Kategorie

Estazolam TZF (Estazolamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Estazolam TZF?

Estazolam TZF zawiera substancję czynną estazolam, należącą do grupy benzodiazepin. Lek ten jest stosowany w doraźnym i krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu, takich jak: trudności z zasypianiem, częste budzenie się w nocy i wczesne przebudzenia poranne.

Podstawowe informacje

NazwaEstazolam TZF
Nazwa międzynarodowaEstazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Estazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia ziemniaczana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • żelatyna
 • żółcień chinolinowa
 • talk
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych
Zastosowanie

Doraźne i krótkotrwałe leczenie zaburzeń snu, takich jak:

 • trudności z zasypianiem
 • częste budzenie się w nocy
 • wczesne przebudzenia poranne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • uczulenie na inne benzodiazepiny
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi
 • zaburzenia świadomości
 • miastenia (nadmierne osłabienie mięśni)
 • ostra porfiria
 • zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • depresja
 • porfiria
 • uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • osoby po 65 roku życia
 • długotrwałe stosowanie zmniejsza skuteczność leku i może prowadzić do uzależnienia
 • nagłe odstawienie leku może wywołać objawy odstawienne
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zaburzona morfologia krwi
 • wysypka, pokrzywka, świąd
 • brak apetytu
 • reakcje paradoksalne: niepokój psychoruchowy, bezsenność, nadpobudliwość i agresja, drgawki, drżenie mięśniowe
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne: może ujawnić się depresja
 • senność, zawroty głowy, spowolnienie reakcji
 • zaburzenia pamięci, koordynacji ruchowej lub mowy
 • zmiana libido
 • zaburzenia widzenia
 • spowolnienie akcji serca, ból w klatce piersiowej
 • niewielkie obniżenie ciśnienia krwi
 • dolegliwości żołądkowe
 • suchość w jamie ustnej
 • podwyższone enzymy wątrobowe, zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką
 • zwiotczenie mięśni, drżenie mięśni
 • zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu
 • zaburzenia miesiączkowania
 • osłabienie, omdlenia
Nie łączyć z
 • alkoholem

Lek Estazolam TZF może wchodzić w interakcje z lekami:

 • nasennymi
 • fluwoksaminą, fluoksetyną oraz innymi stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych
 • przeciwalergicznymi powodującymi senność
 • przeciwpadaczkowymi
 • stosowanymi w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
 • ryfampicyną
 • przeciwgrzybiczymi
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi (takimi jak: morfina , kodeina)
 • do znieczulenia ogólnego
 • zwiotczającymi mięśnie szkieletowe
 • stosowanymi w chorobie Parkinsona
Ciąża

Leku nie należy przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować w czasie karmienie piersią. Jeśli zajdzie konieczność podania leku należy przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w czasie stosowania tego leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Estazolam TZF?

Lek Estazolam TZF zawiera substancję czynną estazolam, która działa na ośrodkowy układ nerwowy. Wykazuje ona działanie nasenne, słabo przeciwdgrawkowe i nieznacznie zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Estazolam TZF?

Lek Estazolam TZF stosowany jest w doraźnym i krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu, takich jak:

 • trudności z zasypianiem
 • częstego budzenia się w nocy
 • wczesnego budzenia się nad ranem

Dawkowanie

Jak stosować lek Estazolam TZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Lekarz dobiera indywidualnie dawkę w zależności od wieku i reakcji pacjenta na lek.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi od 1 mg do 2 mg (czyli od pół tabletki do jednej tabletki) 30 minut przed snem. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki. W razie konieczności lekarz może zalecić stopniowe zwiększenie dawki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Lek należy stosować jak najkrócej ( 7 do 10 dni). Długotrwałe stosowanie zmniejsza skuteczność leku i może prowadzić do uzależnienia. Nagłe odstawienie leku może wywołać objawy odstawienne.

Niewydolność wątroby i nerek

Zalecane jest zmniejszenie dawki o połowę.

Osoby powyżej 65 lat

Należy zmniejszyć dawkę leku o połowę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić: zaburzenia ruchowe, niedociśnienie, osłabienie mięśni, zaburzenie oddychania lub śpiączka. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem i zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku

Należy zażyć jak najszybciej pominiętą dawkę leku. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

Nagłe odstawienie leku może wywołać objawy odstawienne: bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, dezorientacja, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach może wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło i hałas, mrowienie i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka dni w celu odstawienia leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Estazolam TZF?

Leku Estazolam TZF nie należy stosować gdy u pacjenta występuje:

 • uczulenie na substancje czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • uczulenie na inne benzodiazepiny
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi
 • zaburzenia świadomości
 • miastenia (nadmierne osłabienie mięśni)
 • ostra porfiria
 • zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Estazolam TZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Estazolam TZF i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

Ciężkie działania niepożądane:

 • ciężka reakcja alergiczna: świąd, obrzęk wargi lub języka, świszczący oddech lub duszność
 • dezorientacja,stany podniecenia i pobudzenia
 • depresja  z myślami samobójczymi, niepokój
 • drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy, psychozy i nietypowe zachowania

Inne działania niepożądane:

 • zaburzona morfologia krwi
 • wysypka, pokrzywka, świąd
 • brak apetytu
 • reakcje paradoksalne: niepokój psychoruchowy, bezsenność, nadpobudliwość i agresja, drgawki, drżenie mięśniowe
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne: może ujawnić się depresja
 • senność, zawroty głowy, spowolnienie reakcji
 • zaburzenia pamięci, koordynacji ruchowej lub mowy
 • zmiana libido
 • zaburzenia widzenia
 • spowolnienie akcji serca, ból w klatce piersiowej
 • niewielkie obniżenie ciśnienia krwi
 • dolegliwości żołądkowe
 • suchość w jamie ustnej
 • podwyższone enzymy wątrobowe, zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką
 • zwiotczenie mięśni, drżenie mięśni
 • zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu
 • zaburzenia miesiączkowania
 • osłabienie, omdlenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • choruje na depresję
 • choruje na porfirię
 • jest uzależniony od alkoholu, leków lub narkotyków
 • ma niewydolność wątroby
 • ma niewydolność nerek
 • ma przewlekłą niewydolność oddechową
 • ma powyżej 65 lat

Ryzyko uzależnienia i zespół odstawienny

Stosowanie leku Estazolam TZF przez kilka tygodni może zmniejszyć jego skuteczność. Przyjmowanie leku Estazolam TZF przez dłuższy czas może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. Ryzyko uzależnienia od leku wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku, wydłużeniem okresu jego stosowania, uzależnieniem od alkoholu oraz u pacjentów z zaburzeniami osobowości. Nagłe odstawienie leku Estazolam TZF może spowodować wystąpienie zespołu odstawniennego, którego objawami są:

 • bóle głowy i mięśni
 • zwiększony niepokój, napięcie, niepokój ruchowy, podniecenie
 • dezorientacja
 • zaburzenia snu
 • drażliwość

W cięzkich przypadkach mogą wystąpić:

 • utrata poczucia rzeczywistości
 • zaburzenia osobowości
 • nadwrażliwość na dźwięk, hałas, światło i dotyk
 • uczucie drętwienia i mrowienia kończyn
 • omamy, urojenia
 • drgawki padaczkowe

Zjawisko ''z odbicia"

Podczas odstawienia leku może wystapić tak zwane zjawisko ''z odbicia". Jest to przejściowy nawrót nasilonych objawów, które były przyczyną zastosowania leku. Objawom tym może towarzyszyć zmiana nastroju, zaburzenia snu, bezsenność oraz niepokój. Aby zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia zaleca się stopniowe zmniejszania dawki leku.

Amnezja następcza

Lek Estazolam TZF może wywołać niepamięć następczą, która może się pojawić w ciągu kilku godzin od przyjęcia leku, szczególnie w dużej dawce. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepamięci następczej zaleca się przyjęcie leku pół godziny przed snem i zapewnienie nieprzerwanego snu trwającego 7 - 8 godzin.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

U dzieci i osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko wystapienia reakcji psychicznych i paradoksalnych takich jak:

 • niepokój, drażliwość
 • pobudzenie,
 • agresja, złość, wściekłość
 • zaburzenia zachowania
 • koszmary nocne, halucynajce i psychozy

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystapienia tych objawów.

Podczas długotrwałego stosowania leku zaleca się wykonywanie okresowych badań - morfologii krwi z rozmazem oraz analizy moczu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Estazolam TZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Przy podejrzeniu ciąży należy przerwać stosowanie leku. Lek przenika przez łożysko do płodu. Przyjmowanie w ostatnich trzech miesiącach ciąży i podczas porodu może powodować obniżenie temperatury ciała, obniżenie ciśnienia, zaburzenie rytmu serca, zaburzenie oddychania i osłabienie odruchu ssania u dziecka. 

Estazolam TZF a karmienie piersią

Lek przenika do mleka matki dlatego nie wolno stosować go w okresie karmienia piersią. Jeśli zajdzie konieczność podania leku należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Estazolam TZF nie można jednocześnie przyjmować z alkoholem, ponieważ może on nasilać dzialanie leku oraz prowadzić do wystąpienia reakcji paradoskalnych, takich jak: pobudzenie psychoruchowe, agresywne zachowanie.

Lek Estazolam TZF może wchodzić w interakcje z lekami:

 • nasennymi
 • fluwoksaminą, fluoksetyną oraz innymi stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych
 • przeciwalergicznymi powodującymi senność
 • przeciwpadaczkowymi
 • stosowanymi w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
 • ryfampicyną
 • przeciwgrzybiczymi
 • opioidowymi lekami przeciwbólowymi (takimi jak: morfina , kodeina)
 • do znieczulenia ogólnego
 • zwiotczającymi mięśnie szkieletowe
 • stosowanymi w chorobie Parkinsona

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Estazolam TZF a alkohol

W czasie przyjmowania leku Estazolam TZF nie należy spożywać alkoholu. Alkohol nasila działanie leku Estazolam TZF i może prowadzić do wystąpienia reakcji paradoskalnych. 

Estazolam TZF a prowadzenie pojazdów

Lek Estazolam TZF wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W czasie przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Estazolam TZF?

 • należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • chronić przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego