Kategorie

Etiagen (Quetiapinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Etiagen?

Lek Etiagen zawiera substancję zwaną kwetiapiną, która jest stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak schizofrenia oraz epizodów choroby afektywnej dwubiegunowej.

Podstawowe informacje

NazwaEtiagen
Nazwa międzynarodowaQuetiapinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 100 mg
 • 200 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Kwetiapina

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon 30
 • stearynian magnezu
 • karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)
 • wodorofosforan dwuwodny wapnia

Otoczka tabletki (25 mg):

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 400
 • tlenek żelaza czerwony (E172)

Otoczka tabletki (100 mg):

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 6000
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • talk

Otoczka tabletki (200 mg):

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
Dostępne opakowania
 • 1 tabletka
 • 3 tabletki
 • 6 tabletek
 • 7 tabletek
 • 10tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej
 • mania
 • schizofrenia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV
 • azolowe leki przeciwgrzbicze
 • erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach)
 • nefazodon (lek przeciwdepresyjny)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca u pacjenta lub u kogokolwiek rodziny
 • zaburzenia rytmu serca
 • osłabienie mięśnia sercowego
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • udar mózgu, szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku
 • choroby wątroby
 • padaczka, drgawki
 • cukrzyca lub zagrożenie rozwoju cukrzycy
 • pacjent miał w przeszłości zmniejszoną liczbę białych krwinek
 • pacjent jest w podeszłym wieku i cierpi na demencję (utratę funkcji mózgu)
 • pacjent jest osobą w podeszłym wieku z chorobą Parkinsona
 • choroba zakrzepowa lub u kogoś w rodzinie
 • bezdech senny
 • zatrzymanie moczu, powiększona prostata
 • niedrożność jelit
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe
 • problemy z alkoholem
 • przyrost masy ciała
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują częściej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nieprawidłowe ruchy mięśni
 • drżenia mięśni
 • niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu

Często (mogą występować u 1 na 10 pacjentów):

 • myśli samobójcze
 • myśli o samookaleczeniu
 • nasilenie depresji
Nie łączyć z
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV
 • azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi
 • erytromycyną lub klarytromycyną (stosowane w zakażeniach bakteryjnych)
 • nefazodonem (leki stosowane w leczeniu depresji)
Ciąża

Nie należy stosować leku Etiagen podczas ciąży bez porozumienia się z lekarzem prowadzącym.

Karmienie piersią

Leku Etiagen nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Etiagen nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów poniweaż lek Etiagen może powodować senność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Etiagen?

Lek Etiagen wykazuje działanie przeciwpsychotyczne. Działanie leku polega na zahamowaniu lub pobudzeniu odpowiednich neuroprzekaźników.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Etiagen?

Lek Etiagen wskazany jest do stosowania u pacjentów powyżej 18 roku życia, stosowany jest w leczeniu:

 • depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, w której przebiegu pacjent odczuwa stany dużego przygnębienia, silny smutek, ma poczucie winy, brak energii i apetytu i (lub) trudności w zasypianiu
 • manii, w której przebiegu pacjent jest nadmiernie pobudzony, podniecony, ma nadmiernie podwyższony nastrój, odczuwa entuzjazm lub wykazuje nadmierną aktywność
 • schizofrenii, w której przebiegu pacjent widzi, słyszy lub odczuwa nieistniejące rzeczy, wierzy w rzeczy, które nie są prawdą lub staje się niezwykle podejrzliwy, pobudzony, zdezorientowany, ma poczucie winy, jest napięty lub przygnębiony

Dawkowanie

Jak stosować lek Etiagen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • w leczeniu lekiem Etiagen to lekarz decyduje, jaka ma być dawka początkowa
 • dawka podtrzymująca (dzienna dawka) leku zależy od choroby i od odpowiedzi pacjenta na lek, jednak zazwyczaj wynosi od 150 mg do 800 mg
 • lek należy przyjmować raz na dobę, wieczorem lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby pacjenta
 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • lek Etiagen można przyjmować z posiłkiem lub bez
 • leku Etiagen nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, gdyż może to wpłynąć na sposób działania leku
 • nie należy przerywać zażywania tabletek nawet wówczas, gdy następuje poprawa samopoczucia, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

 • lekarz może zalecić przyjmowanie leku w niższej dawce, jeżeli u pacjenta występuje choroba wątroby

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • lekarz może zmienić dawkę leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

 • w przypadku zastosowania większej dawki leku Etiagen niż zalecana może wystąpić senność, zawroty głowy, uczucie nieprawidłowego bicia serca, suchość w ustach, zaparcia, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie
 • należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala
 • należy zabrać ze sobą opakowanie i pozostałe tabletki leku Etiagen

Pominięcie zastosowania leku:

 • w razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej
 • jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać do tego momentu
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku

 • nie należy przerywać leczenia, chyba że zalecił to lekarz

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Etiagen?

Nie należy stosować leku Etiagen w przypadku kiedy:

 • pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek substancję pomocniczą
 • przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV
 • przyjmuje leki przeciwgrzybicze
 • przyjmuje erytromycynę lub klarytromycynę
 • przyjmuje nefazodon lek przeciwdepresyjny

Lekarz indywidualnie określa ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Etiagen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

Bardzo często (u 1 na 10 pacjentów):

 • nieprawidłowe ruchy mięśni
 • trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu
 • drżenia mięśni
 • niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu

Często (u 1 na 10 pacjentów):

 • myśli samobójcze
 • myśli o samookaleczeniu
 • nasilenie depresji

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • cukrzyca: stan, w którym organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub inne tkanki ciała nie są w stanie korzystać z insuliny obecnej w organizmie. Prowadzi to do hiperglikemii (zbyt duża ilość cukru we krwi). Objawy mogą obejmować nadmierne pragnienie, zwiększony apetyt, z utratą wagi, uczucie zmęczenia, senność, osłabienie, depresję, drażliwość i ogólnie złe samopoczucie, oddawanie dużej ilości moczu
 • napady padaczki, drgawki
 • reakcje alergiczne pod postacią grudek na skórze i jej obrzęku oraz obrzęku wokół ust
 • niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka
 • zmiany w aktywności elektrycznej serca (w EKG widać wydłużenia odstępu QT), co może spowodować bardzo szybkie bicie serca i omdlenia, oraz może spowodować poważne problemy z sercem
 • trudności w oddawaniu moczu
 • pogorszenie wcześniej istniejącej cukrzycy

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • wysoka temperatura ciała (gorączka)
 • pocenie
 • sztywność mięśni
 • uczucie senności
 • omdlenia
 • duży wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • znacznie przyspieszone bicie serca
 • zapalenie wątroby
 • długotrwały i bolesny wzwód prącia
 • tworzenie się zakrzepów krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmuje obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą wędrować naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu
 • gorączka
 • objawy grypopodobne
 • niedrożność jelit powodująca poważne zaparcia, wzdęcia oraz obrzęk lub ból żołądka

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne (zwane anafilaksją), które mogą obejmować trudności w oddychaniu, zawroty głowy i zapaść
 • ciężka wysypka, która może szybko się rozwinąć. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (stan znany jako zespół Stevensa-Johnsona)
 • gwałtowny obrzęk skóry, zwykle wokół oczu, ust i gardła
 • zatrzymanie wody w organizmie
 • rozrzedzenie krwi
 • zmniejszenie ilości sodu w organizmie
 • ból, tkliwość i osłabienie mięśni

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • uogólnione zaczerwienienie skóry z pęcherzami i łuszczeniem się naskórka
 • wysypka z eozynofilią i objawami układowymi 
 • rozległa wysypka
 • wysoka temperatura ciała
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • zaburzenia w obrazie krwi
 • powiększenie węzłów chłonnych i zajęcie innych narządów
 • udar mózgu

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy, suchość w ustach
 • uczucie senności
 • objawy odstawienia (objawy pojawiające się po nagłym zaprzestaniu stosowania leku Etiagen) obejmujące: trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, ból głowy, biegunkę
 • wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawki leku przez okres co najmniej 1 do 2 tygodni
 • wzrost masy ciała
 • zmiany w ilości niektórych cukrów (trójglicerydów, cholesterolu całkowitego)

Często (mogą wystąpić u1 na 10 pacjentów):

 • szybkie bicie serca
 • uczucie kołatania serca, szybki rytm
 • niestrawność lub zaparcia
 • uczucie osłabienia
 • obrzęk rąk lub nóg
 • niskie ciśnienie krwi
 • podwyższony poziom cukru we krwi
 • niewyraźne widzenie
 • niezwykłe sny i koszmary senne
 • zwiększone uczucie głodu
 • poczucie irytacji
 • zaburzenia mowy
 • skrócenie oddechu
 • wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku)
 • gorączka
 • zmiany w poziomie hormonów tarczycy we krwi
 • zmniejszenie liczby określonych typów komórek krwi
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi może mieć następujące następstwa: obrzęk piersi i niespodziewane wydzielanie mleka z piersi u mężczyzn i kobiet
 • brak miesiączki lub nieregularne miesiączki u kobiet.

Niezbyt często (mogą wystąpić  do 1 na 100 pacjentów):

 • nieprzyjemne uczucie w nogach (tzw. zespół niespokojnych nóg)
 • trudności w połykaniu
 • zaburzenia seksualne
 • wolniejsze niż zwykle bicie serca
 • omdlenia
 • zatkany nos
 • zmniejszenie ilości czerwonych krwinek
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Rzadko (mogą wystąpić do 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk piersi i niespodziewana produkcja mleka kobiecego (mlekotok)
 • zaburzenia miesiączkowania
 • chodzenie, mówienie oraz jedzenie podczas snu
 • spadek temperatury ciała (hipotermia)
 • stan zwany zespołem metabolicznym, w którym występuje połączenie trzech lub więcej objawów: wzrost tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, spadek stężenia "dobrego cholesterolu" (HDL-C), wzrost stężenia jednego z rodzajów tłuszczu we krwi trójglicerydów, nadciśnienie i wzrost stężenia cukru we krwi
 • zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi (substancji z mięśni)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

 • wysypka z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy)
 • objawy odstawienia, które mogą wystąpić u noworodków, których matki w czasie ciąży stosowały lek Etiagen

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży:

U dzieci i młodzieży mogą wystąpić takie same działania niepożądane jak u dorosłych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Etiagen, należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

 • choroby serca lub u kogokolwiek z jego rodziny
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • był w przeszłości udar mózgu, szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku
 • problemy z wątrobą
 • jeśli pacjent kiedykolwiek miał padaczkę lub drgawki
 • cukrzyca lub ryzyko cukrzycy
 • jeśli u pacjenta w przeszłości występowała mała liczba krwinek białych
 • demencja u osób w podeszłym wieku, w takim przypadku nie należy stosować leku Etiagen, gdyż należy on do grupy leków mogących zwiększać ryzyko udaru
 • choroba Parkinsona
 • choroba zakrzepowa krwi
 • bezdech senny
 • zatrzymanie moczu
 • powiększoną prostata
 • niedrożność jelit
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe
 • jeśli u pacjenta w przeszłości występowały problemy z alkoholem lub nadużywaniem leków
 • pacjenci stosujący Etiagen są podatni na przyrost masy ciała, dlatego należy regularnie sprawdzać masę ciała

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli po zastosowaniu leku Etiagen wystąpią objawy, takie jak:

 • zespół objawów: wysoka temperatura (gorączka), ostra sztywność mięśni, pocenie się lub uczucie dezorientacji
 • niekontrolowane ruchy, głównie twarzy lub języka
 • zawroty głowy lub uczucie dużej senności
 • napady padaczkowe
 • długi i bolesny wzwód

Często u pacjentów z depresją, może dojść do nasilenia objawów i pojawienia się myśli o samookaleczeniu się bądź samobójstwie. Zwłaszcza w początkowej fazie leczenia bądź po przerwaniu terapii. Takie myśli pojawiają się najczęściej u osób młodych.

Jeśli pojawiają się takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. W takiej sytuacji warto poinformować rodzinę lub znajomych o ryzyku pojawienia się myśli samobójczych.

Jeżeli wystąpią myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Etiagen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Etiagen w ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Etiagen a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Etiagen jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Etiagen łącznie z:

 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV
 • lekami przeciwgrzybicznymi
 • erytromycyną lub klarytromycyną
 • nefazodonem - lekiem przeciwdepresyjnym

Należy powiadomić lekarza prowadzącego, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej z wymienionych leków:

 • fenytoina lub karbamazepina
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • barbiturany
 • tiorydazyna
 • leki moczopędne
 • niektóre antybiotyki

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Etiagen a alkohol

Należy zachować ostrożność w piciu napojów alkoholowych. Stosowanie leku Etiagen z alkoholem może wywołać senność.
 

Etiagen a prowadzenie pojazdów

Lek może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Etiagen?

 • lek Etiagen należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego