Efferalgan 500 mg, 16 tabletek musujących

Efferalgan 500 mg, 16 tabletek musujących

Kategorie

Efferalgan 500 mg, 16 tabletek musujących

Cena
12,29 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Tabletki musujące Efferalgan – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy

Efferalgan 500 mg to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym w postaci tabletek musujących. Każda z nich zawiera 500 mg substancji czynnej – paracetamolu (Paracetamolum). Lek ten obliża podwyższoną temperaturę ciała, ale nie wpływa na temperaturę prawidłową. Co ważne, paracetamol podrażnia błonę śluzową żołądka w stopniu mniejszym niż salicylany. Tabletki musujące Efferalgan są odpowiednie dla dorosłych oraz dzieci o masie ciała powyżej 17 kg (w wieku od ok. 6 lat).

Efferalgan – aktywne składniki

Substancją czynną leku Efferalgan jest paracetamol (Paracetamolum), który działa przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo. Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

Wskazania

Lek Efferalgan 500 mg stosuje się od 6. roku życia (u osób o masie ciała powyżej 17 kg):

 • w bólach różnego pochodzenia, w tym:
  • w bólach głowy, mięśni, stawów,  zębów,
  • w bolesnym miesiączkowaniu,
  • w nerwobólach,
  • w innych bólach,
 • w leczeniu objawowym stanów grypopodobnych i przeziębienia,
 • w gorączce.

Skład

1 tabletka Efferalganu zawiera:

 • substancję czynną: paracetamol,
 • substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, sorbitol, sodu dokuzynian, powidon, sodu sacharynian, sodu benzoesan.

Działanie

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Dawkowanie

Lek Efferalgan należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Ogólne zasady dawkowania:
  • Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: jednorazowo 10 do 15 mg paracetamolu na każdy kg masy ciała, co 6 do 8 godzin, nie więcej niż 60 mg na kg masy ciała na dobę.
  • Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat): jednorazowo 10 do 15 mg paracetamolu na każdy kg masy ciała, co 4 do 6 godzin, nie więcej niż 75 mg na kg masy ciała na dobę i nie więcej niż 4 g paracetamolu na dobę.
 • Szczegółowe zasady dawkowania:
  • Dzieci o masie ciała od 17 do 25 kg (6-8 lat): 1/2 tabletki musującej, maksymalnie co 6 godzin, nie więcej niż 2 tabletki musujące na dobę.
  • Dzieci o masie ciała od 25 do 33 kg (8-10 lat): 1/2 tabletki musującej, maksymalnie co 4-6 godzin, nie więcej niż 3 tabletki musujące na dobę.
  • Dzieci o masie ciała od 33 do 50 kg (10-15 lat): 1 tabletka musująca, maksymalnie co 6 godzin, nie więcej niż 4 tabletki musujące na dobę.
  • Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (15+ lat): 1 lub 2 tabletki musujące, maksymalnie co 4-6 godzin, nie więcej niż 6 tabletek musujących na dobę.

U dorosłych i młodzieży po 15. roku życia, w przypadku wyjątkowo nasilonego bólu, dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnie 4 g paracetamolu, czyli 8 tabletek musujących na dobę, przyjmując kolejne dawki nie częściej niż co 4 godziny.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby.
 • Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • Jednoczesne leczonie inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu tego leczenia.
 • Nie stosować jednocześnie z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistycznoantagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną.
 • Nie stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg.
 • Nie stosować u kobiet w 1. trymestrze ciąży.

Przechowywanie

Lek Efferalgan należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Lek Efferalgan, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią dowolne objawy niepożądane nie wymienione w ulotce dołączonej do opakowania Efferalganu, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę.

 

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • złe samopoczucie,
 • obniżenie ciśnienia krwi,
 • zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych.

 

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości,
 • częstoskurcz,
 • biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty,
 • kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek,
 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek),
 • neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek),
 • spadek lub wzrost wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi),
 • bardzo rzadko występują również następujące działania niepożądane, które wymagają zaprzestania stosowania leku Efferalgan i konsultacji z lekarzem:
  • zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień lub pokrzywka,
  • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk głębokich warstw skóry i tkanki podskórnej),
  • duszność, skurcz oskrzeli,
  • nadmierne pocenie,
  • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (spowodowanego ciężką ogólnoustrojową reakcją alergiczną, objawy: duszność, obrzęk krtani i gardła, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie ucisku, zawroty głowy, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie), który w ciężkich przypadkach może nawet zagrażać życiu)
  • obrzęk Quinckego,
  • ciężkie reakcje skórne: ostra uogólniona wysypka krostkowa na całym ciele, pęcherze i nadżerki na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączka, bóle stawowe, pękające olbrzymie pęcherze, rozległe nadżerki na skórze, złuszczanie dużych płatów naskórka (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 • Równoczesne stosowanie Efferalganu może zmienić działanie następujących leków lub równoczesne stosowanie następujących leków może zmienić działanie leku Efferalgan:
  • inhibitory MAO (paracetamolu nie wolno stosować równocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki),
  • leki zawierające salicylamid (lek przeciwbólowy, stosowany również w stanach gorączkowych), ponieważ jednoczesne stosowanie wydłuża czas wydalania paracetamolu,
  • leki zwiększające metabolizm wątrobowy (np. ziele dziurawca, leki przeciwpadaczkowe, barbiturany – leki stosowane głównie w padaczce, ryfampicyna – lek stosowany w gruźlicy), ponieważ równoczesne stosowanie paracetamolu i tych leków może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu (z tego powodu należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania).
  • izoniazyd – lek stosowany w gruźlicy i zydowudyna – lek przeciwwirusowy, stosowany w zakażeniu wirusem HIV (należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania z tymi lekami),
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ponieważ jednoczesne ich stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek,
  • doustne leki przeciwzakrzepowe, ponieważ jednoczesne stosowanie paracetamolu z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny, w tym z warfaryną, może prowadzić do nieznacznych zmian w wartościach współczynnika INR (zaleca się zwiększyć częstość monitorowania wartości współczynnika INR w trakcie jednoczesnego stosowania, a także przez tydzień po zaprzestaniu stosowania paracetamolu),
  • fenytoina (lek stosowany w padaczce), ponieważ jednoczesne jej przyjmowanie może spowodować obniżenie skuteczności paracetamolu i podwyższenie ryzyka toksyczności dla wątroby (w czasie leczenia fenytoiną należy unikać dużych dawek paracetamolu i/lub długotrwałego stosowania paracetamolu, a pacjentów stosujących oba leki należy stale obserwować pod kątem występowania objawów uszkodzenia wątroby).
  • probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej), ponieważ powoduje zmniejszenie wydalania paracetamolu (należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu).

 

Stosowanie leku Efferalgan z alkoholem

 • Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.
 • Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych oraz regularnie pijących alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek Efferalgan zawiera paracetamol i należy upewnić się, czy inne przyjmowane leki (w tym wydawane na receptę lub bez recepty) zawierają paracetamol, aby nie stosować dawki dobowej większej niż zalecana.
 • Nie stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie za dużych dawek niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy tego uszkodzenia pojawiają się zwykle 1-2 dni po przedawkowaniu paracetamolu i zazwyczaj osiągają maksymalną intensywność po 3-4 dniach.
 • Paracetamol może spowodować ciężkie reakcje skórne, które mogą być śmiertelne, np. ostrą uogólnioną osutkę krostkową, zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. W przypadku wystąpienia reakcji skórnych (wysypki skórnej lub jakiegokolwiek innego objawu uczulenia) należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i udać się do lekarza.
 • Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Efferalgan, jeśli u pacjenta występują:
  • zaburzenia czynności wątroby, w tym zespół Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia),
  • zaburzenia czynności nerek,
  • choroba alkoholowa, nadmierne spożycie alkoholu (tj. codzienne spożywanie 3. lub więcej napojów alkoholowych),
  • długotrwałe niedożywienie, anoreksja, bulimia lub wyniszczenie organizmu,
  • małe rezerwy glutationu w wątrobie, związane z np. zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zakażeniem wirusem HIV, a także u pacjentów głodzonych lub wyniszczonych, z posocznicą,
  • odwodnienie organizmu,
  • hipowolemia (zmniejszona objętość krwi krążącej).
 • Jeżeli lekarz zleci pacjentowi wykonanie badania stężenia kwasu moczowego lub cukru we krwi, pacjent powinien poinformować lekarza o stosowaniu tego leku.
 • W przypadku przedawkowania lub przypadkowego zażycia leku Efferalgan należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania odpowiedniej porady.
 • Przedawkowanie paracetamolu jest wyjątkowo niebezpieczne u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów długotrwale niedożywionych, z chorobą alkoholową, z chorobami wątroby, a także u pacjentów przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe (u wymienionych osób występuje podwyższone ryzyko uszkodzenia wątroby).
 • Przedawkowanie leku w ciągu kilku do kilkunastu godzin może spowodować objawy takie, jak:
 • Nawet jeśli objawy te ustąpią następnego dnia, możliwe jest, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, którego następnymi objawami są: rozpieranie w nadbrzuszu, powrót nudności i żółtaczka.
 • W przypadku przyjęcia tego leku jednorazowo w dawce 10 tabletek (czyli 5 g paracetamolu) lub więcej należy wywołać wymioty (o ile od spożycia nie upłynęło więcej niż 1 godzina), a następnie natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zaleca się również podanie 60-100 g węgla aktywnego doustnie (najlepiej rozmieszać go w wodzie).
 • W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować podwójnej dawki w celu jej uzupełnienia.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Lek Efferalgan można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy jednak zastosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę, a także przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas.
 • Jeżeli ból lub gorączka nie ustają, lub jeżeli konieczne jest zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Nie ma dostępnych wystarczających danych, aby wskazać jednoznacznie, czy paracetamol ma wpływ na płodność.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Efferalgan nie wpływa na sprawność psychofizyczną.
 • Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

 

Lek Efferalgan zawiera sód i sorbitol

 • U pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek oraz u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie należy uwzględnić, że jedna tabletka musująca leku Efferalgan zawiera 412,4 mg sodu (17,9 mEq).
 • Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku, jeżeli stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów, ponieważ lek zawiera sorbitol.

 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

 • U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka jednorazowa to 500 mg (1 tabletka musująca) a minimalny odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić:
  • 4 godziny, jeśli klirens kreatyniny wynosi CrCl ≥ 50 ml/min,
  • 6 godzin, jeśli klirens kreatyniny wynosi CrCl 10-50 ml/min,
  • 8 godzin, jeśli klirens kreatyniny wynosi CrCl < 10 ml/min.

 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.
 • Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 60 mg na kg masy ciała na dobę (i nie powinna przekroczyć maksymalnie 2 g na dobę) w sytuacji:
  • przewlekłej lub wyrównanej czynnej choroby wątroby, zwłaszcza w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby lub zespołu Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia niehemolityczna),
  • przewlekłej choroby alkoholowej,
  • długotrwałego niedożywienia,
  • odwodnienia,
  • masy ciała poniżej 50 kg u pacjenta dorosłego.

Podmiot odpowiedzialny

UPSA SAS
3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja

Dodatkowe informacje

 • Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Kraj pochodzenia: Francja.

 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego