Kategorie

Dopril (Ramiprilum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Dopril?

Lek Dopril zawiera substancję czynną - ramipryl. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitorami ACE) obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi.

Podstawowe informacje

NazwaDopril
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • sodu wodorowęglan
 • kroskarmeloza sodowa
 • żelaza tlenek żółty (dla tabletek 2,5 mg)
 • żelaza tlenek czerwony (dla tabletek 5 mg)
 • sodu stearylofumaran
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi
 • rozszerza naczynia krwionośne
Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • zmniejszenie wystąpienia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu
 • zmniejszenie ryzyka lub opóźnienie pogorszenia czynności nerek (u pacjentów z cukrzycą lub bez cukrzycy)
 • leczenie niewydolności serca
 • leczenie po zawale serca powikłanym niewydolnością serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy)
 • dializoterapia lub filtracja krwi innego typu
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • ciąża - nie zaleca się stosowania leku Dopril w pierwszych trzech miesiącach ciąży
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek
 • leczenie lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek
 • jeśli u pacjenta niedawno wymiotował, miał biegunkę, nadmiernie się pocił, stosował dietę z małą ilością sodu, długotrwale przyjmował leki moczopędne
 • jeśli planowane jest leczenie odczulające
 • jeśli planowane jest podanie znieczulenia
 • jeśli pacjent ma duże stężenie potasu we krwi
 • jeśli pacjent przyjmuje leki lub ma zaburzenia, które mogą powodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane inhibitorami mTOR
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę (choroba tkanki łącznej)
 • jeśli pacjentka jest w ciąży nie zaleca się stosowania leku Dopril w pierwszych 3 miesiącach ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, np. sartany
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
 • jeśli pacjent przyjmuje aliskiren
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występują (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy - ryzyko wystąpienia jest większe na początku stosowania leku Dopril oraz po zwiększeniu dawki
 • omdlenie
 • niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej)
 • suchy, drażniący kaszel
 • zapalenie zatok lub oskrzeli
 • duszność
 • ból żołądka lub jelit
 • biegunka
 • niestrawność
 • nudności lub wymioty
 • wysypki skórne (w tym z uniesionymi wykwitami)
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych)
Nie łączyć z
 • antagonistą receptora angiotensyny II (AIIRA)
 • aliskirenem
 • lekami stosowanymi przeciwbólowo i przeciwzapalnie
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu narządów po przeszczepieniu
 • lekami moczopędnymi
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi
 • trimetoprimem oraz trimetoprimem w skojarzeniu z sulfametoksazolem (stosowanych w leczeniu zakażeń)
 • heparyną
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem
 • ewerolimusem
 • wildagliptyną
 • racekadotrylem
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • litem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Dopril w pierwszym trymestrze ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowanie w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku Dopril w okresie karmienia piersią.
Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Dopril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania ramiprylu w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Dopril mogą pojawić się zawroty głowy, szczególnie początku przyjmowania leku Dopril oraz po zwiększeniu jego dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dopril?

Lek Dopril zmniejsza napięcie naczyń krwionośnych oraz wytwarzanie przez organizm substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze krwi, a także rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dopril?

Lek Dopril znajduje zastosowanie:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (u pacjentów z cukrzycą lub bez cukrzycy)
 • w leczeniu serca, jeśli nie pompuje krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)
 • w leczeniu po zawale serca powikłanym niewydolnością serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Dopril?

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dopril należy przyjmować codziennie o tej samej porze z posiłkami lub niezależnie od nich. Tabletkę należy połknąć w całości, nie rozgryzać jej ani nie rzuć, popijając ją wodą.

Leczenie nadciśnienia tętniczego:

Dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz dobierze odpowiednią dawkę dla uzyskania prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego. Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (diuretyki), konieczne może być ich odstawienie lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dopril.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu:

Dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę. Może ona zostać zwiększona przez lekarza. Dawka podtrzymująca to 10 mg raz na dobę.

Zmniejszenie ryzyka lub opóźnienie pogorszenia czynności nerek:

Dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Może ona zostać zwiększona przez lekarza. Dawka podtrzymująca to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca:
 
Dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę. Może ona zostać zmieniona przez lekarza. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.
 
Leczenie po zawale serca:
 
Dawka początkowa to 1,25 mg do 2,5 mg dwa razy na dobę. Może ona zostać zmodyfikowana przez lekarza. Dawka podtrzymująca to 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.
 
Pacjenci w podeszłym wieku:

Lekarz zastosuje mniejszą dawkę początkową, którą będzie powoli zwiększać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dopril:
 
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wolno prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.
 
Pominięcie zastosowania leku Dopril:

Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy uzupełniać pominiętej dawki dawką podwójną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dopril?

Leku Dopril nie należy stosować w przypadkach gdy:

 • pacjent ma uczulenie na ramipryl, inne inhibitory ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami uczulenia (alergii) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy). Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu
 • pacjent poddawany jest dializoterapii lub filtracji krwi innego typu
 • u pacjenta stwierdzono zwężenie tętnicy nerkowej
 • pacjentka jest w ciąży - nie zaleca się stosowania leku Dopril w pierwszych trzech miesiącach ciąży
 • ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne - lekarz oceni stan pacjenta
 • pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 

Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy odstawić lek Dopril i natychmiast skontaktować się z lekarzem – może być konieczna pilna pomoc medyczna:
 
 • obrzęk twarzy, warg lub gardła, utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka - może to być objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej (alergicznej)
 • ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka
 • owrzodzenia jamy ustnej
 • nasilenie istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy
 • odwarstwienie skóry (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy)
 
Jeśli wystąpią poniższe objawy, należy niezwłocznie poinformować lekarza:
 
 • przyspieszona czynność serca
 • nierówna lub odczuwalna czynność serca (kołatanie serca)
 • ból w klatce piersiowej
 • ucisk w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu
 • duszność lub kaszel, mogące być objawami chorób płuc
 • łatwe powstawanie siniaków
 • dłuższy niż zwykle czas krwawienia
 • jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł)
 • purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia
 • ból gardła i gorączka
 • zmęczenie
 • omdlenie
 • zawroty głowy
 • bladość skóry
 • silny ból w nadbrzuszu, który może promieniować do pleców
 • gorączka
 • dreszcze
 • zmęczenie
 • utrata apetytu
 • ból żołądka
 • nudności
 • zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)
 
Inne działania niepożądane:
 
Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.
 
Często występują (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
 
 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy - ryzyko wystąpienia jest większe na początku stosowania leku Dopril oraz po zwiększeniu dawki
 • omdlenie
 • niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze zwłaszcza podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej)
 • suchy, drażniący kaszel
 • zapalenie zatok lub oskrzeli
 • duszność
 • ból żołądka lub jelit
 • biegunka
 • niestrawność
 • nudności lub wymioty
 • wysypki skórne (w tym z uniesionymi wykwitami)
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych)
 
Niezbyt często występują (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
 
 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • świąd skóry i nietypowe odczucia na skórze (jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie - parestezja)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • lęk
 • nerwowość lub niepokój
 • niedrożność nosa
 • trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
 • obrzęk jelit nazywany obrzękiem naczynioruchowym jelit (jego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka)
 • zgaga
 • zaparcia
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zwiększone wydalanie moczu
 • nasilone pocenie się
 • utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja)
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca
 • obrzęki rąk i nóg (mogą być objawem zatrzymania wody w organizmie)
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy i szyi
 • niewyraźne widzenie
 • ból stawów
 • gorączka
 • impotencja
 • zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
 • zwiększenie liczby krwinek białych - eozynofilia (stwierdzone w badaniach krwi)
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek (stwierdzone w badaniach krwi)
 
Rzadko występują (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
 
 • uczucie niepewności lub dezorientacja
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • ciężkie, płatowe złuszczanie się skóry
 • swędząca grudkowa wysypka
 • choroby paznokci (np. poluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska
 • wysypka skórna lub siniaczenie
 • plamy na skórze
 • ziębnięcie kończyn,
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu i szum uszny
 • osłabienie
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi lub stężenia hemoglobiny (stwierdzone w badaniach krwi)
 
Bardzo rzadko występują (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
 
 • nadwrażliwość na światło słoneczne

Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia koncentracji
 • obrzęk błony śluzowej jamy ustnej
 • zmniejszenie liczby krwinek (stwierdzone w badaniach krwi)
 • zmniejszenie stężenia sodu (stwierdzone w badaniach krwi)
 • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu)
 • nudności lub wymioty
 • kurcze mięśni
 • uczucie splątania i napady drgawkowe - mogą być one wynikiem nieprawidłowego wydzielania ADH (wazopresyna, hormon antydiuretyczny) - jeśli wystąpią należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza
 • zmiana koloru palców rąk i stóp po wychłodzeniu
 • uczucie mrowienia i ból pod wpływem ciepła (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnienie lub zaburzenia reakcji
 • uczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dopril należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek
 • jeśli u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (na skutek wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia, stosowania diety z małą ilością sodu, długotrwałego przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) lub dializoterapii)
 • jeśli planowane jest leczenie zmniejszające uczulenie na jad pszczół lub os (odczulanie)
 • jeśli planowane jest podanie znieczulenia, w przypadku zabiegu operacyjnego lub stomatologicznego - konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Dopril na dzień przed zabiegiem
 • jeśli pacjent ma duże stężenie potasu we krwi (stwierdzane na podstawie badań krwi)
 • jeśli pacjent przyjmuje leki lub ma zaburzenia, które mogą powodować zmniejszenie stężenia sodu we krwi - lekarz może zalecić regularne badania krwi (oznaczania stężenia sodu we krwi), szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane inhibitorami mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus) lub wildagliptynę - istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę (choroba tkanki łącznej), taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy
 • jeśli pacjentka jest w ciąży nie zaleca się stosowania leku Dopril w pierwszych 3 miesiącach ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego - antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) , np. sartany (walsartan, telmisartan, irbesartan) zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą oraz aliskiren

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dopril a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Dopril w pierwszym trymestrze ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowanie w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Dopril a karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią.
 
Nie zaleca się stosowania leku Dopril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków, jeśli pacjentka chce karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren
 
Działanie leku Dopril mogą osłabić:
 
 • leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna lub aspiryna)
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina - lekarz zaleci monitorowanie ciśnienia tętniczego
 
Ryzyko działań niepożądanych podczas stosowania leku Dopril mogą zwiększyć:
 
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen, indometacyna lub aspiryna)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • leki zapobiegające odrzuceniu narządów po przeszczepieniu, takie jak cyklosporyna
 • leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid
 • leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu
 • trimetoprim oraz trimetoprim w skojarzeniu z sulfametoksazolem (stosowane w leczeniu zakażeń)
 • heparyna (lek zmniejszający krzepnięcie krwi)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi
 • prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • temsyrolimus (stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych)
 • syrolimus, ewerolimus (stosowane, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu)
 • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2)
 • racekadotryl (stosowany w leczeniu ostrej biegunki)
 
Lek Dopril może zmienić działanie:
 
 • leków przeciwcukrzycowych, takich jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina (Dopril może zmniejszać stężenie glukozy we krwi)
 • litu (stosowany w chorobach psychicznych) - lek Dopril może zwiększać stężenie litu we krwi

Lek Dopril może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dopril a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Dopril może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Dopril należy omówić to z lekarzem, ponieważ leki obniżające ciśnienie i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Dopril a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Dopril mogą pojawić się zawroty głowy, szczególnie początku przyjmowania leku Dopril oraz po zwiększeniu jego dawki. Jeżeli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Lek Dopril należy przechowywać:
 
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego