Kategorie

Dipromal (Magnesii valproas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Dipromal?

Dipromal to lek stosowany w leczeniu różnych postaci padaczki oraz epizodów maniakalnych. Zawiera jako substancję czynną walproinian magnezu. 

Podstawowe informacje

NazwaDipromal
Nazwa międzynarodowaMagnesii valproas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Walproinian magnezu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • skrobia ziemniaczana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • ftalan acetylocelulozy
 • makrogol 6000
 • glikol propylenowy
Dostępne opakowania

40 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości
 • przeciwpadaczkowe
 • leczenie epizodów maniakalnych
Zastosowanie

Leczenie różnych postaci padaczki, a szczególnie:

 • padaczki o napadach pierwotnie uogólnionych
 • padaczki światłoczułej
 • padaczki mioklonicznej 
 • innych postaci padaczki, jako lek drugiego rzutu, bądź jako lek dodatkowy

Stosowany jest także w leczeniu epizodów maniakalnych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na główny składnik leku lub substancje pomocnicze 
 • porfiria
 • jeśli ktoś z rodzeństwa pacjenta zmarł z powodu niewydolności wątroby w przebiegu leczenia walproinianem magnezu
 • choroby wątroby lub trzustki
 • jeśli u pacjenta występuje wada genetyczna, która powoduje zaburzenia mitochondrialne
 • w ciąży, chyba że żadna inna terapia nie jest skuteczna
 • jeśli pacjentka jest w ciąży i nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli w rodzinie pacjenta występuje wada genetyczna powodująca zaburzenia mitochondrialne
 • jeżeli u pacjenta występuje uszkodzenie szpiku kostnego
 • gdy pacjent ma cukrzycę
 • jeśli pacjent ma zaburzenia układu krzepnięcia, niewydolność nerek
 • jeśli u pacjenta ma być przeprowadzony zabieg stomatologiczny lub chirurgiczny
 • u niemowląt i dzieci, gdy wymagają stosowania kilku leków przeciwpadaczkowych jednocześnie
 • jeśli u pacjenta wystąpią wymioty, złe samopoczucie, krwawienie z błon śluzowych lub skłonność do powstawania krwiaków
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często występujące (częściej niż u 1 pacjenta na 10):

 • ból brzucha
 • nudności 
 • wymioty

Często występujące (u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • małopłytkowość
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • senność, drżenie, uczucie mrowienia
 • zwiększenie stężenia amoniaku we krwi
 • przejściowa utrata włosów, zaburzenia wzrostu paznokci
 • brak miesiączki
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi (etosuksymidem, lamotryginą, karbamazepiną, felbamatem)
 • fenobarbitalem
 • fenytoiną
 • prymidonem
 • lekami zawierającymi lit
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi
 • kwasem acetylosalicylowym i jego pochodnymi
 • erytromycyną
 • kodeiną
 • lekami z grupy barbituranów
 • lekami z grupy benzodiazepin
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami z grypy neuroleptyków
 • lekami mogącymi działać toksycznie na wątrobę
 • antybiotykami z grupy karbapenemów
 • meflochiną
 • cymetydyną
 • erytromycyną
 • nimodypiną
 • zydowudyną
 • kodeiną
Ciąża

Lek jest bezwzględnie przeciwwskazany u kobiet w ciąży, chyba że żaden inny nie jest skuteczny.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią. 

Dzieci

Lek Dipromal może być stosowany u dzieci i niemowląt w leceniu padaczki, ale nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia w leczeniu manii.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn, gdyż lek Dipromal może zaburzać czas reakcji. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dipromal?

Dipromal to lek przeciwdrgawkowy, stosowany w leczeniu różnych postaci padaczki oraz leczeniu manii. Dokładny mechanizm przeciwdrgawkowy polega na zwiększaniu stężenia jednej z substancji uczestniczących w procesie przewodzenia bodźców w obrębie mózgu - kwasu gamma-aminomasłowego.  

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dipromal?

Dipromal stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki, zwłaszcza:

 • padaczki o napadach pierwotnie uogólnionych (petit mal, grand mal)
 • padaczki światłoczułej
 • padaczki mioklonicznej
 • innych postaci padaczki - jako lek drugiego wybory, razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (wyjątek stanowi fenobarbital)

Lek Dipromal stosowany jest także w epizodach maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany przez pacjenta. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Dipromal?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy się z nim skontaktować. 

Padaczka:

Zwykle stosowana dawka to 20 do 30 mg / kg masy ciała na dobę, w dwóch do czterech dawkach podzielonych, razem z posiłkiem. 

 

Mania:

Dorośli:

Dawkę dobową powinien ustalić indywidualnie lekarz prowadzący. 

 • zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg
 • średnia dawka dobowa wynosi od 1000 mg do 2000 mg

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Dipromal w leczeniu epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej u pacjentów poniżej 18 roku życia.

Osoby w podeszłym wieku:

U osób starszych dawki pozwalające na uzyskanie optymalnego efektu klinicznego przeważnie są mniejsze niż u osób młodych, jednak także u nich dawkowanie ustalane jest na podstawie oceny skuteczności i tolerancji leczenia. 

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie należy stosować.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek:

W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności nerek należy stosować mniejsze dawki, natomiast u pacjentów z ciężką niewydolnością dawkowanie ustala się w oparciu o stężenie wolnego kwasu walproinowego we krwi.

Terapeutyczne stężenie walproinianu w surowicy wynosi od 40 do 100 mcg / ml.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dipromal:

Po przedawkowaniu mogą wystąpić objawy takie jak: nadmierna senność, głęboka śpiączka, blok serca, osłabienie mięśni, osłabienie lub zanik odruchów, obrzęk mózgu, niedociśnienie, zwężenie źrenic, kwasica metaboliczna, zaburzenia krążenia i oddechowe, zmniejszenie stężenia wapnia i zwiększenie stężenia sodu we krwi, zmiany zachowania.

W razie przedawkowania należy podjąć próbę usunięcia leku z żołądka przez wywołanie wymiotów oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, który rozpocznie odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Dipromal:

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się czas podania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie wolno stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Dipromal:

Przerwanie stosowania może spowodować nasilenie objawów padaczki. Nie należy go odstawiać nagle ani samodzielnie. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dipromal?

Dipromal jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na walproinian magnezu lub substancje pomocnicze
 • choroby wątroby (również w rodzinie) lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby, lub trzustki
 • porfiria
 • śmierć rodzeństwa z powodu niewydolności wątroby w przebiegu leczenia walproinianem magnezu
 • u pacjentów z zaburzeniami mitochondrialnymi np. z zespołem Alpersa-Huttenlochera, a także u dzieci w wieku poniżej dwóch lat z podejrzeniem zaburzeń związanych z POLG

Padaczka:

 • nie należy stosować leku, jeżeli pacjentka jest w ciąży, chyba że żadna inna terapia nie jest skuteczna
 • jeśli kobieta jest w wieku rozrodczym nie należy przyjmować leku, chyba że pacjentka stosuje skuteczną metodę antykoncepcji przez cały okres leczenia lekiem Dipromal

Choroba afektywna dwubiegunowa:

 • nie stosować jeśli pacjentka jest w ciąży
 • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym nie wolno przyjmować leku, chyba że pacjentka stosuje skuteczną metodę antykoncepcji przez cały okres leczenia lekiem Dipromal

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, Dipromal może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo często (częściej niż u 1 pacjenta na 10):

 • nudności, wymioty, ból brzucha 

Często występujące (u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • leukopenia (znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych)
 • małopłytkowość
 • zwiększenie stężenia amoniaku we krwi
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • zmiany wyników testów czynnościowych wątroby
 • zwiększenie lub zmniejszenie łaknienia
 • senność
 • drżenie
 • parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia)
 • zaburzenia paznokci
 • przejściowa utrata włosów
 • brak miesiączki

Niezbyt często występujące (u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

 • krwotok
 • przejściowa śpiączka, w niektórych przypadkach ze zwiększeniem częstości występowania drgawek

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • zapalenie naczyń
 • reakcje alergiczne
 • toczeń rumieniowaty
 • nadmierna produkcja męskich hormonów płciowych
 • hiperinsulinemia, otyłość
 • zmniejszona ciepłota ciała (hipotermia)
 • małe stężenia białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostowy typu I
 • ból głowy
 • drażliwość, urojenia, splątanie
 • biegunka, zapalenie trzustki,
 • nadmierne wydzielanie śliny
 • nadmierna aktywność, sztywność mięśni, brak koordynacji ruchowej, osłupienie
 • ciężkie uszkodzenie wątroby
 • wysypka, rumień wielopostaciowy
 • zespół policystycznych jajników (kiedy w wyniku zaburzeń hormonalnych występują m. in. zaburzenia miesiączkowania i nadmierne owłosienie)

Bardzo rzadko występujące (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

 • zaburzenia szpiku kostnego, limfopenia (znaczne zmniejszenie liczby limfocytów), neutropenia (znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych)
 • pancytopenia (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek), niedokrwistość
 • zmniejszenie stężenia fibrynogenu i czynnika VIII, upośledzenie agregacji płytek, wydłużenie czasu krwawienia
 • upośledzenie słuchu, szum w uszach
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności tarczycy
 • zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella (choroby objawiające się powstawaniem pęcherzy na skórze i błonach śluzowych, nadżerek, a potem strupów)
 • zespół Fanconiego (zaburzenie wydalania wody oraz różnych związków przez nerki), moczenie się u dzieci
 • encefalopatia (rodzaj uszkodzenia mózgu), otępienie związane z zanikiem mózgu, (odwracalny) zespół parkinsonowski

Częstość nieznana:

 • uspokojenie, tzw. objawy pozapiramidowe, czyli spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, ruchy mimowolne 
 • zgłaszano zaburzenia kostne, także przypadki osteopenii i osteoporozy (rozrzedzenie tkanki kostnej) i złamań.

Pacjenci przyjmujący długotrwale leki przeciwpadaczkowe, chorujący w przeszłości na osteoporozę lub przyjmujący sterydy powinni poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dipromal należy ustalić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeżeli u pacjenta występuje lub wystąpiło uszkodzenie szpiku kostnego
 • jeżeli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi, małopłytkowość, niewydolność nerek , hipoproteinemia, toczeń rumieniowaty, uszkodzenie mózgu, opóźnienie rozwoju i dziedziczne choroby metaboliczne, dziedziczny niedobór enzymów
 • jeżeli w rodzinie pacjenta występuje wada genetyczna powodująca zaburzenia mitochondrialne
 • jeżeli pacjent ma cukrzycę (lek może fałszować wyniki badań na obecność ciał ketonowych)
 • jeżeli u pacjenta ma być przeprowadzony zabieg stomatologiczny lub chirurgiczny

Zachować szczególną ostrożność stosując Dipromal:

 • u niemowląt i dzieci, zwłaszcza gdy wymagają jednoczesnego stosowania kilku leków przeciwpadaczkowych
 • u dzieci i młodzieży płci żeńskiej, u kobiet w wieku rozrodczym i kobiet w ciąży 
 • u dzieci z wieloma upośledzeniami lub osoby młodocianej z ciężką postacią padaczki
 • gdy u pacjenta w badaniach laboratoryjnych wystąpią nieprawidłowości, które świadczą o wystąpieniu ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub trzustki - trzykrotne zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) lub alaninowej (AlAT), nieprawidłowo długi czas protrombinowy, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny, zmiany stężenia białka w osoczu krwi (konieczne może być odstawienie leku)
 • gdy u pacjenta wystąpią wymioty, ból w nadbrzuszu, utrata apetytu, złe samopoczucie, zwiększenie częstości napadów padaczki, obrzęk, apatia, senność, zmniejszenie ciśnienia tętniczego (koniecznie zgłosić się do lekarza, ponieważ może to świadczyć o wystąpieniu ciężkiego uszkodzenia wątroby lub zwiekszeniu stężenia amoniaku we krwi)
 • jeśli wystąpią niespodziewane krwawienia z błon śluzowych lub skłonność do powstawania krwiaków 

Kilku pacjentów stosujących leki zawierające walproinian magnezu, myślała o tym, żeby się zabić lub skrzywdzić. Jeśli pojawią się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. 

Zarówno przed rozpoczęciem stosowania leku Dipromal jak i w trakcie leczenia pacjent musi poddawać się badaniom lekarskim.

Dipromal nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia w leczeniu manii.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Dipromal a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. 

Walproinian magnezu może powodować poważne wady wrodzone i wpływać na sposób, w jaki rozwija się dziecko. Do zgłaszanych wad wrodzonych należą: rozszczep kręgosłupa (gdy kości kręgosłupa nie są prawidłowo rozwinięte), wady rozwojowe twarzy i czaszki, wady rozwojowe serca, nerek, dróg moczowych i narządów płciowych, wady kończyn. U pacjentki przyjmującej walproinian podczas ciąży występuje zwiększone ryzyko urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi wymagającymi leczenia.

Walproinian stosowany jest już przez wiele lat, stąd wiadomo, że w grupie dzieci matek przyjmujących lek około 10 dzieci na 100 będzie miało wady wrodzone. Szacuje się, że do 30-40% dzieci w wieku przedszkolnym, których matki przyjmowały walproinian w czasie ciąży, może wykazywać problemy wczesnorozwojowe. Rodzice lub opiekunowie dziewczynek leczonych walproinianem, powinni skontaktować się z lekarzem prowadzącym, gdy u ich dziecka wystąpi menstruacja.

Należy zapytać lekarza o przyjmowanie kwasu foliowego w okresie starań o dziecko. Kwas foliowy może obniżyć ogólne ryzyko rozszczepu kręgosłupa oraz wczesnego poronienia, które dotyczy wszystkich ciąż. Jest jednak mało prawdopodobne, by stosowanie kwasu foliowego zmniejszało ryzyko wad wrodzonych związanych z leczeniem walproinianem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży. 

Dipromal a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Dipromal przenika do mleka kobiecego. U noworodków karmionych piersią przez leczące się matki wykazano zaburzenia hematologiczne. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią. 

Interakcje

Zawsze należy pionformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególną ostrożność należy zachować przyjmując lek Dipromal z następującymi lekami:

 • inne leki przeciwpadaczkowe
 • fenobarbital
 • prymidon
 • fenytoina
 • leki mogące działać toksycznie na wątrobę (paracetamol, leki przeciwwirusowe)
 • leki zmniejszające krzepliwość krwi (acenokumarol, warfaryna)
 • leki zawierające lit
 • kwas acetylosalicylowy i jego pochodne
 • erytromycyna
 • meflochina
 • cymetydyna
 • karbamazepina
 • lamotrygina
 • nimodypina
 • kodeina
 • zydowudyna
 • felbamat
 • etosuksymid
 • leki z grupy benzodiazepin (diazepam, lorazepam)
 • leki z grupy barbituranów (allobarbital, cyklobarbital)
 • leki z grupy neuroleptyków (chlorpromazyna, flufenazyna)
 • leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, fluoksetyna)
 • leki z grupy karbapenemów (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych), ponieważ zmniejszą one efekt działania walproinianu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Dipromal a alkohol

W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Dipromal a prowadzenie pojazdów

Pacjenci przyjmujący lek nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek ten może zaburzać czas reakcji. Również pacjenci, u których padaczka jest leczona nieskutecznie, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dipromal?

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego