Kategorie

Espiro (Eplerenonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Espiro?

Espiro to lek w postaci tabletek powlekanych. Substancja czynna - eplerenonum, należy do leków moczopędnych.

Podstawowe informacje

NazwaEspiro
Nazwa międzynarodowaEplerenonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Eplerenon

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza 15cP
 • stearynian magnezu
 • laurylosiarczan sodu

Otoczka tabletki

 • hypromeloza 6cP
 • makrogol 3350
 • dwutlenek tytanu
 • laktoza jednowodna
 • triacetyna
 • żółty tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Blokowanie działania aldosteronu

Zastosowanie

Leczenie niewydolności serca

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • zwiększone stężenie potasu we krwi
 • stosowanie leków moczopędnych
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie leków przeciwgrzybiczych
 • stosowanie leków przeciw wirusowi HIV
 • stosowanie antybiotyków
 • stosowanie nefazodonu w leczeniu depresji
 • leczenie nadciśnienia i chorób serca
 • przyjmowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) w połączeniu z antagonistami receptora angiotensyny (ARB)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • stosowanie soli litu w chorobie dwubiegunowej
 • stosowanie takrolimusu lub cyklosporyny
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększone stężenie potasu we krwi (objawy to: skurcze mięśni, biegunka, nudności, zawroty głowy, ból głowy)
 • zawroty głowy, ból głowy, omdlenie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • bezsenność, problemy z zasypianiem
 • kaszel
 • zaparcia, biegunka
 • niskie ciśnienie krwi
 • zaburzenia serca
 • nudności, wymioty
 • zaburzenia czynności nerek
 • wysypka, świąd
 • osłabienie
 • ból pleców, skurcze mięśni
 • zwiększone stężenie mocznika we krwi
 • zwiększone stężenie kreatyniny we krwi
Nie łączyć z
 • lekami przeciwgrzybiczymi (takimi jak: ketokonazol, itrakonazol)
 • lekami przeciwwirusowymi HIV (takimi jak: rytonawir, nelfinawir)
 • antybiotykami (takimi jak: klarytromycyna, telitromycyna)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (takimi jak: nefazodon)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • preparatami potasu
 • lekami obniżającymi ciśnienie
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) i antagonistami receptora angiotensyny (ARB) stosowanymi jednocześnie
 • cyklospryną, takrolimusem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzaplnymi
 • trimetoprimem
Ciąża

Leku nie wolno stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosować leku w okresie karmienie piersią, ze względu na możliwe szkodliwe działanie na dziecko.

Dzieci

Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania nieporządane wpływające na zdolność prowadzenie pojzadów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Espiro?

Lek Espiro działa moczopędnie, zwiększając wydalanie wody z moczem z organizmu. Prowadzi to do obniżenia ciśnienia krwi i zmniejszenia obrzęków, co jest pomocne w leczeniu chorób serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Espiro?

Lek Espiro stosuje się w leczeniu niewydolności serca.

Dawkowanie

Jak stosować lek Espiro?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Dawka początkowa to 25 mg raz na dobę. Po 4 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę leku  do 50 mg raz na dobę. Maksymalna dawka leku to 50 mg na dobę. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy oznaczyć stężenie potasu we krwi, a nastepnie badanie powtórzyć po tygodniu, po miesiącu oraz po zmianie dawki leku. W zależności od poziomu potasu we krwi lekarz może dostosować dawkę leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej leku.

Dzieci i młodzież

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej leku.

Pacjenci z chorobami nerek

U pacjentów z umiarkowaną chorobą nerek dawka początkowa to 25 mg podawane co drugą dobę. W zależności od poziomu potasu we krwi lekarz może dostosować dawkę leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie zażycia większej dawki mogą wystąpić zawroty głowy, niewyraźne widzenie, osłabienie, utrata świadomości, nudności, biegunka, skurcze mięśni lub ból głowy. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli czas do przyjęcie leku o właściwej porze wynosi ponad 12 godzin należy przyjąć pominiętą dawkę leku a nastepnie kontynuować stosowanie leku o właściwej porze. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

Przyjmowanie leku można przerwać tylko na zlecenie lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Espiro?

Leku Espiro nie należy stosować gdy u pacjenta występuje:

 • uczulenie na eplerenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas lub preparatów uzupełniających potas
 • ciężka choroba nerek
 • ciężka choroba wątroby
 • stosowanie leków przeciwgrzybiczych (ketokonazol lub itrakonazol)
 • stosowanie leków przeciw wirusowi HIV (nelfinawir lub rytonawir)
 • przyjmowanie antybiotyków (klarytromycyna lub telitromycyna)
 • zażywanie nefazodonu
 • przyjmowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) w skojarzeniu z antagonistami receptora angiotensyny (ARB)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Espiro może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Espiro i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • obrzęk twarzy, języka, gardła
 • trudności w połykaniu
 • pokrzywka i trudności w oddychaniu

Inne działania niepożądane

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększone stężenie potasu we krwi (objawy to: skurcze mięśni, biegunka, nudności, zawroty głowy, ból głowy)
 • zawroty głowy, ból głowy, omdlenie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • bezsenność, problemy z zasypianiem
 • kaszel
 • zaparcia, biegunka
 • niskie ciśnienie krwi
 • zaburzenia serca
 • nudności, wymioty
 • zaburzenia czynności nerek
 • wysypka, świąd
 • osłabienie
 • ból pleców, skurcze mięśni
 • zwiększone stężenie mocznika we krwi
 • zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000):

 • zwiększona ilość białych krwinek we krwi
 • odwodnienie
 • zwiększone stężenie trójglicerygów we krwi
 • niskie stężenie sodu we krwi
 • zapalenie pęcherzka żółciowego
 • obniżenie ciśnienia powodujące zawroty głowy
 • zakrzepy kończyn dolnych
 • szybka czynność serca
 • ból gardła
 • wzdęcia
 • niedoczynność tarczycy
 • zwiększone stężenie glukozy we krwi
 • zwiększona potliwość
 • zmniejszona wrażliwość na dotyk
 • ból mięśni i kości
 • złe samopoczucie
 • zapalenie nerek
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzony obraz krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • choruje na zaburzenia czynności nerek
 • choruje na zaburzenia czynności wątroby
 • stosuje sole litu
 • stosuje takrolimus lub cyklosporyny
 • nietolerancja niektórych cukrów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Espiro a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczacych bezpieczeństwa stosowanie leku w ciąży, nie zaleca się stosować go w tym okresie.

Espiro a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki mogą osłabić działanie leku Espiro:

 • ziele dziurawca - lek ziołowy przeciwdepresyjny
 • ryfampicyna - antybiotyk
 • karbamazepina, fenytoina, fenobarnital - leki przeciwpadaczkowe
 • hydrokortyzon, prednizon, tetrakozaktyd - glikokortykosteroidy

Niektóre leki mogą nasilać działanie leku Espiro:

 • erytromycyna - antybiotyk
 • sakwinawir - lek przeciw wirusowi HIV
 • flukonazol - lek przeciwgrzybiczy
 • amiodaron, werapamil, diltiazem - leki nasercowe

Inne interakcje leku Espiro:

 • leki moczopędny oszczędzający potas - wzrost stężenia potasu we krwi
 • preparaty potasu - wzrost stężenia potasu we krwi
 • leki immunosupresyjne (takie jak: takrolimus lub cyklosporyny) -  zaburzenie czynności nerek
 • niesteroidowy lek przeciwzapalny (taki jak: ibuprofen) - zaburzenie czynności nerek
 • chemioterapeutyki (takie jak: trimetoprim) - wzrost stężenia potasu we krwi
 • alfa - 1 - adrenolityki (takie jak: prazosyna, alfuzosyna) - gwałtowny spadek ciśnienia i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • sole litu
 • lek przeciwdepresyjny (taki jak: amitryptylina, amoksapina) - gwałtowny spadek ciśnienia i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • lek przeciwpsychotyczne (taki jak: chlorpromazyna, haloperidol) -  gwałtowny spadek ciśnienia i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • amifostyna - gwałtowny spadek ciśnienia i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • baklofen - gwałtowny spadek ciśnienia i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • digoksyna - powoduje wzrost jej stężenie we krwi
 • warfaryna - zaburza działanie leku Espiro

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Espiro a alkohol

Brak danych.

Espiro a prowadzenie pojazdów

Lek Espiro może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów  i obsługę maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, chyba że czuje sie dobrze.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek  Espiro?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego