Kategorie

Exforge (Amlodipinum + Valsartanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Exforge?

Lek Exforge zawiera w swoim składzie dwie substancje: amlodypinę oraz walsartan. Obniżają one ciśnienie krwi poprzez blokowanie skurczu naczyń krwionośnych. Naczynia krwionośne rozkurczają się, a ciśnienie krwi zostaje obniżone.

Podstawowe informacje

NazwaExforge
Nazwa międzynarodowaAmlodipinum + Valsartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 80 mg
 • 5 mg + 160 mg
 • 10 mg + 160 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Amlodypina + Walsartan

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon typu A
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 4000
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • tlenek żelaza czerwony (E172) - Exforge 10 mg/ 160 mg
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 280 tabletek
Działanie / właściwości

Obniża ciśnienie krwi.

Zastosowanie

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na amlodypinę lub inne leki z grupy pochodnych dihydropirydyny
 • uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Exforge; jeśli pacjent uważa, że może być uczulony, powinien poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Exforge
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby, takie jak marskość żółciowa wątroby lub zastój żółci
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub jeśli pacjent jest dializowany
 • leku nie należy stosować jeśli pacjentka jest w ciąży
 • znacznie obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • zwężenie zastawki aorty lub wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i stosowanie leku obniżającego ciśnienie, zawierającego aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe (wymioty, biegunka)
 • zażywanie leków moczopędnych (zwiększające ilość wytwarzanego moczu)
 • zażywanie innych leków lub substancji zwiększających stężenie potasu we krwi (np. niektóre rodzaje leków moczopędnych, preparaty uzupełniające potas lub substytuty soli zawierające potas)
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • zaburzenia czynności nadnerczy zwane pierwotnym hiperaldosteronizmem
 • niewydolność serca
 • zwężenie zastawek serca (zwane stenozą aortalną lub mitralną) lub znacznie zwiększona grubość mięśnia sercowego (zwana kardiomiopatią przerostową ze zwężaniem drogi odpływu)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • grypa, zatkany nos, ból gardła i dyskomfort podczas przełykania
 • ból głowy
 • obrzęki ramion, dłoni, nóg, kostek lub stóp
 • zmęczenie, zaczerwienienie i uczucie ciepła na twarzy i/ lub szyi
Nie łączyć z
 • litem (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji)
 • lekami moczopędnymi
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, preparatami uzupełniającymi potas, substytutami soli zawierającymi potas i innymi substancjami, które mogą zwiększać stężenie potasu
 • lekami przeciwdrgawkowymi (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon)
 • ryfampicyną
 • zielem dziurawca zwyczajnego
 • nitrogliceryną i innymi azotanami, lub innymi substancjami „rozszerzającymi naczynia krwionośne”
 • lekami stosowanymi w przypadku HIV/AIDS (np. rytonawir) lub w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol)
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Lek może powodować zawroty głowy, zaburzać zdolność koncentracji.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Exforge?

Lek Exforge obniża ciśnienie krwi dzięki działaniu dwóch substancji:

 • amlodypina- powstrzymuje wapń przed przedostaniem się do ścian naczyń krwionośnych, hamując w ten sposób skurcz naczyń krwionośnych
 • walsartan- jako antagonista receptorów angiotensyny II, hamuje działanie naczynioskurczowe angiotensyny

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Exforge?

Lek Exforge stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi u pacjentów u których leczenie samą amlodypiną lub samym walsartanem nie przyniosło żądanego efektu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Exforge? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku: 1 tabletka na dobę, niezależnie od posiłku, popijając wodą.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania w tej grupie pacjentów. W umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby zaleca się kontrolować stężenie potasu i kreatyniny.

Zaburzenia czynności wątroby

W tej grupie pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Exforge. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez cholestazy, maksymalna zalecana dawka walsartanu wynosi 80 mg. 

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)

Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu dawki leku.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku poniżej 18 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Exforge należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, należy zażyć go tak szybko, jak to możliwe. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Jeżeli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki należy jedank pominąć zapomnianą dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Przerwanie stosowania leku może spowodować zaostrzenie choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że zaleci to lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Exforge?

Lek Exforge jest przeciwskazany u pacjentów u których występuje:

 • nadwrażliwość na substancje czynne, pochodne dihydropirydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa wątroby lub cholestaza
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (GFR <30 ml/min/1,73 m2 ) oraz u pacjentów dializowanych
 • lek jest przeciwskazany u pacjentek w ciąży
 • znacznie obniżone ciśnienie tętnicze krwi
 • zwężenie zastawki aorty lub wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i stosowany jest lek obniżający ciśnienie, zawierający aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Exforge może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Exforge i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • reakcja alergiczna z objawami takimi, jak wysypka, swędzenie, obrzęki twarzy lub warg lub języka, trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi (uczucie osłabienia, pustki w głowie)

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • grypa, zatkany nos, ból gardła i dyskomfort podczas przełykania
 • ból głowy
 • obrzęki ramion, dłoni, nóg, kostek lub stóp
 • zmęczenie, zaczerwienienie i uczucie ciepła na twarzy i/ lub szyi

Niezbyt często (nie więcej niż u 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy
 • nudności i ból brzucha
 • suchość w jamie ustnej
 • senność
 • mrowienie i drętwienie dłoni i stóp
 • zawroty głowy
 • szybkie bicie serca w tym kołatanie, zawroty głowy po wstaniu
 • kaszel
 • biegunka, zaparcia
 • wysypka skórna, zaczerwienienie skóry
 • obrzęki stawów, ból pleców
 • bóle stawów

Rzadko (nie więcej niż u 1 na 1 000 osób):

 • uczucie niepokoju
 • dzwonienie w uszach (szum w uszach)
 • omdlenia
 • oddawanie większej ilości moczu niż normalnie lub uczucie silniejszego parcia na mocz
 • niemożność doprowadzenia do wzwodu lub utrzymania wzwodu
 • uczucie ciężkości
 • niskie ciśnienie krwi z objawami takimi, jak zawroty głowy, uczucie pustki w głowie
 • nadmierne pocenie się
 • wysypka na całym ciele, swędzenie
 • skurcze mięśni

Działania niepożądane spowodowane samą amlodypiną lub walsartanem:

Amlodypina:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności z bólem brzucha lub bez
 • obrzęki stóp lub nóg spowodowane zatrzymywaniem płynów
 • ból dławicowy

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • bóle mięśni
 • powiększenie gruczołów sutkowych mężczyzn
 • wysypka i świąd
 • utrata apetytu
 • duszność, łatwe męczenie się po niewielkim wysiłku fizycznym (zaburzenia pracy serca)

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek, co może zwiększać ryzyko zakażenia
 • zapalenie trzustki lub wątroby, mogące powodować nudności (wymioty)
 • zażółcenie skóry i oczu
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować krwawienia lub łatwe tworzenie się sińców
 • zapalenie naczyń krwionośnych, mogące powodować wysypkę
 • zgrubienie dziąseł
 • zmiany w wynikach niektórych prób wątrobowych

Walsartan

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek, co może zwiększyć ryzyko zakażenia

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • obrzęki, zwłaszcza twarzy

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • reakcje nadwrażliwości, w tym gorączka, wysypka, bóle stawów, oraz zmęczenie

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia czynności nerek, szczególnie u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi lub u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Exforge należy omówić z lekarzem lub farmaceutą oraz zachować szczególną ostrożność jeśli:

 • u pacjenta występują zaburzenia żołądkowo- jelitowe (wymioty, biegunka)
 • pacjent zażywa leki moczopędne (zwiększające ilość wytwarzanego moczu)
 • pacjent zażywa inne leki lub substancje zwiększające stężenie potasu we krwi (np. niektóre rodzaje leków moczopędnych, preparaty uzupełniające potas lub substytuty soli zawierające potas)
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nadnerczy zwane pierwotnym hiperaldosteronizmem
 • u pacjenta występowała niewydolność serca
 • pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego zwężenie zastawek serca (zwane stenozą aortalną lub mitralną) lub znacznie zwiększona grubość mięśnia sercowego (zwana kardiomiopatią przerostową ze zwężaniem drogi odpływu)
 • u pacjenta wystąpił obrzęk, szczególnie twarzy i gardła w czasie stosowania innych leków
 • pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Exforge a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Exforge w ciąży.

Exforge a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Exforge w okresie karmienia piersią. Neleży podjąc decyzję czy przerwać stosowanie leku czy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy wziąć pod uwagę nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego przy jednoczesnym stosowaniu leku Exforge z: 

 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. alfa-adrenolityki, leki moczopędne)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • alfa-adrenolityki stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Interakcje związane z amlodypiną

 • inhibitory CYP3A4 (dilitiazem, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir) - należy zachować ostrożność, możliwe zwiększenie stężenia amlodypiny
 • induktory CYP3A4: leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon), ryfampicyna, ziele dziurawca zwyczajnego

 Interakcje związane z walsartanem

 • lit- skojarzenie to nie jest zalecane ze względu na zwiększenie stężenia litu w suriwicy i jego toksyczne działanie
 • leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty uzupełniające potas, substytuty soli zawierające potas i inne substancje, które mogą zwiększać stężenie potasu: zalecane jest monitorowanie stężenia potasu w osoczu
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy i nieselektywne NLPZ: możliwe osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego, pogorszenie czynności nerek, zwiększenie steżenia potasu w surowicy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Exforge a alkohol

Brak informacji.

Exforge a prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Lek może powodować zawroty głowy, zaburzać zdolnośc koncentracji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Exforge?

 • leku Exforge nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego