Kategorie

Effox (Isosorbidi mononitras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Effox?

Effox jest lekiem zawierającym monoazotan izosorbidu, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Podstawowe informacje

NazwaEffox
Nazwa międzynarodowaIsosorbidi mononitras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 75 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Monoazotan izosorbidu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • skrobia ziemniaczana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian glinu 
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek (tylko Effox 10)
Działanie / właściwości

Rozszerzenie naczyń wieńcowych, naczyń żylnych oraz tętniczych powodujące zmniejszenie niedokrwienie serca.

Zastosowanie

Zapobieganie napadom dławicy piersiowej.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na azotany lub substancje pomocnicze leku
 • wstrząs kardiogenny
 • kardiomiopatia przerostowa zwężająca
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • tamponada serca
 • ostra niewydolność krążenia
 • znaczne niedociśnienie tętnicze
 • ciężka hipowolemia
 • ciężka niedokrwistość
 • przyjmowanie inhibitorów 5 - fosfodiesterazy
 • przyjmowanie leku o nazwie riociguat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niskie ciśnienie napełniania komór serca
 • zwężenie lewego ujścia tętniczego i/ lub zwężenie lewego ujścia żylnego serca
 • podwyższone ciśnienie śródczaszkowe
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • choroba płuc lub choroba niedokrwienna serca
 • obniżony pasaż żołądkowo - jelitowy
 • możliwość wystąpienia zjawiska tolerancji podczas stosowania długotrwale dużych dawek leku
 • lek nie powinien być stosowany doraźnie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • senność
 • tachykardia
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • osłabienie
Nie łączyć z
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne
 • beta - adrenolitykami
 • antagonistami wapnia
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • inhibitorami monoaminooksydazy i podobnymi lekami
 • neuroleptykami
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • inhibitorami 5-fosfodiesterazy
 • sapropteryną z wszystkimi lekami powodującymi rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez uwalnianie tlenku azotu
 • riociguatem
 • alkoholem
 • dihydroergotaminą
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Effox w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Effox w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Effoxu dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Effox może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, działanie to może być nasilone w połączeniu z alkoholem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Effox?

Lek Effox rozszerza naczynia wieńcowe oraz naczynia żylne i tętnicze. Zmniejsza w ten sposób zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Lek poprawia również przepływ krwi przez mięsień sercowy, dzięki czemu zmniejsza niedokrwienie serca, co prowadzi to do zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Effox?

Lek Effox stosuje się w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Effox? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek można stosować z posiłkami lub niezależnie od nich, tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania i  popić wodą.

Leczenie ustalane jest indywidualnie w zależności od stanu zdrowia pacjenta, zaczyna się od najmniejszej dawki, a następnie stopniowo się ją zwiększa w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Lek należy przyjmować codziennie o stałej porze, ustalonej przez lekarza.

Dorośli

Zazwyczaj stosuje się:

 • 1 tabletkę 2 razy na dobę (20 mg lub 40 mg na dobę)
 • 1 tabletkę 3 razy na dobę (30 mg lub 60 mg na dobę)

Ze względu na możliwość wystąpienia tzw. zjawiska tolerancji (osłabienie działania leku), należy przyjmować lek zgodnie ze schematem: 

 • przy dawkowaniu 2 razy na dobę drugą tabletkę należy przyjąć 8 godzin po pierwszej tabletce
 • przy dawkowaniu 3 razy na dobę, przyjmować kolejno po 1 tabletce w odstępach, co 6 godzin

Dzięki temu schematowi działanie leku jest zachowane przez 16 do 18 godzin w ciągu doby, a utrzymujące się przez pozostałe 6 do 8 godzin małe stężenie leku w organizmie pozwala ograniczyć rozwój zjawiska tolerancji.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Brak konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Effox

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg)
 • bladość skóry
 • nadmierne pocenie
 • pogorszenie wyczuwalności tętna
 • przyspieszenie akcji serca
 • zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała
 • bóle głowy
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • nudności, wymioty, biegunka
 • sinica z przyspieszonym oddechem, niepokojem, utratą przytomności i zatrzymaniem akcji serca
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego

Pominięcie zastosowania leku Effox:

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Effox

W przypadku konieczności przerwania przyjmowania leku należy stopniowo zmniejszać dawkę leku przez okres kilku dni. Nie należy nagle przerywać leczenia, gdyż może to spowodować zwiększone ryzyko napadu dławicy piersiowej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Effox?

Nie należy stosować leku Effox w przypadku:

 • nadwrażliwości na azotany lub substancje pomocnicze leku
 • wstrząsu kardiogennego (z wyjątkiem sytuacji, w których za pomocą odpowiedniego postępowania uzyskuje się wystarczająco wysokie ciśnienie późnorozkurczowe w lewej komorze serca)
 • kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory
 • zaciskającego zapalenia osierdzia
 • tamponady serca
 • ostrej niewydolności krążenia (wstrząsu lub zapaści naczyniowej)
 • znacznego niedociśnienia tętniczego (ciśnienia skurczowego poniżej 90 mm Hg)
 • ciężkiej hipowolemii (zmniejszenia objętości krwi w naczyniach)
 • ciężkiej niedokrwistości
 • przyjmowania inhibitorów 5 - fosfodiesterazy (syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu)
 • stosowania leku o nazwie riociguat, który jest stymulatorem enzymu rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Effox może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Effox i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, czyli:

 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego z nudnościami, wymiotami, niepokojem, zblednięciem i nadmierną potliwością
 • przemijającego zmniejszenia ciśnienia cząsteczkowego tlenu we krwi, z powodu względnej redystrybucji przepływu krwi do słabiej wentylowanych części płuc, co może prowadzić, szczególnie u osób z chorobą wieńcową, do niedotlenienia mięśnia sercowego

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy (w tym zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała)
 • senność
 • tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
 • niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała)
 • osłabienie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • nasilenie dławicy piersiowej
 • zapaść naczyniowa (czasem ze zwolnieniem akcji serca i utratą przytomności)
 • nudności, wymioty
 • skórne odczyny alergiczne (np. wysypka)
 • nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10000 osób):

 • zgaga

O nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

 • niedociśnienie
 • złuszczające zapalenie skóry
 • obrzęk naczynioruchowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Effox należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • niskiego ciśnienie napełniania komór serca np. w świeżym zawale mięśnia sercowego
 • zwężenia lewego ujścia tętniczego i/ lub zwężenia lewego ujścia żylnego serca (zwężenie zastawki aortalnej i (lub) dwudzielnej)
 • podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego
 • niedociśnienia ortostatycznego (zbyt niskie ciśnienie krwi związane z szybką zmianą pozycji na stojącą lub z długotrwałym staniem)
 • choroby płuc lub choroba niedokrwiennej serca — pod wpływem leku może dojść do zwiększonego przepływu krwi przez obszary płuc, do których dochodzi zmniejszona ilość tlenu, co prowadzi do hipoksemii (za mała zawartość tlenu we krwi tętniczej)

Podczas stosowania leku może wystąpić zjawisko tolerancji, czyli osłabienia działania leku mimo przyjmowania ciągle tej samej dawki. Unikanie stosowania stale dużych dawek leku pozwoli zapobiec temu zjawisku.

Opisywano również wystąpienie krzyżowej tolerancji (osłabienie działania leku w przypadku wcześniejszego stosowania innych azotanów).

Lek Effox nie powinien być stosowany doraźnie w celu przerwania napadu bólu dławicowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Effox a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Effox może być stosowany w ciąży jedynie, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Effox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Effox może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i na wyraźne zalecenie lekarza.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki nasilające działanie leku Effox:

 • leki rozszerzające naczynia krwionośne (np. prazosyna)
 • beta - adrenolityki (np. propranolol)
 • antagoniści wapnia (np. werapamil)
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl)
 • inhibitory monoaminooksydazy i podobne leki
 • neuroleptyki (np. chloropromazyna)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina)
 • inhibitory 5-fosfodiesterazy (syldenafil, tadalafil, wardenafil) - nie wolno ich przyjmować podczas stosowania leku Effox
 • sapropteryna z wszystkimi lekami powodującymi rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez uwalnianie tlenku azotu, np. trójazotan glicerolu (NTG), diazotan izosorbidu (ISDN), 5 - izosorbidu monoazotan (5 - ISMN) i inne
 • riociguat (stymulator enzymu rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej)

Alkohol stosowany z lekiem Effox nasila jego działanie obniżające ciśnienie krwi.

Jednoczesne stosowanie dihydroergotaminy może prowadzić do zwiększenia jej stężenia we krwi i tym samym spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Effox a alkohol

Podczas przyjmowania leku Effox nie należy spożywać alkoholu, gdyż może nasilać działanie zmniejszające ciśnienie krwi.

Effox a prowadzenie pojazdów

Lek Effox może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, działanie to może być nasilone w połączeniu z alkoholem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Effox?

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego