Kategorie

Effox long (Isosorbidi mononitras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Effox long?

Effox long jest lekiem zawierającym monoazotan izosorbidu, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Podstawowe informacje

NazwaEffox long
Nazwa międzynarodowaIsosorbidi mononitras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 75 mg
Skład - substancja czynna

Monoazotan izosorbidu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
 • poliwinylopirolidon
 • distearynian glicerolu
 • hypromeloza
 • wodorofosforan wapnia dwuwodny
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Rozszerzenie naczyń wieńcowych, naczyń żylnych oraz tętniczych powodujące zmniejszenie niedokrwienie serca.

Zastosowanie

Zapobieganie napadom dławicy piersiowej.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na azotany lub substancje pomocnicze leku
 • wstrząs kardiogenny
 • kardiomiopatia przerostowa zwężająca
 • zaciskające zapalenie osierdzia
 • tamponada serca
 • ostra niewydolność krążenia
 • znaczne niedociśnienie tętnicze
 • ciężka hipowolemia
 • ciężka niedokrwistość
 • przyjmowanie inhibitorów 5 - fosfodiesterazy
 • przyjmowanie leku o nazwie riociguat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niskie ciśnienie napełniania komór serca
 • zwężenie lewego ujścia tętniczego i/ lub zwężenie lewego ujścia żylnego serca
 • podwyższone ciśnienie śródczaszkowe
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • choroba płuc lub choroba niedokrwienna serca
 • obniżony pasaż żołądkowo - jelitowy
 • możliwość wystąpienia zjawiska tolerancji podczas stosowania długotrwale dużych dawek leku
 • lek nie powinien być stosowany doraźnie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • senność
 • tachykardia
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • osłabienie
Nie łączyć z
 • lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne
 • beta - adrenolitykami
 • antagonistami wapnia
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • inhibitorami monoaminooksydazy i podobnymi lekami
 • neuroleptykami
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • inhibitorami 5-fosfodiesterazy
 • sapropteryną z wszystkimi lekami powodującymi rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez uwalnianie tlenku azotu
 • riociguatem
 • alkoholem
 • dihydroergotaminą
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Effox long w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Effox long u dzieci i młodzieży.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Effox long u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Effox long może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, działanie to może być nasilone w połączeniu z alkoholem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Effox long?

Lek Effox long rozszerza naczynia wieńcowe oraz naczynia żylne i tętnicze. Zmniejsza w ten sposób zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Lek poprawia również przepływ krwi przez mięsień sercowy, dzięki czemu zmniejsza niedokrwienie serca, co prowadzi to do zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Effox long?

Lek Effox long stosuje się w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Effox long? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek można stosować z posiłkami lub niezależnie od nich, tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania i  popić wodą.

Leczenie ustalane jest indywidualnie w zależności od stanu zdrowia pacjenta, zaczyna się od najmniejszej dawki, a następnie stopniowo się ją zwiększa w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Lek należy przyjmować codziennie o stałej porze, ustalonej przez lekarza.

Dorośli

Zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę raz na dobę (50 mg lub 75 mg).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Brak konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Effox long

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg)
 • bladość skóry
 • nadmierne pocenie
 • pogorszenie wyczuwalności tętna
 • przyspieszenie akcji serca
 • zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała
 • bóle głowy
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • nudności, wymioty, biegunka
 • sinica z przyspieszonym oddechem, niepokojem, utratą przytomności i zatrzymaniem akcji serca
 • zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego

Pominięcie zastosowania leku Effox long

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Effox long

W przypadku konieczności przerwania przyjmowania leku należy stopniowo zmniejszać dawkę leku przez okres kilku dni. Nie należy nagle przerywać leczenia, gdyż może to spowodować zwiększone ryzyko napadu dławicy piersiowej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Effox long?

Nie należy stosować leku Effox long w przypadku:

 • nadwrażliwości na azotany lub substancje pomocnicze leku
 • wstrząsu kardiogennego (z wyjątkiem sytuacji, w których za pomocą odpowiedniego postępowania uzyskuje się wystarczająco wysokie ciśnienie późnorozkurczowe w lewej komorze serca)
 • kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory
 • zaciskającego zapalenia osierdzia
 • tamponady serca
 • ostrej niewydolności krążenia (wstrząsu lub zapaści naczyniowej)
 • znacznego niedociśnienia tętniczego (ciśnienia skurczowego poniżej 90 mm Hg)
 • ciężkiej hipowolemii (zmniejszenia objętości krwi w naczyniach)
 • ciężkiej niedokrwistości
 • przyjmowania inhibitorów 5 - fosfodiesterazy (syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu)
 • stosowania leku o nazwie riociguat, który jest stymulatorem enzymu rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Effox long może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Effox long i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, czyli:

 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego z nudnościami, wymiotami, niepokojem, zblednięciem i nadmierną potliwością
 • przemijającego zmniejszenia ciśnienia cząsteczkowego tlenu we krwi, z powodu względnej redystrybucji przepływu krwi do słabiej wentylowanych części płuc, co może prowadzić, szczególnie u osób z chorobą wieńcową, do niedotlenienia mięśnia sercowego

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy (w tym zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała)
 • senność
 • tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
 • niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała)
 • osłabienie

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • nasilenie dławicy piersiowej
 • zapaść naczyniowa (czasem ze zwolnieniem akcji serca i utratą przytomności)
 • nudności, wymioty
 • skórne odczyny alergiczne (np. wysypka)
 • nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10000 osób):

 • zgaga

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

 • niedociśnienie
 • złuszczające zapalenie skóry
 • obrzęk naczynioruchowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Effox long należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • niskiego ciśnienie napełniania komór serca np. w świeżym zawale mięśnia sercowego
 • zwężenia lewego ujścia tętniczego i/ lub zwężenia lewego ujścia żylnego serca (zwężenie zastawki aortalnej i (lub) dwudzielnej)
 • podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego
 • niedociśnienia ortostatycznego (zbyt niskie ciśnienie krwi związane z szybką zmianą pozycji na stojącą lub z długotrwałym staniem)
 • choroby płuc lub choroba niedokrwiennej serca — pod wpływem leku może dojść do zwiększonego przepływu krwi przez obszary płuc, do których dochodzi zmniejszona ilość tlenu, co prowadzi do hipoksemii (za mała zawartość tlenu we krwi tętniczej)

Podczas stosowania leku może wystąpić zjawisko tolerancji, czyli osłabienia działania leku mimo przyjmowania ciągle tej samej dawki. Unikanie stosowania stale dużych dawek leku pozwoli zapobiec temu zjawisku.

Opisywano również wystąpienie krzyżowej tolerancji (osłabienie działania leku w przypadku wcześniejszego stosowania innych azotanów).

Lek Effox long nie powinien być stosowany doraźnie w celu przerwania napadu bólu dławicowego.

Nierozpuszczalne pozostałości leku Effox long (dawki 50 mg i 75 mg) mogą zostać wydalone z kałem w postaci nienaruszonej.

U pacjentów z osłabionym pasażem żołądkowo - jelitowym i stosujących Effox long (dawki 50 mg i 75 mg), może wystąpić zmniejszenie uwalniania substancji czynnej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Effox long a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Effox long może być stosowany w ciąży jedynie, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Effox long a karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Effox long może być stosowany w ciąży jedynie, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki nasilające działanie leku Effox long:

 • leki rozszerzające naczynia krwionośne (np. prazosyna)
 • beta - adrenolityki (np. propranolol)
 • antagoniści wapnia (np. werapamil)
 • inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl)
 • inhibitory monoaminooksydazy i podobne leki
 • neuroleptyki (np. chloropromazyna)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina)
 • inhibitory 5-fosfodiesterazy (syldenafil, tadalafil, wardenafil) - nie wolno ich przyjmować podczas stosowania leku Effox long
 • sapropteryna z wszystkimi lekami powodującymi rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez uwalnianie tlenku azotu, np. trójazotan glicerolu (NTG), diazotan izosorbidu (ISDN), 5 - izosorbidu monoazotan (5 - ISMN) i inne
 • riociguat (stymulator enzymu rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej)

Alkohol stosowany z lekiem Effox long nasila jego działanie obniżające ciśnienie krwi.

Jednoczesne stosowanie dihydroergotaminy może prowadzić do zwiększenia jej stężenia we krwi i tym samym spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Effox long a alkohol

Podczas przyjmowania leku Effox long nie należy spożywać alkoholu, gdyż może nasilać działanie zmniejszające ciśnienie krwi.

Effox long a prowadzenie pojazdów

Lek Effox long może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, działanie to może być nasilone w połączeniu z alkoholem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Effox long?

 • w temperaturze poniżej 25°C
 • w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego