Kategorie

Donecept (Donepezili hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Donecept?

Lek Donecept zawiera substancję czynną donepezil, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy (esterazy acetylocholinowej). Jest to selektywny, swoisty i odwracalny inhibitor tego enzymu, zlokalizowanego w zakończeniach nerwowych.

Podstawowe informacje

NazwaDonecept
Nazwa międzynarodowaDonepezili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek donepezylu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki 5 mg:

 • opadry II 85F18378 White
 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)

Otoczka tabletki 10 mg:

 • opadry II 85F32120 Yellow
 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171),
 • żółty żelaza tlenek (E172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • poprawa funkcji poznawczych, a szczególnie pamięci
 • wzrost stężenia neuroprzekaźnika acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym
Zastosowanie
 • w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie
 • stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba płuc
 • choroby wątroby w wywiadzie
 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe w przeszłości
 • choroby serca np. zespół chorego węzła zatokowego, inne zaburzenia rytmu serca
 • planowana operacja w znieczuleniu ogólnym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • nudności
 • ból głowy

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przeziębienia
 • utrata apetytu
 • omamy
 • zachowania agresywne
 • pobudzenie, które ustępują po zmniejszeniu dawki lub zakończeniu leczenia
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • omdlenia
 • wymioty i zaburzenia żołądkowe
 • wysypka i świąd
 • skurcze mięśni
 • nietrzymanie moczu
 • uczucie zmęczenia
 • nietypowe sny, koszmary
Nie łączyć z
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • antybiotykami
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami nasercowymi  stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • lekami do znieczulenia ogólnego
 • innymi lekami działającymi w taki sam sposób jak donepezyl np. riwastygmina
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu biegunki, chorobie Parkinsona lub astmie
Ciąża

Leku Donecept nie wolno stosować podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie wskazane.

Karmienie piersią

Lek Donecept nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Donecept?

Lek Donecept zawiera donepezil, który powoduje wzrost stężenia neuroprzekaźnika acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym – wywiera silne działanie ośrodkowe, a znacznie słabsze obwodowe. Główne działanie dotyczy poprawy funkcji poznawczych, a szczególnie pamięci.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Donecept?

Lek Donecept stosuje się w:

 • leczeniu objawów otępienia u pacjentów, u których rozpoznano łagodną do średnio ciężkiej postać choroby Alzheimera
 • leczeniu otępienia mieszanego
 • leczeniu otępienia z ciałami Lewy'ego
 • leczeniu otępienia w chorobie Parkinsona

Dawkowanie

Jak stosować lek Donecept?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować sie z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku

 • dawka leku przyjmowana przez pacjenta może się zmieniać w zależności od czasu trwania leczenia i zaleceń lekarza
 • zwykle leczenie rozpoczyna się od 5 mg chlorowodorku donepezylu przyjmowanych w jednorazowej dawce wieczorem
 • po okresie 1 miesiąca lekarz może zalecić stosowanie tabletek powlekanych w dawce 10 mg chlorowodorku donepezylu
 • lek przyjmuje się doustnie, popijając szklanką wody, wieczorem bezpośrednio przed snem
 • nie ma potrzeby dostosowania dawki w przypadku problemów z nerkami
 • u pacjentów dorosłych z łagodnymi lub średnio ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, lekarz może dostosować dawkę leku

Jak długo należy stosować lek Donecept?

 • lekarz poinformuje jak długo pacjent powinien przyjmować lek
 • pacjent będzie potrzebował regularnych wizyt u lekarza w celu oceny skuteczności leczenia i objawów choroby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donecept

 • nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza
 • należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub szpitalem, w przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana
 • należy zawsze zabrać ze sobą lek w opakowaniu, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty
 • objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, wolne tętno, trudności w oddychaniu, osłabienie mięśni, omdlenie i drgawki

Pominięcie zastosowania leku Donecept

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • w przypadku pominięcia tabletki należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze
 • jeśli leczenie zostało przerwane na dłużej niż jeden tydzień, przed przyjęciem następnej dawki należy skontaktować się z lekarzem

Przerwanie stosowania leku Donecept 

 • w przypadku przerwania leczenia, korzyści wynikające z działania donepezylu będą stopniowo się zmniejszać
 • nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze, chyba że lekarz tak zdecyduje

Stosowanie u dzieci i młodzieży

 • leku  nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Donecept?

Leku Donecept nie należy stosować, w przypadku:

 • uczulenia na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Donecept może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Donecept i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego w najbliższym szpitalu, jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich objawów niepożądanych obserwowanych rzadko (u 1 na 1000 pacjentów):

 • uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby, którego objawami są: uczucie mdłości lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu, spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • nudności
 • ból głowy

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przeziębienie
 • utrata apetytu
 • omamy
 • zachowania agresywne
 • pobudzenie ustępujące po zmniejszeniu dawki lub zakończeniu leczenia
 • zawroty głowy, bezsenność, omdlenia
 • wymioty, zaburzenia żołądkowe
 • wysypka, świąd
 • skurcze mięśni
 • nietrzymanie moczu
 • uczucie zmęczenia, ból
 • wypadki
 • nietypowe sny, koszmary

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zwolnienie czynności serca
 • nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy
 • krwawienie z żołądka lub jelit (może objawiać się oddawaniem czarnych stolców lub pojawieniem się widocznej krwi z odbytu)
 • napady (ataki drgawkowe) lub drgawki

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • sztywność lub mimowolne ruchy, występujące zwłaszcza w obrębie twarzy i języka, ale także kończyn
 • zaburzenia serca

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • gorączka ze sztywnością mięśni, poceniem się lub obniżonym poziomem świadomości

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Donecept należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą w przypadku:

 • jeśli pacjent w przeszłości cierpiał na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy
 • jeśli pacjent przyjmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • jeśli pacjent kiedykolwiek miał napady drgawkowe - lek Donecept może potencjalnie powodować skłonność do drgawek
 • jeśli u pacjenta występują choroby serca - zwłaszcza objawiające się jako nieregularne bicie serca, występuje zespół chorego węzła zatokowego lub inne choroby wpływające na rytm serca - lek Donecept może spowalniać rytm serca
 • jeśli pacjent choruje na astmę lub inną przewlekłą chorobę płuc
 • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła choroba wątroby
 • jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu
 • jeśli pacjent ma zostać poddany operacji w znieczuleniu ogólnym - dawka leku stosowanego do znieczulenia może wymagać dostosowania
 • lek Donecept zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poinformować  o tym lekarza przed przyjęciem tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Donecept a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Donecept nie wolno stosować podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie wskazane.

Donecept a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Donecept nie powinien być stosowany przez pacjentki karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Donecept z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • leków stosowanych w leczeniu bólu i stanów zapalnych - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • antybiotyków, np. erytromycyny lub ryfampicyny
 • leków przeciwgrzybiczych, np. ketokonazolu lub itrakonazolu
 • leków zmniejszających napięcie mięśniowe, np. sukcynylocholiny
 • leków przeciwdepresyjnych, np. fluoksetyny
 • leków przeciwdrgawkowych, np. fenytoiny lub karbamazepiny
 • leków nasercowych, np. chinidyny
 • leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia np. beta - blokerów
 • innych leków, które działają w taki sam sposób jak donepezyl np. galantamina lub rywastygmina
 • niektórych leków stosowanych w leczeniu biegunki, chorobie Parkinsona lub astmie oskrzelowej
 • leków do znieczulenia ogólnego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Donecept a alkohol

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania leku Donecept, ponieważ alkohol może zmniejszać efekt działania leku.

Donecept a prowadzenie pojazdów

Lek Donecept i istniejąca choroba mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Donecept może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia. Jeśli takie objawy wystąpią, nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Przed rozpoczęciem wykonywania takich czynności należy poradzić się lekarza.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Donecept?

Lek Donecept należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego