • jaskra
 • stany zapalne

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • stan zapalny spojówek
 • zapalenie rogówki
 • obrzęk rogówki
 • obrzęk twarzy
 • rozszerzenie źrenic
 • zapalenie błony naczyniowej oka
 • opadanie powiek
 • zwapnienie rogówki
 • perforacja rogówki
 • zmiany w grubości rogówki
 • owrzodzenia na rogówce

W przypadku pacjentów mających ciężkie uszkodzenia rogówki, fosforany mogą spowodować podczas leczenia zmętnienia rogówki z powodu gromadzenia się wapnia. Są to jednak bardzo rzadkie przypadki. 

Zmiany hormonalne o nieznanej częstości:

 • nasilony wzrost owłosienia na ciele, zwłaszcza u kobiet
 • osłabienie i zmniejszenie masy mięśniowej
 • rozstępy na skórze o fioletowej barwie
 • podwyższone ciśnienie krwi
 • brak wystąpienia miesiączki lub jej nieregularność
 • zmieniona ilość białka i wapnia w organizmie
 • u dzieci może pojawić się zespół Cushinga charakteryzujący się zahamowaniem wzrostu u dzieci i młodzieży oraz obrzękiem i zwiększeniem masy ciała, zwłaszcza na tułowiu i twarzy 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • nie dotykać końcówką dozownika oka i powiek
 • używać tylko pod ścisłą kontrolą okulistyczną zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych
 • konieczna jest kontrola okulistyczna podczas jednoczesnego leczenia zakażeń oka 
 • jeśli pacjent ma wrzód rogówki, terapia lekiem jest przeciwwskazana, chyba że stan zapalny jest główną przyczyną opóźnienia gojenia
 • jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe istnieje ryzyko wystąpienia jego wzrostu podczas stosowania leku
 • jeśli pacjent ma jaskrę wymagana jest ścisła kontrola okulistyczna
 • w przypadku dzieci unikać długotrwałego, ciągłego stosowania
 • przy ostrych, przewlekłych zapaleniach spojówek stosować przez krótki okres
 • jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę, powinien on poinformować o tym lekarza 
 • nie stosować leku w przypadku zaczerwienienia oka z nieustalonych przyczyn 
 • podczas terapii lekiem nie stosować soczewek kontaktowych 
 • w przypadku stosowania innych kropli do oczu zachować odstęp 15 minut 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dexafree a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kortykosteroidy przenikają przez łożysko, ale po ogólnoustrojowym podaniu w dużych dawkach. Nie zaleca się jednak stosowania leku Dexafree w czasie ciąży ze względu na brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa.

Dexafree a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wiadomo, czy lek jest wydzielany z mlekiem matki, jednak ze względu na niską dawkę może być on stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub preparaty ziołowe są już stosowane. Lek Dexafree może oddziaływać z:

 • rytonawirem
 • kobicystatem
 • lekami hamującymi receptory beta - adrenergiczne

Wszystkie te leki mogą zmniejszać klirens deksametazonu, co może nasilić działanie i zahamować czynność nadnerczy, wywołując zespół Cushinga.

W razie konieczności stosowania innych leków do oczu należy odczekać 15 minut do podania kolejnego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dexafree a alkohol

Brak danych na temat interakcji z alkoholem.

Dexafree a prowadzenie pojazdów

Przemijające nieostre widzenie lub inne wady wzroku podczas stosowania kropli do oczu może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn mechanicznych. Dlatego też należy zaniechać wykonywania tych czynności do czasu, aż powróci normalne widzenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dexafree? 

 • przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • przechowywać pojemniki jednodawkowe w saszetce w celu ochrony przed światłem
 • po otwarciu saszetki trzeba zużyć pojemniki jednodawkowe w ciągu 15 dni

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego