Kategorie

Donectil (Donepezili hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Donectil?

Lek Donectil zawiera substancję czynną donepezil, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy (esterazy acetylocholinowej). Jest to selektywny, swoisty i odwracalny inhibitor tego enzymu, zlokalizowanego w zakończeniach nerwowych.

Podstawowe informacje

NazwaDonectil
Nazwa międzynarodowaDonepezili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg 
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek donepezylu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • hydroksypropyloceluloza

Otoczka:

 • opary White: HPMC 2910
 • hypromeloza 5 cP
 • dwutlenek tytanu
 • glikol propylenowy
 • talk
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 42 tabletki powlekane
 • 56 tabletek powlekanych
 • 84 tabletki powlekane
 • 98 tabletek powlekanych
 • 112 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • poprawa funkcji poznawczych, a szczególnie pamięci
 • wzrost stężenia neuroprzekaźnika acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym
Zastosowanie

Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wrzody żołądka lub dwunastnicy
 • napad padaczkowy albo drgawkowy w wywiadzie
 • choroby serca (nieregularna lub bardzo wolna praca serca)
 • astma oskrzelowa (duszność) albo inna przewlekła choroba płuc
 • zapalenie wątroby lub inne choroby wątroby
 • trudności z oddawaniem moczu lub stwierdzono łagodną chorobę nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • nudności
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • przeziębienie
 • urazy
 • utrata apetytu
 • wymioty
 • omamy (obserwowanie lub słyszenie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją)
 • dolegliwości brzuszne
 • niezwyczajne sny, w tym koszmary senne
 • wysypka
 • swędzenie
 • pobudzenie
 • agresywne zachowanie
 • kurcze mięśni
 • omdlenia
 • nietrzymanie moczu
 • zawroty głowy
 • zmęczenie
 • bezsenność (trudności w zasypianiu)
 • ból
Nie łączyć z
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Alzheimera, np. galantamina
 • lekami przeciwbólowymi lub stosowanymi w leczeniu zapaleń stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak
 • lekami antycholinergicznymi, np. tolterodyna
 • antybiotykami, np. erytromycyna i ryfampicyna
 • lekami przeciwgrzybiczymi, np. ketokonazol
 • lekami zmniejszającymi napięcie mięśniowe, np. diazepam, sukcynylocholina
 • lekami przeciwdepresyjnymi, np. fluoksetyna
 • lekami przeciwdrgawkowymi, np. fenytoina, karbamazepina
 • lekami stosowanymi w chorobach serca, np. chinidyna, beta - adrenolityki (propranolol i atenolol)
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
 • lekami dostępnymi bez recepty między innymi, lekami ziołowymi
Ciąża

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, ponieważ choroba Alzheimera może upośledzać te zdolności. Nie wolno podejmować tych czynności, dopóki lekarz nie zdecyduje, że jest to bezpieczne.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Donectil?

Lek Donectil zawiera donepezil, który powoduje wzrost stężenia neuroprzekaźnika acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym – wywiera silne działanie ośrodkowe, a znacznie słabsze obwodowe. Główne działanie dotyczy poprawy funkcji poznawczych, a szczególnie pamięci.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Donectil?

Lek Donectil stosuje się w leczeniu objawowym łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Dawkowanie

Jak stosować lek Donectil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku

 • zalecana dawka to 5 mg jednorazowo, wieczorem przed snem
 • po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg jednorazowo, wieczorem przed snem
 • lek Donectil należy przyjmować doustnie, wieczorem przed snem
 • można ją popić wodą lub nie, w zależności od preferencji osobistych

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donectil

 • nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę dziennie
 • w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, zwolniona akcja serca, zbyt niskie ciśnienie krwi (zawroty głowy przy wstawaniu), trudności z oddychaniem, zapaść i drgawki
 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do najbliższego szpitala
 • należy zawsze zabrać ze sobą tabletki w opakowaniu, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty

Pominięcie zastosowania leku Donectil

 • w razie pominięcia dawki leku należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia o zwykłej porze
 • w razie nieprzyjmowania leku przez ponad tydzień, przed ponownym przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Donectil

 • nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz prowadzący
 • w razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Donectil?

Leku Donectil nie należy stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Donectil może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Donectil i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego w najbliższym szpitalu, jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich objawów niepożądanych.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • wrzody żołądka i dwunastnicy, których objawami są: bóle brzucha i dyskomfort (niestrawność) odczuwany pomiędzy pępkiem a mostkiem
 • krwotok z żołądka lub jelit
 • czarne, smoliste stolce lub widoczne krwawienie z odbytu
 • napady padaczkowe lub drgawkowe

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby, którego objawami są: nudności lub wymioty, złe samopoczucie, utrata apetytu, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • gorączka ze sztywnością mięśni, poceniem i obniżonym poziomem świadomości - to powikłanie określane jako złośliwy zespół  neuroleptyczny
 • osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, zwłaszcza występujące jednocześnie ze złym samopoczuciem, wysoką gorączką lub ciemnym moczem - może to być spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni, mogącym zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń czynności nerek (choroby zwanej rabdomiolizą)

Pozostałe działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • nudności
 • bóle głowy

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • przeziębienie
 • urazy
 • utrata apetytu
 • wymioty
 • omamy (obserwowanie lub słyszenie rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją)
 • dolegliwości brzuszne
 • niezwyczajne sny, w tym koszmary senne
 • wysypka
 • pobudzenie
 • swędzenie
 • agresywne zachowanie
 • kurcze mięśni
 • omdlenia
 • nietrzymanie moczu
 • zawroty głowy
 • zmęczenie
 • bezsenność (trudności w zasypianiu)
 • ból

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • spowolnienie bicia serca
 • nieznaczny wzrost stężenia kinazy kreatynowej w surowicy

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • sztywność mięśni lub niekontrolowane ruchy, w szczególności twarzy i języka, ale również kończyn

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Donectil należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą w przypadku:

 • jeśli pacjent w przeszłości cierpiał na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy
 • jeśli pacjent przyjmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • jeśli pacjent kiedykolwiek miał napady drgawkowe - lek Donectil może potencjalnie powodować skłonność do drgawek
 • jeśli u pacjenta występują choroby serca - zwłaszcza objawiające się jako nieregularne bicie serca, występuje zespół chorego węzła zatokowego lub inne choroby wpływające na rytm serca - lek Donectil może spowalniać rytm serca
 • jeśli pacjent choruje na astmę lub inną przewlekłą chorobę płuc
 • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła choroba wątroby
 • jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu
 • jeśli pacjent ma zostać poddany operacji w znieczuleniu ogólnym - dawka leku stosowanego do znieczulenia może wymagać dostosowania
 • lek Donectil zawiera laktozę i aspartam - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poinformować o tym lekarza przed przyjęciem tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Donectil a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Donectil nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Donectil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Donectil nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Donectil z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • innych leków stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera, np. galantamina
 • leków przeciwbólowych lub stosowanych w leczeniu zapaleń stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak
 • leków antycholinergicznych, np. tolterodyna
 • antybiotyków, np. erytromycyna i ryfampicyna
 • leków przeciwgrzybiczych, np. ketokonazol
 • leków zmniejszających napięcie mięśniowe, np. diazepam, sukcynylocholina
 • leków przeciwdepresyjnych, np. fluoksetyna
 • leków przeciwdrgawkowych, np. fenytoina, karbamazepina
 • leków stosowanych w chorobach serca, np. chinidyna, beta - adrenolityki (propranolol i atenolol)
 • leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym
 • leków dostępnych bez recepty, np. leki ziołowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Donectil a alkohol

W trakcie stosowania leku Donectil należy ograniczyć spożywanie alkoholu, ponieważ alkohol może obniżać stężenie donepezylu we krwi.

Donectil a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów, ponieważ choroba Alzheimera może upośledzać zdolność do ich prowadzenia, ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Nie wolno podejmować tych czynności, dopóki lekarz nie zdecyduje, że jest to bezpieczne.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Donectil?

Lek Donectil należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego