Kategorie

Elicea Q-Tab (Escitalopramum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Elicea Q-Tab?

Elicea Q-Tab to lek zawierający escytalopram, należący do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Podstawowe informacje

NazwaElicea Q-Tab
Nazwa międzynarodowaEscitalopramum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Escytalopram

Skład - substancje pomocnicze
 • poliakrylina potasowa
 • stężony kwas solny
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • acesulfam potasowy
 • neohesperydyno - dihydrochalkon 
 • aromat mięty pieprzowej (zawiera maltodekstrynę kukurydzianą, skrobię modyfikowaną i olejek miętowy)
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie

Leczenie:

 • depresji
 • zaburzeń lękowych
 • napadów lęku z agorafobią lub bez niej
 • fobii społecznej
 • zaburzeń obsesyjno - komplusyjnych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na escytalopram lub którykolwiek ze składników tego leku
 • zażywanie leków należących do grupy inhibitorów MAO
 • zażywanie linezolidu (antybiotyku)
 • występowanie wrodzonych lub nabytych zaburzeń rytmu serca
 • zażywanie leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • cukrzyca
 • obniżone stężenie sodu we krwi
 • skłonności do krwawień lub wylewów podskórnych
 • leczenie elektrowstrząsami
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia pracy serca lub ostatnio przebyty atak serca
 • niskie tętno spoczynkowe i (lub) niedobór sodu w wynikający z przedłużającej się biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy w czasie wstawania
 • zaburzenia oka nawet jeśli występowały w przeszłości, jak np. jaskra
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności
 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niedrożność nosa lub katar
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu
 • senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub lekami mogącymi wpływać na pracę serca
 • lekami przeciwpsychotyczne
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi 
 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO)
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A) 
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B)
 • linezolidem (antybiotyk)
 • litem i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą 
 • sumatryptanem i podobnymi lekami oraz tramadolem
 • cymetydyną, omeprazolem, fluwoksaminą  oraz tyklopidyną
 • dziurawiecem zwyczajnym 
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną, dipyrydamolem i fenprokumonem
 • meflokiną, bupropionem oraz tramadolem
 • neuroleptykami oraz lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem, klomipraminą i nortryptyliną oraz rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem
 • lekami wywołującymi hipokaliemię/ hipomagnezemię
Ciąża

Leku nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Leku nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią bez uprzedniego rozważenia przez lekarza ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Dzieci

Nie należy stosować leku u osób w wieku poniżej 18 lat, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi, jak lek na niego wpływa.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Elicea Q-Tab?

Lek działa na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Elicea Q-Tab?

Lek stosuje się w leczeniu:

 • depresji (jej ciężkich epizodów) 
 • zaburzeń lękowych z napadami lęku, z agorafobią lub bez agorafobii 
 • fobii społecznej (lęku przed kontaktami z ludźmi)
 • zaburzeń lękowych uogólnionych
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Elicea Q-Tab?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czas trwania leczenia:

Poprawa może nastąpić po upływie kilku tygodni leczenia. Nie wolno zmieniać dawkowania i przerywać stosowania leku bez zasięgnięcia porady lekarza, gdyż objawy mogą powrócić. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Dawka leku zależy od schorzenia, które ma być leczone za jego pomocą.

Lek Elicea Q-Tab należy przyjmować codziennie, w dawce pojedynczej. Leku nie należy przyjmować razem z posiłkami. Tabletek nie wolno dzielić, wyciskać z blistra ani dotykać wilgotnymi dłońmi.

Dorośli

 • depresja: zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, a maksymalna to 20 mg na dobę
 • zaburzenie lękowe z napadami lęku: dawka początkowa to 5 mg raz na dobę, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę, maksymalna dawka dobowa to 20 mg
 • fobia społeczna: zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, następnie może ona zostać zmniejszona do 5 mg raz na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta na lek
 • zaburzenia lękowe uogólnione: zazwyczaj zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, może ona zostać zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne: zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, może ona być zwiększana do maksymalnie 20 mg na dobę

Dzieci i młodzież:

Leku Elicea Q-Tab nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

Zalecana dawka początkowa leku Elicea Q-Tab to 5 mg, przyjmowana w pojedynczej dawce dobowej. Lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Sposób podawania:

W celu wyjęcia tabletki z opakowania należy postępować w następujący sposób:

 1. złapać brzeg blistra i oderwać jeden kwadrat w miejscu perforacji
 2. oderwać całkowicie zaznaczony brzeg folii
 3. wytrząsnąć tabletkę na dłoń
 4. natychmiast umieścić tabletkę na języku, a po jej rozpuszczeniu można ją połknąć bez konieczności popijania wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Elicea Q-Tab:

W przypadku zażycia większej niż przepisana dawki leku Elicea Q-Tab należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet wtedy, gdy pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Objawami przedawkowania są:

 • zawroty głowy
 • drżenia
 • pobudzenie
 • drgawki
 • śpiączkę
 • nudności
 • wymioty
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

Na wizytę u lekarza lub w szpitalu należy zabrać opakowanie leku Elicea Q-Tab.

Pominięcie zastosowania leku Elicea Q-Tab:

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę i przypomniał sobie o tym przed zaśnięciem, powinien natychmiast przyjąć pominiętą dawkę, a kolejną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce w nocy lub następnego dnia, powinien zrezygnować z pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Elicea Q-Tab:

Nie należy przerywać stosowania leku Elicea Q-Tab, dopóki nie zaleci tego lekarz. Kiedy pacjent kończy leczenie, zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku Elicea Q-Tab przez okres kilku tygodni. Po nagłym przerwaniu stosowania leku pacjent może odczuwać objawy odstawienia, takie jak:

 • zawroty głowy (niepewny chód, zaburzenia równowagi)
 • uczucie mrowienia
 • uczucie pieczenia oraz (rzadziej) wrażenie porażenia prądem elektrycznym, również w głowie
 • zaburzenia snu (wyraziste sny, koszmary senne, bezsenność)
 • uczucie niepokoju
 • ból głowy
 • mdłości (nudności)
 • pocenie się (w tym poty nocne)
 • niepokój psychoruchowy lub pobudzenie
 • drżenia
 • uczucie dezorientacji
 • chwiejność emocjonalną lub drażliwość
 • biegunkę (luźne stolce)
 • zaburzenia widzenia
 • trzepotanie serca lub kołatanie serca (palpitacje)

Objawy te są częste, a ryzyko ich wystąpienia większe, gdy lek Elicea Q-Tab był stosowany przez długi czas i w dużych dawkach lub gdy dawkę zbyt szybko zmniejszono. U większości pacjentów objawy są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. U niektórych pacjentów mogą być jednak bardziej nasilone lub utrzymywać się dłużej (2 - 3 miesiące lub dłużej). W razie wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem, który może zalecić powtórne rozpoczęcie przyjmowania leku i wolniejsze jego odstawianie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Elicea Q-Tab?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na escytalopram lub którykolwiek ze składników tego leku
 • zażywania leków należących do grupy inhibitorów MAO, w tym selegiliny (stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemidu (stosowanego w leczeniu depresji) i linezolidu (antybiotyku)
 • występowania wrodzonych lub nabytych zaburzeń rytmu serca (wykazanych w badaniu EKG – badaniu służącemu ocenie pracy serca)
 • zażywania leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub które mogą wpływać na rytm serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Elicea Q-Tab może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po paru tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że niektóre z tych działań mogą być również objawami choroby i ustąpią wraz z poprawą samopoczucia.

Należy zaprzestać stosowania leku Elicea Q-Tab i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, czyli:

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna)
 • zespół serotoninowy (wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenie i nagłe skurcze mięśni)

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady drgawkowe
 • żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby/zapalenia wątroby
 • przyspieszone, nieregularne bicie serca, omdlenia, co może być objawem zagrażającemu życiu
 • myśli i zachowania samobójcze

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności
 • bóle głowy

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • lęk, niepokój psychoruchowy
 • nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność
 • zawroty głowy
 • ziewanie
 • drżenia
 • uczucie kłucia w obrębie skóry
 • biegunka, zaparcia, wymioty
 • suchość w jamie ustnej
 • nasilone pocenie się
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • uczucie zmęczenia
 • gorączka
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania (dezorientacji)
 • zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie
 • rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • wypadanie włosów
 • krwawienie z pochwy
 • zmniejszenie masy ciała
 • szybkie bicia serca
 • obrzęki kończyn górnych lub dolnych
 • krwawienie z nosa

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

 • agresja, depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości), omamy
 • wolne bicie serca

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem)
 • zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne)
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)
 • zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • krwawienia, w tym wybroczyny w skórze i błonach śluzowych oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego - wazopresyny)
 • mlekotok u kobiet, które nie karmią piersią
 • mania
 • u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości
 • zaburzenia rytmu serca

Ponadto znane są działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram, są to:

 • niepokój psychoruchowy (akatyzja)
 • jadłowstręt (anoreksja)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Elicea Q-Tab należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność przy:

 • padaczce, jeśli atak wystąpił po raz pierwszy lub jeśli nasilą się ataki padaczki; leczenie należy przerwać (po konsultacji z lekarzem)
 • zaburzeniach czynności wątroby lub nerek; lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dawki.
 • cukrzycy, leczenie lekiem może wpływać na poziom cukru we krwi
 • obniżonym stężeniu sodu we krwi
 • skłonności do krwawień lub wylewów podskórnych
 • leczeniu elektrowstrząsami
 • chorobie niedokrwiennej serca
 • zaburzeniach pracy serca lub gdy ostatnio wystąpił atak serca
 • niskim tętnie spoczynkowym i (lub) niedoborze sodu w wyniku przedłużającej się biegunki i wymiotów lub stosowania leków moczopędnych
 • przyspieszonym lub nieregularnym biciu serca, omdleniach, zapaści lub zawrotach głowy w czasie wstawania, co może wskazywać na zaburzenia rytmu serca
 • zaburzeniach oka nawet jeśli występowały w przeszłości,  jak np. jaskra (zwiększone ciśnienie w oku)

U niektórych pacjentów cierpiących na zaburzenia maniakalno - depresyjne może wystąpić faza maniakalna objawiająca się dziwnymi, zmieniającymi się pomysłami, nadmierną aktywnością ruchową i nieuzasadnionym uczuciem szczęścia. W tym przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

W pierwszych tygodniach leczenia mogą również wystąpić takie objawy, jak niepokój lub trudności w spokojnym siedzeniu, lub staniu w miejscu. W razie pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Myśli samobójcze oraz nasilenie depresji lub zaburzeń lękowych:

Depresji i/lub zaburzeniom lękowym mogą towarzyszyć myśli o samookaleczeniu się, lub myśli samobójcze. Objawy te mogą się pogłębiać w początkowej fazie stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później. Bardziej narażone na występowanie tego rodzaju objawów są:

 • osoby, u których już wcześniej występowały myśli samobójcze lub myśli związane z samookaleczeniem
 • młodsi dorośli pacjenci w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi leczonych lekami przeciwdepresyjnymi

W razie wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, lub zgłosić się do szpitala.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat:

Leku Elicea Q-Tab nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W przypadku przyjmowania leków z tej grupy, pacjenci w wieku poniżej 18 lat narażeni są na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to lekarz może przepisać lek Elicea Q-Tab pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, gdy stwierdzi, że jest to konieczne.

Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Elicea Q-Tab a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, chyba że według lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli pacjentka stosuje lek Elicea Q-Tab w ostatnim trymestrze ciąży u noworodka mogą wystąpić następujące objawy:

 • trudności w oddychaniu
 • przyspieszony oddech
 • sina skóra
 • drgawki
 • wahania ciepłoty ciała
 • trudności z przyjmowaniem pokarmu
 • wymioty
 • małe stężenie glukozy we krwi
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • nasilone odruchy
 • drżenia
 • drżączka
 • drażliwość
 • letarg
 • ciągły płacz
 • senność i trudności z zasypianiem

Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Lekarz i położna muszą być poinformowani o fakcie stosowania przez pacjentkę leku Elicea Q-Tab. Stosowanie leku w ostatnim trymestrze ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia u noworodka przetrwałego nadciśnienia płucnego, które zazwyczaj pojawia się w pierwszej dobie po urodzeniu. Jeżeli wystąpią objawy takie jak sinienie skóry lub zwiększenie częstości oddechów należy skontaktować się z lekarzem, lub położną.

Jeżeli pacjentka stosuje lek w ciąży, nie może nagle zaprzestać zażywania leku.

Elicea Q-Tab a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przypuszcza się, że escytalopram przenika do mleka kobiecego. Leku nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią bez uprzedniego rozważenia przez lekarza ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Elicea Q-Tab z:

 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca lub lekami mogącymi  wpływać na pracę serca, jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III
 • lekami przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol)
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna, leki przeciw malarii, szczególnie halofantryna)
 • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (astemizol, mizolastyna)

Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie leku Elicea Q-Tab z:

 • nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) zawierającymi fenelzynę, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcyprominę - jeśli pacjent przyjmował któryś z tych leków, powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem zażywania leku Elicea Q-Tab, a po zakończeniu stosowania leku Elicea Q-Tab należy zaczekać 7 dni, zanim przyjmie się którykolwiek z tych leków
 • odwracalnymi, selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (MAO-A) zawierające moklobemid (stosowany w leczeniu depresji)
 • nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy B (MAO-B) zawierające selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), ponieważ zwiększają ryzyko działań niepożądanych
 • linezolidem (antybiotyk)
 • litem (stosowany w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) i tryptofanem
 • imipraminą i dezypraminą (stosowane w leczeniu depresji)
 • sumatryptanem i podobnymi lekami (stosowanymi w leczeniu migreny) oraz tramadolem (stosowanym w silnych bólach), ponieważ mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych
 • cymetydyną, omeprazolem (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka), fluwoksaminą (lek przeciwdepresyjny) oraz tyklopidyną (stosowaną w celu zmniejszenia ryzyka udaru) - leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia escytalopramu we krwi
 • dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum) – lekiem ziołowym stosowanym w depresji
 • kwasem acetylosalicylowym i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (lekami stosowanymi przeciwbólowo lub w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi), ponieważ mogą zwiększyć tendencję do krwawień
 • warfaryną, dipyrydamolem i fenprokumonem (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi) - na początku i po przerwaniu stosowania leku Elicea Q-Tab w celu ustalenia, czy dawka leku przeciwzakrzepowego jest wciąż odpowiednio dobrana, lekarz może zlecić badanie czasu krzepnięcia krwi 
 • meflokiną (stosowaną w leczeniu malarii), bupropionem (stosowanym w leczeniu depresji) oraz tramadolem (stosowanym w silnych bólach) ze względu na możliwe ryzyko obniżenia progu drgawkowego
 • neuroleptykami (lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii, psychozy) oraz lekami przeciwdepresyjnymi
 • flekainidem, propafenonem i metoprololem (stosowanych w chorobach układu krążenia), klomipraminą i nortryptyliną (leki przeciwdepresyjne) oraz rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem (leki przeciwpsychotyczne), ponieważ może być wymagana zmiana dawkowania leku Elicea Q-Tab
 • lekami wywołującymi hipokaliemię/ hipomagnezemię (obniżającymi stężenie potasu lub magnezu we krwi) - zwiększają one ryzyko wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Elicea Q-Tab a alkohol

W trakcie stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Elicea Q-Tab a prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie stwierdzi, jak lek na niego wpływa.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Elicea Q-Tab?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego