Kategorie

Effortil (Etilefrini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Effortil?

Lek Effortil zawiera chlorowodorek etylefryny, który należy do grupy leków zwanych adrenomimetykami. Stosowany jest w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

Podstawowe informacje

NazwaEffortil
Nazwa międzynarodowaEtilefrini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

7,5 mg/ g

PostaćKrople doustne
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek etylefryny

Skład - substancje pomocnicze
 • parahydroksybenzoesan metylu (E218)
 • parahydroksybenzoesan propylu (E216)
 • pirosiarczyn sodu (E223)
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

1 butelka 15 g

Działanie / właściwości

Podnosi ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie

Leczenie niedociśnienia tętniczego objawowego lub ortostatycznego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • jaskra z wąskim kątem
 • przerost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu
 • choroba wieńcowa
 • zdekompensowana niewydolność serca
 • kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu komory lewej
 • zwężenie zastawek lub dużych tętnic
 • pierwszy trymestr ciąży lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyspieszona czynność serca (tachykardia)
 • zaburzenia rytmu serca
 • ciężkie choroby układu sercowo - naczyniowego
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • nadwrażliwość (reakcje alergiczne)
 • dusznica bolesna (bóle w obrębie klatki piersiowej)
 • zaburzenia rytmu serca
 • tachykardia (szybkie bicie serca)
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • kołatanie serca
 • niepokój
 • bezsenność
 • drżenia
 • niepokój ruchowy
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nudności
 • nadmierne pocenie się
Nie łączyć z
 • guanetydyną
 • mineralokortykosteroidami
 • rezerpiną
 • hormonami tarczycy
 • adrenomimetykami
 • lekami o działaniu sympatykomimetycznym (lekami przeciwdepresyjnymi, lekami podwyższającymi ciśnienie krwi)
 • halogenowymi pochodnymi węglowodorów alifatycznych
 • dihydroergotaminą
 • atropiną
 • lekami blokującymi receptory adrenergiczne
Ciąża

Leku nie wolno stosować w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze należy rozważyć stosowanie jedynie, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić takie działania niepożądane jak zawroty głowy. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Effortil?

Lek Effortil znosi objawy związane z niskim ciśnieniem tętniczym krwi takie jak zawroty głowy, niewytłumaczalne uczucie zmęczenia, rozmyte widzenie lub utrata widzenia, uczucie osłabienia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Effortil?

Lek Effortil stosowany jest w leczeniu niedociśnienia tętniczego objawowego lub niedociśnienia ortostatycznego zależnego od pozycji ciała.

Dawkowanie

Jak stosować lek Effortil?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia:

10 - 20 kropli 3 razy na dobę

Dzieci pomiędzy 2 i 6 rokiem życia:

5 - 10 kropli 3 razy na dobę

Dzieci poniżej 2 roku życia:

2 - 5 kropli 3 razy na dobę

Krople powinny być przyjmowane jednocześnie z płynem. Najszybsze działanie można osiągnąć podając krople przed posiłkiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Effortil

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Effortil należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostre przedawkowanie nasila działania niepożądane. U niemowląt i dzieci przedawkowanie może prowadzić do hamowania czynności ośrodka oddechowego i śpiączki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Effortil?

Leku Effortil nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadciśnienia tętniczego
 • nadczynności tarczycy
 • guza chromochłonnego nadnerczy
 • jaskry z wąskim kątem
 • przerostu gruczołu krokowego z zaleganiem moczu
 • choroby wieńcowej
 • zdekompensowanej niewydolności serca
 • kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu komory lewej
 • zwężenia zastawek lub dużych tętnic
 • pierwszego trymestru ciąży lub w czasie karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Effortil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku Effortil i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nadwrażliwość (reakcja alergiczna), która może objawiać się wypukłą i swędzącą wysypką lub obrzękiem twarzy, powiek, warg, jamy ustnej, trudnościami w oddychaniu

Pozostałe działania niepożądane:

 • dusznica bolesna (bóle w obrębie klatki piersiowej)
 • zaburzenia rytmu serca
 • tachykardia (szybkie bicie serca)
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • kołatanie serca
 • niepokój
 • bezsenność
 • drżenia
 • niepokój ruchowy
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nudności
 • nadmierne pocenie się

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leków Effortil u pacjentów, u których występuje:

 • przyspieszona czynność serca (tachykardia)
 • zaburzenia rytmu serca
 • ciężkie choroby układu sercowo- naczyniowego
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy

Stosowanie etylefryny podczas zawodów sportowych skutkuje dodatnim wynikiem badań antydopingowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Effortil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie wolno stosować w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze należy rozważyć stosowanie jedynie, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Effortil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące nasilać działanie leku Effortil:

 • guanetydyna
 • mineralokortykosteroidy
 • rezerpina (lek obniżający ciśnienie krwi)
 • hormony tarczycy
 • adrenomimetyki (leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zapaleniu górnych dróg oddechowych, zaburzeń krążenia w tym niedociśnieniu tętniczym)
 • leki o działaniu sympatykomimetycznym - leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy (MAO), leki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi
 • halogenowe pochodne węglowodorów alifatycznych (wziewne środki znieczulenia ogólnego), a także glikozydy nasercowe (mogą zwiększać działanie leku na serce powodując wystąpienie zaburzeń rytmu serca)
 • dihydroergotamina (lek stosowany w migrenie) - zwiększa wchłanianie jelitowe leku Effortil
 • atropina (lek rozszerzający źrenicę, a także stosowany w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, dróg moczowych, astmie oskrzelowej, spowolnionym biciu serca - bradykardii)

Leki blokujące receptory adrenergiczne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, niektórych chorób serca) mogą całkowicie lub częściowo usunąć działanie leku Effortil. Leki beta-adrenolityczne mogą wywołać bradykardię odruchową, czyli zbyt wolne bicie serca.

Działanie leków przeciwcukrzycowych może być osłabione przy równoczesnym stosowaniu leki Effortil.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Effortil a alkohol

Brak informacji.

Effortil a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić takie działania niepożądane jak zawroty głowy. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Effortil?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego