Kategorie

Dolcontral (Pethidini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Dolcontral?

Dolcontral jest lekiem, który zawiera w swoim składzie substancję czynną petydynę. Należy ona do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Lek jest przeznaczony do podawania podskórnego, domięśniowego i dożylnego.

Podstawowe informacje

NazwaDolcontral
Nazwa międzynarodowaPethidini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek petydyny

Skład - substancje pomocnicze

Woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania
 • 10 ampułek o pojemności 1 ml
 • 10 ampułek o pojemności 2 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie
 • ból o dużym nasileniu
 • ból związany z operacją
 • ból pooperacyjny
 • ból spowodowany kolką wątrobową i nerkową
Przeciwwskazania
 • uczulenie na petydynę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • dzieci w wieku poniżej jednego roku
 • stosuje obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni leków na depresję z grupy inhibitorów monoaminooksydazy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niedoczynność tarczycy
 • nadczynność tarczycy
 • uzależnienie od opioidów lub innych substancji
 • zaburzenia świadomości
 • urazy w obrębie czaszki bądź mózgu
 • obniżona czynność kory nadnerczy
 • choroba Addisona
 • astma
 • choroby gruczołu krokowego lub cewki moczowej
 • niedociśnienie
 • ostre dolegliwości w obrębie jamy brzusznej
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • choroby przebiegające z drgawkami, napadami padaczkowymi
 • zaburzenia rytmu serca
 • dzieci i młodzież w wieku poniżej 16. lat
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • splątanie
 • zmiany nastroju
 • zmiany zdolności poznawczych
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • zaburzenia postrzegania
 • stany pobudzenia
 • omamy
 • urojenia
 • uspokojenie
 • zawroty głowy
 • zahamowanie oddychania
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi, przeciwlękowymi
 • lekami z grupy pochodnych fenotiazyny
 • cymetydyną
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • rytonawirem
 • silnie działającymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami z grup nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny 
 • lekami z grup nazywanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
 • dziurawcem zwyczajnym
 • barbituranami
 • morfiną
 • innymi środkami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy
Ciąża

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Dolcontral można stosować u dzieci w wieku powyżej 1 roku.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn po zastosowaniu leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dolcontral?

Lek Dolcontral należy do grupy opioidowych leków przeciwzapalnych. Dzięki zawartości substancji czynnej - petydyny, stosuje się go w leczeniu bólu o dużym nasileniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dolcontral?

Lek Dolcontral jest stosowany w leczeniu:

 • bólu o dużym nasileniu
 • bólu związanego z operacją
 • bólu pooperacyjnego
 • bólu spowodowanego kolką wątrobową i nerkową

Dawkowanie

Jak stosować lek Dolcontral?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Dolcontral jest podawany przez personel medyczny.

Zasady stosowania:

 • dawkowanie leku lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta
 • Dolcontral podaje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie
 • ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed użyciem, a niezużytą część produktu zutylizować

W premedykacji:

 • podawać 30 do 90 minut przed zabiegiem operacyjnym

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: 

 • 50 mg do 100 mg domięśniowo lub podskórnie
 • pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na petydynę

Dzieci:

 • 1 mg/ kg masy ciała do 2 mg/ kg masy ciała domięśniowo lub podskórnie

W podtrzymaniu znieczulenia:

 • wstrzykiwać małe powtarzane dawki rozcieńczonego leku powoli dożylnie lub podawać lek we wlewie ciągłym

Leczenie bólu o dużym nasileniu np. bólu w ostrym zawale mięśnia sercowego, kolce wątrobowej i nerkowej, bólu pooperacyjnego:

Dorośli:

 • 25 mg do 100 mg domięśniowo lub podskórnie
 • dawki można powtarzać co 4 godziny
 • lek można też podać powoli dożylnie w dawce 25 mg do 50 mg, najlepiej po uprzednim rozcieńczeniu
 • dawka dobowa nie powinna przekraczać 500 mg petydyny chlorowodorku

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • dawka początkowa nie powinna przekraczać 25 mg
 • przy wielokrotnym podaniu należy zmniejszyć całkowitą dawkę dobową

Dzieci:

 • 0,5 mg/ kg masy ciała do 2 mg/ kg masy ciała domięśniowo lub podskórnie co 4 godziny

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może spowodować zwiększenie stężenia petydyny we krwi, dlatego dawkę należy odpowiednio zmniejszyć.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku zaburzeń czynności nerek należy zwiększyć odstępy pomiędzy podawaniem dawek lub zmniejszyć dawki leku, aby uniknąć kumulacji aktywnych metabolitów petydyny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Dolcontral

Dolcontral podaje personel medyczny i dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał więcej leku, niż powinien.

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawka leku może wystąpić:

 • zwężenie źrenic
 • spowolnienie oddychania do zatrzymania oddechu włącznie

Przedawkowanie może prowadzić do:

 • zaburzenia świadomości
 • spadku ciśnienia tętniczego
 • przyspieszenia akcji serca
 • zawrotów głowy
 • kurczu mięśni
 • podwyższenia temperatury ciała
 • majaczenia i rozszerzenia źrenic

Ciężkie przedawkowanie po podaniu dożylnym petydyny prowadzi do:

 • zahamowania oddychania i krążenia
 • zgonu

Pominięcie zastosowania leku Dolcontral

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dolcontral

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania petydyny, zwłaszcza przez osoby uzależnione, występują objawy zespołu odstwiennego. Są to:

 • nudności, wymioty
 • biegunka
 • kaszel
 • zaburzenia nastroju
 • depresja
 • rozdrażnienie
 • niepokój
 • pobudzenie
 • łzawienie
 • rozszerzenie źrenic
 • katar
 • bezsenność z równoczesnym uporczywym ziewaniem
 • zlewne poty
 • podwyższenie ciśnienia krwi
 • niewydolność krążenia
 • drżenie mięśniowe
 • "gęsia skórka"
 • utrata łaknienia
 • niewielki wzrost częstości oddechu
 • uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała
 • skurcze brzucha
 • bardzo silny głód narkotyku
 • majaczenie

Nasilenie objawów zależy od stanu pacjenta, wielkości i częstości podawania dawek oraz czas stosowania petydyny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Dolcontral?

Nie należy stosować leku Dolcontral w przypadku:

 • jeśli u pacjenta wystąpi uczulenie na petydynę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta wystąpi ciężka niewydolność oddechowa
 • dzieci w wieku poniżej jednego roku
 • jeśli pacjent stosuje lub stosował przez ostatnie dwa tygodnie leki na depresję z grupy leków nazywanych inhibitorami monoaminooksydazy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dolcontral może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Dolcontral i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy uczulenia:

 • obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu

Często występujące (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • splątanie
 • zmiany nastroju (od głębokiego smutku do nienaturalnej wesołości)
 • zmiany zdolności poznawczych
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • zaburzenia postrzegania
 • stany pobudzenia
 • omamy
 • urojenia
 • uspokojenie
 • zawroty głowy
 • zahamowanie oddychania

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości
 • niedociśnienie tętnicze
 • przyspieszenie akcji serca
 • zaczerwienienie
 • potliwość
 • świąd skóry
 • dezorientacja
 • majaczenie
 • uzależnienie
 • objawy zespołu odstawiennego
 • drżenie, mimowolne ruchy mięśni, napady drgawek
 • zwężenie źrenic, zwłaszcza po szybkim podaniu dożylnym
 • zawał serca (w przebiegu reakcji alergicznej - zespół Kounisa)
 • przyspieszenie akcji serca
 • zwolnienie czynności serca
 • bardzo niskie ciśnienie krwi
 • skurcze oskrzeli
 • czkawka (głównie po szybkim podaniu dożylnym)
 • nudności, wymioty (zwłaszcza po szybkim podaniu dożylnym)
 • zaparcia (z powodu zwiększonego napięcia mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania leku)
 • suchość w jamie ustnej
 • skurcz dróg żółciowych
 • trudności w oddawaniu moczu (spowodowane zwiększonym napięciem mięśni gładkich układu moczowego, szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku)
 • szybka utrata wrażliwości organizmu pacjenta na lek w razie częstego jego podawania (rozwój tachyfilaksji)
 • ból, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęki wzdłuż dotkniętej zmianami żyły (w przypadku podawania dożylnego)
 • martwica mięśni, uszkodzenie nerwu (w przypadku wielokrotnego podania domięśniowego)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku Dolcontral nie należy stosować w leczeniu przewlekłego bólu, można stosować tylko w leczeniu ostrych epizodów bólu o dużym nasileniu.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas stosowania petydyny oraz podejmie właściwe postępowanie u pacjentów:

 • z niedoczynnością tarczycy
 • z nadczynnością tarczycy
 • z uzależnieniem od opioidów lub innych substancji (na przykład alkoholu, leków)
 • z zaburzeniami świadomości
 • z urazami w obrębie czaszki bądź mózgu lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym
 • z obniżoną czynnością kory nadnerczy
 • z chorobą Addisona (zbyt małe wytwarzanie hormonów przez korę nadnerczy)
 • z astmą lub innymi problemami z oddychaniem, np. z rozedmą płuc
 • z chorobami gruczołu krokowego lub cewki moczowej, lub utrudnionym oddawaniem moczu
 • z niedociśnieniem (niskie ciśnienie krwi)
 • z ostrymi dolegliwościami w obrębie jamy brzusznej (np. chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem drożności jelit)
 • z zaburzeniami czynności wątroby (np. marskość wątroby)
 • z zaburzeniami czynności nerek
 • z chorobami przebiegającymi z drgawkami, z napadami padaczkowymi (pacjentom z padaczką Dolcontral może być podawany wyłącznie z lekami przeciwdrgawkowymi)
 • z zaburzeniami rytmu serca zwanymi częstoskurczem nadkomorowym
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16. lat

Środki ostrożności podczas stosowania leku Dolcontral:

 • wielokrotne podawanie petydyny może prowadzić do rozwoju tolerancji
 • nagłe przerwanie podawania leku pacjentom z rozwiniętą tolerancją może powodować wystąpienie objawów odstawiennych
 • petydyna podawana długotrwale może wywołać uzależnienie typu morfinowego
 • nie należy stosować w leczeniu przewlekłego bólu
 • pacjentom w podeszłym wieku należy podawać mniejsze dawki petydyny, ponieważ petydyna może powodować niedociśnienie, nawet w dawkach zalecanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dolcontral a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Dolcontral u kobiet w ciąży i podczas porodu. U noworodków urodzonych przez matki, którym podano petydynę, mogą wystąpić trudności z oddychaniem, spowolniona akcja serca oraz trudności z przyjmowaniem pokarmu.

Dolcontral a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku przez kobiety karmiące.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Na działanie petydyny wpływają:

 • inhibitory monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne), zwłaszcza jeśli pacjent przyjmował te leki przez ostatnie 2 tygodnie
 • leki nasenne, np. fenobarbital
 • leki uspokajające, przeciwlękowe, np. diazepam - zwiększają ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresji oddechowej) lub śpiączki
 • leki z grupy pochodnych fenotiazyny, np. promazyna, chloropromazyna
 • cymetydyna (lek na wrzody żołądka lub dwunastnicy)
 • lek przeciwpadaczkowy (fenytoina)
 • rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV)
 • silnie działające leki przeciwbólowe (np. pentazocyna, buprenorfina, nalbufina, morfina)
 • leki z grup nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny 
 • leki z grup nazywanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
 • produkty zawierającymi w swoim składzie dziurawiec zwyczajny
 • barbiturany
 • morfina
 • inne środki hamujące ośrodkowy układ nerwowy - mogą prowadzić do zmniejszenia świadomości lub zahamowania oddychania

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dolcontral a alkohol

Jednoczesne stosowanie Dolcontralu i alkoholu może prowadzić do nadmiernego uspokojenia, zahamowania oddychania, śpiączki i zgonu.

Dolcontral a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ petydyna zaburza sprawność psychofizyczną.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dolcontral?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 25oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • chronić od światła
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego