Kategorie

Donepezil Polfarmex (Donepezili hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Donepezil Polfarmex?

Donepezil Polfarmex zawiera substancję czynną chlorowodorek donepezylu. Jest stosowany w leczeniu objawów demencji u osób z chorobą Alzheimera o łagodnej do średnio ciężkiej postaci.

Podstawowe informacje

NazwaDonepezil Polfarmex
Nazwa międzynarodowaDonepezili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek donepezylu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu

Tabletki Donepezil Polfarmex 5 mg:

Otoczka opadry HP White 85F18422:

 • żółcień chinolinowa (E 104)
 • lak
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk
 • makrogol 4000

Tabletki Donepezil Polfarmex 10 mg:

Otoczka opadry HP White 85F18422:

 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • makrogol 4000
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Ogranicza otępienie w chorobie Alzheimera

Zastosowanie

Lek jest stosowany w leczeniu objawów demencji u osób z chorobą Alzheimera o łagodnej do średnio ciężkiej postaci.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca
 • choroby układu moczowo-płciowego
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 • napady drgawek
 • astma lub inne długotrwałe choroby płuc
 • choroba wątroby lub zapalenie wątroby w wywiadzie
 • spodziewany zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • kurcze mięśni
 • zmęczenie
 • nudności
 • wymioty
 • bezsenność

Częste (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • przeziębienie
 • jadłowstręt
 • omamy
 • pobudzenie
 • agresywne zachowanie
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • biegunka
 • wymioty
 • nudności
 • zaburzenia żołądkowe
 • wysypka
 • świąd
 • kurcze mięśni
 • nietrzymanie moczu
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • bóle
 • wypadki
Nie łączyć z
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • erytromycyną
 • fluoksetyną
 • chinidyną
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • lekami przeciwbólowymi stosowanymi w zapaleniu stawów
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • lekami stosowanymi w chorobie serca
 • znieczuleniem
Ciąża

Stosowanie leku Donepezil Polfarmex podczas ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Kobiety przyjmujące Donepezil Polfarmex nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Donepezil Polfarmex ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, lub obsługiwania maszyn. Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów, lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Donepezil Polfarmex?

Donepezyl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy. Jest stosowany w leczeniu objawów demencji u osób z chorobą Alzheimera poprzez zwiększenie w mózgu poziomu acetylocholiny, biorącej udział w funkcjonowaniu pamięci.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Donepezil Polfarmex?

Lek Donepezil Polfarmex stosuje się w leczeniu otępienia u dorosłych osób ze zdiagnozowaną łagodną oraz średnio ciężką postacią choroby Alzheimera.

Dawkowanie

Jak stosować lek Donepezil Polfarmex?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

 • zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od przyjmowania dawki 5 mg
 • po miesiącu lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał dawkę 10 mg
 • lek należy zażywać wieczorem przed snem
 • tabletki przyjmować doustnie, popijając szklanką płynu

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zaburzenie to nie ma wpływu na schemat dawkowania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donepezil Polfarmex

Nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie zażycia większej niż zalecanej dawki należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego. Jeśli jest to niemożliwe, należy skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej.

Objawy przedawkowania leku obejmują:

 • silne nudności, wymioty
 • ślinienie
 • nadmierne pocenie się
 • bradykardia (zwolnienie czynności serca)
 • niedociśnienie tętnicze
 • depresja oddechowa
 • zapaść
 • drgawki
 • postępujące osłabienie mięśni

Pominięcie zastosowania leku Donepezil Polfarmex

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia, o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowanie leku Donepezil Polfarmex

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz prowadzący. Po przerwaniu leczenia nastąpi stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Donepezil Polfarmex?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na chlorowodorek donepezylu  lub którąkolwiek  substancję pomocniczą
 • ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią niżej opisane ciężkie działania niepożądane, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie leczenia:

 • osłabienie mięśni, tkliwość lub ból
 • złe samopoczucie
 • wysoka gorączka
 • ciemny mocz
 • nieprawidłowy rozpad mięśni
 • zaburzenia czynności nerek (choroba zwanej rabdomiolizą)

Bardzo częste (występują u więcej niż 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • kurcze mięśni
 • zmęczenie
 • nudności
 • wymioty
 • bezsenność

Częste (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • przeziębienie
 • jadłowstręt
 • omamy
 • pobudzenie
 • agresywne zachowanie
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • bezsenność
 • biegunka
 • wymioty
 • nudności
 • zaburzenia żołądkowe
 • wysypka
 • świąd
 • kurcze mięśni
 • nietrzymanie moczu
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • bóle
 • wypadki

Niezbyt częste (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

 • drgawki
 • zwolnienie czynności serca
 • krwotok żołądkowo-jelitowy
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

Rzadkie (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):

 • objawy pozapiramidowe
 • blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby

Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • złośliwy zespół neuroleptyczny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Donepezil Polfarmex u pacjentów:

 • z chorobami serca: zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)
 • z chorobami układu moczowo-płciowego (z trudnościami w oddawaniu moczu)
 • z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy
 • z napadami drgawek
 • z astmą lub innymi długotrwałymi chorobami płuc
 • z chorobą wątroby lub zapaleniem wątroby w wywiadzie
 • u których ma być wykonany zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Donepezil Polfarmex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Donepezil Polfarmex podczas ciąży jest przeciwwskazane.

Donepezil Polfarmex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety przyjmujące Donepezil Polfarmex nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Leki zwiększające stężenie donepezylu:

 • ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • erytromycyna (antybiotyk)
 • fluoksetyna (lek przeciwdepresyjny)
 • chinidyna (lek przeciwarytmiczny)

Leki zmniejszające stężenie donepezylu:

 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • fenytoina (lek przeciwarytmiczny)
 • karbamazepina (leki przeciwpadaczkowe)

Należy również poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwbólowe, stosowane w zapaleniu stawów
 • leki zwiotczające mięśnie
 • leki stosowane w chorobie serca (np. propranolol)
 • ma mieć wykonane znieczulenie

Donepezil Polfarmex a alkohol

Podczas stosowania leku Donepezil Polfarmex nie należy pić alkoholu.

Donepezil Polfarmex a prowadzenie pojazdów

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz oceni możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących donepezyl.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Donepezil Polfarmex?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25˚C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego