Kategorie

Dopaminum hydrochloricum WZF (Dopamini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Dopaminum hydrochloricum WZF?

Lek Dopaminum hydrochloricum zawiera substancję czynną dopaminę. Dopamina powoduje skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, podwyższenie ciśnienia krwi oraz pobudzenie czynności serca. To działanie wykorzystuje się, podając ją dożylnie w stanach zagrożenia życia nazywanych wstrząsem, gdy dochodzi do nagłego spadku ciśnienia krwi i zmniejszenia przepływu krwi przez tkanki organizmu.

Podstawowe informacje

NazwaDopaminum hydrochloricum WZF
Nazwa międzynarodowaDopamini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg/ ml
 • 40 mg/ ml
PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek dopaminy

Skład - substancje pomocnicze
 • pirosiarczyn sodu
 • edetynian disodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po 5 ml

Działanie / właściwości

Przeciwwstrząsowe

Zastosowanie

Stan zagrożenia życia nazywany wstrząsem

Przeciwwskazania
 • uczulenie na dopaminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmniejszona objętość krwi krążącej w organizmie
 • cukrzyca
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • choroby naczyń krwionośnych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane:

 • bóle głowy
 • nieregularna przyspieszona lub spowolniona akcja serca
 • ból w klatce piersiowej
 • kołatanie serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zwężenie naczyń krwionośnych
 • duszność
 • nudności, wymioty
Nie łączyć z
 • moklobemidem
 • selegiliną
 • amitryptyliną
 • propranololem
 • metoprololem
 • ergotaminą i jej pochodnymi
 • fenytoiną
 • furosemidem, amilorydem, triamterenem
 • cyklopropanem
 • izofluranem
 • halotanem
Ciąża

Zasadność stosowania leku u kobiet w ciąży ocenia lekarz.

Karmienie piersią

Lek stosuje się w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do jego użycia.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie dotyczy - lek stosowany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dopaminum hydrochloricum?

Lek Dopaminum hydrochloricum zawiera substancję czynną dopaminę. Dopamina w mechanizmie działania powoduje skurcz naczyń krwionośnych na obwodzie, podwyższa ciśnienie krwi oraz pobudza czynność serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dopaminum hydrochloricum?

Lek Dopaminum hydrochloricum stosuje się we wstrząsie, gdy dochodzi do nagłego spadku ciśnienia krwi i zmniejszenia przepływu krwi przez tkanki organizmu:

 • spowodowanym zawałem serca, urazem, zakażeniem krwi, operacjami kardiologicznymi, zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca
 • prowadzącym do niewydolności nerek

Dawkowanie

Jak stosować lek Dopaminum hydrochloricum?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek podawany jest wyłącznie przez personel medyczny.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat

 • początkowo we wlewie od 1 mcg/ kg mc./ min do 5 mcg/ kg mc./ min
 • następnie dawkę można zwiększać co 10 do 30 minut o 1 do 5 mcg/ kg mc./ min
 • przeciętną dawką stosowaną u pacjentów jest 20 mcg/ kg mc./ min
 • maksymalna dawka to 20 – 50 mcg/ kg mc./ min

Sposób podawania leku Dopaminum hydrochloricum:

 • dawkę leku określa lekarz na podstawie wieku, masy ciała i stanu zdrowia pacjenta
 • lek należy rozcieńczyć i podawać wlewem dożylnym
 • podczas podawania leku personel medyczny kontroluje pracę serca, ciśnienie krwi oraz wydalanie moczu u pacjenta

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością krążenia

 • podawanie rozpoczynać od dawki 0,5 mcg/ kg mc./ min do 2 mcg/ kg mc./ min
 • następnie dawkę zwiększać o 1 do 3 mcg/ kg mc./ min do zwiększenia diurezy

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Po zastosowaniu większej dawki dopaminy może wystąpić nagły wzrost ciśnienia krwi. W takim przypadku lekarz zmniejszy dawkę lub przerwie podawanie leku do momentu poprawy stanu zdrowia pacjenta. W sytuacji koniecznej lekarz zastosuje lek fentolaminę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dopaminum hydrochloricum?

Dopamina jest przeciwwskazana u pacjentów:

 • z nadwrażliwością na dopaminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • z guzem chromochłonnym nadnerczy
 • z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca oraz bardzo szybką akcją serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dopaminum hydrochloricum może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • nieregularna przyspieszona lub spowolniona praca serca
 • ból w klatce piersiowej (tzw. ból dławicowy)
 • kołatanie serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zwężenie naczyń krwionośnych (może prowadzić do niedokrwienia kończyn lub podwyższenia ciśnienia krwi)
 • duszność
 • nudności, wymioty

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • "gęsia skórka" powodująca jeżenie włosów
 • rozszerzenie źrenic
 • bardzo wolna akcja serca
 • zmiany w zapisie elektrokardiogramu (EKG)
 • podwyższenie ciśnienia krwi
 • niedokrwienie kończyn objawiające się bólem palców rąk lub nóg
 • komorowe zaburzenia rytmu serca, które były śmiertelne
 • duże stężenie azotu we krwi oraz martwica tkanek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • zmniejszona objętość krwi krążącej w organizmie
 • cukrzyca
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • choroby naczyń krwionośnych, objawiające się sinieniem i odczuwaniem zimna w kończynach (miażdżyca, choroba Raynauda, zator tętniczy, zapalenie naczyń związane z cukrzycą i chorobą Buergera)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dopaminum hydrochloricum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Dopaminum hydrochloricum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek stosuje się w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do jego użycia.  Zasadność stosowania leku w czasie karmienia piersią ocenia lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Dopaminum hydrochloricum może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • inhibitorami monoaminooksydazy - leki przeciwdepresyjne (moklobemidem, selegiliną) - nasilają działanie dopaminy
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (amitryptyliną) - mogą nasilać działanie dopaminy charakteryzujące się podwyższeniem ciśnienia tętniczego
 • lekami na nadciśnienie z grupy zwanej beta-blokerami (propranololem, metoprololem)
 • lekami na migrenę z grupy pochodnych ergotaminy - może wystąpić zwężenie naczyń krwionośnych
 • lekami na obniżenie ciśnienia krwi (guanetydyną) - mogą nasilać działanie dopaminy charakteryzujące się podwyższeniem ciśnienia tętniczego
 • lekiem na padaczkę (fenytoiną) - może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego i bradykardię
 • lekami moczopędnymi (furosemidem, amilorydem, triamterenem) - dopamina może nasilać działanie leków moczopędnych
 • lekami stosowanymi podczas operacji (cyklopropanem, izofluranem, halotanem) - jednoczesne podawanie może wywołać komorowe zaburzenia rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dopaminum hydrochloricum WZF a alkohol

Brak danych.

Dopaminum hydrochloricum WZF a prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy - lek stosowany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dopaminum hydrochloricum WZF?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25C
 • ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego