Kategorie

Diazepam Genoptim (Diazepamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Diazepam Genoptim?

Diazepam Genoptim to lek z grupy benzodiazepin o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym i przeciwdrgawkowym.

Podstawowe informacje

NazwaDiazepam Genoptim
Nazwa międzynarodowaDiazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki

 • 2 mg
 • 5 mg

Roztwór do wstrzykiwań

 • 10 mg / 2 ml
PostaćTabletki, Roztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Diazepam

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • stearynian magnezu

Roztwór do wstrzykiwań

 • kwas benzoesowy
 • benzoesan sodu
 • glikol propylenowy
 • alkohol benzylowy
 • etanol 96%
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tabletki

 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 25 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 40 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek

Roztwór do wstrzykiwań

 • 10 ampułek
 • 50 ampułek
Działanie / właściwości
 • uspokajające
 • przeciwlękowe
 • przeciwdrgawkowe
 • zmniejszające napięcie mięśni
 • nasenne
Zastosowanie

Tabletki:

U dorosłych:

 • leczenie objawów występujących przy nagłym odstawieniu alkoholu
 • leczenie stanów lękowych, napięcia i pobudzenia psychicznego

U dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia:

 • leczenie skurczów mięśni wywołanych urazem, stanem zapalnym
 • leczenie skurczów mięśni wywołanych porażeniem mózgowym, paraplegią i atetozą

Roztwór do wstrzykiwań:

 • leczenie lęku, stanów napięcia psychicznego i pobudzenia
 • leczenie skurczów mięśni wywołanych urazem, stanem zapalnym
 • leczenie skurczów mięśni wywołanych porażeniem mózgowym, paraplegią
 • leczenie ostrych stanów padaczkowych, ciężkich drgawek, tężca, stanów przed rzucawkowych lub rzucawki
 • w celu uspokojenia przed zabiegami diagnostycznymi, w indukcji znieczulenia, przed procedurami chirurgicznymi lub endoskopowymi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na diazepam bądź inny lek z grupy benzodiazepin lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • miastenia, powodująca szybkie męczenie i osłabienie mięśni
 • problemy z oddychaniem lub złapaniem tchu
 • ciężkie choroby wątroby
 • bezdech senny
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tabletki:

 • jeżeli u pacjenta występują problemy z wątrobą, nerkami lub sercem
 • jeżeli pacjent cierpi lub cierpiał alkoholizm, lub uzależnianie od narkotyków
 • jeżeli u pacjenta występuje osłabienie mięśni
 • jeżeli u pacjenta występują problemy z oddychaniem
 • jeżeli u pacjenta występują depresja lub zaburzenia psychiczne
 • jeżeli pacjent ma napady drgawek lub padaczkę

Roztwór do wstrzykiwań:

 • jeżeli pacjent cierpi lub cierpiał alkoholizm, lub uzależnianie od narkotyków
 • jeżeli pacjent stosuje leki uspokajające
 • jeżeli pacjent jest osłabiony lub w podeszłym wieku
 • jeżeli u pacjenta występują problemy z sercem, wątrobą lub nerkami
 • jeżeli pacjent ma depresję
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęściej zgłaszane są:

 • zmęczenie
 • senność
 • odrętwienie emocjonalne
 • osłabienie mięśni
Nie łączyć z

Roztwór do wstrzykiwań:

 • lekami przeciwpsychotycznymi i przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwlękowymi i uspokajającymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwdrgawkowym
 • lekami znieczulającym
 • barbituranami
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwhistaminowym
 • omeprazolem
 • ketokonazolem
 • alkoholem
 • fenytoiną

Tabletki:

 • lekami przeciwpsychotycznymi i przeciwdepresyjnymi
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • barbituranami
 • innymi lekami powodującymi depresję ośrodkowego układu nerwowego (buprenorfina, narkotyczne leki znieczulające, opioidy i ich pochodne stosowane w leczeniu kaszlu, baklofen, talidomid, pizotifen, leki przeciwnadciśnieniowe oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy)
 • disulfiramem
 • lekami przeciwdrgawkowym
 • teofiliną
 • cymetydyną, omeprazolem lub esomeprazolem
 • ryfampicyną
 • izoniazydem
 • atazanawirem, rytonawirem, delawirdyną, efawirenzem, indynawirem, nelfinawirem lub sakwinawirem (leki przeciwwirusowe)
 • flukonazoeml, itrakonazolem, ketokonazolem lub worykonazolem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • cyzaprydem
 • sterydami
 • lewodopą
 • ketaminą
Ciąża

Nie wolno stosować leku Diazepam Genoptim w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Diazepam Genoptim w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Diazepam Genoptim w tabletkach u dzieci poniżej 6 roku życia.

Nie należy stosować leku Diazepam Genoptim w roztworze do wstrzykiwań u dzieci, chyba że lekarz zaleci inaczej. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Diazepam Genoptim może spowalniać reakcję na bodźce i zaburzać koncentrację, dlatego nie należy prowadzić pojazdów po zażyciu leku. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Diazepam Genoptim?

Diazepam należy do grupy benzodiazepin. Jego mechanizm działania polega na zwiększeniu efektu hamującego kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), najważniejszego hamującego neuroprzekaźnika w mózgu. Wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i przeciwdrgawkowe. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Diazepam Genoptim?

Lek ten stosuje się w następujących sytuacjach:

Tabletki:

U dorosłych:

 • leczenie objawów występujących przy nagłym odstawieniu alkoholu
 • leczenie stanów lękowych, napięcia i pobudzenia psychicznego

U dorosłych i dzieci powyżej szóstego roku życia:

 • leczenie skurczów mięśni wywołanych urazem, stanem zapalnym
 • leczenie skurczów mięśni wywołanych porażeniem mózgowym, paraplegią i atetozą

Roztwór do wstrzykiwań:

 • leczenie lęku, stanów napięcia psychicznego i pobudzenia
 • leczenie skurczów mięśni wywołanych urazem, stanem zapalnym
 • leczenie skurczów mięśni wywołanych porażeniem mózgowym, paraplegią
 • leczenie ostrych stanów padaczkowych, ciężkich drgawek, tężca, stanów przed rzucawkowych lub rzucawki
 • w celu uspokojenia przed zabiegami diagnostycznymi, w indukcji znieczulenia, przed procedurami chirurgicznymi lub endoskopowymi

Dawkowanie

Jak stosować lek Diazepam Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki:

Na początku leczenia lekarz dobiera małą dawkę leku, stopniowo zwiększając ją to momentu uzyskania zadowalających efektów terapeutycznych. Wielkość dawki zależy od stanu pacjenta i jego odpowiedzi na leczenie. 

Dorośli:

Zalecana dawka wynosi od 2 mg do 20 mg na dobę, jednak nigdy jednorazowo nie powinno się przekraczać dawki 10 mg.

 • leczenie zaburzeń lękowych: 10 mg na dobę w dawkach podzielonych (2,5 mg rano i 2,5 mg w południe oraz 5 mg wieczorem)
 • alkoholowy zespół abstynencyjny: 10 mg, 3 do 4 razy przez pierwsze 24 godziny, a następnie 5 mg 3 do 4 razy dziennie, według potrzeb
 • leczenie skurczów: 2 mg do 10 mg, 3 do 4 razy na dobę

Dzieci powyżej 6 roku życia 

 • leku nie należy podawać dzieciom poniżej 6 roku życia, o ile nie odbywa się to na podstawie decyzji lekarza i w warunkach ścisłego nadzoru specjalisty
 • leczenie powinno trwać jak najkrócej (nie dłużej niż 8 - 12 tygodni)
 • dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia: 5 mg dwa razy na dobę
 • dzieci w wieku od 12 do 18 roku życia: 10 mg dwa razy na dobę

Roztwór do wstrzykiwań:

Lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę po uprzednim dobraniu dawki indywidualnie do potrzeb pacjenta i stanu pacjenta.

Dorośli:

 • umiarkowane lub ciężkie stany lękowe: od 2 mg do 10 mg dożylnie, lub domięśniowo, dawkę można powtórzyć po 3 - 4 godzinach
 • premedykacja: od 10 mg do 20 mg godzinę przed podaniem znieczulenia
 • w indukcji znieczulenia: od 0,2 mg do 0,5 mg / kg masy ciała dożylnie, dawka początkowa 5 mg, a następnie 2,5 mg i powtarzane co 30 sekund, zaś u pacjentów z otyłością dawka wynosi 30 mg dożylnie
 • zespół odstawienia alkoholowego: 10 mg domięśniowo lub dożylnie, w razie potrzeby po 3 - 4 godzinach podać dawkę od 5 mg do 10 mg lub 0,1 - 2,0 mg / kg masy ciała dożylnie, powtarzając cyklicznie, co 8 godzin, aż do ustąpienia objawów
 • uspokojenie przed zabiegami: od 10 mg do 20 mg dożylnie, dawka początkowa 5 mg, a następnie 2,5 mg i powtarzane co 30 sekund, zaś u pacjentów z otyłością dawka wynosi 30 mg dożylnie
 • stany padaczkowe: 0,15 mg do 0,25 mg na kilogram masy ciała dożylnie, powtarzane w razie potrzeby co 10 - 15 minut lub w ciągłym wlewie dożylnym, w dawce maksymalnej 3 mg / kg masy ciała na 24 godziny
 • stany przed rzucawkowe lub rzucawka: od 10 mg do 20 mg dożylnie, co 1 - 4 godziny, bądź w ciągłym wlewie dożylnym lub za pomocą sondy żołądkowej (3 – 4 mg / kg masy ciała na 24 godziny)
 • tężec: od 0,1 mg do 0,3 mg na kilogram masy ciała
 • skurcze mięśni: od 5 mg do 10 mg domięśniowo lub dożylnie, w razie konieczności powtarzane po 3-4 godzinach

Dzieci i młodzież:

 • premedykacja: 0,1 do 0,2 mg na kilogram masy ciała domięśniowo
 • uspokojenie przed zabiegami: 0,1 mg do 0,2 mg na kilogram masy ciała dożylnie

Pacjenci w podeszłym wieku:

Lekarz dobiera dawkę leku indywidualnie, zazwyczaj jest ona niższa niż u osób dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Modyfikacja dawki zazwyczaj nie jest konieczna. Należy unikać podawania u osób ze schyłkową niewydolnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

Lekarz decyduje o modyfikacji dawki. Zazwyczaj jest ona niższa niż zwykle u osób dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

W przypadku roztworu do wstrzykiwań jest to mało prawdopodobne, ponieważ lek ten jest podawany przez fachowy personel medyczny. Jednak jeżeli dojdzie do przedawkowania lub przypadkowego podania leku należy powiadomić o tym lekarza, monitorować parametry życiowe. Możliwa jest konieczność leczenia niektórych objawów przedawkowania.

W przypadku przyjęcia przez pacjenta zbyt wielu tabletek należy natychmiast zgłosić się do szpitala lub skontaktować z lekarzem, lub farmaceutą. Mogą pojawić się objawy takie jak: zaburzenia koordynacji, problemy z oddychaniem lub z sercem, utrata świadomości lub śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku:

Należy przyjąć lek jak najszybciej, jednak jeżeli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy zaniechać przyjmowania dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie stosowania leku:

O przerwaniu kuracji lekiem decyduje lekarz. Nie należy zaprzestawać przyjmowania leku w sposób nagły, gdyż może to doprowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych (bóle głowy, bóle mięśni, zaburzenia snu, drażliwość, agresja, napięcie, lęk, omamy). Dawkę należy zmniejszać stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Diazepam Genoptim?

Nie należy stosować leku Diazepam Genoptim jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na diazepam bądź inny lek z grupy benzodiazepin lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • pacjent cierpi na miastenię, powodującą szybkie męczenie i osłabienie mięśni
 • pacjent ma problemy z oddychaniem lub złapaniem tchu
 • u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby
 • pacjent cierpi na bezdech senny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Diazepam Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Diazepam Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • reakcje alergiczne (obrzęk twarzy, gardła powodujący trudności w oddychaniu, obrzęk dłoni, stóp, kostek, wysypka, świąd)

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych. Lekarz może zalecić odstawienie leku:

 • agresja, nerwowość, pobudzenie, złość, omamy, koszmary senne

Najczęściej zgłaszane są:

 • zmęczenie
 • senność
 • odrętwienie emocjonalne
 • osłabienie mięśni i inne zaburzenia poruszania się

Występują na ogół na początku leczenia i ustępują po podaniu kolejnych dawek.

Inne działania niepożądane:

 • zawroty głowy
 • wysypka skórna, pokrzywka, świąd i wysypka rumieniowa
 • zaburzenia widzenia, widzenie podwójne
 • splątanie, dezorientacja, zmniejszona koncentracja
 • zmniejszone libido
 • utrata pamięci
 • bóle głowy
 • nudności, zaparcia, bóle brzucha
 • suchość w ustach
 • depresja oddechowa
 • nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu
 • zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, zatrzymanie akcji serca
 • wolny rytm serca, niewydolność serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • depresja krążeniowa
 • żółtaczka
 • zmiany w aktywności enzymów wątrobowych
 • u osób starszych istnieje ryzyko złamań spowodowanych upadkami
 • zakrzepica żylna, zapalenie żył, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, miejscowy obrzęk lub rzadziej zmiany naczyniowe, zwłaszcza po szybkim podaniu dożylnym

Stosowanie leku przez dłuższy czas może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego, zaprzestanie leczenia może spowodować wystąpienie objawów zespołu odstawienia lub efektu z odbicia.

Podanie domięśniowe roztworu do wstrzykiwań może spowodować ból w miejscu ukłucia. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku Diazepam Genoptim należy omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Diazepam Genoptim należy skonsultować się z lekarzem jeśli:

Tabletki:

 • jeżeli u pacjenta występują problemy z wątrobą, nerkami lub sercem
 • jeżeli pacjent cierpi lub cierpiał alkoholizm, lub uzależnianie od narkotyków
 • jeżeli u pacjenta występuje osłabienie mięśni
 • jeżeli u pacjenta występują problemy z oddychaniem
 • jeżeli u pacjenta występują depresja lub zaburzenia psychiczne
 • jeżeli pacjent ma napady drgawek lub padaczkę

Roztwór do wstrzykiwań:

 • jeżeli pacjent cierpi lub cierpiał alkoholizm, lub uzależnianie od narkotyków
 • jeżeli pacjent stosuje leki uspokajające
 • jeżeli pacjent jest osłabiony lub w podeszłym wieku
 • jeżeli u pacjenta występują problemy z sercem, wątrobą lub nerkami
 • jeżeli pacjent ma depresję

Istnieje ryzyko uzależnienia się od leku w przypadku długotrwałego stosowania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Diazepam Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Diazepam Genoptim w ciąży.

Diazepam Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Diazepam Genoptim w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Diazepam Genoptim może wpływać na działanie innych leków:

 • leki przeciwdepresyjne (fluwoksamina, fluoksetyna)
 • leki przeciwpsychotyczne (klozapina)
 • leki zwiotczające mięśnie
 • barbiturany (na przykład fenobarbital)
 • leki narkotyczne stosowane w leczeniu bólu (opioidy) - zwiększone ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i zagrożenie życia

Tabletki:

 • talidomid
 • baklofen
 • leki przeciwnadciśnieniowe działające na ośrodkowy układ nerwowy

Roztwór do iniekcji:

 • leki przeciwhistaminowe
 • omeprazol (stosowany w leczeniu wrzodów żołądka)
 • ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • fenytoina

Dodatkowo tabletki:

Przyjmowanie poniższych leków może wpłynąć na psychikę, spowodować silną senność, zmniejszenie ciśnienia krwi i ilości oddechów:

 • disulfiram
 • leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, karbamazepina)
 • teofilina (stosowana w leczeniu astmy)
 • cymetydyna, esomeprazol i omeprazol (leki zobojętniające kwas żołądkowy)
 • ryfampicyna
 • leki przeciwwirusowe (rytonawir, atazanawir, delawirdyna, efawirenz, indynawir, sakwinawir)
 • leki przeciwgrzybicze (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol)
 • izoniazyd
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • cyzapryd
 • lewodopa
 • kwas walproinowy
 • ketamina

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Diazepam Genoptim a alkohol

W trakcie stosowania leku Diazepam Genoptim nie wolno spożywać alkoholu, gdyż może on nasilać działanie uspokajające leku.

Diazepam Genoptim a prowadzenie pojazdów

Lek Diazepam Genoptim może spowalniać reakcję na bodźce i zaburzać koncentrację, dlatego nie należy prowadzić pojazdów po zażyciu leku. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Diazepam Genoptim?

Tabletki

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Roztwór do wstrzykiwań

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze od 2 do 8˚C
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego